ศูนย์เกษตรอินทรีย์นาโนออนไลน์
www.phikanes.com

โทร.081-9883799

ศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้าออนไลน์ จัดส่งสินค้าทางระบบไปรณีย์ด่วน EMS.
- สินค้าหลัก คือ สินค้าผูกขาดกับบริษัทธุรกิจเครือข่าย เป็นสินค้าที่จำหน่ายในราคาของบริษัทในระบบสมาชิกฯ
- สินค้าร่วมรายการ คือ สินค้า ที่ได้จัดหามา สำหรับจำหน่าย เป็นสินค้าของสมาชิกเอง และ หรือ สินค้าจากผู้ผลิตโดยตรง
- สินค้าบริการ คือสินค้า ที่ได้จัดหามา สำหรับบริการให้แก่สมาชิก ในราคาเดียวกัน กับ แบรนด์ของผู้ผลิตโดยตรง
รับประกัน:: สินค้าทุกชนิด เป็นสินค้าในแบรนด์ของผู้ผลิต ไม่มีสินค้าปลอมแปลงและสินค้าลอกเลียนแบบ 


 <<เข้าสู่หน้าเว็บไซต์>>