39522755 การใช้ปุ๋ยนาโนตัวดีสำหรับนาข้าวที่ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารรองที่สมบูรณ์ โดยใช้อาหารเสริมพืชเยสไอแคน วายไอซีแค็ปซูลนาโน ร่วมกับวายไอซีนาโนพลัสอาหารเสริมพืชชนิดน้ำ ผลการใช้กับนาข้าวสุดยอดสามารถทดแทนปุ๋ยเคมีได้ถึง 50% เร่งแตกกอ เร่งโต เร่งแป้ง
dot dot
เว็บไซต์ จดทะเบียน DBD
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 6 คน
dot
dot
เกี่ยวกับองค์เทพ
dot
dot
เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย
dot
dot
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
dot
dot
หมวดสินค้า/การบริการ
dot
bulletปุ๋ยอินทรีย์เอไอบิสเนตไทย
dot
ศูนย์บริการสินค้า
dot
dot
ตรวจล็อตเตอร์รี่
dot
dot
มิตรภาพสำหรับเพื่อน
dot
dot
ความรู้ทั่วไป
dot
dot
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
dot
ปุ๋ยนาโนกับนาข้าว ,Ajouter le riz engrais
ปุ๋ยแค็ปซูล วายไอซี นาโน,ปุ๋ยำหรับนาข้าว  ใช้ร่วมกับ สารเร่งการดูดซึม หรือไคโตซาน,สารเร่งขยายรากแอ็คติ้ง
 การใช้ปุ๋ย-ปุ๋ยทางใบ(ปุ๋ยนาโน)อาหารเสรมพืชกับนาข้าว ช่วงอายุข้าว 25 -30 วัน และช่วง 55-60 วันใช้ตามอัตราปกติ และ ช่วงแรกเป็นช่วงต้นกล้าอายุข้าวต่ำกว่า15วันควรใช้ แค็ปซูลนาโนอาหารพืชวายไอญีผสมกับสารไคโตซานหรือแอ๊คติ้งเพื่อเร่งรากของข้าวให้ข้าวเขียวและแตกกอดี การให้ปุ๋ยทางใบนาโน ทุกครั้งควรให้ร่วมกับไคโตซาน  สารอินทรีย์ไรซ์โกลด์และดับอีเบิ๊ลผสมให้พร้อมกันในทีเดียวเพื่อป้องกันแมลงและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ถ้ามีเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดหนักให้ใช้ผสมกับจุลินทรีย์กำจัดแมลง เชื้อราบิวเวอร์เรีย เมธาไรเซียม เพื่อฆ่าตัวเต็มวัยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เมื่อช่วงข้าวออกรวงตั้งน้ำนม ใช้แค็ปซูลนาโนวายไอซี  เพิ่มแป้งให้กับเมล็ดข้าวและช่วยให้ข้าวแกร่งแก้ปัญหาเมล็ดข้าวลีบและข้าวเมล็ดลาย ป้องกันเชื้อรากับข้าว  การให้ปุ๋ยเคมีทางดินอัตราการใช้ให้ลดปริมาณลงครึ่งหนึ่งตามสูตรปุ๋ยที่เคยใช้อยู่หรือใช้ในปริมาณที่เหมาะสม จะเพิ่มผลผลิตของข้าวดีขึ้นและแก้ปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล แมลง หนอนกัดกินต้นข้าว 
การทำการเกษตรแบบผสมผสาน จากวิกฤตการทำนาได้ผลผลิตที่น้อยข้าวเสียหายจากการระบาดของแมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ข้าวเป็นเชื้อรา ข้าวเมล็ดลาย เกษตรกรได้รับการแนะนำให้ใช้วิธีการปลูกข้าวแบบผสมผสาน ใช้ปุ๋ยเคมีสูตรเดิมให้ลดน้อยลง เพิ่มการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดหว่านบำรุงดินพร้อมกับการหว่าน และใช้ปุ๋ยนาโนและฮอร์โมนข้าวฉีดพ่นตามระยะอายุของข้าว ช่วยทำให้ต้นข้าวแข็งแรงขึ้นสภาพแวดล้อมดินดี งดใช้ยาฆ่าแมลงใช้จุลินทรีย์เชื้อราบิวเวอเรียในการกำจัดแมลงและหนอนแทน ข้าวมีความต้านทานโรคได้ดี ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นสูง 

 การใช้ปุ๋ยกับนาข้าวมีวิธีการใช้ปุ๋ยตามขั้นตอน ให้ปุ๋ย  4 วิธี

1.การใส่ปุ๋ยที่ถูกสูตร ปุ๋ยเคมีกับนาข้าวปกติที่เกษตรกรใช้เพื่อใส่ธาตุอาหารหลักให้กับพืช คือ  46-0-0  30-0-0   หรือ 16-20-0  หรือ 15-15-15  ตามสภาพดิน เช่นดินทราย ดินร่วน ดินร่วนทราย จะใช้ปุ๋ยสูตรไนโตรเจนสูง สำหรับในพื้นที่ดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียว อาจใช้สูตร 16-20-0 หรือ 15-15-15  ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยน้ำทางใบนาโนอะตอมมิค(ปุ๋ยเอ็นฟังก์ชั่น)
2.การใส่ปุ๋ยที่ถูกอัตรา ให้ปุ๋ยตามสูตรต่าง ๆ ในอัตราที่เหมาะสม ไร่ละไม่เกิน 1 กระสอบ โดยแบ่งให้เป็นเวลา 2-3ครั้งก่อนถึ่งเวลาช่วงทำการเก็บเกี่ยว หรืออาจใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ร่วมกับปุ๋ยเคมี ในอัตรา 70% :30 %(ปุ๋ยอินทรีย์ 70 และปุ๋ยเคมี 30)การให้ปุ๋ยอินทรีย์จะให้ ครั้งเดียวต่อฤดูกาลเพาะปลูก
3.การใส่ปุ๋ยถูกช่วงเวลาโดยการให้ปุ๋ยกับนาข้าวแบ่งอายุของต้นข้าวออกเป็น 4 ส่วน นับตั้งแต่เริ่มหว่านหรือปักดำ จนถึงเมื่อเก็บเกี่ยวข้าว ปกติข้าวนาปังอายุ 4 เดือน และข้าวนาปี ประมาณ 5-6เดือน โดยแบ่ง 2 ช่วงอายุแรกให้ปุ๋ยครบสูตรธาตุอาหารหลัก และอัตราการใช้ ร่วมกับการให้ธาตุอาหารเสริมตามความต้องการของพืชเล็กน้อย ช่วงอายุที่ 3 ให้ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม เช่น แม็กนีเซียมแคลเซียม โบรอนเหล็ก ทองแดง สังกะสี มังกานีส  ช่วงอายุสุดท้ายของพืชให้ประเภทฮอร์โมนเพื่อเพิ่มแป้งและความคงทนของเมล็ดรวงข้าว รวมถึงการป้องกันโรคเชื้อราต่าง ๆ เช่น สารอินทรีย์สังเคราะห์ไรซ์โกลด์  
4.การใส่ปุ๋ยที่ถูกวิธีการ เช่นการหว่านเป็นปุ๋ยทางดิน และการให้ปุ๋ยทางใบ รวมถึงการบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ การแช่เมล็ดพันธุ์ก่อนหว่านและปักดำ การกำจัดวัชพืชให้ถูกวิธี การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวให้พอเหมาะในการหว่านเพื่อให้ข้าวมีระยะพื้นที่ในการแตกกอ เป็นต้น

วิธีการใช้ปุ๋ยนาโนกับนาข้าว

 1. สำหรับเกษตรเคมี ให้ลดปุ๋ยเคมีทางดินที่ใช้อยู่เหลือเพียง 50% ของอัตราที่ใช้อยู่ หรือตามปริมาณที่เหมาะสมเพื่อปรับลดต้นทุนให้ต่ำลง (ประมาณไร่ละ 15 กกต่อครั้ง ตามสูตรที่เคยใช้เพิ่มการบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์) เกษตรอินทรีย์ใช้ปุ๋ยอินทรีย์บำรุงดิน ปุ๋ยอินทรีย์ใช้ปุ๋ยชนิดที่มีธาตุอาหารหลักบำรุงพืชสูงประมาณ 20% และแร่ธาตุบำรุงดินที่ดี มีอินทรีย์ธาตุสมบูรณ์ หรือปุ๋ยอินทรีย์เกรด A 
2. ขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยนาโนทางใบ
     2.1 วิธีคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว ใช้เกลือแกง  7  กิโลกรัมละลายน้ำ 80-100 ลิตร นำเมล็ดพันข้าวลงแช่แล้วคนให้ทั่วเพื่อ คัดแยกนำเมล็ดข้าวที่ลอยน้ำทิ้งไป หรือนำไปให้เป็นอาหารสัตว์เลี้ยง คัดเฉพาะเมล็ดที่จมนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก
     2.3 นำเมล็ดพันธุ์ที่คัดแล้วไปแช่ในน้ำจืด(ควรทิ้งน้ำเค็มที่แช่ครั้งแรก ตรวจสอบน้ำที่แช่เมล็ดพันธุ์ให้จืดสนิท)แช่เมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยสารเร่งรากสารเร่งราก(แค็ปซูลนาโน,ไคโตซาน หรือแอ็คติ้ง)ทิ้งไว้ประมาณ 10-12ชม.นำเมล็ดพันธุ์ขึ้นมาสรงในภาชนะหรือกระสอบ ใช้น้ำมาราดรดปะพรมอยู่เสมอให้ความชื้นแก่เมล็ดพันธุ์ที่สรงไว้ รอจนเมล็ดพันธุ์เริ่มงอก(อย่ารอให้ข้าวออกรากยาวเพราะจะทำให้ให้หว่านยาก)
      2.3. นำเมล็ดข้าวงอกเล็กน้อยไปหว่านในนาข้าวที่เตรียมเทือกไว้ ปริมาณไร่ละ 15-20 กิโลกรัม เมื่อข้าวอายุได้ 10-15 วันฉีดพ่นด้วยอาหารเสริมพืชวายไอซี(แค็ปซูลนาโน) 1 เม็ดผสมน้ำ 50-60 ลิตร การใช้สารอินทรีย์เพื่อป้องกันหนอนแมลงด้วย การผสม ไรซ์โกลด์,ดับเบิ๊ลอีตามอัตราการใช้ข้างขวด
     2.4 อายุข้าว 25-30 วันฉีดพ่นวายไอซีแค็ปซูลนาโน อัตราผสมน้ำ 1เม็ด/20 ลิตร
     2.5  อายุข้าว 55-60 วัน ฉีดพ่นวายไอซีแค็ปซูลนาโน ตามปกติ 1หรือ 2 เม็ดผสมน้ำ 20 ลิตร ปรับหัวฉีดพ่นเป็นหมอกฉีดผ่านไม่ต้องเปียกโชก
     2.6  เมื่อข้าวสร้างน้ำนมข้าวแล้ว(ข้าวเริ่มก้ม หรือข้าวค้อม) ใช้ฮอร์โมนเพิ่มน้ำหนักข้าว ฮอร์โมนไอไรซ์ ปริมาณ 20 ซีซี/น้ำ20 ลิตร หรือใช้อาหารเสริมพืชวายไอซีแค็ปซูลนาโน อัตรา 2 เม็ดต่อน้ำ 20 ลิตร  จะผสมไรซ์โกลด์และดับเบิ๊ลอี ด้วยก็ได้เพื่อป้องกันเชื้อราข้าวเม็ดด่าง เม็ดลาย หรือป้องกันเน่าคอรวง คุมไข่แมลงก็ได้
ปุ๋ยนาโนแค็ปซูลyic สำหรับนำไปใช้กับนาข้าว นาโนแค็ปซูล yic  เป็นอาหารเสริมพืชสกัดเข้มข้นแบบผง เป็นสูตรธาตุอาหารสำหรับพืชจากประเทศแคนนาดา ใช้แทนปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยน้ำทางใบทุกชนิด ปุ๋ยนาโนน้ำไคโตซานตามที่ที่สะดวก  ลักษณะของธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมอยู่ในรูปของธาตุอาหารพืชแบบผงบรรจุแค็ปซูลเดียวกันเพื่อทำให้สะดวกสำหรับการนำไปใช้ผสมน้ำตามอัตราการใช้ฉีดพ่นพืช
อัตราส่วนที่พอเหมาะ อัตราส่วนในการใช้สำหรับนาข้าว  ผสมน้ำ 20 ลิตร/แค็ปซูล ในพื้นที่นาข้าว 1 ไร่ใช้เพียง 2 แค็ปซูล ฉีดพ่นได้ทุกช่วงเวลาของอายุข้าว ทุก 15วัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแตกกอ การผสมเกสรการออกของรวงข้าวที่สมบูรณ์ ช่วยเร่งการเดินของรากได้ดี หรือใช้ในช่วงที่ข้าวไม่กินปุ๋ยเนื่องจากอากาศหนาวจัด ร้อนจัด แก้ปัญหาข้าวใบเหลือง ใช้ฉีดพ่นแล้วเห็นผลหลังจากทำการฉีดพ่น 2-3 วัน
 วิธีการใช้ปุ๋ยแค็ปซูลนาโน YIC ให้ได้ผลดี โดยการใช้ปุ๋ยเคมีลดจำนวนลง 20-50% แล้วใช้ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนฉีดพ่น 4 ครั้ง ก่อนระยะข้าวออกรวง จำนวน 3 ครั้ง อัตราผสมน้ำฉีดพ่น 1 แค็ปซูลต่อน้ำ 20 ลิตร หลังจากข้าวออกรวงเป็นระยะเพิ่มแป้งให้แก่เมล็ดรวงข้าว ใช้จำนวน 2 แค็ปซูลต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นอีก 1 ครั้ง
 วายไอซีนาโน+พลัส (YIC Nano Plus) อาหารเสริมพืชชนิดน้ำเข้มข้นสำหรับใช้ร่วมกับวายไอซีแค็ปซูลนาโน เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหารพืชได้สูงขึ้นและรวดเร็วขึ้นได้อย่างน่ามหัศจรรย์  ขนาดทดลอง 50ซีซี ใช้กับพืชได้ 25ไร่ ที่ประหยัดต้นทุนในการซื้อนำไปทดลองประสิทธิภาพดูก่อน อัตราการใช้ 2 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ราคา 350 บาท

โรคที่เกิดกับข้าวและแมลงศัตรูของข้าว 

โรคของข้าว 
**1.โรคจู๋ (Ragged Stunt Virus)  คลิกดูรายละเอียด
**2.โรคใบสีแสด(Orange leaf Mycoplasma) คลิกดูรายละเอียด
**3.โรคใบขีดสีน้ำตาล(Narrow Brown spot  คลิกดูรายละเอียด
**4.โรคหูด(Gall Dwarf Virus  คลิกดูรายละเอียด
**5.โรคดอกกระถิน (False smut)
**6.โรคเมล็ดลาย (Derty Panicle)
**7.โรคไหม้ (Blase)
**8.โรคถอดฝักดาบ (Bakanae)
**9.โรคขอบใบแห้ง (Bacterlain Leaf Streak
**10.โรคจุดสีน้ำตาล(Brown spot)
**11.โรคใบขีดโปร่งแสง (Bacterial Leaf Streak)
 แมลงศัตรูข้าว
**1.เพลี้ยจักจั่นสีเขียว (Green leafhopper)
**2.แมลงดำหนาม (Rice hispa)
**3.ตั๊กแตนข้าว (Rice hispa)
**4.บั่ว (Rice gall midge)
**5.แมลงหล่า (Black bugs)
**6.เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Brown planthopper)
หนอนในข้าว
**1.หนอนเจาะลำต้นและกินใบ
**2.หนอนและตั๊กแตน
**3.หนอนกระทู้คอรวง(Armyworm)
**4.หนอนกอ (Caseworm)
**5.หนอนปลอก (Caseworm)
**6.หอยเชอรี่
**7.หนอนกระทู้กล้า(Cutworm)
**8.หนอนห่อใบข้าว (Rice leaffolder)
สูตร  วิธีการปัองกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดหนัก ใช้ ไรซ์โกลด์ ดับเบิ๊ลอี เชื้อราบิวเวอร์เรีย ผสมปุ๋ยทางใบ เอ็นฟังก์ชั่น หรือปุ๋ยแค็ปซูลyic  ฉีดพ่นได้ผลดีกว่าการใช้วิธีการกำจัดเพลี้ยแล้วใช้ปุ๋ยเคมี    
ปุ๋ยนาโนแค็ปซูล(YIC Capsule)  เป็นอาหารเสริมพืชธาตุอาหารนาโนที่รวมหลาย ธาตุที่มีประโยชน์สำหรับพืชหรือปุ๋ยทางใบบำรุงพืช ปุ๋ยดีดีสำหรับการทำนาข้าวที่ต้นข้าวสามารถดูดซับเข้าไปใช้ได้ทันทีหลังจากการฉีดพ่นไม่ต้องรอเวลานานเหมือนปุ๋ยทางดิน ทำให้ต้นข้าวฟื้นตัวหลังจากการกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้เร็วกว่าปุ๋ยเคมีทางดิน ช่วยบำรุงข้าว เร่งราก แตกกอ แตกยอด ออกรวง สร้างแป้งได้เร็ว ฟื้นตัวอันสาเหตุเกิดจากการทำลายของแมลงศัตรูพืช หรือโทรมจากข้าวไม่กินปุ๋ย
 ลองดูจากผลการใช้แค็ปซุลนาโนสำหรับพืชทุกชนิด คลิ๊กที่ YouTube
 

ศูนย์จำหน่ายอาหารเสริมพืชเยสไอแคนออนไลน์
จัดส่งสินค้าทั่วประเทศระบบโอนเงิน
รับประกันความพอใจสำหรับผู้ร่วมทำธุรกิจ
รับสมัครตัวแทน ศูนย์ จำหน่ายปุ๋ยทั่วประเทศ

เรือเอก สมพงษ์ การัณยศิลป์ โทร.081-9883799
Line  ID   : sianpui

 

คลิปวีดีโอการใช้ปุ๋ยแค็ปซูลนาโน YIC  เยสไอแคน คลิ๊กดูที่รูปภาพ
มันสำปะหลัง    นาข้าว YIC  ผักชี ผักคื่นฉ่าย  มะนาวออกดอก เห็ดนาโนYIC 
นาข้าวใช้ปุ๋ยYIC แก้นาข้าวที่ป่วย   ดอกเบญจมาศ ดอกมะลิ-กุหลาบ YICแพ็คเกจใหม่
 
ปุ่ย-ข้าวอยุธยา ปุ๋ย-ผักไฮโดรฯ ปุ๋ย-มะระจีน ปุ๋ย-ข้าวโพด  ปุ๋ย-ไร่อ้อย

 ข้าวไม่กินปุ๋ย-ข้าวเป็นไวรัส-ข้าวป่วย article
ที่มาของสูตรอินทรีย์กำจัดเพลี้ยกระโดด article
สูตรปุ๋ยสำหรับนาข้าว-อาหารเสริมพืช-ปุ๋ยทางใบกับนาข้าว article
ปุ๋ยที่เหมาะสมกับนาข้าว article
ปุ๋ยน้ำทางใบกับนาข้าวบริษัทเยสไอแคน article
1 2 3 4 5 6 » [Go to top]ศูนย์บริการ ค้นหา และ สอบถามข้อมูลข่าวสาร -ร้านค้าผลิตภัณฑ์เกษตรออนไลน์ -เว็บไซต์-www.phikanes.com -จำหน่าย ปุ๋ยแคปซูลนาโน,ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนาโน-อาหารเสริมน้ำมันรำข้าว-รับสมัครตัวแทนจำหน่ายร้านค้าทุกจังหวัด จัดส่งไปรษณีย