39522755 ปุ๋ยพืชสด เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จาการไถกลบพืชขณะยังสดอยู่ เมื่อสลายตัวจะเป็นประโยชน์ต่อพืชและดิน พืชที่ใช้เป็นปุ๋ยพืชสดเป็นพืชตระกูลถั่วเพราะที่รากมีปมซึ่งมีเชื้อไรโซเบียนมที่สามารรถตรึงในโตรเจนจากอากาศมาเก็บในปมรากซึ่งเป็นธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช แ
ReadyPlanet.com
dot dot
เว็บไซต์ จดทะเบียน DBD
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 16 คน
dot
คอสเมติกสวนใสที่ใบหน้า
dot
YOUTUBE TV.
dot
dot
เกี่ยวกับองค์เทพ
dot
dot
เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย
dot
dot
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
dot
dot
หมวดสินค้า/การบริการ
dot
dot
ศูนย์บริการสินค้า
dot
dot
ตรวจล็อตเตอร์รี่
dot
dot
มิตรภาพสำหรับเพื่อน
dot
dot
ความรู้ทั่วไป
dot
dot
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
dot


แชร์ประสบการณ์ธุรกิจเครือข่ายเยสไอแคน
ปุ๋ยใส่ต้นปาล์มน้ำมัน
ปุ๋ยแคปซูลสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยสำหรับต้นยาง เพิ่มน้ำยาง
จำหน่ายมีดกรีดยาง ตรานกเงือก คุณนุ้ย
ปุ๋ย สำหรับยาสูบใบใหญ่
ปุ๋ยนาโน กับ อ้อยตอ
ฮอรโมนเร่งดอกเห็ดโทร.0819883799
ถั่วดาวอินคา ปุ๋ยแคปซูลนาโน บริษัทเยสไอแคน
แคปซูลนาโน กับมะระจีน
อาหารเสริมพืชดอกดาวเรือง
ปุ่ยนาโน ใส่บวบ
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลังใหญ่
ปุ๋ยนาโนกับข้าวโพด
เที่ยวกุ้ยหลิน
เที่ยวเมืองหยางซั่ว
ออกบูทวายไอซีจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่องเที่ยวกุ้ยหลิน


ปุ๋ยพืชสด
ปุ๋ยพืชสด เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการไถกลบพืชขณะยังสดอยู่ เมื่อสลายตัวจะเป็นประโยชน์ต่อพืชและดิน พืชที่ใช้เป็นปุ๋ยพืชสดเป็นพืชตระกูลถั่วเพราะที่รากมีปมซึ่งมีเชื้อไรโซเบียมที่สามารรถตรึงในโตรเจนจากอากาศมาเก็บในปมรากซึ่งเป็นธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช และเมื่อถึงระยะออกดอกซึ่งเป็นระยะที่พืชเจริญเติบโตเต็มที่จะไถกลบและปล่อยให้ย่อยสลายเน่าเปื่อยผุพังไปก่นแล้วปลูกพืชต่อไป  การใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงดินนี้จะเป็นการเพิ่มทั้งอินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืชดดยเฉพาะธาตุไนโตรเจน พืชตระกูลถั่วได้แก่ ถั่วพร้า โสน ปอเทือง ถั่วพุ่มฯลฯ พืชตะกูลถั่วบางชนิดอาจปลูกแล้วรอเก็บผลผลิตก่อนแล้วไถกลบ เช่น ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วดำ เป็นต้น
ในการปลูกพืชคลุมดิน ที่เป็นพืชตระกูลถั่วหลายสายพันธุ์ที่ปลูกได้ง่ายและเมื่อเริ่มออกดอกหรือจึงทำการไถกลบเพื่อไม่ปล่อยให้ออกเมล็ดเนื่องจากการใช้ประโยชน์เป็นพืชที่ให้ธาตุอาหารไนโตรเจนในดินอาจจะกลายเป็นวัชพืชที่ทำให้การปลูกพืชทางการเกษตรได้ผลน้อยลง พืชตระกูลถั่วบางชนิดอาจไม่ได้ปลูกเพื่อเก็บผลผลิต
 ปอเทือง     ถั่วมะแฮะ

ประโยชน์ของปุ๋ยพืชสด เพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน เพิ่มธาตุไนโตรเจนให้แก่ดิน รักษาปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน สามารถดึงธาตุอาหารที่อยู่ในดินลึก ๆ มาใช้ในดินชั้นบนได้ ช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ ช่วยปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของดินให้ดีขึ้น ช่วยป้องกันวัชพืช ช่วยลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะปุ๋ยที่ให้ธาตุไนโตรเจน ช่วยเพิ่มผลผลิตของพืชหลักให้สูงขึ้นและคุณภาพดีขี้น

ลักษณะของพืชที่เหมาะสมใช้ทำปุ๋ยพืชสด
1.ควรเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในดินทั่ว ๆ ไป
2. เมล็ดมีความงอกดี งอกได้รวดเร็วแม้ความชื่นในดินจะต่ำก็ตาม
3. เจริญเติบโตรวดเร็ว ออกดอกในระยะเวลาสั้นประมาณ 30-60 วัน และให้น้ำหนักสดสูง
4. มีความต้านทานต่อโรคและแมลงได้ดี
5.สามารถไถกลบได้ง่าย ลำต้นเปราะและสลายตัวได้เร็วเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินสูง
6.เป็นพืชที่สามารถจะจัดเข้าไปในระบบปลูกพืชได้ดี เช่น ปลูกเป็นพืชหมุนเวียนกับพืชหลัก ปลูกเป็นพืชแซม และปลูกเป็นแบบแถบพืช
7. เป็นพืชที่ควรจะขยายพันธุ์ได้ง่าย เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ และเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในฤดูต่อ ๆ ไป
8.เป็นพืชที่จะใช้เป็นอาหารคนหรือสัตว์ได้ด้วย
9. กำจัดได้ง่ายไม่มีลักษณะที่จะเป็นวัชพืชต่อไป

หลักการปลูกพืชที่ทำปุ๋ยพืชสด
1. คำนึงถึงสภาพของดินและลักษณะภูมิอากาศ เช่น ปอเทืองเป็นพืชทนแล้ง และไม่ชอบน้ำมาก จึงสามารถปลูกในที่ดอน  โสนอัฟริกัน เป็นพืชที่ทนต่อความเค็มจึงปลูกเป็นพืชปุ๋ยสดในดินเค็มทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น
2. ฤดูกาลที่ปลูก ต้องปลูกก่อนการปลูกพืชหลักประมาณ 3 เดือน ถ้าเป็นเขตเกษตรน้ำฝนก็ต้องปลูกก่อนพืชหลัก คือหลังการเก็บเกี่ยวพืชหลักไปแล้ว ดินยังมีความชื่นอยู่บ้างในปลายฤดูฝนก็ให้ปลูกพืชปุ๋ยสดได้ แต่ถ้าเป็นเขตชลประทานมีน้ำตลอดปีก็ทำการปลูกพืชปุ๋ยสดได้ทุกโอกาสแต่ต้องก่อนพืชหลักประมาณ 3 เดือน
3. วิธีการปลูก เนื่องจากเป็นการปลูกเพื่อไถกลบต้องการจำนวนน้ำหนักสดของพืชที่ปลูกให้มากที่สุดจึงมีวิธีการปลูก 2 วิธี คือ หว่านให้ทั่วแปลง และโรยเป็นแถว

 อัตราของเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดเพื่อการไถกลบต่อ 1 ไร่
ชนิดพืช อัตราเมล็ดพันธุ์(กก/ไร่) ชนิดพืช อัตราเมล็ดพันธุ์(กก/ไร่)
ปอเทือง                 3-5 ถั่วพร้า                           10
โสนอินเดีย 5-8 ถั่วแปป 2-5
โสนไต้หวัน 4-6 ถั่วแระ 3-6
โสนจีนแดง 5-6 ถั่วแปยี 6
โสนคางคก 8 ถั่วคุดชู 1-3
โสนอัฟริกัน 5 ไมยราบไร้หนาม 2-3
ถั่วเขียว 7 ถั่วสไตโล 2-4
ถั่วพุ่ม 8-10 ถั่วคาโลโปโกเนียม 1-3

ข้อมูล เอกสารประกอบการอบรม เกษตรธรรมชาติ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ 
              เกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

ปุ๋ยนาโนหรืออาหารเสริมพืชนาโน เป็นธาตุอาหารของพืชหลายชนิดที่สกัดเข้มข้นเป็นอาหารเสริมพืชเพิ่มผลผลิตที่ใช้ฉีดพ่นทางใบหรือเซลล์ลำต้นของพืช ที่สามารถซึมเข้าสู่เซลพืชได้อย่างรวดเร็ว  เป็นการใช้ธาตุเพื่อบำรุงพืชได้โดยตรง

วายไอซีแค็ปซูลนาโน(YIC CAPSULE NANO) อาหารเสริมพืชแบบผงบรรจุแค็ปซูล สูตรธาตุอาหารพืชจากแคนนาดาและอิสราเอล สกัดจากอินทรีย์ธาตุทับถมที่ให้ธาตุอาหารพัฒนาพืช ช่วยการแผ่ขยายของระบบราก การแตกกอ และสร้างแป้งและน้ำตาล ช่วยปรับปรุงความเป็นกรด-ด่างของดินไม่ให้เปลี่ยนแปลงเร็ว ปรับโรคงสร้างของดินให้เกิดความสมดุลย์ พืชกินปุ๋ยได้ดีขึ้น
อัตราการใช้ แค็ปซูลนาโน 1 แค็ปซูล ผสมน้ำ 20-40 ลิตร แล้วแต่พืชฉีดพ่นใบ
   วายไอซีนาโน+พลัส (YIC Nano Plus) อาหารเสริมพืชชนิดน้ำเข้มข้นสำหรับใช้ร่วมกับวายไอซีแค็ปซูลนาโน เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหารพืชได้สูงขึ้นและรวดเร็วขึ้นได้อย่างน่ามหัศจรรย์  ขนาดทดลอง 50ซีซี ใช้กับพืชได้ 25ไร่ ที่ประหยัดต้นทุนในการซื้อนำไปทดลอง  อัตราการใช้ 2 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ราคา 350 บาท
 

ศูนย์จำหน่ายจุลินทรีย์และอาหารเสริมพืชนาโน
เลือกการสั่งซื้อแบบโอนเงิน เข้าบัญชีธนาคาร
รับประกันคุณภาพจากการทดลองใช้เองแล้ว
ต้องการมีรายได้เลือกซื้อสินค้าแบบสมัครสมาชิก

เรือเอก สมพงษ์ การัณยศิลป์ โทร.081-9883799
email: sianpui

ผลการใช้อาหารเสริมพืชวายไอซีแค็ปซูลนาโน  คลิ๊กดู+++++
มันสำปะหลัง    นาข้าว YIC  ผักชี ผักคื่นฉ่าย  มะนาวออกดอก เห็ดนาโนYIC 
นาข้าวใช้ปุ๋ยYIC แก้นาข้าวที่ป่วย   ดอกเบญจมาศ ดอกมะลิ-กุหลาบ YICแพ็คเกจใหม่
 
ปุ่ย-ข้าวอยุธยา ปุ๋ย-ผักไฮโดรฯ ปุ๋ย-มะระจีน ปุ๋ย-ข้าวโพด  ปุ๋ย-ไร่อ้อย

 


ความต้องการ : สอบถามข้อมูล
สั่งซื้อ
เป็นตัวแทนจำหน่าย
ชื่อ-นามสกุล :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
จังหวัด :  *
ทีอยู่จัดส่ง(กรณีสั่งซื้อ) :
email (ถ้ามี) :


ศูนย์บริการ ค้นหา และ สอบถามข้อมูลข่าวสาร -ร้านค้าผลิตภัณฑ์เกษตรออนไลน์ -เว็บไซต์-www.phikanes.com -จำหน่าย ปุ๋ยแคปซูลนาโน,ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนาโน-อาหารเสริมน้ำมันรำข้าว-รับสมัครตัวแทนจำหน่ายร้านค้าทุกจังหวัด จัดส่งไปรษณีย