39522755 ปุ๋ยใส่ดีดีกับถั่วเขียว ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนใช้สำหรับพืชที่ตั้งตัวแล้ว ใส่ให้กับถั่วเขียวอายุ 15 -20 วัน แทนการใส่ปุ๋ยรอบสอง เพื่อลดปริมาณการใส่ปุ๋ยเคมีกับถั่วเขียว ,ดินดีถั่วเขียวงามมีฝักถั่วสมบูรณ์ดี ,ใส่ปุ๋ยน้ำทางใบร่วมกับการบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ดี
dot dot
เว็บไซต์ จดทะเบียน DBD
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 7 คน
dot
dot
เกี่ยวกับองค์เทพ
dot
dot
เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย
dot
dot
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
dot
dot
หมวดสินค้า/การบริการ
dot
bulletปุ๋ยอินทรีย์เอไอบิสเนตไทย
dot
ศูนย์บริการสินค้า
dot
dot
ตรวจล็อตเตอร์รี่
dot
dot
มิตรภาพสำหรับเพื่อน
dot
dot
ความรู้ทั่วไป
dot
dot
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
dot
ปุ๋ยนาโน-ปุ๋ยสำหรับถั่วเขียว article

ถั่วเขียว เป็นพืชตระกูลถั่วที่เป้นพืชไร่ล้มลุก มีฝักสีเขียวเมื่อฝักถั่วแก่จะเป็นสีดำ เมล็ดถั่วเขียวภายในมีสีเหลืองเป็นพืชที่อายุสั้น ต้องการน้ำไม่มากเหมือนกับพืชชนิดอื่น ๆ การงอกของเมล็ดจะงอกได้เร็ว สามารถใช้ปลูกเป็นพืชหมุนเวียนในนาข้าวในช่วยหน้าแล้งลำต้นและรากจะเป็นพืชที่ช่วยบำรุงและให้ไนโตรเจนแก่ดิน ถั่วเขียวนำไปใช้ผลิตแป้งวุ้นเส้น การทำถั่วงอกเพื่อประกอบอาหาร เมล็ดถั่วเขียวใช้ประกอบอาหารเป็นขนมไทยต่าง ๆถั่วเขียวมีคุณค่าทางอาหารที่ให้โปรตีนสูง  ชนิดของถั่วเขียวมี ถั่วเขียวผิวมัน กับถั่วเขียวผิวดำ อายุของถั่วเขียวตั้งแต่งอกจากเมล็ดจนถึงเก็บฝักผลผลิตได้ ประมาณ 65-72 วัน

 การปลูกถั่วเขียว,ปุ่ยฉีดพ่นถั่วเขียว,การใช้ปุ๋ยกับถั่วเขียว,ถั่วดำ,ถั่ว ถัวฝักเขียว ดก ,ปุ๋ยนาโน กับถั่วเขียว,ปุ๋ยใส่ถั่วเขียว
 การปลูกถั่วเขียวและการใส่ปุ๋ย ถั่วเขียวสามารถปลูกได้ในดินทุกชนิด เช่นเดียวเหนียว ดินร่วนเหนียว ดินทราย และดินร่วนทราย ในพื้นที่ก่อนและหลังการปลูกข้าว 3 เดือน เนื่องจากถั่วเขียวเป็นพืชตระกูลถั่วที่ช่วยสร้างและตรึงไนโตรเจนในดินได้ดี จึงเหมาะที่จะปลูกเป็นพืชหมุนเวียนสลับกับการปลูกข้าวในฤดูแล้ว ถั่วเขียวเป็นพืชที่ต้องการน้ำน้อย ใช้เป็นปุ๋ยพืชสดเมื่อเก็บเกี่ยวฝักถั่วเขียวแล้วไถกลบเพื่อบำรุงดิน การใส่ปุ๋ยถั่วเขียวใช้ปุ๋ยสูตรเดียวกับปุ๋ยใส่นาข้าว หรือปุ๋ยเคมีสูตรเสมอที่มีธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปรตัสเซียม เช่นปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-8  หรือ ปุ๋ยที่ใช้กับนาข้าว สูตร 16-20-0  , 46-0-0(ยูเรีย) เป็นต้น การดูแลผลผลิต เช่น หนอนม้วนใบ และแมลงเพลี้ยต่าง ๆ การดูแลบำรุงดินเพื่อให้พร้อมในการใช้ปลูกข้าวในฤดูกาลต่อไปควรใช้ปุ๋ยอินทรียืช่วยบำรุงและปรับโครงสร้างของดิน ใช้สูตรปุ๋ยผสม อินทรีย์ เคมี อัตราการใช้ 70%ต่อ 30% ต่อปริมาณน้ำหนักปุ๋ยที่ใช้ การใช้ปุ๋ยบำรุงทางใบ เช่น ปุ๋ยชีวภาพ หรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ทดแทนปุ๋ยเคมี เช่นปุ๋ยไบโออะตอมมิคนาโน  ปุ๋ยอินทรีย์ในการใส่ร่วมกับปุ๋ยเคมีให้กับถั่วเขียว แนะนำ คือปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐานตราเอไอบิสเนตไทย สำหรับปุ๋ยน้ำทางใบทดแทนสัดส่วนของปุ๋ยเคมีที่ลดลง แนะนำ ปุ๋ยน้ำสกัด เอ็นฟังก์ชั่น เป็นปุ๋ยอะตอมมิคนาโนเทคโนโลยี  สารอินทรีย์ป้องกันโรคพืช หนอนม้วนใบ และแมลงในถั่วเขียว แนะนำ สารอินทรีย์สังเคราะห์ ไรซ์โกลด์ ดับเบิ๊ลอี และจุลรินทรีย์ เชื้อราบิวเวอร์เรีย แทนสารเคมีฆ่าแมลง เพื่อปลอดภัยต่อพืชและเกษตรกร

 สาระน่ารู้ 

พืชตระกูลถั่ว ต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ตามลักษณะของการปลูกเพื่อประโยชน์จากพืชตระกูลถั่ว คือถั่วที่ใช้เป็นอาหาร และถั่วที่ไม่ใช้เป็นอาหาร    
1. พืชตระกูลถั่วที่ปลูกเพื่อใช้ผลผลิตใช้เป็นอาหารของคน และสัตว์ เช่น ถั่วเขียว หรือชื่ออื่น ถัวจิม ถั่วดำเม็ดเล็ก ถั่วทอง ถั่วมุม  ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Phaseolus aureus Roxb วงศ์ Leguminosae  ชื่อสามัญ Mung bean,Mungo,Mongo bean,Green bean แหล่งที่ปลูกได้ในเขตร้อนทั่วทุกภาคของประเทศไทย เมล็ดถั่วเขียวมีคุณค่าทางสารอาหารประเภทโปรตีนและแคลเซียมสูง นอกจากนี้ยังมีถั่วอื่น ๆ เช่น ถั่วลิสง(ถั่วดิน)ถั่วเหลือง(ถั่วแระ)ถั่วฝักยาวพันต่างๆ  ถั่วแขก ถั่วลันเตา และถั่วพู
2.พืชตระกูลถั่วที่ไม่ได้ปลูกไว้เป็นอาหารของคนและสัตว์ แตประโยชทางอื่นเช่นเป็นพืชที่ปลูกหมุนเวียนสลับกับพืชหลักเพื่อช่วยตรึงไนโตรเจนและช่วยบำรุงดิน หรือปลูกไว้เพื่อประโยชน์สรรพคุณทางยา  มีหลายชนิด ที่รู้จักในบ้านเราและนำมาปลูกเพื่อเป็นพืชบำรุงดินเช่นปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วมะแฮะ โสนขน และโสนอัฟริกา
เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว และการใส่ปุ๋ยอินทรีย์

1. ถั่วเขียวพันธุ์ผิวมัน เช่น พันธุ์อู่ทอง 1 พันธุ์กำแพงแสน พันธุ์ชัยนาท 60

2. ถั่วเขียวพันธุ์ดำ เช่น พันอู่ทอง 2 พันพิษณุโลก 2
ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปุ๋ยอินทรีย์ทางการค้ามี 2 ประเภท คือปุ๋ยอินทรีย์แบบหมักอัดเม็ดและปุ๋ยอินทรีย์ผสมแม่ปุ๋ย บรรจุกระสอบปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยที่ไม่มีสูตรธาตุอาหารพืชแต่จะมีเกรดของปุ๋ยเพียงได้รับใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตรเป็นปุ๋ยที่มีอินทรีย์ธาตุบำรุงดินไม่ต่ำกว่า 20%  เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ตราเอไอบิสเนตไทย

สารอินทรีย์กำจัดโรคพืชและแมลงรวมถึงหนอนของแมลงกินต้นพืช  สารอินทรีย์ที่ใช้ใส่พืชเพื่อป้องกันและกำจัดโรคพืชเนื่องมาจากไวรัสจากแมลง เช่นเพลี้ยชนิดต่าง หนอนจากแมลงผีเสื้อ หนอนของแมลงดำหนาม และหนอนด้วงแรด ด้วงงวงกินมะพร้าวไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสารตกค้างในผลผลิตของพืชหลังเก็บเกี่ยว เช่น ไรซ์โกลด์ ดับเบิลอี เชื้อราชั้นสูง บิวเวอเรีย เมตตาไรเซียม ใช้ใส่กับพืชโดยการผสมในน้ำรวมกันทั้งหมดแล้วนำไปพ่นกับถั่วเขียว 2-3ครั้ง ทุก 7 วัน

นาข้าว มันสำปะหลัง อ้อย มะม่วง มะพร้าวน้ำหอม
ไม้ประดับ พันธุ์กล้าไม้ มะนาว สับปะรด  ยางพารา
ข้าวโพด ผักคะน้า กล้วย ปาล์ม     มะเขือเปราะ 
สวนลำใย สวนเมล่อน มะละกอ เห็ด เผือก
 ปุ๋ยนาโน หรืออาหารเสริมพืช ปัจจุบันมี 2 ประเภทคือปุ๋ยนาโนแบบน้ำ และปุ๋ยนาโนแบบผงแห้ง ใช้ผสมน้ำฉีดพ่นทางใบ มีปุ๋ยนาโนจำนวนมากมายหลายชนิด แต่ปุ๋ยนาโนแต่ละชนิดจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปตามคุณสมบัติของธาตุอาหารบำรุงพืช เช่นปุ๋ยนาโนเร่งดอก ปุ๋ยนาโนเร่งใบ และปุ๋ยนาโนแบบเร่งรากลงหัว หรือเพิ่มเมล็ดรวง เช่น ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนวายไอซี  ใช้ผสมน้ำฉีดพ่นหรือใช้คลุกเคล้าเมล็ดปุ๋ยก่อนหว่านลงดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงพืชให้สูงขึ้น
อาหารเสริมพืชนาโนชนิดผง วายไอซีแค็ปซูลนาโน นวัตกรรมใหม่ล่าสุด ธาตุอาหารพืชนาโนสูตรแคนนาดา ที่ใช้ได้สะดวก ใช้ได้ง่าย สามารถใช้ฉีดพ่น  ผสมน้ำราดรดโคนต้นหรือใช้สำหรับคลุกปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยเคมี ที่สามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีได้ 30-50 เปอร์เซนต์ ช่วยลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมี ลดสภาพเสื่อมของดิน
ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน  ใช้ฉีดพ่นได้กับพืชทุกชนิด  สำหรับนาข้าว พืชไร่ เช่น ข้าวโพด ถั่วเขียว เผือก สับปะรด อ้อย มันสำปะหลัง  พืชผลไม้ เช่น มะม่วง เงาะ ทุเรียน มะพร้าว ส้มโอ ลองกอง ลิ้นจี่ ลำใย หรือพืชผักสวนครัว เช่น พริก มะเขือ ผักคะน้า ผักกาด หอมผักชี หรือเห็ดทุกชนิด หรือใช้กับพืชทั่วไปเช่นยางพารา ปาล์ม
ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน YIC Capsule Nano อาหารเสริมพืชจากแคนนาดาสูตรผสมอาหารพืชเกรดอินทรีย์แบบผงบรรจุภายในแค็ปซุล ในกระปุกสีเขียวใสจำนวน 120 แค็ปซูลสำหรับพื้นที่การเกษตร จำนวน 60-120 ไร่ (เทียบเท่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณ 2 ตัน/ครั้ง  ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน ใช้ผสมน้ำฉีดพ่นที่มีจุดเด่นสำหรับพัฒนาพืชได้หลายสวนเช่นการขยายระบบรากและพืชลงหัวได้เร็วการสร้างการแตกกอ
ยอดและใบ การเร่งสร้างดอกและบำรุงผลได้อย่างสมบูรณ์ มีปริมาณโปตัสเซียมสูง และสารฮิวมิคช่วยบำรุงดินให้อยู่ใรค่าความเป็นกรดด่างทีพอเหมาะไม่เปลี่ยนแปลงเร็ว ปรับสภาพดินเหนียวให้โปร่งและระบายอากาศได้ดี หรือใช้ผสมคลุกเคล้าปุ่ยทางดินช่วยเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ย
 
อัตราการใช้  
1. พืชไร่ นาข้าว ผลไม้ จำนวน 1 แค็ปซูล ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 15-30 วัน
2. พืชผักสวนครัว พืชกินใบ จำนวน 1 แค็ปซูล ผสมน้ำ 40 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-15 วัน
 3.คลุกปุ๋ยเม็ดอินทรีย์สำหรับหว่าน จำนวน 2-3 แค็ปซูล ต่อปุ๋ย 1 กระสอบ (50 กก)
 
ราคาจำหน่าย กระปุกละ 3,500 บาท (120 แค็ปซูล)  ราคาสมาชิก 2,500 บาท
ชุดทดลอง จำนวน 6 แค็ปซูล ราคา 300บาท จัดส่งฟรี EMS.
ใช้ร่วมกันเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น
   วายไอซีนาโน+พลัส (YIC Nano Plus) อาหารเสริมพืชชนิดน้ำเข้มข้นสำหรับใช้ร่วมกับวายไอซีแค็ปซูลนาโน เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหารพืชได้สูงขึ้นและรวดเร็วขึ้นได้อย่างน่ามหัศจรรย์  ขนาดทดลอง 50ซีซี ใช้กับพืชได้ 25ไร่ ที่ประหยัดต้นทุนในการซื้อนำไปทดลอง  อัตราการใช้ 2 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ราคา 350 บาท
 
  สั่งซื้อปุ๋ยชุดทดลอง กับศูนย์เกษตรอินทรีย์นาโนโดยตรง จัดส่งฟรี EMS
ใส่ปุ๋ยเอ็นฟังก์ชั่นในถั่วเขียว ร่วมกันกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ ทำให้ถั่วเขียวออกผลผลิตมากประหยัดปุ๋ยเคมีและบำรุงดิน

ศูนย์จำหน่ายอาหารเสริมพืชนาโนออนไลน์
สั่งซื้อจัดส่งสินค้าทั่วประเทศระบบโอนเงิน
รับประกันคุณภาพจากการได้ทดลองใช้เองแล้ว
รับสมัครตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยทุกจังหวัดทั่วประเทศ

เรือเอก สมพงษ์ การัณยศิลป์ โทร.081-9883799
Line  : Sianpui

ผลการทดลองใช้อาหารเสริมพืชวายไอซีแค็ปซูลนาโน วีดีโอคลิ๊กดูเลย+++++
มันสำปะหลัง    นาข้าว YIC  ผักชี ผักคื่นฉ่าย  มะนาวออกดอก เห็ดนาโนYIC 
นาข้าวใช้ปุ๋ยYIC แก้นาข้าวที่ป่วย   ดอกเบญจมาศ ดอกมะลิ-กุหลาบ YICแพ็คเกจใหม่
 
ปุ่ย-ข้าวอยุธยา ปุ๋ย-ผักไฮโดรฯ ปุ๋ย-มะระจีน ปุ๋ย-ข้าวโพด  ปุ๋ย-ไร่อ้อย

ความต้องการ : สอบถามข้อมูล
สั่งซื้อ
เป็นตัวแทนจำหน่าย
ชื่อ-นามสกุล :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
จังหวัด :  *
ทีอยู่จัดส่ง(กรณีสั่งซื้อ) :
email (ถ้ามี) :ปุ๋ยนาโนกับพืชตระกูลถั่ว

ถั่วลิสง-ปุ๋ยทางใบสำหรับถั่วลิสง article
ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนกับถั่วฝักยาว articleศูนย์บริการ ค้นหา และ สอบถามข้อมูลข่าวสาร -ร้านค้าผลิตภัณฑ์เกษตรออนไลน์ -เว็บไซต์-www.phikanes.com -จำหน่าย ปุ๋ยแคปซูลนาโน,ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนาโน-อาหารเสริมน้ำมันรำข้าว-รับสมัครตัวแทนจำหน่ายร้านค้าทุกจังหวัด จัดส่งไปรษณีย