39522755 การใช้ปุ๋ยนาโนตัวดีสำหรับนาข้าวที่ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารรองที่สมบูรณ์ โดยใช้อาหารเสริมพืชเยสไอแคน วายไอซีแค็ปซูลนาโน ร่วมกับวายไอซีนาโนพลัสอาหารเสริมพืชชนิดน้ำ ผลการใช้กับนาข้าวสุดยอดสามารถทดแทนปุ๋ยเคมีได้ถึง 50% เร่งแตกกอ เร่งโต เร่งแป้ง
dot dot
เว็บไซต์ จดทะเบียน DBD
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot
dot
เกี่ยวกับองค์เทพ
dot
dot
เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย
dot
dot
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
dot
dot
หมวดสินค้า/การบริการ
dot
bulletปุ๋ยอินทรีย์เอไอบิสเนตไทย
dot
ศูนย์บริการสินค้า
dot
dot
ตรวจล็อตเตอร์รี่
dot
dot
มิตรภาพสำหรับเพื่อน
dot
dot
ความรู้ทั่วไป
dot
dot
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
dot


ปุ๋ยแคปซูลสำหรับนาข้าว
ปุ๋ย สำหรับยาสูบใบใหญ่
แคปซูลนาโน กับมะระจีน
อาหารเสริมพืชดอกดาวเรือง
ปุ่ยนาโน ใส่บวบ


ปุ๋ยนาโนกับนาข้าว ,Ajouter le riz engrais
ปุ๋ยแค็ปซูล วายไอซี นาโน,ปุ๋ยำหรับนาข้าว  ใช้ร่วมกับ สารเร่งการดูดซึม หรือไคโตซาน,สารเร่งขยายรากแอ็คติ้ง
 การใช้ปุ๋ย-ปุ๋ยทางใบ(ปุ๋ยนาโน)อาหารเสรมพืชกับนาข้าว ช่วงอายุข้าว 25 -30 วัน และช่วง 55-60 วันใช้ตามอัตราปกติ และ ช่วงแรกเป็นช่วงต้นกล้าอายุข้าวต่ำกว่า15วันควรใช้ แค็ปซูลนาโนอาหารพืชวายไอญีผสมกับสารไคโตซานหรือแอ๊คติ้งเพื่อเร่งรากของข้าวให้ข้าวเขียวและแตกกอดี การให้ปุ๋ยทางใบนาโน ทุกครั้งควรให้ร่วมกับไคโตซาน  สารอินทรีย์ไรซ์โกลด์และดับอีเบิ๊ลผสมให้พร้อมกันในทีเดียวเพื่อป้องกันแมลงและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ถ้ามีเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดหนักให้ใช้ผสมกับจุลินทรีย์กำจัดแมลง เชื้อราบิวเวอร์เรีย เมธาไรเซียม เพื่อฆ่าตัวเต็มวัยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เมื่อช่วงข้าวออกรวงตั้งน้ำนม ใช้แค็ปซูลนาโนวายไอซี  เพิ่มแป้งให้กับเมล็ดข้าวและช่วยให้ข้าวแกร่งแก้ปัญหาเมล็ดข้าวลีบและข้าวเมล็ดลาย ป้องกันเชื้อรากับข้าว  การให้ปุ๋ยเคมีทางดินอัตราการใช้ให้ลดปริมาณลงครึ่งหนึ่งตามสูตรปุ๋ยที่เคยใช้อยู่หรือใช้ในปริมาณที่เหมาะสม จะเพิ่มผลผลิตของข้าวดีขึ้นและแก้ปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล แมลง หนอนกัดกินต้นข้าว 
การทำการเกษตรแบบผสมผสาน จากวิกฤตการทำนาได้ผลผลิตที่น้อยข้าวเสียหายจากการระบาดของแมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ข้าวเป็นเชื้อรา ข้าวเมล็ดลาย เกษตรกรได้รับการแนะนำให้ใช้วิธีการปลูกข้าวแบบผสมผสาน ใช้ปุ๋ยเคมีสูตรเดิมให้ลดน้อยลง เพิ่มการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดหว่านบำรุงดินพร้อมกับการหว่าน และใช้ปุ๋ยนาโนและฮอร์โมนข้าวฉีดพ่นตามระยะอายุของข้าว ช่วยทำให้ต้นข้าวแข็งแรงขึ้นสภาพแวดล้อมดินดี งดใช้ยาฆ่าแมลงใช้จุลินทรีย์เชื้อราบิวเวอเรียในการกำจัดแมลงและหนอนแทน ข้าวมีความต้านทานโรคได้ดี ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นสูง 

 การใช้ปุ๋ยกับนาข้าวมีวิธีการใช้ปุ๋ยตามขั้นตอน ให้ปุ๋ย  4 วิธี

1.การใส่ปุ๋ยที่ถูกสูตร ปุ๋ยเคมีกับนาข้าวปกติที่เกษตรกรใช้เพื่อใส่ธาตุอาหารหลักให้กับพืช คือ  46-0-0  30-0-0   หรือ 16-20-0  หรือ 15-15-15  ตามสภาพดิน เช่นดินทราย ดินร่วน ดินร่วนทราย จะใช้ปุ๋ยสูตรไนโตรเจนสูง สำหรับในพื้นที่ดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียว อาจใช้สูตร 16-20-0 หรือ 15-15-15  ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยน้ำทางใบนาโนอะตอมมิค(ปุ๋ยเอ็นฟังก์ชั่น)
2.การใส่ปุ๋ยที่ถูกอัตรา ให้ปุ๋ยตามสูตรต่าง ๆ ในอัตราที่เหมาะสม ไร่ละไม่เกิน 1 กระสอบ โดยแบ่งให้เป็นเวลา 2-3ครั้งก่อนถึ่งเวลาช่วงทำการเก็บเกี่ยว หรืออาจใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ร่วมกับปุ๋ยเคมี ในอัตรา 70% :30 %(ปุ๋ยอินทรีย์ 70 และปุ๋ยเคมี 30)การให้ปุ๋ยอินทรีย์จะให้ ครั้งเดียวต่อฤดูกาลเพาะปลูก
3.การใส่ปุ๋ยถูกช่วงเวลาโดยการให้ปุ๋ยกับนาข้าวแบ่งอายุของต้นข้าวออกเป็น 4 ส่วน นับตั้งแต่เริ่มหว่านหรือปักดำ จนถึงเมื่อเก็บเกี่ยวข้าว ปกติข้าวนาปังอายุ 4 เดือน และข้าวนาปี ประมาณ 5-6เดือน โดยแบ่ง 2 ช่วงอายุแรกให้ปุ๋ยครบสูตรธาตุอาหารหลัก และอัตราการใช้ ร่วมกับการให้ธาตุอาหารเสริมตามความต้องการของพืชเล็กน้อย ช่วงอายุที่ 3 ให้ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม เช่น แม็กนีเซียมแคลเซียม โบรอนเหล็ก ทองแดง สังกะสี มังกานีส  ช่วงอายุสุดท้ายของพืชให้ประเภทฮอร์โมนเพื่อเพิ่มแป้งและความคงทนของเมล็ดรวงข้าว รวมถึงการป้องกันโรคเชื้อราต่าง ๆ เช่น สารอินทรีย์สังเคราะห์ไรซ์โกลด์  
4.การใส่ปุ๋ยที่ถูกวิธีการ เช่นการหว่านเป็นปุ๋ยทางดิน และการให้ปุ๋ยทางใบ รวมถึงการบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ การแช่เมล็ดพันธุ์ก่อนหว่านและปักดำ การกำจัดวัชพืชให้ถูกวิธี การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวให้พอเหมาะในการหว่านเพื่อให้ข้าวมีระยะพื้นที่ในการแตกกอ เป็นต้น

วิธีการใช้ปุ๋ยนาโนกับนาข้าว

 1. สำหรับเกษตรเคมี ให้ลดปุ๋ยเคมีทางดินที่ใช้อยู่เหลือเพียง 50% ของอัตราที่ใช้อยู่ หรือตามปริมาณที่เหมาะสมเพื่อปรับลดต้นทุนให้ต่ำลง (ประมาณไร่ละ 15 กกต่อครั้ง ตามสูตรที่เคยใช้เพิ่มการบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์) เกษตรอินทรีย์ใช้ปุ๋ยอินทรีย์บำรุงดิน ปุ๋ยอินทรีย์ใช้ปุ๋ยชนิดที่มีธาตุอาหารหลักบำรุงพืชสูงประมาณ 20% และแร่ธาตุบำรุงดินที่ดี มีอินทรีย์ธาตุสมบูรณ์ หรือปุ๋ยอินทรีย์เกรด A 
2. ขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยนาโนทางใบ
     2.1 วิธีคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว ใช้เกลือแกง  7  กิโลกรัมละลายน้ำ 80-100 ลิตร นำเมล็ดพันข้าวลงแช่แล้วคนให้ทั่วเพื่อ คัดแยกนำเมล็ดข้าวที่ลอยน้ำทิ้งไป หรือนำไปให้เป็นอาหารสัตว์เลี้ยง คัดเฉพาะเมล็ดที่จมนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก
     2.3 นำเมล็ดพันธุ์ที่คัดแล้วไปแช่ในน้ำจืด(ควรทิ้งน้ำเค็มที่แช่ครั้งแรก ตรวจสอบน้ำที่แช่เมล็ดพันธุ์ให้จืดสนิท)แช่เมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยสารเร่งรากสารเร่งราก(แค็ปซูลนาโน,ไคโตซาน หรือแอ็คติ้ง)ทิ้งไว้ประมาณ 10-12ชม.นำเมล็ดพันธุ์ขึ้นมาสรงในภาชนะหรือกระสอบ ใช้น้ำมาราดรดปะพรมอยู่เสมอให้ความชื้นแก่เมล็ดพันธุ์ที่สรงไว้ รอจนเมล็ดพันธุ์เริ่มงอก(อย่ารอให้ข้าวออกรากยาวเพราะจะทำให้ให้หว่านยาก)
      2.3. นำเมล็ดข้าวงอกเล็กน้อยไปหว่านในนาข้าวที่เตรียมเทือกไว้ ปริมาณไร่ละ 15-20 กิโลกรัม เมื่อข้าวอายุได้ 10-15 วันฉีดพ่นด้วยอาหารเสริมพืชวายไอซี(แค็ปซูลนาโน) 1 เม็ดผสมน้ำ 50-60 ลิตร การใช้สารอินทรีย์เพื่อป้องกันหนอนแมลงด้วย การผสม ไรซ์โกลด์,ดับเบิ๊ลอีตามอัตราการใช้ข้างขวด
     2.4 อายุข้าว 25-30 วันฉีดพ่นวายไอซีแค็ปซูลนาโน อัตราผสมน้ำ 1เม็ด/20 ลิตร
     2.5  อายุข้าว 55-60 วัน ฉีดพ่นวายไอซีแค็ปซูลนาโน ตามปกติ 1หรือ 2 เม็ดผสมน้ำ 20 ลิตร ปรับหัวฉีดพ่นเป็นหมอกฉีดผ่านไม่ต้องเปียกโชก
     2.6  เมื่อข้าวสร้างน้ำนมข้าวแล้ว(ข้าวเริ่มก้ม หรือข้าวค้อม) ใช้ฮอร์โมนเพิ่มน้ำหนักข้าว ฮอร์โมนไอไรซ์ ปริมาณ 20 ซีซี/น้ำ20 ลิตร หรือใช้อาหารเสริมพืชวายไอซีแค็ปซูลนาโน อัตรา 2 เม็ดต่อน้ำ 20 ลิตร  จะผสมไรซ์โกลด์และดับเบิ๊ลอี ด้วยก็ได้เพื่อป้องกันเชื้อราข้าวเม็ดด่าง เม็ดลาย หรือป้องกันเน่าคอรวง คุมไข่แมลงก็ได้
ปุ๋ยนาโนแค็ปซูลyic สำหรับนำไปใช้กับนาข้าว นาโนแค็ปซูล yic  เป็นอาหารเสริมพืชสกัดเข้มข้นแบบผง เป็นสูตรธาตุอาหารสำหรับพืชจากประเทศแคนนาดา ใช้แทนปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยน้ำทางใบทุกชนิด ปุ๋ยนาโนน้ำไคโตซานตามที่ที่สะดวก  ลักษณะของธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมอยู่ในรูปของธาตุอาหารพืชแบบผงบรรจุแค็ปซูลเดียวกันเพื่อทำให้สะดวกสำหรับการนำไปใช้ผสมน้ำตามอัตราการใช้ฉีดพ่นพืช
อัตราส่วนที่พอเหมาะ อัตราส่วนในการใช้สำหรับนาข้าว  ผสมน้ำ 20 ลิตร/แค็ปซูล ในพื้นที่นาข้าว 1 ไร่ใช้เพียง 2 แค็ปซูล ฉีดพ่นได้ทุกช่วงเวลาของอายุข้าว ทุก 15วัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแตกกอ การผสมเกสรการออกของรวงข้าวที่สมบูรณ์ ช่วยเร่งการเดินของรากได้ดี หรือใช้ในช่วงที่ข้าวไม่กินปุ๋ยเนื่องจากอากาศหนาวจัด ร้อนจัด แก้ปัญหาข้าวใบเหลือง ใช้ฉีดพ่นแล้วเห็นผลหลังจากทำการฉีดพ่น 2-3 วัน
 วิธีการใช้ปุ๋ยแค็ปซูลนาโน YIC ให้ได้ผลดี โดยการใช้ปุ๋ยเคมีลดจำนวนลง 20-50% แล้วใช้ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนฉีดพ่น 4 ครั้ง ก่อนระยะข้าวออกรวง จำนวน 3 ครั้ง อัตราผสมน้ำฉีดพ่น 1 แค็ปซูลต่อน้ำ 20 ลิตร หลังจากข้าวออกรวงเป็นระยะเพิ่มแป้งให้แก่เมล็ดรวงข้าว ใช้จำนวน 2 แค็ปซูลต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นอีก 1 ครั้ง
 วายไอซีนาโน+พลัส (YIC Nano Plus) อาหารเสริมพืชชนิดน้ำเข้มข้นสำหรับใช้ร่วมกับวายไอซีแค็ปซูลนาโน เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหารพืชได้สูงขึ้นและรวดเร็วขึ้นได้อย่างน่ามหัศจรรย์  ขนาดทดลอง 50ซีซี ใช้กับพืชได้ 25ไร่ ที่ประหยัดต้นทุนในการซื้อนำไปทดลองประสิทธิภาพดูก่อน อัตราการใช้ 2 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ราคา 350 บาท

โรคที่เกิดกับข้าวและแมลงศัตรูของข้าว 

โรคของข้าว 
**1.โรคจู๋ (Ragged Stunt Virus)  คลิกดูรายละเอียด
**2.โรคใบสีแสด(Orange leaf Mycoplasma) คลิกดูรายละเอียด
**3.โรคใบขีดสีน้ำตาล(Narrow Brown spot  คลิกดูรายละเอียด
**4.โรคหูด(Gall Dwarf Virus  คลิกดูรายละเอียด
**5.โรคดอกกระถิน (False smut)
**6.โรคเมล็ดลาย (Derty Panicle)
**7.โรคไหม้ (Blase)
**8.โรคถอดฝักดาบ (Bakanae)
**9.โรคขอบใบแห้ง (Bacterlain Leaf Streak
**10.โรคจุดสีน้ำตาล(Brown spot)
**11.โรคใบขีดโปร่งแสง (Bacterial Leaf Streak)
 แมลงศัตรูข้าว
**1.เพลี้ยจักจั่นสีเขียว (Green leafhopper)
**2.แมลงดำหนาม (Rice hispa)
**3.ตั๊กแตนข้าว (Rice hispa)
**4.บั่ว (Rice gall midge)
**5.แมลงหล่า (Black bugs)
**6.เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Brown planthopper)
หนอนในข้าว
**1.หนอนเจาะลำต้นและกินใบ
**2.หนอนและตั๊กแตน
**3.หนอนกระทู้คอรวง(Armyworm)
**4.หนอนกอ (Caseworm)
**5.หนอนปลอก (Caseworm)
**6.หอยเชอรี่
**7.หนอนกระทู้กล้า(Cutworm)
**8.หนอนห่อใบข้าว (Rice leaffolder)
สูตร  วิธีการปัองกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดหนัก ใช้ ไรซ์โกลด์ ดับเบิ๊ลอี เชื้อราบิวเวอร์เรีย ผสมปุ๋ยทางใบ เอ็นฟังก์ชั่น หรือปุ๋ยแค็ปซูลyic  ฉีดพ่นได้ผลดีกว่าการใช้วิธีการกำจัดเพลี้ยแล้วใช้ปุ๋ยเคมี    
ปุ๋ยนาโนแค็ปซูล(YIC Capsule)  เป็นอาหารเสริมพืชธาตุอาหารนาโนที่รวมหลาย ธาตุที่มีประโยชน์สำหรับพืชหรือปุ๋ยทางใบบำรุงพืช ปุ๋ยดีดีสำหรับการทำนาข้าวที่ต้นข้าวสามารถดูดซับเข้าไปใช้ได้ทันทีหลังจากการฉีดพ่นไม่ต้องรอเวลานานเหมือนปุ๋ยทางดิน ทำให้ต้นข้าวฟื้นตัวหลังจากการกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้เร็วกว่าปุ๋ยเคมีทางดิน ช่วยบำรุงข้าว เร่งราก แตกกอ แตกยอด ออกรวง สร้างแป้งได้เร็ว ฟื้นตัวอันสาเหตุเกิดจากการทำลายของแมลงศัตรูพืช หรือโทรมจากข้าวไม่กินปุ๋ย
 ลองดูจากผลการใช้แค็ปซุลนาโนสำหรับพืชทุกชนิด คลิ๊กที่ YouTube
 

ศูนย์จำหน่ายอาหารเสริมพืชเยสไอแคนออนไลน์
จัดส่งสินค้าทั่วประเทศระบบโอนเงิน
รับประกันความพอใจสำหรับผู้ร่วมทำธุรกิจ
รับสมัครตัวแทน ศูนย์ จำหน่ายปุ๋ยทั่วประเทศ

เรือเอก สมพงษ์ การัณยศิลป์ โทร.081-9883799
Line  ID   : sianpui

 

คลิปวีดีโอการใช้ปุ๋ยแค็ปซูลนาโน YIC  เยสไอแคน คลิ๊กดูที่รูปภาพ
มันสำปะหลัง    นาข้าว YIC  ผักชี ผักคื่นฉ่าย  มะนาวออกดอก เห็ดนาโนYIC 
นาข้าวใช้ปุ๋ยYIC แก้นาข้าวที่ป่วย   ดอกเบญจมาศ ดอกมะลิ-กุหลาบ YICแพ็คเกจใหม่
 
ปุ่ย-ข้าวอยุธยา ปุ๋ย-ผักไฮโดรฯ ปุ๋ย-มะระจีน ปุ๋ย-ข้าวโพด  ปุ๋ย-ไร่อ้อย

 ข้าวไม่กินปุ๋ย-ข้าวเป็นไวรัส-ข้าวป่วย article
ที่มาของสูตรอินทรีย์กำจัดเพลี้ยกระโดด article
สูตรปุ๋ยสำหรับนาข้าว-อาหารเสริมพืช-ปุ๋ยทางใบกับนาข้าว article
ปุ๋ยที่เหมาะสมกับนาข้าว article
ปุ๋ยน้ำทางใบกับนาข้าวบริษัทเยสไอแคน article
1 2 3 4 5 6 » [Go to top]ศูนย์บริการ ค้นหา และ สอบถามข้อมูลข่าวสาร -ร้านค้าผลิตภัณฑ์เกษตรออนไลน์ -เว็บไซต์-www.phikanes.com -จำหน่าย ปุ๋ยแคปซูลนาโน,ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนาโน-อาหารเสริมน้ำมันรำข้าว-รับสมัครตัวแทนจำหน่ายร้านค้าทุกจังหวัด จัดส่งไปรษณีย