39522755 การคำนวณระยะให้ปุ๋ยYIC กับพืชทุกชนิด เป็นวิธีการง่าย ๆ และเหมาะสมสำหรับการใช้ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโนกับพืชได้ทุกชนิด เป็นสูตรคำนวนที่ง่าย เพื่อให้ผู้ขายปุ๋ยได้แนะนำการใช้ปุ๋ยกับเกษตรกรได้อย่างเหมาะสม และเป็นประสิทธิภาพการบำรุงพืชของอาหารพืชวายไอซีนาโน
dot dot
เว็บไซต์ จดทะเบียน DBD
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป คน
dot
dot
เกี่ยวกับองค์เทพ
dot
dot
เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย
dot
dot
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
dot
dot
หมวดสินค้า/การบริการ
dot
bulletปุ๋ยอินทรีย์เอไอบิสเนตไทย
dot
ศูนย์บริการสินค้า
dot
dot
ตรวจล็อตเตอร์รี่
dot
dot
มิตรภาพสำหรับเพื่อน
dot
dot
ความรู้ทั่วไป
dot
dot
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
dot


ปุ๋ยแคปซูลสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยสำหรับต้นยาง เพิ่มน้ำยาง
ปุ๋ย สำหรับยาสูบใบใหญ่
แคปซูลนาโน กับมะระจีน
อาหารเสริมพืชดอกดาวเรือง
ปุ่ยนาโน ใส่บวบ


วิธีการคำนวณระยะให้ปุ๋ยYIC article
ระยะการใช้ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน การใช้สูตรคำนวณวิธีการใช้ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโนบริษัทเยสไอแคน ที่ประกอบด้วยอาหารพืชวายไอซีแค็ปซูลนาโน และนาโนพลัส(ชนิดน้ำ) เพื่อให้เป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรผู้ใช้อาหารพืช และผู้จำหน่ายอาหารพืชวายไอซี ได้เข้าใจให้ตรงกันและมีผลการบำรุงพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ผลดี เขียวเร็ว เร่งราก เร่งโต เร่งดอก เร่งแป้ง ออกเร็ว เก็บได้นาน
ในการคำนวนได้ระยะการให้ปุ๋ย ต้องไม่เกินประสิทธิภาพในการบำรุงของปุ๋ยแค็ปซูลนาโน ตามปกติแล้ว วายไอซีแค็ปซูลนาโน ที่ใช้ร่วมกับนาโนพลัส(ชนิดน้ำ) จะมีผลการบำรุงพืช ไม่เกิน 15-30 วัน ขึ้นอยู่ที่อัตราความเข้มข้นการผสมน้ำใช้ฉีดพ่น
วิธีการใช้แค็ปซูลนาโน,การผสมใช้ปุ๋ยแคปซูล,การพ่นปุ๋ยแค็ปซูล,การใช้ปุ๋ยyic,วิธีใช้อีเขียวแค็ปซูลนาโน,ปุ๋ยนาโน
อัตราการใช้อาหารพืชวายไอซีแค็ปซูลนาโนและวายไอซีนาโนพลัสร่วมกัน
ประเภทพืช แค็ปซูลนาโน นาโนพล้ส น้ำ ระยะเริ่มใช้กับพืช ระยะการฉีดพ่น
พืชไร่ 1 แค็ปซูล  2 ซีซี 20 ลิตร พืชตั้งตัวได้แล้ว ทุก 15-25 วัน
พืชกินใบ 1 แค็ปซูล 2 ซีซี 40 ลิตร พื้ชตั้งตัวได้แล้ว ทุก 7-15 วัน
ดอกไม้,กล้วยไม้ 1 แค็ปซูล 2 ซีซี 50 ลิตร พืชตั้งตัวได้แล้ว ทุก 5-10 วัน
เห็ด 1 แค็ปซูล  2 ซีซี 40 ลิตร  เปิดดอกครั้งแรก  ทุก 3-5 วัน
อัตราการใช้อาหารพืชวายไอซีแค็ปซูลนาโน และนาโนพลัสกับยางพารา
ขนาดและอายุของต้นยางพารา อายุพืช แค็ปซูลนาโน นาโนพลัส น้ำ ระยะการฉีดพ่น
ยาง เล็ก พ่นใบและลำต้น  1-12 เดือน  1 แค็ปซูล  2 ซีซี 40 ลิตร ทุก 15-20 วัน
 เกิน 12 เดือน  1 แค็ปซูล  2 ซีซี 20 ลิตร ทุก  20-30 วัน
ยางเปิดกรีด พ่นลำต้นและโคนต้น ประมาณ 6 ปี 2 แค็ปซูล 2  ซีซี 20 ลิตร ทุก 20-30 วัน
       อัตราการใช้อาหารพืชวายไอซีแค็ปซูลนาโนและนาโนพลัสคลุกปุ๋ย
ประเภทปุ๋ย ปริมาณปุ๋ย แค็ปซูลนาโน นาโนพลัส น้ำ
ปุ๋ยเคมีกระสอบ 50 ก.ก   2 แค็ปซูล  2-4 ซีซี 0.5 ลิตร
ปุ๋ยอินทรีย์กระสอบ 50 กก  2-4 แค็ปซูล  2-4 ซีซี 0.5ลิตร
ปุ๋ยหมักคลุกปุ๋ย -  1 แค็ปซุล 2 ซีซี 20 ลิตร
สารคลุกปุ๋ยอินทรีย์,วิคลุกปุ๋ยเคมี,ฮิวมิคคลุกปุ๋ย,การใช้อีเขียวคลุกปุ๋ย,ปุ๋ยแค็ปซูลแช่ราก,การแช่ข้าวงอก
วิธีการคำนวณระยะการใช้ปุ๋ยวายไอซีนาโน มีวิธีการคำนวณง่าย ๆ ได้ดังนี้
ชนิดของพืช ระยะคำนวณ วิธีการคำนวน
พืชไร่ไม่เกิน 4 เดือน ตั้งแต่เริ่มงอก-เก็บผลผลิต 3ใน4 x ระยะรวม หารด้วย 4
พืชไร่เกิน 4 เดือน ใช้เพียง 5 เดือน ตั้งแต่เริ่มงอก - 5 เดือน 3ใน4 x 5เดือน  หารด้วย 4
พืชผัก พืชตระกูลแตง น้อยกว่า4 เดือน ตั้งแต่เริ่มงอก - เก็บผลผลิต 3ใน4 xระยะรวม หารด้วย 4
ผลไม้ ไม้ผล และพืชทั่วไปที่พ่นใบได้ ตั้งแต่เริ่มออกดอก-เก็บผลผลิต 3ใน4 xระยะรวม หารด้วย 4
เหตุชนิดต่าง ๆ ยกเว้นเห็ดฟาง ระยะพักช่วยออกดอก  ระยะพักดอก หารด้วย 4

ระยะคำนวณได้เป็นระยะในการบำรุงพืชและผลผลิตตามปกติ  สำหรับระยะเร่งผลผลิตร่นระยะฉีดพ่นให้เร็วขึ้นให้ใช้ระยะปกติ หารด้วย 2 

ระยะการดึงดอกสำหรับไม้ผลไม้ดอกทุกชนิด ใช้ระยะช่วงการเริ่มใช้ในเกณฑ์ต่ำสุดของการฉีดพ่น คือ ใช้ทุก   7-10 วัน
นาข้าว มันสำปะหลัง อ้อย มะม่วง มะพร้าวน้ำหอม
ไม้ประดับ พันธุ์กล้าไม้ มะนาว สับปะรด  ยางพารา
ข้าวโพด ผักคะน้า กล้วย ปาล์ม     มะเขือเปราะ 
สวนลำใย สวนเมล่อน มะละกอ เห็ด เผือก
 วิธีการผสมปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน และนาโนพลัส ในการใช้ผสมน้ำฉีดพ่นให้พิจารณาจากอัตราการใช้สำหรับพืชแต่ละชนิดหรือแต่ละประเภทของพืช สำหรับพืชที่อยู่ในเกณฑ์อัตราการใช้ 1 แค็ปซูลผสมน้ำ 20 ลิตร หากใช้ถังฉีดพ่นขนาด 20-25 ลิตร ให้ใช้นาโนพลัสเทใส่ไปในถังฉีดก่อนอื่น จำนวน 2 ซีซี หลังจากนั้นให้แก่แค็ปซูลนาโน จำนวน 1 แค็ปซูลผสมน้ำละลายให้เข้ากันดีแล้วนำไปใช้ทำการฉีดพ่นได้เลย แต่สำหรับการใช้ฉีดพ่นกับถังน้ำขนาดใหญ่ 500 ลิตร 1,000 ลิตร หรือ 2,000 ลิตร ให้เพิ่มอัตราการผสมน้ำตามสัดส่วน แล้วจึงนำไปไปฉีดพ่นได้ แต่สำหรับในกรณีที่ใช้กับพืชที่ใช้อัตรา  1 แค็ปซูลต่อน้ำ 40 ลิตรขึ้นไป หากเป็นถังฉีดพ่นขนาด 20 ลิตร ให้ผสมนาโนพลัส จำนวน 2 ซีซี เหมือนเดิม และ แค็ปซูลนาโน จำนวน 1 แค็ปซูล แต่ให้ผสมใส่ไว้ในกระป๋องหัวเชื้อขนาดเล็ก แล้นำไปแบ่งใช้ใส่ในถังฉีดพ่นขนาด 20 ลิตร จำนวน 2 ถังเท่า ๆ กัน อย่างละครึ่งหนึ่ง ทำการฉีดพ่น จะได้อัตราส่วน 1 แค็ปซูลต่อน้ำ 40 ลิตร หากใช้ถังขนาดใหญ่ก็ให้ผสมเพิ่มสัดส่วนตามจำนวนอัตราที่ระบุไว้ แล้วจึงนำไปทำการฉีดพ่น ระยะการฉีดพ่นตามประเภทของพืช
ข้อแนะนำการผสมปุ๋ย ในการผสมปุ๋ยเพื่อใช้ฉีดพ่น แนะนำให้ผสมฮอร์โมนนาโนพลัสในน้ำก่อนแล้วจึงใส่วายไอซีแค็บซูลนาโนตามทีหลัง เพื่อให้โมเลกุลของธาตุละลายในน้ำการแตกตัวของธาตุและเข้ากันได้ดี เนื่องจาก แค็ปซูลนาโน มีฤทธิ์เป็น บวก(ด่าง) มากกว่า นาโนพลัสมีฤทธิ์เป็นกลาง สามารถดูดซึม ธาตุต่าง ๆ ให้สลายตัวเข้ากันได้ดี การใช้เร่งผลดี
 เทคนิคการใช้แค็ปซูลนาโน นวัตกรรมอาหารพืชนาโนที่มีคามเข้มข้นสูง ควรใช้ตามอัตราที่กำหนด ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนแนะนำการใช้เทียบเท่ากับการใช้ปุ๋ยเกรด A 1 กระสอบ โมเลกุลของธาตโพแทสเซียมสูง ในการฉีดพ่นในแต่ละครั้งแนะนำให้ใช้การฉีดพ่นแค่เพียงผ่านปรับหัวฉีดให้เป็นหมอกฝอยน้ำ ฉีดพ่นผ่านให้เร็ว ใช้อัตราการฉีดพ่น 1 แค็ปซูล ผสมน้ำ 20 -25 ลิตรให้ได้ประมาณพื้นที่ 1 ไร่ จะทำให้มีผลทำให้โมเลกุลธาตุซึมซับได้เร็ว ได้ผลดี
อาหารพืชบริษัทเยสไอแคนคอร์เปอเรชั่นไทยแลนด์ เป็นผลิตภัณฑ์นาโนทางการเกษตรที่ได้รับประกันจากศูนย์เกษตรอินทรีย์นาโน เนื่องจากเป็นที่ยอมรับประสิทธิภาพการใช้จากผู้ได้สั่งซื้อนำไปใช้กับพืชทั้งภายในประเทศไทย ทั่วทุกภาค และต่างประเทศ ที่ได้ติดต่อสั่งซื้อจากศูนย์เกษตรอินทรีย์นาโนนำไปใช้กับพืชหลายชนิด และยืนยันตอบกลับว่าอาหารพืชเยสไอแคนมีคุณภาพดี สมกับราคาที่จัดจำหน่าย ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน
วายไอซีแค็ปซูลนาโน(YIC Capsulenano) เป็นอาหารพืชสารประกอบอินทรีย์ ที่ประกอบด้วยโมเลกุลของสารหลายชนิดรวมกันกับฮัวมิค แอซิด ไม่น้อยกว่า 50% Frcmlg:up,w,johvpd;jk ค๔ เป้นสารผสมเข้มข้นของสารประกอบคาร์โบไฮเดรตหลายชนิด กับธาตุอาหารเสริมในรุปของสารคีเลตใช้ร่วมกับไคโตซานจะช่วยเพิ่มสภาพการดูดซึมได้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มแป้งและน้ำตาลให้กับพืชได้โดยตรง ทำให้พืชเจริญเติบโตเร็ว มีความสมบูรณ์ แข็งแรง ต้นทานโรคได้ดี และฟื้นตัวได้เร็ว
วายไอซีนาโนพลัส (YIC Nano Plus) ชนิดน้ำ มีฤทธิ์เป็นกลาง สามารถกระจายตัวและดูดซึมเข้าไปสู่เซลล์พืชได้อย่างรวดเร็ว คงทนต่อการสลายตัว เป็นสารที่สกัดจากธรรมชาติ ไม่เป็นพิษภัยต่อสิ่งแวดล้อม คนและสัตว์เลี้ยง
คนขายปุ๋ยเยสไอแคน,ปุ๋ยพ่นอ้อยดี,ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนกับอ้อย,ปุ๋ยนาโนพ่นอ้อย,อ้อยตอนาโน,วิธีการใช้ปุ๋ยแค้ปซูล
ราคาจำหน่าย ปกติกระปุกละ 3,500 บาท (120 แค็ปซูล) ราคาสมาชิก 2,500 บาท
ชุดทดลอง แบ่งจำหน่าย แค็ปซูลละ 50 บาท จัดส่งฟรี EMS
 

ศูนย์จำหน่ายอาหารเสริมพืช Y I C นาโนออนไลน์
รับประกันคุณภาพสินค้าจากการได้ทดลองใช้เอง
รับสมัครตัวแทนจำหน่ายประจำจังหวัดทั่วประเทศ
จัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ระบบโอนเงิน
ทำสายงานสร้างเครือข่ายให้โดยใช้ระบบออนไลน์

เรือเอก สมพงษ์ การัณยศิลป์ โทร.081-9883799
Line ID    : sianpui

ผลการใช้อาหารพืชนาโนเยสไอแคน คลิ๊ปวีดีโอ คลิ๊กดูที่รูปภาพ
มันสำปะหลัง    นาข้าว YIC  ผักชี ผักคื่นฉ่าย  มะนาวออกดอก เห็ดนาโนYIC 
นาข้าวใช้ปุ๋ยYIC แก้นาข้าวที่ป่วย   ดอกเบญจมาศ ดอกมะลิ-กุหลาบ YICแพ็คเกจใหม่
 
ปุ่ย-ข้าวอยุธยา ปุ๋ย-ผักไฮโดรฯ ปุ๋ย-มะระจีน ปุ๋ย-ข้าวโพด  ปุ๋ย-ไร่อ้อย

 


ความต้องการ : สอบถามข้อมูล
สั่งซื้อ
เป็นตัวแทนจำหน่าย
ชื่อ-นามสกุล :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
จังหวัด :  *
ทีอยู่จัดส่ง(กรณีสั่งซื้อ) :
email (ถ้ามี) :ผลิตภัณฑ์บริษัทเยสไอแคน

สอบถามทำธุรกิจ เยส.ไอ.แคน ดีไหม
ต้องการสมัครธุรกิจเยสไอแคน
จิตวิทยาธุรกิจวิสัยทัศน์ผู้นำ
วายไอซี แอ็คทีฟ เซรั่ม-YIC Active Serum
อาหารเสริมต้านภูมิแพ้ -เอ็กซ์แฟคเตอร์
วิธีสมัครเยสไอแคน
คลังสินค้า-เยสไอแคน-อำเภอศรีเทพ
เจาะลึกที่มาปุ๋ยแค็ปซูลนาโน
แผลที่เกิดจากโรคเบาหวาน
หญ้าแฝก article
เปิดตัวตลาดธุรกิจเครือข่าย-เอ็กซ์แฟคเตอร์ เยสไอแคน article
การรักษาโรคสะเก็ดเงิน article
ตัวอย่างวิธีการทำ fanpage facebook ติดหน้าเว็บไซต์ article
อย่าหลงเชื่อปุ๋ยแค็ปซูลนาโน article
วอนดีเจช่วยหน่อยนะค่ะ article
ความเชื่อของคนขายปุ๋ย article
yic article
ตะวัน (TAWAN) article
นักขายระดับขั้นเทพ article
เสื่อสะบัดเล็บ article
ตัวแทนจำหน่ายแค็ปซูลนาโนจังหวัดเชียงใหม่ article
AEC ปุ๋ย YES I CAN article
ศูนย์เยสไอแคนประเทศกัมพูชา article
รายการ ราคาสินค้า บริษัท เยสไอแคน article
ศูนย์เยสไอแคนประเทศลาว article
สมัครสมาชิกyic article
หนุ่ม เยส ไอ แคน:คนขายปุ๋ย อาหารเสริมพืชนาโน article
ขายปุ๋ยแค็ปซูลนาโน ตัวไหนดี article
วิธีกำจัดข้าวดีดข้าวเด้ง article
วิธีเป็นตัวแทนธุรกิจขายปุ๋ยเยสไอแคน article
สารอินทรีย์ป้ายหน้ายางตายนึ่ง article
แผนการตลาดธุรกิจดีเยสไอแคน article
ปุ๋ยเยสไอแคน-สารเพิ่มผลผลิต article
โพลีเมอร์สารอุ้มน้ำไคฮัทสึ article
ไคฮัทสึ-สารอินทรีย์ฆ่าหญ้า article
ยาทาหน้ายาง article
แค็ปซูล นาโน พ่นต้นยาง article
ตารางบรรยายเยสไอแคน article
บริษัท เยส ไอ แคน ประเทศไทย จำกัด article
สอนนักธุรกิจเยสไอแคน-ขายปุ๋ยเก่ง article
วายไอซี ,ดีดีพลัสศูนย์บริการ ค้นหา และ สอบถามข้อมูลข่าวสาร -ร้านค้าผลิตภัณฑ์เกษตรออนไลน์ -เว็บไซต์-www.phikanes.com -จำหน่าย ปุ๋ยแคปซูลนาโน,ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนาโน-อาหารเสริมน้ำมันรำข้าว-รับสมัครตัวแทนจำหน่ายร้านค้าทุกจังหวัด จัดส่งไปรษณีย