39522755 ดังกระหึ่ม+นาข้าวไม่ใส่ปุ๋ยเคมี ใช้แค่อาหารเสริมพืชวายไอซีแค็ปซูลนาโนฉีดพ่นเพียงอย่างเดียวแต่ได้ผลผลิตมากกว่าแปรงนาข้าวที่ใช้ปุ๋ยเคมี เป้นข้าวพันธุ์กข 47 เกษตรกรทดลองใช้แค็ปซูลนาโนทดแทนปุ๋ยเคมีได้จริง ไม่ตัองใช้ยาฆ่าแมลงต้นข้าวแกร่ง ต้นทานโรค ข้าวรวงยาว
dot dot
เว็บไซต์ จดทะเบียน DBD
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป คน
dot
dot
เกี่ยวกับองค์เทพ
dot
dot
เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย
dot
dot
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
dot
dot
หมวดสินค้า/การบริการ
dot
bulletปุ๋ยอินทรีย์เอไอบิสเนตไทย
dot
ศูนย์บริการสินค้า
dot
dot
ตรวจล็อตเตอร์รี่
dot
dot
มิตรภาพสำหรับเพื่อน
dot
dot
ความรู้ทั่วไป
dot
dot
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
dot


ปุ๋ยแคปซูลสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยสำหรับต้นยาง เพิ่มน้ำยาง
ปุ๋ย สำหรับยาสูบใบใหญ่
แคปซูลนาโน กับมะระจีน
อาหารเสริมพืชดอกดาวเรือง
ปุ่ยนาโน ใส่บวบ


นาข้าวไม่ใส่ปุ๋ยเคมี article
การปลูกข้าวไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ในอดีตที่ผ่านมาการเกษตรกรรมของไทยโดยเฉพาะการทำนาที่เริ่มมากจากการแผ้วถางป่าเพื่อเปิดเป็นพื้นที่ทำการปลูกพืชอาหาร จากพื้นผิวดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ธาตุอาหารของพืชที่ได้จากการทับถมเศษไม้ใบหญ้าซากสิ่งมีชีวิตและมูลสัตว์ จุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์เป็นอินทรีย์ธาตุอาหารของพืช อยู่แล้ว ปุ๋ยเคมีจึงเกินความจำเป็นสำหรับพืช แต่เมื่อเวลาได้ผ่านไปเป็นเวลานานพื้นผิวดินได้เปลี่ยนแปรง สาเหตุการทำการเกษตรแบบเดิมปลูกพืชซ้ำชนิดเดิมความถี่ในการปลูกพืชในฤดูกาลมากขึ้น ยังเป็นผลให้การเปลียนแปลงของโครงสร้างดินจำนวนมาก และการปรับสภาพความสมดุลย์โดยธรรมชาติที่ช้ากว่ามือมนุษย์ ปุ๋ยเคมีที่เติมลงดินมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นสำหรับการเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ แต่ผลที่ตามมาของความต้องการที่เกิดจากมนุษย์คงยังไม่เพียงพอ สภาพความสมบูรณ์ของธรรมชาติได้ถดถอยลงมาก จึงต้องหาวิธีการบำรุงดินจากแนวทางเดิม เพื่อให้เข้าสู่สภาพธรรมชาติให้ใกล้เคียงที่สุด
 ปุ๋ยดีมีคุณภาพ -รับประกันคุณภาพ,1ปุ๋ยเคมีสูตร 5-15-15,16-16-16,16-8-8,16-20-0, 25-0-0,11-47-0,ปุ๋ยตราลูกโลกบิน
ลักษณะของรวงข้าวพันธุ์ กข. 47 ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ คุณอาคม และผู้ใช้ คุณจำนงค์
ปุ่ยทางใบไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีนาข้าว,การปลูกข้าวไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี,นาข้าวใช้ปุ๋ยนาโนอย่างเดียว,นาข้าวใช้Y I C ปุ๋ยเม็ดเขียว
อาหารเสริมพืชนาโน ได้ถูกนำมาตัดวงจรความเสื่อมโครงสร้างของดินโดยใช้วิธีการให้ธาตุอาหารพืชชนิดฉีดพ่น เพื่อลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีลงดินให้เพียงพอแค่ความจำเป็นสำหรับพืช โดยให้ลดสูตรธาตเคมี และอัตราในการใช้สำหรับพืชแต่ละชนิด จะช่วยร่นระยะเวลาการบำรุงดินให้สั้นลง และกลับคืนสู่ความสมดุลย์ธรรมชาติ หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนวิธีการใช้บำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยเม็ดอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอบ ซากพืชบำรุงดิน การปลูกพืชหมุนเวียนในแปลงนาหลังฤดูเก็บเกี่ยว การไถกลบตอซังข้าวแทนการเผาตอซัง การใช้สารอินทรีย์ในการกำจัดแมลงศัตรูพืช
 การป้องกันดินเสื่อม,แก้ปัญหาดินเสื่อมโทรม,ปุ๋ยใช้แทนปุ๋ยเม็ดเคมี,ปุ๋ยนาโนดีที่สุด,ปุ๋ยทางใบดีดี,นาโนกับนาข้าว,ปุ๋ยดีดี
 ตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยนาโนอยุธยา,ร้านขายปุ๋ยลาดบัวหลวง,ขายปุ๋ยแค็ปซูลลาดบัวหลวง,ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนอยุธยา,ขายปุ๋ยดีดี
นาข้าวไม่ใช้ปุ๋ยเคมี: ผลผลิตของนาข้าวจากแปลงทดลองเกษตรกร ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณจำนงค์ พันธุ์ทอง ได้ทดลองทำนาไม่ใช้ปุ๋ยเคมี และไม่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ แต่ใช้เพียงอาหารเสริมพืชวายไอซีแค็ปซูลนาโน ฉีดพ่นให้กับต้นข้าว โดยใช้วิธีเพิ่มปริมาณอัตราการใช้ แต่กลับได้ผลผลิตดีกว่านาข้าวที่ใช้ปุ๋ยเคมี
 นาข้าวไม่ใช้ปุ๋ยเคมีได้ผลดีอย่างไร,ขายปุ๋ยแล้วรวยได้อย่างไร,วิธีการขายปุ๋ยนาโนแล้วรวย,รับทดลองปุ๋ยนาโน,ฮีโร่นาโน
วิเคราะห์ดิน:  นาข้าวไม่ใช้ปุ๋ยแปลงทดลอง คุณจำนงค์พันธุ์ทอง เป็นบ่อน้ำที่ถูกตักหน้าดินออกไป สภาพความสมบูรณ์ของหน้าดินน้อยกว่าพื้นที่แปรงอื่น ใช้อาหารเสริมพืชแค็ปซูลนาโนอย่างเดียวแต่ได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ เมื่อเปรียบเทียบกับแปรงนาอื่นที่ใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 ตามปกติ
 อยากให้ข้าวแตกกอโดยไม่ใช้,ปุ๋ยเคมี,ใช้ปุ๋ยอะไรดีทำให้ข้าวแตกกอ,ปุ๋ยอะไรกำจัดข้าวดีดข้าวเด้ง,สารอินทรีย์
วิธีใช้อาหารเสริมพืชแค็ปซูลนาโน: ใช้กับนาข้าวโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี(แปรงทดลอง)ใช้แค็ปซูลนาโนฉีดพ่นจำนวน 4 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อ ข้าวอายุ 30 วัน ใช้จำนวน 1 แค็ปซูล ต่อน้ำ 20 ลิตร หลังจากนั้นฉีดพ่นอีก 3 ครั้ง ใช้อัตรา 2 แค็ปซูลต่อน้ำ 20 ลิตร จนถึงก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต (ข้อมูลจากนาข้าวคุณจำนงค์ พันธุ์ทอง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา)
รถเกี่ยวข้าวลาดบัวหลวง,รถเกี่ยวข้าวจังหวัดอยุธยา,รับจ้างเกี่ยวข้าว,รับจ้างตัดข้าวดีด,ข้าวรวงโตแตกกอ,ข้าวรวงโง้งงวย
 อยากขายปุ๋ยแต่ต้องการปุ๋ยดีดี,ต้องการเปิดร้านขายปุ๋ยต้องลงทุนเท่าไร,เป็นตัวแทนขายปุ๋ยเปิดหน้าร้าน,ลงทุนขายปุ๋ย

นาข้าวกำลังทดลองไม่ใช้ปุ๋ยเคมี จากการทดลองใช้แล้วอาหารเสริมพืชวายไอซีแค็ปซูลนาโนสามารถทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีความพอใจจากผลผลิต จึงได้ทำการทดลองซ้ำหลาย ๆ แปรงนา ที่ต่างพื้นที่กัน และต่างระยะเวลากัน ที่แปรงนาของอีกแปรงหนึ่งของ คุณอาคม พรหมชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เริ่มหว่านจนถึงข้าวอายุได้ 50วัน ยังไม่ใส่ปุ๋ยเคมี ต้นข้าวแตกราก แตกกอดี ต้นเขียวตั้งตรงสมบูรณ์จึง ตัดสินใจจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีจนถึงระยะเก็บเกี่ยวแต่ติดตามดูการพัฒนาของข้าวอย่างต่อเนื่อง หากว่าได้ผลดีอีก ก็จะใช้ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนฉีดพ่น และใช้ปุ๋ยอินทรีย์บำรุงดิน

 ต้องการขายปุ๋ยดีดีต้องลงทุนมากไหม,ปุ๋ยอะไรดีที่สุดสำหรับนาข้าว,ปุ๋ยทางใบที่ทดแทนปุ๋ยเคมีได้,ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนดี
วายไอซีแค็ปซูลนาโน (YIC Capsule Nano) นวัตกรรมใหม่ล่าสุด อาหารเสริมพืชในรูปนาโน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตร ปรับปรุงดิน ไม่สิ้นเปลืองค่าขนส่ง ทนแล้ง ออกเร็ว คุณสมบัติเป็นด่างสามารถละลายน้ำได้ แลกประจุได้ สามารถดูดซับแร่ธาตุได้ดี เป็นสารคีเลตผสมน้ำราดโคนต้นจะช่วยปรับสภาพดินเหนียวให้
 คลายตัวออกในดินทรายจะช่วยอุ้มน้ำทำให้โครงสร้างของดินแข็งแรง ทนทานช่วยให้ดินโปร่งร่วนซุย น้ำและอากาศ ถ่ายเทสะดวกรากพืชแผ่ขยายได้ง่าย รักษาความเป็นกรดด่างไม่ให้เปลี่ยนแปลงเร็ว ส่วนประกอบสารอินทรีย์ ที่เกิดจากโมเลกุลของสารหลายชนิดรวมกัน ฮิวมิคแอซิด ไม่น้อยกว่า 50 % โพแทสเซียมไม่น้อยกว่า 8%เป็นสารผสมเข้มข้นของสารประกอบคาร์โบไฮเดรตหลายชนิด กับธาตุอาหารเสริมในรูปของสารคีเลต ใช้ร่วมกับไคโตซานจะช่วยเพิ่มสภาพการดูดซึมได้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มแป้ง,น้ำตาลในพืชได้โดยตรงทำให้พืชเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงฟื้นต้วได้เร็ว
 ต้องการปลูกข้าวไม่ใส่ปุ๋ย,ปุ๋ยเคมีอะไรดี,นาข้าวใช้ปุ๋ยสูตรอะไร,นาข้าวเริ่มใส่ปุ๋ยตอนไหน,ต้องการซื้อปุ๋ยดีดี,ปุ๋ยซุปเปอร์
ขนาดบรรจุ เป็นกระปุกใสมีฝาปิดเป็นเกลียวผนึกป้องกันความชื้นและความร้อนจัด บรรจุปุ่ยจำนวน 120 แค็ปซูล ใช้สำหรับนาข้าวได้ 60-80 ไร่
 ต้องการทดลองใช้ปุ๋ย,นาข้าวราคาถูก,ใช้ปุ๋ยไร่ละ20บาท,ปุ๋ยทางใบดีที่สุด,ร้านขายปุ๋ยนาโนอยุธยา,ปุ๋ยเอสเอ็มแอล,3Gปุ๋ย
อัตราการใช้  สำหรับนาข้าว ระยะต้นกล้า ใช้ 1 แค็ปซูลต่อน้ำ 60 ลิตร ระยะแตกกอ จำนวน 1 แค็ปซูลต่อน้ำ 20 ลิตร และระยะสร้างแป้งออกรวง ใช้ 2 แค็ปซูลต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้คลุกปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 2-3 แค็ปซูลต่อปุ๋ย 1 กระสอบ ( 50 กิโลกรัม)
 
ราคาจำหน่าย  กระปุกละ 3,500 บาท (120 แค็ปซูล) ราคาสมาชิก 2,500 บาท
ชุดทดลอง แบ่งจำหน่าย  จำนวน 6 แค็ปซูล ราคา 300 บาท (แค็ปซูลละ 50 บาท)
สารเพิ่มประสิทธิภาพอาหารพืชนาโน
 วายไอซีนาโน+พลัส (YIC Nano Plus) อาหารเสริมพืชชนิดน้ำเข้มข้นสำหรับใช้ร่วมกับวายไอซีแค็ปซูลนาโน เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหารพืชได้สูงขึ้นและรวดเร็วขึ้นได้อย่างน่ามหัศจรรย์  ขนาดทดลอง 50ซีซี ใช้กับพืชได้ 25ไร่ ที่ประหยัดต้นทุนในการซื้อนำไปทดลองประสิทธิภาพดูก่อน อัตราการใช้ 2 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ราคา 350 บาท
ใช้สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพวายไอซีแค็ปซูลนาโน ปุ๋ยไหน ๆ ก็สู้ได้ยาก ลองสูตรไหนไม่ประทับใจหันมาลองสูตรนี้รับรองไม่ผิดหวัง แค็ปซูลนาโน ร่วมกับนาโนพลัส(น้ำ)
 
สมัครสมาชิก ซื้อแค็ปซูลนาโน 2,500บาท 
 ทำนาระบบ3G,หาปุ่ย3G,หาปุ๋ยทางอินเทอเนต,ต้องการหาปุ๋ยดีดีสำหรับนาข้าว,พันธุ์ข้าวป้องกันเพลี้ยกระโดด,ยากันเพลี้ย
 ปุ๋ยทางใบป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล,ปุ๋ยเพลี้ยไม่จับ,ปุ๋ยทำให้ใบข้าวมีขน,ใบข้าวสากป้องกันแมลง,ปุ๋ยไรป้องกันเพลี้ย

ศูนย์จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยนาโนออนไลน์
รับประกันความสบายใจในการสั่งซื้อสินค้า
รับสมัครตัวแทนจำหน่ายแค็ปซูลนาโนทั่วประเทศ
สั่งซื้อปุ๋ยหรือพร้อมสมัครสมาชิกเป็นตัวแทนจำหน่าย

เรือเอก สมพงษ์ การัณยศิลป์ โทร.081-9883799
Line ID : sianpui

ผลการใช้ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนกับพืชทุกชนิด ((คลิ๊กดู))
มันสำปะหลัง    นาข้าว YIC  ผักชี ผักคื่นฉ่าย  มะนาวออกดอก เห็ดนาโนYIC 
นาข้าวใช้ปุ๋ยYIC แก้นาข้าวที่ป่วย   ดอกเบญจมาศ ดอกมะลิ-กุหลาบ YICแพ็คเกจใหม่
 
ปุ่ย-ข้าวอยุธยา ปุ๋ย-ผักไฮโดรฯ ปุ๋ย-มะระจีน ปุ๋ย-ข้าวโพด  ปุ๋ย-ไร่อ้อย

 


ความต้องการ : สอบถามข้อมูล
สั่งซื้อ
เป็นตัวแทนจำหน่าย
ชื่อ-นามสกุล :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
จังหวัด :  *
ทีอยู่จัดส่ง(กรณีสั่งซื้อ) :
email (ถ้ามี) :การปลูกข้าว

ยุทธศาสตร์อนาคตข้าวและชาวนาไทย
ชีวิตของเด็กชายชาวนา
ปุ๋ยดีดีราคาถูกถูก-ปุ๋ยแค็ปซูลนาโน article
นาข้าวปุ๋ยนาโน article
ปุ๋ยแค็ปซุลนาโนได้ข้าวความชื้นต่ำ article
แก้ปัญหาข้าวไม่ออกรวง article
ปุ๋ยดีจริงนะแค็ปซูลนาโนอยากให้ทดลอง++ article
ใช้แค็ปซูลนาโน ร่วมกับ ไค โต ซาน article
ข้าวนาโยนหรือการปลูกข้าววีธีโยนกล้า article
วิธีการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับนาข้าวศูนย์บริการ ค้นหา และ สอบถามข้อมูลข่าวสาร -ร้านค้าผลิตภัณฑ์เกษตรออนไลน์ -เว็บไซต์-www.phikanes.com -จำหน่าย ปุ๋ยแคปซูลนาโน,ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนาโน-อาหารเสริมน้ำมันรำข้าว-รับสมัครตัวแทนจำหน่ายร้านค้าทุกจังหวัด จัดส่งไปรษณีย