39522755 หัวเชื้อจุลินทรีย์,กำจัดข้าวดีด,กำจัดข้าวเด้ง,กำจัดข้าวป่า,ข้าววัชพืช,หมักตอซัง เพิ่มจุลินทรีย์ชนิดดีให้แก่ดินเพิ่มอาหารพืชจากปุ๋ยหมักเพิ่มปริมาณปุ๋ยในดินได้ 20-30% ช่วยลดภาวะโลกร้อนงดเผาตอซังฟางข้าว ลดปุ๋ยเคมีเติมลงดิน เพิ่มผลผลิตให้แก่ข้าว,ลดข้าวดีดดี
dot dot
เว็บไซต์ จดทะเบียน DBD
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot
dot
เกี่ยวกับองค์เทพ
dot
dot
เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย
dot
dot
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
dot
dot
หมวดสินค้า/การบริการ
dot
bulletปุ๋ยอินทรีย์เอไอบิสเนตไทย
dot
ศูนย์บริการสินค้า
dot
dot
ตรวจล็อตเตอร์รี่
dot
dot
มิตรภาพสำหรับเพื่อน
dot
dot
ความรู้ทั่วไป
dot
dot
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
dot


ปุ๋ยแคปซูลสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยสำหรับต้นยาง เพิ่มน้ำยาง
ปุ๋ย สำหรับยาสูบใบใหญ่
แคปซูลนาโน กับมะระจีน
อาหารเสริมพืชดอกดาวเรือง
ปุ่ยนาโน ใส่บวบ


จุลินทรีย์จามินาช่วยย่อยสลายข้าวดีด-ข้าวเด็ง-ข้าววัชพืช- ข้าวป่า-ข้าวหาง-ข้าวนก-ข้าวระมาน article
จามินา หัวเชื้อจุลินทรีย์กำจัดข้าวดีดข้าวเด้ง หญ้าวัชพืชนาข้าว ข้าวป่า
สินค้าที่ได้นำมาทดลองใช้แล้วได้ผลดี (สำหรับแก้ปัญหา) ติดต่อผู้ผลิต
หัวเชื้อจุลินทรีย์จามินาช่วยย่อยสลายวัชพืชในดิน เมล็ดข้าวดีดในดินเมล็ดหญ้าตกค้างในดิน ใช้สำหรับการหมักตอซังฟางข้าวหลังเก็บเกี่ยวหรือก่อนทำการปักดำข้าวครั้งต่อไป ช่วยลดภาวะโลกร้อนไม่ต้องเผาตอซัง ประสิทธิภาพในการย่อยสลายตอซัง 5-7วัน ตอซังเน่าเปื่อยกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในดินเป็นธาตุอาหารสำหรับพืชและช่วยปรับโครงสร้างของดินให้สมบูรณ์ช่วยลด
สินค้า  ไม่มีจำหน่าย แล้ว ขออภัยในความไม่สะดวก

กัปริมาณแบคทีเรียชนิดที่ทำให้เกิดโรคบต้น ข้าวทำให้ต้นข้าวสมบูรณ์แข็งแรง ลดวัชพืชที่ไม่ต้องการที่แย่งอาหารของต้นข้าว ไม่เปลืองปุ๋ยใช้ปุ๋ยน้อยลง การใช้จามินาจุลินทรีย์หมักตอซังไม่มีเสียกับการงอกของเมล็ดข้าวสารจุลินทรีย์จามินาจะไม่ย่อยสลายเมล็ดข้าวปลูก และยังช่วยลดปริมาณการใส่ปุ๋ยเคมีได้ 20-30%จากการช่วยย่อยสลายอินทรีย์ธาตุในดิน เพิ่มผลผลิตนาข้าวได้มากขึ้น ลดต้นทุนผลิตให้น้อยลง ด้วยการลิดปุ๋ยเคมี ยากำจัดวัชพืช ยกฆ่าแมลง

คุณลักษณะจุลินทรีย์   ปริมาณความเข้มข้น cfu/g เป็นสายพันธุ์จุลินทรีย์Bacillus Spp จำนวน 5 ชนิด Pseudomonas Spp จำนวน 2 ชนิด ค่าความเป็นกรด-ด่าง 6.0-8.5 ความชื้น 15% แบบผงเกล็ดขนาดเล็กสีน้ำตาลขุ่น

ขนาดบรรจุ ในซองปริมาณน้ำหนัก 28  กรัม /ซอง สินค้าแนะนำ ไม่มีจำหน่าย ขอให้หาซื้อกับผู้จำหน่ายโดยตรง 

 แนะนำวิธีการกำจัดข้าวดีดแบบธรรมชาติ ด้วยวิธีการทำนาดำ และใช้วิธีการทำข้าวนาโยน โดยวิธีการนี้จะช่วยตัดช่วงวงจรการเจริญเติบโตของข้าวดีดได้
การเผาหญ้าเผาตอซังข้าวเป็นภัยต่อความสมบูรณ์ของหน้าดินทำให้หน้าดินแข็งตัวทำลายความร่วนซุยของผิวหน้าดิน ยังมีผลทำลายสภาพแวดล้อมธรรมชาติ มวลตัวห้ำตัวเบียนรวมถึงไข่ปลาสัตว์น้ำที่รอการฟักตัวอยู่ใต้ผิวดินหลังจากที่ผสมเชื้อจากปลาเพศผู้ซึ่งปลาผิวน้ำจะช่วยกำจัดเพลี้ยแมลงศัตรูพืชและไข่เพลี้ยกระโดดได้ดี
การหมักตอซังและหมักป้องกันข้าวดีดข้าวเด้ง เมื่อปล่อยน้ำข้าวในแปลงนา แล้ว ย่ำตอซัง เติมจุลินทรีย์ในแปรงนาทำการหมักโดยปล่อยไว้ 5-7 วัน จึงเริ่มทำเทือก เพื่อเตรียมหว่านข้าว จุลินทรีย์จะเริ่มย่อยสลายซังข้าวให้เน่าเปื่อย รวมถึงเมล็ดข้าวดีดข้าวเด้งที่ร่วงอยู่ในหน้าผิวดิน  ไข่แมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่ตกค้างในแปลงนา และยังช่วยย่อยสลายดินให้มีความร่วนซุยปรับหน้าดิน
หลังจากหมักตอซังปล่อยทิ้งไว้  5 วัน  ตอซังข้าวจะเน่าเปลื่อยได้รวดเร็วจากปฏิกริยาของหัวเชื้อจุลินทรีย จามินา ทำให้สามารถทำเทือกได้ง่าย เมื่อทำเทือกเสร็จแล้วสามารถหว่านข้าวได้เลย เชื้อจุลินทรีย์ จะไม่มีผลต่อการงอกของเมล็ดข้าว และส่วนใหญ่ในปัจจุบันชาวนาจะใช้วิธีการหว่านข้าวงอกโดยการแช่เมล็ดพันธุ์ก่อนหว่าน การใช้วิธีหมักตอซังอย่างต่อเนื่องจะเป็นผลดีต่อการบำรุงดินที่ดี และยังเป็นปุ๋ยสำหรับพืช

 วิธีใช้  หัวเชื้อจุลินทรีย์หมักตอซัง 1 ซอง อัตรผสมน้ำ 100-200 ลิตร ใช้ได้กับนาข้าวพื้นที่ 1ไร่ แบบผสมน้ำเทลงนี้พื้นที่นาที่มีน้ำ หรือใช้ฉีดพ่นให้ทั่วพื้นที่หมักตอซัง

1.ปล่อยน้ำข้าวในนาที่มีตอซังข้าว ย่ำต่อซังให้ราบ
2.
ผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำ อัตรา 1 ซองต่อน้ำ 100-200 ลิตร
3.น้ำน้ำจุลินทรีย์ไปฉีดพ่น รดให้ทั่วแปรงในพื้นนาหมักตอซังแล้วปล่อยทิ้งไว้ 5-7 วัน
4.ทำเทือกในนาแล้วปักดำ หรือหว่าน ข้าวได้ตามปกติ

 บทความเกี่ยวกับข้าววัชพืช  ข้าวดีดข้าวเด้ง ข้าวนก ข้าวหาง ข้าวระมาน หรือข้าวป่า เป็นพันธุ์ข้าวที่ไม่พึงประสงค์สำหรับการทำนาข้าว ซึ่งเป็นข้าวส่วนน้อยที่รบกวนการทำการเกษตรของชาวนา แต่หากจัดให้ข้าววัชพืชพวกนี้ไปแยกสายพันธุ์ แล้วทำการเพาะปลูกขึ้นต่างหาก ก็เป็นข้าวที่มีประโยชนเช่นนำไปเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ หรือสกัดสารอาหารนำมาเป็นประโยชน์ในด้านโภชนาการได้ ปัจจุบันข้าววัชพืชยังไม่เป็นที่นำยมเพาะปลูกเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจ จึงยังจัดอยู่ในประเภพทวัชพืชของต้นข้าวนา ข้าวัชพืชมีหลายชื่อ เป็นทั้งชนิดเดียวกันหลายชื่อ และต่างชนิดกัน ซึ่งแยกออกเป็นชนิดได้ดังนี้ 

1. ข้าวดีด หรือข้าวเด้ง เป็นสายพันธุ์ข้าวผสมจากพันธุ์ข้าวนากับพันธุ์ข้าวป่า จนกลายพันธุ์ มีลักษณะที่แตกต่างจากข้าวนา คือจะโตเร็วกว่าข้าวทั่วนาทั่วไป เมื่อออกรวงเมล็ดข้าวไม่ทันได้สุกดีก็จะล่วงหล่นก่อน เมล็ดของข้าวดีดหรือข้าวเด้งจะมีเมล็ดสั้น ในบางที่ข้าวดีดอาจแยกไม่ออกจากข้าวทั่วไป เพราะลำต้นจะสูงเท่า ๆ กับข้าวทั้วไป จะสังเกตุข้าวดีดหรือข้าวเด้งได้จากขนาดขอต้นในข้าวอายุเท่ากันจะสูงเด่นขึ้นมา การออกรวงข้าวก่อน และจะล่วงหล่นลงดิน เมล็ดของข้าวดีดข้าวเด้งจะสามารถจมอยู่ใต้ดินที่ไม่งอก ได้ระยะ
เวลา 2-12 ปี ซี่งอาจเป็นการยากในการกำจัดให้หมดไปในเวลาปีเดียว วิธีการกำจัดข้าวดีดหรือข้าวเด้งที่มีจำนวนมาก จะต้องทำให้ข้าวงอกก่อนแล้วทำการไถกลบก่อนจะออกรวงโดยทำวิธีเหมือนการทำนาตามปกติ หรือทำการหมักตอซังข้าว ต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง เมื่อพบข้าวดีดข้าวเด้งต้องทำการกำจัด ตัดทิ้งในทันทีก่อนที่จะออกเมล็ดรวง  อาจต้องทำนาเว้นช่วง แบบทำปีเว้นปี สลับการทำนากับการปลูกพืชที่ใช้น้าเหมือนนาข้าวเพื่อล่อให้ข้าวดีดข้าเด้งออกรวง  แต่เกษตรกรอาจต้องคิดว่าเป็นการเสียเวลาและต้องใช้ต้นทุนสูงไม่คุ้มกับราจ่าย  วิธีที่ดีที่สุด คือวิธีการทำนาอย่างมีขั้นตอนเริ่ม เริ่มจากการคัดพันธุ์ข้าวที่จะนำมาหว่าน หรือปักดำ  การแช่เมล็ดพันข้าวก่อนหว่าน การแช่ข้าวคัดเมล็ดพัน(ใช้เกลือแกง 7 กก. ต่อน้ำ 80-100 ลิตร แช่คัดเมล็ดข้าวที่ลอยน้ำออกทิ้งเสีย) การหมักตอซังก่อนทำเทือกปลูกข้าวด้วยจุลินทรีย์ทำลายเมล็ดข้าวดีดข้าวเด้ง  การเก็บเกี่ยวเมื่อตัวพบในแปรงนาก่อนข้าวดีดข้าวเด้งตั้งท้อง นำไปทำลาย หรือเป็นอาหารสัตว์เลี้ยโค กระบือ หรือหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้
วิธีกำจัดข้าวดีข้าวเด้งข้าวดีดทิ้งหรือเลี้ยงสัตว์ในนาข้าว เมื่อข้าวโต จะเห็นข้าวดีดข้าวเด้งที่โตกว่า เกี่ยว
ข้าวนก www.phikanes.com 2.ข้าวหาง หรือข้าวนก ข้าวป่า หรือข้าวระมาน เป็นข้าววัชพืชของข้าวประธาน มีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน แต่มีลักษณะเด่นที่มองเห็นได้ชัดเจนที่แตกต่างไปจากข้าวที่ปลูกตามปกติหรือข้าวประธาน ลักษณะเป็นข้าวเมล็ดเล็กกว่าข้าวปกติ ดูลักษณะภายนอก คือข้าวที่กินได้  เวลาข้าวสุกจะร่วงหล่นหมดก่อนข้าวทั่วไป มีลักษณะหางยาวออกจากท้ายเมล็ดเป็นเส้นสีขาวเห็นเป็นแซ่เล็ก ๆ ในรวงข้าวสารมีสีขาว และสีแดงปนน้ำตาล การแพร่ขยายพันได้อย่างรวดเร็ว เพียงเข้ามาอยู่ในแปรงนาไม่กี่ต้น หากไม่กำจัด ชั่วระยะเวลาการ
ปลูกข้าว 2-3 ฤดูกาล จะทำให้ขยายพันธุ์ปกคลุมข้าวปลูก การผสมพันธ์ เกิดจากละอองเกสรของาวป่ากับข้าวปลูกจนเกิดกลายพันธุ์ เมื่ออยู่ในแปลงนาแล้ว สามารถขยายพันธุ์ของตัวเอง และเกิดพันธุ์ใหม่จากการที่ได้ผสมพันธุ์กับข้าวปลูกใหม่ได้อีก
ข้าวแดง หรือข้าวเมล็ดลาย ลักณะคล้ายข้าวปลูก จะโตเร็วกว่าข้าวปลูก เมื่อเวลาสุขเมล็ดไม่ร่วงหล่น สีของข้าวเปลือกเป้นสีฟางข้าว เนื้อในข้าวสารมีเนื้อเยื่อสีแดง หรือสีน้ำตาลดำ เปราะง่าย การขยายพันธุ์ เกิดจากข้าวปลูกที่ผสมกับข้าวป่าแล้วกลายพันธุ์มาหลายรุ่น เมื่อมีจำนวนมากกลายเป็นข้าววัชพืช การปะปนอยู่ในเมล็ดข้าวปลูกจำนวนมากทำให้ผลผลิตของข้าวตก
ราคาข้าวตกลงการตูข้าวแดงหรือข้าวลายต้องมีความคุ้นเคยเป็นพิเศษ หากปล่อยไว้ให้สุกพร้อมกับข้าวปลูกทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิต มีน้ำหนักเบากว่าวิธีแก้ไข คัดสายพันธุ์ข้าวโดยการแช่ข้าวด้วยเกลือก่อนหว่าน
นาข้าว มันสำปะหลัง อ้อย มะม่วง มะพร้าวน้ำหอม
ไม้ประดับ พันธุ์กล้าไม้ มะนาว สับปะรด  ยางพารา
ข้าวโพด ผักคะน้า กล้วย ปาล์ม     มะเขือเปราะ 
สวนลำใย สวนเมล่อน มะละกอ เห็ด เผือก
                               สารชีวภาพฮิวมิคเร่งรากและแช่เมล็ดพันธุ์ข้าว
การกำจัดข้าวดีด,การกำจัดข้าวเด้ง,การจัดการข้าวดีดข้าวเด้ง, ข้าวดีดข้าวเด้ง.สารกำจัดข้าวดีด,จุลินทรีย์กำจัดข้
 ดีด,การหมักข้าวดีดในนาข้าว,เมล็ดข้าวดีดข้าว,ต้นข้าวดีด,ข้าวเด้ง,ข้าวดีดข้าวนก ,-ข้าวไม่ออกรวง,ข้าวมีความชื้น
ปุ๋ยแค็ปซูลนาโน yic ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยทางการเกษตรแบบนาโนแคนนาดา ชนิดผงสีดำธาตุอาหารพืชบรรจุในแค็ปซูลสีเขียว ใช้ผสมน้ำฉีดพ่นเพื่อบำรุงข้าว ได้ทุกส่วนทำให้ระบบรากแผ่ขยายเปิดรับธาตุอาหารทางดินต้นข้าวแตกกอสมบูรณ์แข็งแร็งใช้ร่วมกับปุ๋ยทั่วไปได้ทุกชนิด ฉีดพ่นทุก 15 วัน
อัตราการใช้  นาข้าว ปุ๋ยแค็ปซูลนาโน 1 แค็ปซูลผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 15 วัน
YiC นาโนพลัส ไคโตซานสูตรเข้มข้นใช้เพิ่มประสิทธิภาพ ปุ๋ยแค็ปซูลนาโน หรือปุ๋ยทางใบทุกชนิดที่ไม่มีส่วนผสมไคโตซาน เช่นปุ๋ยเอ็นฟังก์ชั่น หรือปุ๋ยทางใบทั่วไป คุณสมบัติช่วยสร้างการเจริญเติบโตของต้นพืช และสร้างการแตกราก แตกใบใหม่ ช่วยให้พืชมีความต้านทานโรคได้สูงด้วยคุณสมบัติโดยตรงของสารไคโตซาน  การใช้ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยทุกชนิด อัตราการใช้ 2 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
ขวดบรรจุขนาด 500ซีซี ไคโตซานแบบเข้มข้น ใช้กับพืชที่ปลูกพืช 125-250ไร่/ครั้ง การสั่งซื้อYICนาโนพลัส(ไคโตซานสูตรเข้มข้น)ได้โดยตรงหรือตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยแค็ปซูลนาโนทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อพร้อมกับ ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนจากเว็บไซต์ ส่วนลด จากราคาจำหน่าย  25% (ราคาปกติ 3,500 บาท เหลือ 2,500 บาท เท่านั้น)
การแก้ปัญหาข้าวไม่ออกรวงและข้าวออกรวงช้า หรือใช้พันธุ์ข้าวผิดฤดู ใช้วายไอซีแค็ปซูลนาโน อาหารเสริมพืชที่ช่วยเร่งให้ข้าวออกรวงได้เร็ว วายไอซีมีประมาณโปตัสเซียมสูง ช่วยเร่งการสร้างแป้งและน้ำตาล เร่งให้ข้าวที่ออกรวงช้าให้ออกรวงได้เร็วขึ้น หรือนำไปใช้ในกรณีเร่งการแตกกอใหม่หลังจากการใช้วิธีกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่ระบายในระยะข้าวเริ่มออกรวง ใช้ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโนร่วมกับสารอินทรีย์และจุลินทรีย์เชื้อราบิวเวอเรียกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในการฉีดพ่นครั้งแรกช่วยทำให้ข้าวแตกกอใหม่และเร่งให้ออกรวงพร้อมเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันกันกับข้าวออกรวงในชุดแรก ช่วยให้ข้าวมีความชื้นต่ำลงเมล็ดพันธุ์ข้าวสมบูรณ์
การจำหน่าย ปกติกระปุกละ 3,500บาท สมาชิก 2,500 บาท (120 แค็ปซูล)
ชุดทดลองแบ่งขาย 6 แค็ปซูล 300 บาท (แค็ปซูลละ 50 บาท ) จัดส่ง EMS.

ศูนย์จำหน่ายอาหารเสริมพืชนาโนออนไลน์
จัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ระบบโอนเงิน /รับสินค้า
รับสมัครตัวแทนจำหน่ายขายปลีก-ส่งทั่วประเทศ
รับประกันคุณภาพจากการได้ทดลองใช้เองแล้วดี

เรือเอก สมพงษ์ การัณยศิลป์ โทร.081-9883799
LINE ID : siapui

ผลการใช้อาหารเสริมพืชวายไอซีแค็บซูลนาโน วีดีโอ เลือกคลิ๊กดู+++++
มันสำปะหลัง    นาข้าว YIC  ผักชี ผักคื่นฉ่าย  มะนาวออกดอก เห็ดนาโนYIC 
นาข้าวใช้ปุ๋ยYIC แก้นาข้าวที่ป่วย   ดอกเบญจมาศ ดอกมะลิ-กุหลาบ YICแพ็คเกจใหม่
 
ปุ่ย-ข้าวอยุธยา ปุ๋ย-ผักไฮโดรฯ ปุ๋ย-มะระจีน ปุ๋ย-ข้าวโพด  ปุ๋ย-ไร่อ้อย

ความต้องการ : สอบถามข้อมูล
สั่งซื้อ
เป็นตัวแทนจำหน่าย
ชื่อ-นามสกุล :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
จังหวัด :  *
ทีอยู่จัดส่ง(กรณีสั่งซื้อ) :
email (ถ้ามี) :ปุ๋ยนาโนกับนาข้าว ,Ajouter le riz engrais

ข้าวไม่กินปุ๋ย-ข้าวเป็นไวรัส-ข้าวป่วย article
ที่มาของสูตรอินทรีย์กำจัดเพลี้ยกระโดด article
สูตรปุ๋ยสำหรับนาข้าว-อาหารเสริมพืช-ปุ๋ยทางใบกับนาข้าว article
ปุ๋ยที่เหมาะสมกับนาข้าว article
ปุ๋ยน้ำทางใบกับนาข้าวบริษัทเยสไอแคน articleศูนย์บริการ ค้นหา และ สอบถามข้อมูลข่าวสาร -ร้านค้าผลิตภัณฑ์เกษตรออนไลน์ -เว็บไซต์-www.phikanes.com -จำหน่าย ปุ๋ยแคปซูลนาโน,ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนาโน-อาหารเสริมน้ำมันรำข้าว-รับสมัครตัวแทนจำหน่ายร้านค้าทุกจังหวัด จัดส่งไปรษณีย