39522755 โพลีเมอร์สารอุ้มน้ำไคฮัทสึ สำหรับใช้ปลูกปาล์ม ยางพารา เป็นสารที่ได้จากการสังเคราะหื ซึ่งผลที่ได้ทำให้เกิดสารโพลีเมอร์ชนิดหนึ่งมีความสามารถในการดูดน้ำสูง ความสามารถในการดูดน้ำนี้เป็นผลมาจากการสร้าง หรือก่อโยงเชื่อมขวางระหว่างสารโพลีเมอร์ที่มีโมเลกุลเชิงเส้
dot dot
เว็บไซต์ จดทะเบียน DBD
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 5 คน
dot
dot
YOUTUBE TV.
dot
dot
เกี่ยวกับองค์เทพ
dot
dot
เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย
dot
dot
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
dot
dot
หมวดสินค้า/การบริการ
dot
bulletปุ๋ยอินทรีย์เอไอบิสเนตไทย
dot
ศูนย์บริการสินค้า
dot
dot
ตรวจล็อตเตอร์รี่
dot
dot
มิตรภาพสำหรับเพื่อน
dot
dot
ความรู้ทั่วไป
dot
dot
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
dot


ปุ๋ยแคปซูลสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยสำหรับต้นยาง เพิ่มน้ำยาง
ปุ๋ย สำหรับยาสูบใบใหญ่
แคปซูลนาโน กับมะระจีน
อาหารเสริมพืชดอกดาวเรือง
ปุ่ยนาโน ใส่บวบ


โพลีเมอร์สารอุ้มน้ำไคฮัทสึ article
สารอุ้มน้ำ ไคฮัทสึสำหรับปลูกปาล์มและยางพารา
นวัตกรรมใหม่ โพลีเมอร์ที่ได้จากการสังเคราะห์ ซึ่งผลที่ได้ทำให้เกิดสารโพลีเมอร์ชนิดหนึ่งมีความสามารถในการดูดน้ำสูง ความสามารถในการดูดน้ำนี้เป็นผลมาจากการสร้างหรือก่อโยงเชื่อมขวางระหว่างสารโพลีเมอร์ที่มีโมเลกุลเชิงเส้นตรง โดยสารที่ก่อหรือกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมต่อ มีผลทำให้เกิดโพรงช่องว่างในระหว่างโมเลกุลของเส้นขนาน  และช่องว่างนี้เองที่มีความสามารถเก็บกักน้ำไว้เมื่อแห้งสนิทมีลักษณะเป้นเกล็ดสีขาว เมื่อเปียกน้ำจะพองออกโดยอุ้มน้ำ แล้วมีลักษณะแบบวุ้น เมื่อโพลีเมอร์แห้งสัมผัสกับน้ำ โมเลกุลของน้ำสามารถผ่านเข้าไปได้ ขนาดของโพลีเมอร์จะขายขึ้นตามปริมาณน้ำที่เข้าไปอยู่ภายใน โดยปกติจะสามารถอุ้มน้ำได้ 300-500 เท่าของน้ำหนักแห้ง การดูดน้ำจะเป็นไปอย่างรวดเร็วใน 5 นาทีแรก คือดูดได้ประมาณ 400 เท่า จากน้ำจะค่อย ๆ ดูดน้ำอย่างช้า ๆ ถ้ามีปริมาณน้ำมากเกินพอโพลีเมอร์จะดูดน้ำเข้าไปจนถึงจุดอิ่มตัวหลังจากนั้นจะไม่ดูดน้ำอีกไม่ว่าจะทิ้งไว้นานเท่า ไร  ก็ตาม
 
เนื่องจากเป็นสารนำเข้าจากอเมริกาทางร้านไม่จัดจำหน่าย
 
การใช้สารอุ้มน้ำ ไคฮัทสึ ช่วยในการปลูกปาล์มและยางพารา โพลิเมอร์มีแรงยึดน้ำที่อุ้มไว้ต่ำกว่าแรงดึงจากพืช รากสามารถเจริญ แทงผ่านเข้าไปในโพลีเมอร์เปียกได้ปรุโร่งราก สามารถดึงดูดน้ำออกจากโพลีเมอร์ได้จนน้ำหยดสุดท้าย โดยโพลีเมอร์ไม่สามารถึงน้ำออกจากพืชได้เลย โพลีเมอร์เปียกจะถูกดูดน้ำไปเรื่อย ๆ จนแห้งและยุบลงจนเหลือขนาดเล็กนิดเดียว  ซึ่งกลายเป็นโพรงที่ว่างอยู่ในพื้นดิน ถ้ารดน้ำหรือฝนตกอีก น้ำจะเข้าไปในโพรงนี้ โพลีเมอร์จะเปียกและอุ้มน้ำได้อย่างรวดเร็วถ้ามีน้ำมากเกินสามารถที่จะอุ้มน้ำได้ น้ำส่วนเกินจะไหลซึมลงดินตามปกติ
 
การใช้โพลีเมอร์รองก้นหลุมก่อนปลูกกล้านั้น ทำให้กล้าที่นำไปปลูกได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอ น้ำช่วยในการละลายแร่ธาตุอาหารสำหรับพืช น้ำเป็นองคืประกอบสำคัญในขบวนการสังเคราะห์แสง การลำเลียงอาหาร กล้าไม้จึงมีอัตราการรอดตายสูงสามารถตั้งตัวได้เร็ว และเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ อีกทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เพราะน้ำฝนที่ตกลงมาบางส่วนจะถูกสะสมไว้ ไม่ไหลซึมไปโดยเปล่าประโยชน์ บริเวณที่มีโพลีเมอร์อยู่จะมีความชื้นอยู่ตลอดเวลา จุลินทรีย์จะเกาะติดกับอนุภาคดิน มีลักษณะเป็นเมืองก บาง ๆ ช่วยอุ้มน้ำได้ส่วนหนึ่ง เมื่อใช้ไประยะหนึ่งดินบริเวณนี้จะค่อย ๆ อุ้มน้ำได้ดีขึ้นเอง เพราะจุลินทรีย์ เนื่องจากกิจกรรมของจุลินทรีย์เป็นไปด้วยดี มีผลพลอยได้เป้นสารฮิวมิคแอซิด กระตุ้นการเจริญของรากและทำให้ดินร่วนซุย โพลีเมอร์จะมีอายุการใช้งานประมาณ 5 ปี จุลินทรีย์จะค่อย ๆ ย่อยสลายโพลีเมอร์ให้แตกตัวไป สำหรับดินเหนียวไม่ควรใช้โพลิเมอร์ เพราะสามารถอุ้มน้ำได้มากอยู่แล้ว แต่มีปัยหาที่การระบายน้ำควรใช้วัสดุอื่น เช่น แกลบ ปุ๋ยคอก เศษพืชต่าง ๆ ผสมแทน
 
 การนำโพลิเมอร์ที่ดูดน้ำเต็มที่แล้วไปใส่ในหลุมปลูกยางพารา ตอนปลูกเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อน พื้นดินที่แห้งแล้ง ดินก็จะดูดน้ำจากโพลีเมอร์รากต้นยางก็จะได้น้ำหรือธาตุอาหารที่ต้องใช้น้ำเป็นตัวทำละลายจากดินอีกต่อหนึ่งเมื่อพื้นดินได้รับน้ำเพิ่มเข้ามาก็จะถูกโพลิเมอร์ดูดเก็บไว้ใช้เมื่อพื้นดินแห้งแล้งวนเวียนต่อไป
 
วิธีใช้สารอุ้มน้ำไคฮัทสึ ในการปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน  สารอุ้มน้ำ ไคฮัทสึ  ประมาณ 1 กิโลกรัม ใช้ปลูกยางได้ ประมาณ 200-400 ต้นมีขั้นตอนคร่าว ๆ ดังนี้
 
1.เวลาใช้แช่สารอุ้มน้ำ ไคฮัทสึ ให้ดูดน้ำให้เต็มที่ (สารอุ้มน้ำ ไคฮัทสึ) จำนวน 1 กก ต่อน้ำ 200 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 4 ชม. หรือค้างคืน) สามารถนำปุ๋ยน้ำ หรือฮอร์โมนต่าง  ผสมน้ำในการแช่ สารอุ้มน้ำ ไคฮัทสึ ได้ซึ่งปุ๋ยน้ำ หรือฮอร์โมนต่าง ๆ จะถูกสารอุ้มน้ำ ไคฮัทสึ ดูดซึมเข้าไปทำให้ สารอุ้มน้ำ ไคฮัทสึ เสมือนเป็นเม้ดปุ๋ย ช่วยให้ต้นไม้ได้น้ำ และปุ๋ยฮอร์โมนพร้อมกัน
 
2.ในวันที่ปลูก ในวันปลูกให้รองก้นหลุมด้วยสารอุ้มน้ำ ไคฮัทสึ ที่แช่น้ำแล้ว 1-2 กิโลกรัม (ขึ้นกับพื้นที่)
 
3.ต้นไม้ที่ปลูกแล้ว ต้องฝังสารอุ้มน้ำ ไคฮัทสึ ที่อุ้มน้ำแล้ว ลงในดินบริเวณปลาย ๆ ราก หากเป็นยางที่ปลูกแล้ว 1-2 ปี ควรขุดหลุมลึกประมาณ 20 ซม. (ควรทำในช่วงที่ดินนุ่มๆ ) สัก 2-3 หลุม แล้วใส่สารอุ้มน้ำ ไคฮัทสึ ที่แช่น้ำแล้วหลุมละ 0.5 กิโลกรัม แล้วกลบดินทำเป้นแอ่งไว้รับน้ำหน่อยก็ดี ถ้าให้ดีขึ้นอีก ก็ควรคลุมโคนก่อนเข้าหน้าแล้ง
นาโนเกษตร บริษัท เยส ไอ แคน
 อาหารเสริมพืชวายไอซีแค็ปซูลนาโน เยสไอแคน
เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุด เป็นที่นิยม ของผู้นำไปใช้แล้วกลับมาใช้ต่อ บอกว่าดี จริง 
วายไอซีแค็ปซูลนาโน (YIC Capsule nano) สารประกอบอินทรีย์ ที่เกิดจากโมเลกุลของสารหลายชนิดรวมกันกับฮัวมิคแอซิด ไม่น้อยกว่า 50% โพแทสเซียมไม่น้อยกว่า 8% เป็นสารผสมเข้มข้นของสารประกอบคาร์โบไฮเดรท หลายชิด กับธาตุอาหารเสริมในรูปสารคีเลตใช้ร่วมกับนาโนพลัสฮอร์โมนพืช จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมได้ดียิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มแป้งและน้ำตาลในพืชได้โดยตรงทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี มีความสมบูรณ์แข็งแรง
ราคาจำหน่าย ปกติ กระปุกละ 3,500 บาท(120 แค็ปซูล)  สมาชิก 2,500 บาท
 
 จำหน่ายในราคาสมาชิก บริษัทเยสไอแคน และแบ่งเป็นชุดทดลองได้
ชุดทดลอง   จำนวน  6 แค็ปซูล ราคา 300 บาท จัดส่งฟรี

ศูนย์เกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์นาโนออนไลน์
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารเสริมพืช
สั่งซื้อสินค้าและจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ โอนเงิน
รับสมัครตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมพืชทั่วประเทศ

เรือเอก สมพงษ์  การัณยศิลป์ โทร.081-9883799
Line ID  : sianpui

ตัวอย่างการใช้อาหารเสริมพืชแค็ปซูลนาโน เยสไอแคน
มันสำปะหลัง    นาข้าว YIC  ผักชี ผักคื่นฉ่าย  มะนาวออกดอก เห็ดนาโนYIC 
นาข้าวใช้ปุ๋ยYIC แก้นาข้าวที่ป่วย   ดอกเบญจมาศ ดอกมะลิ-กุหลาบ YICแพ็คเกจใหม่
 
ปุ่ย-ข้าวอยุธยา ปุ๋ย-ผักไฮโดรฯ ปุ๋ย-มะระจีน ปุ๋ย-ข้าวโพด  ปุ๋ย-ไร่อ้อย

 


ความต้องการ : สอบถามข้อมูล
สั่งซื้อ
เป็นตัวแทนจำหน่าย
ชื่อ-นามสกุล :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
จังหวัด :  *
ทีอยู่จัดส่ง(กรณีสั่งซื้อ) :
email (ถ้ามี) :ผลิตภัณฑ์บริษัทเยสไอแคน

สอบถามทำธุรกิจ เยส.ไอ.แคน ดีไหม
ต้องการสมัครธุรกิจเยสไอแคน
จิตวิทยาธุรกิจวิสัยทัศน์ผู้นำ
วายไอซี แอ็คทีฟ เซรั่ม-YIC Active Serum
อาหารเสริมต้านภูมิแพ้ -เอ็กซ์แฟคเตอร์
วิธีสมัครเยสไอแคน
คลังสินค้า-เยสไอแคน-อำเภอศรีเทพ
เจาะลึกที่มาปุ๋ยแค็ปซูลนาโน
แผลที่เกิดจากโรคเบาหวาน
หญ้าแฝก article
เปิดตัวตลาดธุรกิจเครือข่าย-เอ็กซ์แฟคเตอร์ เยสไอแคน article
การรักษาโรคสะเก็ดเงิน article
ตัวอย่างวิธีการทำ fanpage facebook ติดหน้าเว็บไซต์ article
อย่าหลงเชื่อปุ๋ยแค็ปซูลนาโน article
วิธีการคำนวณระยะให้ปุ๋ยYIC article
วอนดีเจช่วยหน่อยนะค่ะ article
ความเชื่อของคนขายปุ๋ย article
yic article
ตะวัน (TAWAN) article
นักขายระดับขั้นเทพ article
เสื่อสะบัดเล็บ article
ตัวแทนจำหน่ายแค็ปซูลนาโนจังหวัดเชียงใหม่ article
AEC ปุ๋ย YES I CAN article
ศูนย์เยสไอแคนประเทศกัมพูชา article
รายการ ราคาสินค้า บริษัท เยสไอแคน article
ศูนย์เยสไอแคนประเทศลาว article
สมัครสมาชิกyic article
หนุ่ม เยส ไอ แคน:คนขายปุ๋ย อาหารเสริมพืชนาโน article
ขายปุ๋ยแค็ปซูลนาโน ตัวไหนดี article
วิธีกำจัดข้าวดีดข้าวเด้ง article
วิธีเป็นตัวแทนธุรกิจขายปุ๋ยเยสไอแคน article
สารอินทรีย์ป้ายหน้ายางตายนึ่ง article
แผนการตลาดธุรกิจดีเยสไอแคน article
ปุ๋ยเยสไอแคน-สารเพิ่มผลผลิต article
ไคฮัทสึ-สารอินทรีย์ฆ่าหญ้า article
ยาทาหน้ายาง article
แค็ปซูล นาโน พ่นต้นยาง article
ตารางบรรยายเยสไอแคน article
บริษัท เยส ไอ แคน ประเทศไทย จำกัด article
สอนนักธุรกิจเยสไอแคน-ขายปุ๋ยเก่ง article
วายไอซี ,ดีดีพลัสศูนย์บริการ ค้นหา และ สอบถามข้อมูลข่าวสาร -ร้านค้าผลิตภัณฑ์เกษตรออนไลน์ -เว็บไซต์-www.phikanes.com -จำหน่าย ปุ๋ยแคปซูลนาโน,ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนาโน-อาหารเสริมน้ำมันรำข้าว-รับสมัครตัวแทนจำหน่ายร้านค้าทุกจังหวัด จัดส่งไปรษณีย