39522755 ข้าว อีดีด อีเด้ง การทำแท้งข้าวนก กำจัดข้าวดีดข้าวเด้ง ด้วยวิธีเทคนิคใหม่ ใช้การปลูกข้าวนาโยน และวิธีการดำนาแทนการหว่าน ในช่วงระยะ 3-5 ปี สามารถที่จำทำการกำจัดข้าวดีดข้าวเด้งให้เบาบางลง ซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลจากการทดลองใช้วิธีการของ เซียนปุ๋ยนาโน
dot dot
เว็บไซต์ จดทะเบียน DBD
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป คน
dot
dot
เกี่ยวกับองค์เทพ
dot
dot
เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย
dot
dot
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
dot
dot
หมวดสินค้า/การบริการ
dot
bulletปุ๋ยอินทรีย์เอไอบิสเนตไทย
dot
ศูนย์บริการสินค้า
dot
dot
ตรวจล็อตเตอร์รี่
dot
dot
มิตรภาพสำหรับเพื่อน
dot
dot
ความรู้ทั่วไป
dot
dot
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
dot


ปุ๋ยแคปซูลสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยสำหรับต้นยาง เพิ่มน้ำยาง
ปุ๋ย สำหรับยาสูบใบใหญ่
แคปซูลนาโน กับมะระจีน
อาหารเสริมพืชดอกดาวเรือง
ปุ่ยนาโน ใส่บวบ


วิธีกำจัดข้าวดีดข้าวเด้ง article

การกำจัดและการป้องกันข้าวดีดข้าวข้าวเด้ง ปัญหาเกี่ยวกับข้าวดีดข้าวเด้ง หรือข้าวอีดีด ที่เปรียบเสมือนวัชพืชอย่างหนึ่งที่ไม่เป็นทีต้องการของเกษตรกรชาวนา ทำให้ทำนาได้ผลผลิตที่น้อยลง เนื่องจากข้าวดีดข้าวเด้งเป็นวัชพืชแย่งแหล่งอาหารของข้าวหลัก ข้าวดีดข้าวเด้งจะเป็นพันธุ์ข้าวชนิดหนึ่งที่โตเร็วมากกว่าข้าวหลักที่เพาะปลูก และจะแย่งแหล่งอาหารของข้าวหลัก เมื่อโตเต็มที่จะออกรวงเหมือนกับข้าวหลัก แต่จะออกรวงก่อน และจะล่วงหล่นลงดินเร็วกว่า ปัญหาเกิดการแย่งพื้นที่และธาตุอาหารในดินทำให้อาหารไม่เพียงพอให้กับข้าวหลัก

ใครมีวิธีกำจัดข้าวดีมั่ง,หาวิธีจัดการข้าวดีด ข้าวอีดีด,ข้าวดีดเป็นข้าวแบบไหน,ข้าดีดกินได้ไหม,ข้าวดีดเกิดอย่างไร
ข้าวดีดข้าวเด้ง หรือข้าวอีดีด คือข้าววัชพืชอย่างหนึ่งที่สามารถจำแนกตามความแตกต่างทางลักษณะภายนอก เป็น 3 ชนิด คือ ข้าวหาง ข้าวดีด ข้าวแดง แต่ชนิดที่กำลังเป็นปัยหาร้ายแรงของชาวนาในขณะนี้  คือข้าวหาง และข้าวดี เพราะเป็นข้าววัชพืชชนิดที่ร่วงก่อนเกี่ยว เจริญเติบโตได้รวดเร็ว และสูงข่มข้าวหลัก ในระบะแตกกอ ข้าวหางและข้าวดีดจะออกดอกและเม็ดจะสุกแก่ก่อนข้าวปลูกประมาณ 2 สัปดาห์ ชาวนาไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ เพราะเมล็ดร่วงเกือบหมด ทำให้ผลผลิตข้าวเสียหาย 10-100 % ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของข้าวหาง และข้าวดี ซึ่งบางแปลงที่มีความหนาแน่นมาก ใน 1 ตารางเมตร จะมีข้าวหาง 800 ตัน เหลือต้นข้าวจริงเพียง 200 ต้น ชาวนาไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ จึงทำให้ผลผลิตเสียหาย 100% ส่วนข้าวแดงนั้น เป็นข้าววัชพืชชนิดเมล็ดไม่ร่วง ชาวนาสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ แต่ผลผลิตเมล็ดข้าวจะมีคุณภาพต่ำกว้าข้าวปลูกและหากปนกับข้าวปลูกจะขายไม่ได้ราคา
วิธีการกำจัดข้าวดีด ข้าวเด้ง ข้าวหาง
 การทำนาปีละครั้งเดียวแก้ปัญหาข้าวดีด,ใครบอกได้วิธีกำจัดข้าวอีดีด,ปุ๋ยอีเขียวนาโน,ปุ๋ยป้องกันข้าวดีด แค็ปซูล
1. ใช้สารกำจัดเม็ดข้าวดีด เป็นสารอินทรีย์สังเคราะห์ในการใช้หมักตอซังข้าว ที่มีฤทธิ์ในการหมักวัชพืชทุกชนิด รวมถึงมีผลทำให้เมล็ดของวัชพืชที่ตกค้างในดินให้ย่อยสลาย และไม่เกิดการงอกในช่วยการเจริญเติบโตของข้าวปลูก สารหมักข้าวดีดข้าวเด้งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีจำหน่าย โดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ในส่วนของผู้ประกอบการขนาดย่อย และชมรมเกษตรอินทรีย์ทั่วไป
 เซียนเปี๊ยก ปุ๋ยแค็ปซูลนาโน ,ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนดีที่สุด,ต้นกำเหนิดแค็ปซูลนาโน,ผสมปุ๋ยแค็ปซูลนาโน ขายปุ๋ย ดีดี
2. การใช้วิธีธรรมชาติ โดยการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก การเปลี่ยนวิธีการปลูกข้าวแบบนาหว่านมาเป็นแบบนาดำ หรือนาโยน การเว้นช่วงฤดูการทำนามากกว่า 1 ครั้ง เป็นเวลา 3-5 ปี เพื่อให้เมล็ดข้าวดีดที่อยู่ในดินได้งอกขึ้นมาตามธรรมชาติแล้วทำการไถกลบเปลี่ยนเป็นการปลูกพืชหมุนเวียนสลับกับการทำนา การล่อข้าวดีดโดยวิธีการทำดินก่อนการปักดำนา แล้วทำการไถกลบทำดินใหม่ การใช้น้ำเข้านาก่อนข้าวดีดีงอก จนถึงช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวข้าวหลัก สิ่งเหล่านี้เป็นวิธีการกำจัดแบบธรรมชาติ
 คนบอกกำจัดข้าวอีดีด,เครื่องกำจัดข้าวดีควายทอง,เครื่องตัดข้าวดีด,วิธีตัดข้าวดีด,เกี่ยวข้าวอีดีด ขายเครื่องเกี่ยว
 ขั้นตอนกำจัดข้าวดีดข้าวเด่ง จากการได้ออกภาคสนามศูนย์เกษตรอินทรีย์นาโนจึงได้รวบรวมข้อมูลการหาวิธีกำจัดข้าวดีด ข้าวเด้ง ข้าวระมาน ข้าวนก และวัชพืชมาทำการวิเคาะห์และได้สรุปผลวิธีการกำจัดข้าวดีด ซึ่งได้แนะนำให้เกษตรกรนำไปใช้ในการทำนา ตามขั้นตอน ดังนี้
 ขายพันธุ์ข้าว,รับจ้างดำนา,รับจ้างเกี่ยวข้าวพิษณุโลก,คนขายสารกำจัดข้าวอีดีด ข้าวเด้ง,ขายปุ๋ยข้าวแตกกอดีมาก
1. จัดฤดูการทำนาในแต่ละปีไม่เกินปีละ 2 ครั้ง โดยช่วงที่ว่างฤดูการทำนาในฤดูแล้งเปลี่ยนมาเป็นการปลูกพืชคลุมดินแทนที่จะปล่อยให้พื้นนาว่างเว้น โดยปลูกพืชไร่ ตระกูลถั่วเพื่อให้มีโอกาสได้ขุดหน้าดินนำเมล็ดข้าว หญ้า และวัชพืชขึ้นมาหน้าผิวดิน และเตรียมดินในการทำนาครั้งต่อไป เมื่อได้เก็บผลผลิตจากการปลูกพืชคลุมดิน เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสิง หรือพืชตระกูลแตง 
 ศูนย์จำหน่ายแค็ปซูลนาโน พิษณุโลก, จังหวัด พิจิตร กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ ชาติตระการ นครไทย บางกระกำ
2. ก่อนการทำนาในช่วงฤดูฝนทุกครั้งให้ไถพรวนดินและตากดินไว้ พอให้หญ้า ข้าววัชพืช ขึ้นเจริญงอกงามพอก่อนที่จะออกเมล็ดรวงให้ทำการไถอีกครั้ง นำน้ำเข้าในแปรงนา หมักด้วยสารกำจัดเมล็ดข้าวดีด หญ้า และวัชพืชปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ ปล่อยให้น้ำแห้ง แล้วจึงไถพรวนดินทำเทือก อีกครั้ง เปลี่ยนจากการทำนาหว่านมาเป็นการทำนาดำ หรือทำนาโยน เพื่อต้องการให้ต้นข้าวหลักมีลำต้นที่โตมากกว่าข้าดีดข้าวเด้ง และข้าวที่เป็นวัชพืช เมื่อข้าวตั้งตัวรากเดินดีแล้ว ชักน้ำเข้านาขังน้ำไว้ให้ท่วมผิวดินตลอดเวลา จนกระทั้งข้าวหลักตั้งท้อง
 นาโนน้ำพลัส,นาโนเม็ดเขียว,ปุ๋ยเซนต์เนทเวิร์ค,ปุ๋ยโปรวัน, ปุ๋ย Provan 1 ขายปุ๋ยผงดำราคาส่ง,แค็ปซูลราคาถูก
3. ต้นกล้าที่ใช้ปักดำ หรือใช้โยนกล้าว ควรได้ผ่านการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างดีแล้ว จึงนำไปทำการเพาะกล้าข้าวปลูก  หลังจากปักดำแล้วให้หมั่นตรวจตรา หากมีข้าววัชพืชเจริญงอกงามขึ้นมาให้ทำการถอนทิ้งป้องกันไม่ให้ต้นข้าววัชพืชออกรวง ร่วงหล่นลงสุ่ดินในท้องนาและจะเป็นพันธุ์วัชพืชในรุ่นต่อไป
 ปุ่ยแค็ปซูล แอมเวย์ แอฟซ่า,สารดูดซึม,ปุ๋ยโนทูน้ำ,ราคาปุ๋ยโอทู,ศูนย์จำหน่ายนุชฟลอไรซ์,ขายปุ๋ยแบบแคปซูล

4. การแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยสารฮิวมิคที่ขยายระบบรากของข้าวหลัก เพื่อให้ระบบรากของข้าวหลักแข็งแรง และปกคลุมดินพื้นที่การเดินรากของต้นข้าว และดูดซับธาตุอาหารได้ดีขึ้น ต้นข้าวโตเร็วแข็งแรง และใช้สารอาหารบำรุงพืช (สารเพิ่มผลผลิต หรือปุ๋ยนาโนฉีดพ่นทางใบ เร่งการเจริญเติบโตให้เร็วขึ้น

 ขายฮอร์โมนเร่งข้าวแตกกอ,ข้าวรากดำเกิดจากอะไร,ข้าวรากขาวยาวอวบ,ข้าวทนโรค,ข้าวใบขยอกขาว หนอนกิน
วิธีกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวให้ได้ผล
เพื่อป้องกันการระบาดอย่างรวดเร็วจากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
1.ใช้เชื้อราบิวเวอเรียในการจำจัดตัวอ่อนและตัวเต็มวัยให้ตาย แต่ปลอดภัยต่อเจ้าของนาใช้ฉีดพ่น2-3ครั้งดูแลการระบาดอย่างใกล้ชิดจนกว่าข้าวออกรวงเก็บเกี่ยว
2.ใช้สารคุมไข่แมลงร่วมกันในการฉีดพ่นกำจัดตัวอ่อน และตัวเต็มวัยทุกครั้ง
3.ใช้สารอินทรีย์ป้องกันการดูดน้ำเลี้ยงต้นและใบข้าวจากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
4. ใช้สารอาหารพืชเป็นการฟื้นฟูต้นข้าวให้มีความต้นทานต่อโรคไวรัสเพลี้ยกระโดด
 เรียนรู้เรื่องเกษตร,การทำเกษตรหลังเกษียณ,ขายปุ๋ยหลังเกษตร,เกษตรปุ๋ยนาโน,คนเกษียณขายปุ๋ย,ทหารกับปุ๋ย
นาข้าว มันสำปะหลัง อ้อย มะม่วง มะพร้าวน้ำหอม
ไม้ประดับ พันธุ์กล้าไม้ มะนาว สับปะรด  ยางพารา
ข้าวโพด ผักคะน้า กล้วย ปาล์ม     มะเขือเปราะ 
สวนลำใย สวนเมล่อน มะละกอ เห็ด เผือก
อาหารพืชนาโนเร่งโตข้าวหลัก เป็นอาหารเสริมพืชที่ใช้สำหรับการทำนาเพิ่มผลผลิตและเร่งการเจริญเติบโตของต้นข้าวหลัก และช่วยลดปริมาณของปุ๋ยทางดิน ช่วยเพิ่มการแตกกอ และขยายระบบราก ใช้ได้ดีสำหรับข้าวนาดำ ข้าวนาโยน
 จำนวนข้าวที่ใช้หว่านดีที่สุด,ข้าวแตกกอใช้ปุ๋ย,ปุ๋ยยูเรียกับข้าว,ปุ๋ยยูเรียคือปุ๋ยสูตร,ฮอร์โมนใบข้าวสีเขียวดี พ่นปุ๋ย
 ขายปุ๋ยกับแตงกวา,ปุ๋ยนาโนใช้กับแตงโม,ปุ๋ยฉีดพ่นยาสูบ ปุ๋ยนาโนแคป พิษณุโลก,เซียนปุ๋ย รวม ขายปุ๋ยอีเขียวนาโน ,วายไอซี
 วายไอซีแค็ปซูลนาโน และวายไอซีนาโนพลัส(น้ำ)  สารประกอบอินทรีย์ ที่เกิดจากโมเลกุลของสารหลายชนิดรวมกันกับฮัวมิค แอซิด ไม่น้อยกว่า 50% โพแทสเซียนมไม่น้อยกว่า 8% เป็นสารผสมเข้มข้นของสารประกอบคาร์โบไฮเดรตเลายชนิด กับธาตุอาหารเสริมในรูปของสารคีเลต ใช้ร่วมกับไคโตซานจะช่วยเพิ่มสภาพการดูดซึมได้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มแป้งและน้ำตาลในพืชได้โดยตรง ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี สมบุรณ์แข็งแรง ฟื้นตัวได้เร็ว
 ศูนย์รวม จำหน่ายปุ๋ยนาโน ปุ๋ยทุกชนิด ปุ๋ยผงดำ ปุ๋ยแค็ปซูล แค็ปซูน ปุ๋ยแค็ปซูลช้างน้อย,ปุ๋ยฮีโรผลดำนาโน ราคาปุ๋ย อีเขียว
การแก้ปัญหาข้าวเหลืองจากยาฆ่าหญ้า
การกำจัดวัชพืช ต้องควรระวังให้อ่านข้อบ่งใช้สารกำจัดวัชพืช ยาฆ่าหญ้า หรือยาคุมหญ้า สำหรับยาฆ่าหญ้าแล้วไม่ควรนำไปใช้กำจัดวัชพืชในแปลงนาในขณะที่ข้าวกำลังอยู่ในช่วยการเจริญเติบโต เพราะจะทำให้ต้นข้าวตายไปพร้อมกับหญ้า วัชพืช ยาที่ใช้ควรใช้เป็นยาคุมหญ้าจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้อง สำหรับยาฆ่าหญ้าที่แท้จริงแล้ว ควรใช้กำจัดวัชพืชก่อนการปลูกข้าว อย่างน้อย 10-15 วัน  
 แชมเปี้ยนนาโน โปรวันนาโน preone 1 นาโนแค็ปซูล 10 เม็ด ฉีดพ่น 10 ไร่ ราคาขายส่ง 10000 เม็ด
 แชมป์กำจัดข้าวดีด,เครื่องตัดข้าวดีด,เครื่องตัดหญ้าข้าวดีด,ยากำจัดข้าวดีดข้าวเด้ง,นาโนป้องกันอีดีด สีเขียวเม็ด
แค็ปซูลนาโนใช้ร่วมกับการใช้ยาคุมหญ้าได้ผลดี จะช่วยให้ต้นข้าวแข็งแรง ไม่เหลือง ไม่เฉา ใส่พร้อมกับยาคุมหญ้าจะช่วยให้ต้นและใบข้าวแข็งแรง การขยายระบบรากของต้นข้าว เพื่อแย่งพื้นที่ในดินกับวัชพืช หรือการใช้หลังจากการคุมหญ้า ช่วยให้ต้นข้าวฟื้นตัวได้เร็ว  กลับมาเขียวได้เร็ว แตกกอได้มากขึ้น
 ปุ๋ยหนแรกไม่เคยหว่าน ใช้แค็ปซูลนาโนวายไอซี พอหว่านปุ๋ยใหม่ก็น้อยลง เพราะข้าวยังเขียวอยู่ ดีกว่าทุกครั้ง
อาหารเสริมพืชวายไอซีแค็ปซูลนาโน สารเพิ่มผลผลิตสูตรปุ๋ยจากแคนนาดา ปุ๋ยนาโนชนิผง ปุ๋ยบรรจุแค็ปซูล ธาตุอินทรีย์ที่มีส่วนประกอบโมเลกุลสารอาหารพืชหลายชนิด อยู่ในผงสีดำ ช่วยเพิมผลผลิตและช่วยประหยัดปุ๋ยเคมีได้มาก ใช้ผสมน้ำฉีดพ่น เร่งราก แตกกอ เขียวดี ออกรวง สร้างแป้ง และต้นข้าวแข็งแรงต้านทานโรคข้าว  ป้องกันหนอนชอนใบ ใบข้าวเป็นโรคขย้อนขาว
อัตราการใช้  สำหรับนาข้าว  1 แค็ปซูล ผสมน้ำ 20-25 ลิตร ฉีดพ่นทุก 15 วัน
ราคาจำหน่าย  ปกติ กระปุกละ 3,500บาท (120 แค็ปซูล) ราคาสมาชิก 2,500 บาท
 การคุมข้าวดีด ข้าวอีดีด อีเด้ง ข้าวระมาน ข้าวนก ข้าวหาง ข้าวป่า ข้าววัชพืช ด้วยวิธีใช้ปุ๋ยผงนาโน yic nano
ใช้ร่วมกันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
   วายไอซีนาโน+พลัส (YIC Nano Plus) อาหารเสริมพืชชนิดน้ำเข้มข้นสำหรับใช้ร่วมกับวายไอซีแค็ปซูลนาโน เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหารพืชได้สูงขึ้นและรวดเร็วขึ้นได้อย่างน่ามหัศจรรย์  ขนาดทดลอง 50ซีซี ใช้กับพืชได้ 25ไร่ ที่ประหยัดต้นทุนในการซื้อนำไปทดลอง  อัตราการใช้ 2 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ราคา 350 บาท
การทำนาให้ถูกวิธีได้ผลผลิตเยอะคุมทุนมีของดีดีมาให้มาพูดคุยกันดูก่อน
 รุ่งเรืองการเกษตรปุ๋ยเคมี,ร้านขายปุ๋ยเรื่องเรืองการเกษตร,เกษตรรุ่งเรืองพิษณุโลก,ปุ๋ยรุ่งเรืองการเกษตรพิษณุโลก

1.วิธีการทำนาให้ได้ผลผลิตจำนวนมากขึ้นกว่าเดิมและใช้ทุนต่ำลง บำรุงดินให้ดีขึ้น
2.การแก้ปัญหาโรคและแมลงศัตรูข้าว ด้วยวิธีผสมผสาน จะทำอย่างไรกันดี 
3.การกำจัดวัชพืช ข้าวดีด ข้าวเด้ง ข้าวป่า ข้าวนก ข้าวระมาน ข้าหางไม่พึงประสงค์
4.การเลือกซื้อปุ๋ยนาโนสารเพิ่มผลผลิต อาหารพืช จะเลือกซื้อแบบไหนดีแนะนำให้

 ปุ๋ยอะไรทำระเบิด,ระเบิดปุ๋ยยูเรีย,ปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรท,ระเบิดไนโตรเจน,ส่วนประกอบปุ๋ยระเบิด,ปุ๋ยดินระเบิด
สอบถามวิธีการกำจัดข้าวดีดข้าวเด้ง รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
 ที่ขายยากำจัดข้าวดีดข้าวเด้ง ขายฮอร์โมนกำจัดข้าวดีด สารหมักข้าวดีด สารอินทรีย์ฆ่าหญ้า และข้าวอีดีดอีเด้ง

ศูนย์จำหน่ายอาหารเสริมพืช นาโน ออนไลน์
รับประกันลูกค้าในระบบออนไลน์ที่มั่นคงแน่นอน
รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทุกจังหวัดทั่วประเทศ
เลือกสินค้าเป็นอาหารเสริมพืชสำเร็จแน่นอน

เรือเอก สมพงษ์ การัณยศิลป์ โทร.081-9883799
Line ID  : sianpui

ผลการทดลองใช้แค็ปซูลนาโน ทั่วประเทศ (คลิ๊กดูวีดีโอ ที่รูปภาพ)
มันสำปะหลัง    นาข้าว YIC  ผักชี ผักคื่นฉ่าย  มะนาวออกดอก เห็ดนาโนYIC 
นาข้าวใช้ปุ๋ยYIC แก้นาข้าวที่ป่วย   ดอกเบญจมาศ ดอกมะลิ-กุหลาบ YICแพ็คเกจใหม่
 
ปุ่ย-ข้าวอยุธยา ปุ๋ย-ผักไฮโดรฯ ปุ๋ย-มะระจีน ปุ๋ย-ข้าวโพด  ปุ๋ย-ไร่อ้อย

 


ความต้องการ : สอบถามข้อมูล
สั่งซื้อ
เป็นตัวแทนจำหน่าย
ชื่อ-นามสกุล :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
จังหวัด :  *
ทีอยู่จัดส่ง(กรณีสั่งซื้อ) :
email (ถ้ามี) :ผลิตภัณฑ์บริษัทเยสไอแคน

สอบถามทำธุรกิจ เยส.ไอ.แคน ดีไหม
ต้องการสมัครธุรกิจเยสไอแคน
จิตวิทยาธุรกิจวิสัยทัศน์ผู้นำ
วายไอซี แอ็คทีฟ เซรั่ม-YIC Active Serum
อาหารเสริมต้านภูมิแพ้ -เอ็กซ์แฟคเตอร์
วิธีสมัครเยสไอแคน
คลังสินค้า-เยสไอแคน-อำเภอศรีเทพ
เจาะลึกที่มาปุ๋ยแค็ปซูลนาโน
แผลที่เกิดจากโรคเบาหวาน
หญ้าแฝก article
เปิดตัวตลาดธุรกิจเครือข่าย-เอ็กซ์แฟคเตอร์ เยสไอแคน article
การรักษาโรคสะเก็ดเงิน article
ตัวอย่างวิธีการทำ fanpage facebook ติดหน้าเว็บไซต์ article
อย่าหลงเชื่อปุ๋ยแค็ปซูลนาโน article
วิธีการคำนวณระยะให้ปุ๋ยYIC article
วอนดีเจช่วยหน่อยนะค่ะ article
ความเชื่อของคนขายปุ๋ย article
yic article
ตะวัน (TAWAN) article
นักขายระดับขั้นเทพ article
เสื่อสะบัดเล็บ article
ตัวแทนจำหน่ายแค็ปซูลนาโนจังหวัดเชียงใหม่ article
AEC ปุ๋ย YES I CAN article
ศูนย์เยสไอแคนประเทศกัมพูชา article
รายการ ราคาสินค้า บริษัท เยสไอแคน article
ศูนย์เยสไอแคนประเทศลาว article
สมัครสมาชิกyic article
หนุ่ม เยส ไอ แคน:คนขายปุ๋ย อาหารเสริมพืชนาโน article
ขายปุ๋ยแค็ปซูลนาโน ตัวไหนดี article
วิธีเป็นตัวแทนธุรกิจขายปุ๋ยเยสไอแคน article
สารอินทรีย์ป้ายหน้ายางตายนึ่ง article
แผนการตลาดธุรกิจดีเยสไอแคน article
ปุ๋ยเยสไอแคน-สารเพิ่มผลผลิต article
โพลีเมอร์สารอุ้มน้ำไคฮัทสึ article
ไคฮัทสึ-สารอินทรีย์ฆ่าหญ้า article
ยาทาหน้ายาง article
แค็ปซูล นาโน พ่นต้นยาง article
ตารางบรรยายเยสไอแคน article
บริษัท เยส ไอ แคน ประเทศไทย จำกัด article
สอนนักธุรกิจเยสไอแคน-ขายปุ๋ยเก่ง article
วายไอซี ,ดีดีพลัสศูนย์บริการ ค้นหา และ สอบถามข้อมูลข่าวสาร -ร้านค้าผลิตภัณฑ์เกษตรออนไลน์ -เว็บไซต์-www.phikanes.com -จำหน่าย ปุ๋ยแคปซูลนาโน,ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนาโน-อาหารเสริมน้ำมันรำข้าว-รับสมัครตัวแทนจำหน่ายร้านค้าทุกจังหวัด จัดส่งไปรษณีย