39522755 ข้าวเป็นพืชตระกูลหญ้า ที่สามารถแตกกอได้หลายต้นจากเมล็ดพันธุ์เดียวกัน การแตกกอของข้าวจะแตกต่างจากพืชตระกูลหญ้าทั่วไป เช่น ไม้ไผ่ อ้อย การแตกกอของข้าวขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ชนิดข้าวแต่ละสายพันธุ์ และความสมบูรณ์ของดินที่งอกต้นข้าว และระยะห่างของเมล็ดข้าวบนดิน
dot dot
เว็บไซต์ จดทะเบียน DBD
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 6 คน
dot
dot
เกี่ยวกับองค์เทพ
dot
dot
เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย
dot
dot
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
dot
dot
หมวดสินค้า/การบริการ
dot
bulletปุ๋ยอินทรีย์เอไอบิสเนตไทย
dot
ศูนย์บริการสินค้า
dot
dot
ตรวจล็อตเตอร์รี่
dot
dot
มิตรภาพสำหรับเพื่อน
dot
dot
ความรู้ทั่วไป
dot
dot
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
dot
การปลูกข้าว
การปลูกข้าว ข้าวเป็นพืชตระกูลหญ้าชนิดหนึ่งที่มีระบบรากลำต้นและใบคล้ายกัน ข้าวจะแตกต่างจากหญ้าทั่วไป ตรงที่เมล็ดกินได้ ในรูปของอาหารแป้ง ข้าวสามารถเพิ่มการขยายพันธุ์โดยการแตกหน่ออกจากเมล็ดและสามารกแตกกอเป็นต้นข้าวต้นใหม่ในระยะช่วงการเจริญเติบโตก่อนการออกดอก โดยการแบ่งลำต้นแยกออกจากกัน แยกออกจากลำต้นเดิม ที่ละคู่ ซึ่งแตกต่างกับพืชตระกูลหญ้าชนิดอื่นทั่ว ๆ ไป ที่จะเพิ่มจำนวนต้นโดยวิธีการแตกหน่อออกจากโคนรากเหง้า จากจำนวนเมล็ดข้าวเพียงเมล็ดเดียวสามารถแตกเป็นข้าวกอใหม่ได้ ตั้งแต่ 10-80 ต้น แล้วแต่ชนิดพันธุ์
วิธีการปลูกข้าว,ข้าวนาหว่าน,ข้าวนาดำ,ข้าวนาโยนสุพรรณบุรี,ร้านขายปุ๋ย,อาหารเสริมพืช,ปุ๋ยทางใบ,ใส่ปุ๋ยนาข้าว,ปุ๋ยทางใบ
 การทำนาในประเทศจีน,การทำนาบนภูเขา,การทำนาปี,การหว่านข้าวน้ำตรม,ข้อดีการทำนาดำ,ค่าใช้จ่ายนาดำ,การลงแขก
 ประเทศไทย เป็นประเทศที่ปลูกข้าวเป็นพืชอาหารได้ปีละ 30 ล้านตัน เป็นอันดับ 6 ของโลกและประเทศในเอเซีย ตามสถิติปริมาณข้าวจาก FAO รองจากประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศบังคลาเทศ และประเทศเวียดนามตามลำดับ ซึ่งประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการปลูกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลก แต่การปลูกข้าวของประเทศจีนยังเป็นการปลูกข้าวแบบดั้งเดิมการไถนายังใช้ควาย การทำนาเป็นแบบการปักดำ  สำหรับประเทศไทยการปลูกข้าวได้มีการปลูกตามแบบวัตกรรมสมัยใหม่ จนเกือบไม่หลงเหลือวีธีการปลูกข้าวแบบดั้งเดิม
การปลูกข้าวนาดำย้ายต้นกล้าปักปลูก ข้าวนาหว่านใช้หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว
 ข้อดีนาหว่าน,ข้อดีนาดำ,การดำนาป้องกันข้าวดีด,ข้าวนาโยนสามารถป้องกันข้าวดีได้,นาดำป้องกันข้าวดีข้าวเด้ง
 เทคนิคการป้องกันแมลง,ใส่ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนป้องกันแมลง,เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล,แค็ปซูลนาโนต้านทานเพลี้ยกระโดด
 วิธีการปลูกข้าว การปลูกข้าวในประเทศไทยในปัจจุบันมีวิธีการปลูก 2 วิธี
ปุ๋ยฮีโร่นาโน,ขายปุ๋ยฮีโร่นาโน,ตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยฮีโร่,บริษัทYou Can Do,ปุ๋ยแอ๊ปซ่าแอมเวย์,ปุ๋ยนาโนดีที่สุด,ปุ๋ยK-Nano
 1. การปลูกข้าวโดยใช้วิธีการปักดำ ซึ่งเป็นการปลูกข้าวแบบเดิม เป็นวิธีการย้ายต้นกล้าไปปักดำ โดยจะทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปรงเพาะกล้าจนอายุต้นกล้าได้ประมาณ 20 วันจึงทำการย้ายต้นกล้าไปทำการปักดำในแปรงนาที่เตรียมดินไว้ในลักษณะเป็นนาตรม หลังจากการไถแปรทำเทือกไว้แล้ว การดำนายังมีแบบดั้งเดิมโดยใช้แรงคนปักดำ และการดำนาแบบสมัยใหม่ใช้เครื่องจักรช่วยทำการปักดำที่ได้รวดเร็วกว่า และในปัจจุบันได้มีการดัดแปลงวิธีการย้ายกล้าลงแปรงนาใช้วิธีโยนต้นกล้าให้แยกกันลงในแปรงนา ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมทำกันในแถวจังหวัด สิงห์บุรี และสุพรรณบุรี เรียกการทำนำแบบนี้ว่าการทำนาแบบ "ข้าวนาโยน" ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนลงได้มาก
 
2.การปลูกข้าวนาหว่าน เป็นการปลูกข้าวโดยใช้การหว่านเมล็ดข้าว มี 2 วีธี คือการหว่านข้าวนาแห้ง (การหว่านเมล็ดข้าวแห้งไม่ต้องแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวให้งอก เป็นการทำนาในฤดูน้ำฝน(ข้าวนาปี) โดยหว่านเมล็ดข้าวทิ้งไว้รอนำฝนตกลงมาจะทำให้เมล็ดข้าวงอกเอง การหว่านเมล็ดข้าวหลังจากได้ทำการเตรียมดินไถดะไว้แล้ว และอีกวิธีหนึ่งเป็นการหว่านข้าวนาตรมสามารถทำได้ทุกฤดูที่มีน้ำเข้าแปรงนา จะนำเมล็ดข้าวที่แช่เมล็ดให้งอกเล็กน้อยแล้วนำไปหว่านที่แปรงนาเตรียมดินทำเทือกแบบไถแปรทำดินให้แตกเป็นดินตรม(โคลนตรม) ในอดีตใช้วิธีหว่านด้วยมือคน แต่ในปัจจุบันใช้การหว่านข้าวโดยใช้เครื่องพ่นเมล็ด(เครื่องฉีดพ่นปุ่ยเม็ด) ซึ่งจะทำให้สามารถหว่านได้เร็วและสามารถควบคุมปริมาณเมล็ดพันธุ์ให้น้อยลงและทั่วถึงดีกว่า 
 
การเตรียมดิน สำหรับการปลูกข้าวแบบนาแห้งจำทำได้เฉพาะนาหว่าน ในฤดูฝน(ข้าวนาปี) เท่านั้น สำหรับนาดำและนาหว่านตรมสามารถทำได้ทุกฤดูโดนดึงน้ำเข้าไปในแปลงนาทำการเตรียมดินครั้งแรกเป็นการไถพลิกหน้าดินเพื่อไถกลบหญ้าวัชพืช หรือตอซังข้าว ตากดินไว้ประมาณ 10-15 วัน ชักน้ำเข้าแปรงนาทำการไถคราดหรือไถพรวน หากมีก้อนดินที่แข็งมากเป็นดินเหนียวจะทำการตีขุบ เพื่อทกให้ก้อนดินแตก(ชาวบ้านเรียกว่าก้อนขี้แต้)เพื่อให้ดินละเอียดเป็นตรม(ไถแปร) เพื่อพร้อมในการปักดำ หรือหว่าน สำหรับนาดำจะทำการย้ายต้นกล้านำมาปักดำ นาหว่านจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่แช่ไว้พองอกเล็กน้อยนำมาหว่านลงในแปรงนาที่เตรียมดินไว้
 
พันธุ์ข้าว ปัจจุบันพันธุ์ข้าวสำหรับปลูกทั้งพันธุ์ข้าวเจ้า และพันธุ์ข้าวเหนียวมีมากมายตามความนิยมและลักษณะของการใช้ปลูกที่เหมาะสมกับสภาพของดินและภูมิประเทศ ที่สามารถศึกษาและเลือกนำมาเพาะปลูกได้ที่ "สายพันธุ์ข้าวไทย"
 
 
 การดูแลและการใส่ปุ๋ยนาข้าว การเกษตรทำนาของไทยในช่วงที่ผ่านมาได้รับอิทธิพลจากการใช้ปุ๋ยเม็ดเคมีนำเข้าจากต่างประเทศกันอย่างแพร่หลาย จนทำให้ไม่สามารถจำกัดปริมาณการใช้และการควบคุมค่าการเปลี่ยนแปลงและความสมบูรณ์ของดินได้ การทำนาอย่างต่อเนื่องตลอดทุกฤดูกาลจึงทำให้สภาพของดินเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดด่างอย่างรวดเร็วสาเหตุเนื่องจากการใช้ปุ๋ยเม็ดเคมีลงดินอย่างต่อเนื่องและเกินจากความต้องการของข้าวที่ต้องการธาตุอาหารในดิน สาเหตุที่ตามมาอย่างต่อเนื่องทำให้นาข้าวต้องเสี่ยงต่อภัย โรคข้าวและแมลง ข้าวไม่สมบูรณ์ การใช้ปุ๋ยให้ถูกต้องให้กับนาข้าว จึงควรยึดถือหลัก 4 ข้อ คือ ถูกสูตร ถูกอัตรา ถูกเวลา และถูกวิธีการ จะทำให้ช่วยลดปัญหา เรื่องโรคแมลง และสภาพเสื่อมของดิน
 
1.การใช้ปุ๋ยเคมี สูตรปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมกับข้าวโดยพิจารณาจากการทำลองใช้กับพันธุ์ข้าว และดินร่วนทราย ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 40-0-0 (ยูเรีย) สำหรับดินเหนียวและดินร่วนเหนียวใช้สูตร 16-20-0 อัตรา 25 กก./ไร่ต่อครั้ง  ในช่วงก่อนข้าวออกรวง และควรใส่ปุ๋ยเคมี จำนวน 2-3 ครั้ง
 
2.การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์เม็ดตามมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร ที่มีอินทรีย์ธาตุบำรุงดินไม่ต่ำกว่า 20% หากใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพียงอย่างเดียวควรเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีธาตุอาหารบำรุงต้นข้าวอย่างเพียงพอเพื่อให้ได้ผลผลิตของข้าวได้อย่างสมบูรณ์ อัตราการใช้ 25-50 กก./ไร่ ให้ 1-2 ครั้ง
 
3. การใช้อาหารเสริมพืช เพื่อเพิ่มผลผลิตและการบำรุงดินช่วยลดปริมาณปุ๋ยเคมีเม็ด ช่วยเสริมการบำรุงดินปรับค่าความเป็นกรดด่างของดิน ใช้ปุ๋ยนาโนฉีดพ่น
 
4.การใช้สารอินทรีย์ป้องกันโรคพืชและจุลินทรีย์กำจัดแมลง เพื่อใช่ให้ความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ตัวเกษตรกรเอง และสารเคมีตกค้างในข้าว และผลการทำลายสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ช่วยฟื้นระบบชีวะนิเวศน์ ศัตรูธรรมชาน(ตัวห้ำ ตัวเบียน) ควรเลือกใช้จุลินทรีย์ กำจัดแมลง เช่น เชื้อราบิวเวอเรีย, เมธาไรเซียม, ไตโคเดอม่า
วายไอซีแค็ปซูลนาโน (YIC Capsule Nano) อาหารเสริมพืชเกรดอินทรีย์สูตรอาหารพืชจากแคนนาดา ชนิดผงบรรจุแค็ปซูลที่ใช้สำหรับนาข้าวโดยการฉีดพ่น หรือคลุกเคล้ากับปุ๋ยเม็ดอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ช่วยบำรุงข้าวได้ทุกช่วงระยะ ใช้สะดวก ประหยัดต้นทุนการใช้ปุ๋ยและเพิ่มผลผลิตสำหรับการปลูกข้าวได้ดี ทดแทนปุ๋ยเคมี
อัตราการใช้สำหรับนาข้าว ก่อนข้าวออกรวงใช้ได้ทุกระยะ  จำนวน 1แค็ปซูลผสมน้ำจำนวน 20-25 ลิตร ฉีดพ่นได้ทุก 15 วัน ระยะหลังข้าวออกรวงใช้  2 แค็ปซูล
 
ราคาจำหน่าย  กระปุกละ 3,500 บาท (120 แค็ปซูล) ราคาสมาชิก 2,500 บาท
ชุดทดลอง แบ่งจำหน่าย  6 แค็ปซูล ราคา 300 บาท (จัดส่ง EMS.ฟรี)
   วายไอซีนาโน+พลัส (YIC Nano Plus)ขนาดทดลอง อาหารเสริมพืชชนิดน้ำเข้มข้นสำหรับใช้ร่วมกับวายไอซีแค็ปซูลนาโน เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมได้สูงขึ้นและรวดเร็วขึ้น ได้อย่างน่ามหัศจรรย์ ขนาด 50ซีซี ใช้กับพืชได้ 25ไร่ ที่ประหยัดต้นทุนในการซื้อนำไปทดลองประสิทธิภาพดูก่อน อัตราการใช้ 2 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ราคา 350 บาท
วายไอซีนาโนพลัส (YIC Nano Plus) อาหารเสริมพืชชนิดน้ำเข้มข้น ภัยมีฤทธิ์เป็นกลาง สามารถกระจายตัวและดูดซึมเข้าไปสู่เซลล์พืชได้อย่างรวดเร็ว คงทนต่อการสลายตัว เป็นสารที่สกัดจากธรรมชาติไม่เป็นภัยและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ช่วยเสริมการเจริญเติบโต เร่งแตกใบ ลดการหลุดร่วงขั้วเหนียว ช่วยกระตุ้นในการเกิดรากใหม่ ช่วยฟื้นฟูต้นพืชหลังประสบสภาพวะชะงักในการเจริญเติบโต ช่วยเร่งการออกดอกก่อนกำหนด ช่วยการผสมเกสร ผลผลิตดี  เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึม
อัตราการใช้  ผสมน้ำ 2-3 ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร ใช้ร่วมกับ ปุ๋ยแค็ปซูลนาโน
ราคาจำหน่าย  สมาชิก ขวดละ  2,500 บาท ขนาด 500 ซีซี
 

ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์,นาโนออนไลน์
รับสมัครตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยแค็ปซูลนาโนทั่วประเทศ
สั่งซื้อแค็ปซูลนาโนได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทุกจังหวัด
หรือสั่งซื้อโดยตรงจัดส่งทางไปรษณีย์(ฟรี่! ค่าจัดส่ง)

เรือเอก สมพงษ์ การัณยศิลป์ โทร.081-9883799
Line ID : sianpui

มันสำปะหลัง    นาข้าว YIC  ผักชี ผักคื่นฉ่าย  มะนาวออกดอก เห็ดนาโนYIC 
นาข้าวใช้ปุ๋ยYIC แก้นาข้าวที่ป่วย   ดอกเบญจมาศ ดอกมะลิ-กุหลาบ YICแพ็คเกจใหม่
 
ปุ่ย-ข้าวอยุธยา ปุ๋ย-ผักไฮโดรฯ ปุ๋ย-มะระจีน ปุ๋ย-ข้าวโพด  ปุ๋ย-ไร่อ้อย


ยุทธศาสตร์อนาคตข้าวและชาวนาไทย
ชีวิตของเด็กชายชาวนา
นาข้าวไม่ใส่ปุ๋ยเคมี article
ปุ๋ยดีดีราคาถูกถูก-ปุ๋ยแค็ปซูลนาโน article
นาข้าวปุ๋ยนาโน article
1 2 3 » [Go to top]ศูนย์บริการ ค้นหา และ สอบถามข้อมูลข่าวสาร -ร้านค้าผลิตภัณฑ์เกษตรออนไลน์ -เว็บไซต์-www.phikanes.com -จำหน่าย ปุ๋ยแคปซูลนาโน,ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนาโน-อาหารเสริมน้ำมันรำข้าว-รับสมัครตัวแทนจำหน่ายร้านค้าทุกจังหวัด จัดส่งไปรษณีย