ReadyPlanet.com
dot dot
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 13 คน
dot
dot
เกี่ยวกับองค์เทพ
dot
dot
เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย
dot
dot
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
dot
dot
หมวดสินค้า/บริการ
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
dot
ตรวจล็อตเตอร์รี่
dot
dot
มิตรภาพสำหรับเพื่อน
dot
dot
ความรู้ทั่วไป
dot


ฮอรโมนเร่งดอกเห็ดโทร.0819883799
ขายมีดกรีดยางตรานกเงือก โทร.0877755918
แผ่นซ่อมมุ้งลวดสำเร็จรูปโทร.0896015286
ตัวแทนขายปุ๋ยแค็ปซูลนาโน


ปุ๋ยพืชสด

ปุ๋ยพืชสด เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการไถกลบพืชขณะยังสดอยู่ เมื่อสลายตัวจะเป็นประโยชน์ต่อพืชและดิน พืชที่ใช้เป็นปุ๋ยพืชสดเป็นพืชตระกูลถั่วเพราะที่รากมีปมซึ่งมีเชื้อไรโซเบียมที่สามารรถตรึงในโตรเจนจากอากาศมาเก็บในปมรากซึ่งเป็นธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช และเมื่อถึงระยะออกดอกซึ่งเป็นระยะที่พืชเจริญเติบโตเต็มที่จะไถกลบและปล่อยให้ย่อยสลายเน่าเปื่อยผุพังไปก่นแล้วปลูกพืชต่อไป  การใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงดินนี้จะเป็นการเพิ่มทั้งอินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืชดดยเฉพาะธาตุไนโตรเจน พืชตระกูลถั่วได้แก่ ถั่วพร้า โสน ปอเทือง ถั่วพุ่มฯลฯ พืชตะกูลถั่วบางชนิดอาจปลูกแล้วรอเก็บผลผลิตก่อนแล้วไถกลบ เช่น ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วดำ เป็นต้น

 
ในการปลูกพืชคลุมดิน ที่เป็นพืชตระกูลถั่วหลายสายพันธุ์ที่ปลูกได้ง่ายและเมื่อเริ่มออกดอกหรือจึงทำการไถกลบเพื่อไม่ปล่อยให้ออกเมล็ดเนื่องจากการใช้ประโยชน์เป็นพืชที่ให้ธาตุอาหารไนโตรเจนในดินอาจจะกลายเป็นวัชพืชที่ทำให้การปลูกพืชทางการเกษตรได้ผลน้อยลง พืชตระกูลถั่วบางชนิดอาจไม่ได้ปลูกเพื่อเก็บผลผลิต
 
 
 ปอเทือง     ถั่วมะแฮะ

ประโยชน์ของปุ๋ยพืชสด เพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน เพิ่มธาตุไนโตรเจนให้แก่ดิน รักษาปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน สามารถดึงธาตุอาหารที่อยู่ในดินลึก ๆ มาใช้ในดินชั้นบนได้ ช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ ช่วยปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของดินให้ดีขึ้น ช่วยป้องกันวัชพืช ช่วยลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะปุ๋ยที่ให้ธาตุไนโตรเจน ช่วยเพิ่มผลผลิตของพืชหลักให้สูงขึ้นและคุณภาพดีขี้น

 

ลักษณะของพืชที่เหมาะสมใช้ทำปุ๋ยพืชสด
1.ควรเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในดินทั่ว ๆ ไป
2. เมล็ดมีความงอกดี งอกได้รวดเร็วแม้ความชื่นในดินจะต่ำก็ตาม
3. เจริญเติบโตรวดเร็ว ออกดอกในระยะเวลาสั้นประมาณ 30-60 วัน และให้น้ำหนักสดสูง
4. มีความต้านทานต่อโรคและแมลงได้ดี
5.สามารถไถกลบได้ง่าย ลำต้นเปราะและสลายตัวได้เร็วเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินสูง
6.เป็นพืชที่สามารถจะจัดเข้าไปในระบบปลูกพืชได้ดี เช่น ปลูกเป็นพืชหมุนเวียนกับพืชหลัก ปลูกเป็นพืชแซม และปลูกเป็นแบบแถบพืช
7. เป็นพืชที่ควรจะขยายพันธุ์ได้ง่าย เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ และเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในฤดูต่อ ๆ ไป
8.เป็นพืชที่จะใช้เป็นอาหารคนหรือสัตว์ได้ด้วย
9. กำจัดได้ง่ายไม่มีลักษณะที่จะเป็นวัชพืชต่อไป

 

หลักการปลูกพืชที่ทำปุ๋ยพืชสด
1. คำนึงถึงสภาพของดินและลักษณะภูมิอากาศ เช่น ปอเทืองเป็นพืชทนแล้ง และไม่ชอบน้ำมาก จึงสามารถปลูกในที่ดอน  โสนอัฟริกัน เป็นพืชที่ทนต่อความเค็มจึงปลูกเป็นพืชปุ๋ยสดในดินเค็มทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น
2. ฤดูกาลที่ปลูก ต้องปลูกก่อนการปลูกพืชหลักประมาณ 3 เดือน ถ้าเป็นเขตเกษตรน้ำฝนก็ต้องปลูกก่อนพืชหลัก คือหลังการเก็บเกี่ยวพืชหลักไปแล้ว ดินยังมีความชื่นอยู่บ้างในปลายฤดูฝนก็ให้ปลูกพืชปุ๋ยสดได้ แต่ถ้าเป็นเขตชลประทานมีน้ำตลอดปีก็ทำการปลูกพืชปุ๋ยสดได้ทุกโอกาสแต่ต้องก่อนพืชหลักประมาณ 3 เดือน
3. วิธีการปลูก เนื่องจากเป็นการปลูกเพื่อไถกลบต้องการจำนวนน้ำหนักสดของพืชที่ปลูกให้มากที่สุดจึงมีวิธีการปลูก 2 วิธี คือ หว่านให้ทั่วแปลง และโรยเป็นแถว

 
 อัตราของเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดเพื่อการไถกลบต่อ 1 ไร่
ชนิดพืช อัตราเมล็ดพันธุ์(กก/ไร่) ชนิดพืช อัตราเมล็ดพันธุ์(กก/ไร่)
ปอเทือง                 3-5 ถั่วพร้า                           10
โสนอินเดีย 5-8 ถั่วแปป 2-5
โสนไต้หวัน 4-6 ถั่วแระ 3-6
โสนจีนแดง 5-6 ถั่วแปยี 6
โสนคางคก 8 ถั่วคุดชู 1-3
โสนอัฟริกัน 5 ไมยราบไร้หนาม 2-3
ถั่วเขียว 7 ถั่วสไตโล 2-4
ถั่วพุ่ม 8-10 ถั่วคาโลโปโกเนียม 1-3

ข้อมูล เอกสารประกอบการอบรม เกษตรธรรมชาติ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ 
              เกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 

ปุ๋ยอินทรีย์เอไอบิสเนต ใช้ปรับปรุงบำรุงดินและบำรุงพืช เป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้มาตรฐานรับรองกรมวิชาการเกษตร คุณภาพปุ๋ยอินทรียเกรดเอ สำหรับพืชทุกชนิด ช่วยลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีทางดิน โดยใช้ในอัตราส่วน 3:1 (ปุ๋ยอินทรีย์ 3 ส่วน :ปุ๋ยเคมี 1 ส่วน) หรือใช้ร่วมกับปุ๋ยทางใบ เอ็นฟังก์ชั่นได้ผลดีมากสำหรับแนวทางเกษตรอินทรีย์ ราคาตันละ12,000บาท (จัดส่งฟรี)

ปุ๋ยนาโนหรืออาหารเสริมพืชนาโน เป็นธาตุอาหารของพืชหลายชนิดที่สกัดเข้มข้นเป็นอาหารเสริมพืชเพิ่มผลผลิตที่ใช้ฉีดพ่นทางใบหรือเซลล์ลำต้นของพืช ที่สามารถซึมเข้าสู่เซลพืชได้อย่างรวดเร็ว  เป็นการใช้ธาตุเพื่อบำรุงพืชได้โดยตรง

 
 
วายไอซีแค็ปซูลนาโน(YIC CAPSULE NANO) อาหารเสริมพืชแบบผงบรรจุแค็ปซูล สูตรธาตุอาหารพืชจากแคนนาดาและอิสราเอล สกัดจากอินทรีย์ธาตุทับถมที่ให้ธาตุอาหารพัฒนาพืช ช่วยการแผ่ขยายของระบบราก การแตกกอ และสร้างแป้งและน้ำตาล ช่วยปรับปรุงความเป็นกรด-ด่างของดินไม่ให้เปลี่ยนแปลงเร็ว ปรับโรคงสร้างของดินให้เกิดความสมดุลย์ พืชกินปุ๋ยได้ดีขึ้น
อัตราการใช้ แค็ปซูลนาโน 1 แค็ปซูล ผสมน้ำ 20-40 ลิตร แล้วแต่พืชฉีดพ่นใบ
คู่มือนักธุรกิจ ครีมกันแดด สบู่นาโน แค็ปซูลนาโน นาโนพลัส
มูลค่า 150 บาท มูลค่า 500 บาท มูลค่า 500 บาท มูลค่า 1,000บาท มูลค่า350บาท
   วายไอซีนาโน+พลัส (YIC Nano Plus) อาหารเสริมพืชชนิดน้ำเข้มข้นสำหรับใช้ร่วมกับวายไอซีแค็ปซูลนาโน เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหารพืชได้สูงขึ้นและรวดเร็วขึ้นได้อย่างน่ามหัศจรรย์  ขนาดทดลอง 50ซีซี ใช้กับพืชได้ 25ไร่ ที่ประหยัดต้นทุนในการซื้อนำไปทดลอง  อัตราการใช้ 2 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ราคา 350 บาท

 ค้นหา;คลิ๊ก << ตัวแทน YIC CAPSULE NANO ทั่วประเทศ>>

 

ศูนย์จำหน่ายจุลินทรีย์และอาหารเสริมพืชนาโน
เลือกการสั่งซื้อแบบโอนเงินและเก็บเงินปลายทาง
รับประกันคุณภาพจากการทดลองใช้เองแล้ว
ต้องการมีรายได้เลือกซื้อสินค้าแบบสมัครสมาชิก

เรือเอก สมพงษ์ การัณยศิลป์ โทร.081-9883799
email: sompong.k1962@gmail.com

ผลการใช้อาหารเสริมพืชวายไอซีแค็ปซูลนาโน  คลิ๊กดู+++++
มันสำปะหลัง    นาข้าว YIC  ผักชี ผักคื่นฉ่าย  มะนาวออกดอก เห็ดนาโนYIC 
นาข้าวใช้ปุ๋ยYIC แก้นาข้าวที่ป่วย   ดอกเบญจมาศ ดอกมะลิ-กุหลาบ YICแพ็คเกจใหม่
 
ปุ่ย-ข้าวอยุธยา ปุ๋ย-ผักไฮโดรฯ ปุ๋ย-มะระจีน ปุ๋ย-ข้าวโพด  ปุ๋ย-ไร่อ้อย

ความต้องการ : สอบถามข้อมูล
สั่งซื้อ
เป็นตัวแทนจำหน่าย
ชื่อ-นามสกุล :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
จังหวัด :  *
ทีอยู่จัดส่ง(กรณีสั่งซื้อ) :
email (ถ้ามี) :
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image *


ร้านค้าผลิตภัณฑ์เกษตรออนไลน์ -เว็บไซต์-www.phikanes.com -จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์-ปุ๋ยนาโน ปุ๋ยแคปซูลนาโน,ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนาโน-อาหารเสริมน้ำมันรำข้าว-รับสมัครตัวแทนจำหน่ายร้านค้าทุกจังหวัด จัดจำหน่ายแบบจัดส่งไปรษณีย์ทั่วประเทศ

Dimond Cream lอาหารเสริมตะวัน lตัวแทนขาย ปุ๋ย แคปซูล นาโน จังหวัด l กรุงเทพมหานคร l กระบี่ l กาญจนบุรี l กาฬสินธุ์ l กำแพงเพชร l ขอนแก่น l จันทบุรี l ฉะเชิงเทรา l ชลบุรี l ชัยนาท l ชัยภูมิ l ชุมพร l เชียงราย l เชียงใหม่ l ตราด l ตรัง l ตาก l นครนายก l นครปฐม l นครพนม l นครราชสีมา l นครศรีธรรมราช l นครสวรรค์ l นนทบุรี l นราธิวาส l น่าน l บุรีรัมย์ l ปทุมธานี l ประจวบคีรีขันธ์ l ปราจีนบุรี l ปัตตานี l พระนครศรีอยุธยา l พะเยา l พิจิตร l พิษณุโลก l เพชรบูรณ์ l เพชรบุรี l แพร่ l พังงา l พัทลุง l ภูเก็ต l มุกดาหาร l มหาสารคาม l แม่ฮ่องสอน l ยะลา l ยโสธร l ร้อยเอ็ด l ระนอง l ระยอง l ราชบุรี l ลพบุรี l ลำปาง l ลำพูน l เลย l ศรีสะเกษ l สกลนคร l สงขลา l สตูล l สมุทรสาคร l สมุทรสงคราม l สมุทรปราการ l สระแก้ว l สระบุรี l สิงห์บุรี l สุโขทัย l สุพรรณบุรี l สุราษฏร์ธานี l สุรินทร์ l บึงกาฬ l หนองบัวลำภู l อ่างทอง l อุบลราชธานี l อุทัยธานี l อุดรธานี l อุตรดิตถ์ l อำนาจเจริญ l ประเทศลาว l ประเทศเวียดนาม l ประเทศกำพูชา l ประเทศมาเลเซีย l ประเทศพม่า

คำค้นหา:คนขายปุ๋ย:คนขายปุ๋ยเก่งที่สุด:ขายปุ๋ยเก่งที่สุดในประเทศไทย:ขายปุ๋ยเก่งที่สุดในโลก:คนเลี้ยงเห็ด:คนขายเห็ด

                             

                             

                             

ค้นหาอะไรก็เจอ: ต้องการหาอะไรจาก Google !

Loading