39522755 ปุ๋ยนาโนกับสวนมะม่วง ฉีดพ่น ใส่ให้มะม่วงผสมน้ำฉีดพ่น ลูกดกดี,บำรุงต้นด้วยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์เอไอบิสเนตไทย ซื้ปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย สมัครขอเป็นสมาชิกซื้อใช้เปิดคลังจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยน้ำทางใบเอ็นฟังก์ชั่น ได้สิทธิพิเศษค่าตอบแทน
dot dot
เว็บไซต์ จดทะเบียน DBD
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 4 คน
dot
dot
เกี่ยวกับองค์เทพ
dot
dot
เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย
dot
dot
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
dot
dot
หมวดสินค้า/การบริการ
dot
bulletปุ๋ยอินทรีย์เอไอบิสเนตไทย
dot
ศูนย์บริการสินค้า
dot
dot
ตรวจล็อตเตอร์รี่
dot
dot
มิตรภาพสำหรับเพื่อน
dot
dot
ความรู้ทั่วไป
dot
dot
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
dot
ปุ๋ยนาโนกับสวนมะม่วง

การใช้ปุ๋ยนาโนหรืออาหารเสริมพืชนาโน กับสวนมะม่วง อาหารพืชทางใบใช้ฉีดพ่นในการดึงดอกให้ดก และช่วยบำรุงผลผลิตมะม่วงให้ได้คุณภาพดีขึ้น เป็นวิธีการที่เพิ่มผลผลิตที่ได้ผลดี และทำให้คุณภาพของผล ผิวสวย รสชาดดีขายได้ราคาดี

ปุ๋ยอะไรดีมะม่วงดก,ปุ่ยแคปซูลนาโนมะม่วงลูกดก,พ่นปุ๋ยให้กับมะม่วง,ขายปุ่ยแคปซูลนาโนมะม่วง ,ทำอย่างไรมะม่วงออกดก
มะม่วง เป็นพืชสวนที่ปลูกได้กับดินทั่ว ๆไป การปลูกมะม่วงสวนใช้พันธ์ปลูกแบบทาบกิ่งพันธุ์ จะดีเนื่องจากมะม่วงสามารถหยั่งรากลงไปในดินได้ลึกซึ่งหาอาหารใต้ผิวดินได้ดีอายุมะม่วง 4-5 ปีก็สามารถบังคับให้ออกดอกและเก็บผลผลิตได้แล้ว การพิจารณาใช้ปุ๋ยกับต้นมะม่วงในระยะเริ่มปลูกใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยอินทรีย์ รองก้นหลุม และให้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยอินทรีย์บำรุงดินปีละ 1 ครั้ง สูตรปุ๋ยเคมีที่ใช้กับมะม่วง คือ สูตร 15-15-15  สูตร 16-16-16  สูตร 12-24-12
สูตร 8-24-24  หรือ สูตร 18-46-0 ซึ่งปุ๋ยแต่ละสูตรต้องเลือกให้ตามช่วงระยะที่แตกต่างกัน โดยสามารถพิจารณาจากปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ ดังนี้ สูตรปุ๋ยตัวหน้าสูงใส่ให้กับมะม่วงให้ธาตุอาหารเพื่อเกี่ยวกับการบำรุงใบ ,การแตกตาช่อใบ   สูตรปุ๋ยตัวกลางสุงใส่ให้กับมะม่วงใช้เกี่ยวกับการเร่งตาดอกช่อดอกและบำรุงผล สูตรปุ๋ยตัวท้ายสูงใช้เกี่ยวกับการบำรุงลำต้นและระบบรากเจริญเติบโตดี  ถ้าไม่พิจารณาจากคุณสมบัติของธาตุปุ๋ยดังกล่าวแล้วอาจใช้ปุ๋ยสูตรเสมอหรือธาตุ N:P:K =1:1:1   เช่น ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ สูตร16-16-16 แต่อาจเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยในราคาที่แพงขึ้น
 ปุ๋ยอินทรีย์กระสอบ ข้อมูลของปุ๋ยอินทรีย์กระสอบคือวัสดุอินทรีย์และสารประกอบอินทรีย์ที่น้ำมาปั้นเม็ดโดยผ่านขบวนการหมักและผสมเป็นปุ๋ยเม็ด เพื่อนำไปใช้กับพืชโดยการหว่านลงดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดินและเพื่อการบำรุงพืช ปุ๋ยอินทรีย์มีแบบที่ได้มาตรฐาน(กรมวิชาการ)ที่เรียกว่าปุ๋ยเกรด เอ  และไม่ได้มาตรฐาน ปุ๋ยอินทรีย์ส่วนใหญ่จะไม่มีกำหนดสูตรธาตุอาหารบำรุงพืช ที่แตกต่างกับปุ๋ยเคมีซึ่งต้องกำหนดอัตราของธาตุไว้อย่างชัด เจน การซื้อปุ๋ยอินทรีย์ก็แค่เพียงดูเกรดปุ๋ยตรงที่ใบรับรองเป็นปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร กองเกษตรอินทรีย์ เท่านั้น ราคาที่จำหน่ายจะแตกต่างกันไม่มากนัก สำหรับปุ่ยอินทรีย์ที่ไม่รับรองค่อนข้างจะราคาถูก นอกจากนี้ยังมีปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ผสมแม่ปุ๋ยร่วมด้วย เพื่อให้มีคุณสมบัติการบำรุงพืชได้สูงขึ้น หรือเรียกว่าปุ๋ยอินทรีย์เคมี ซึ่งจะนำแม่ปุ๋ยผสมเข้าไปในเนื้อปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชนิดนี้จะมีผลบำรุงดินที่ต่ำกว่าปุ๋ยอินทรีย์แท้ เนื่องจากผ่านกรรมวิธีการหมักจากวัสดุอินทรีย์ที่น้อยกว่า ปุ๋ยอินทรีย์แท้พิจาณาตามประเภทการใช้

ประเภทพืช วิธีใช้ อันตาการใช้
พืชไร่/นาข้าว นาหว่านหลังหว่านข้าว 15-25 วัน 
นาดำครั้งแรกใช้หลังปักดำ 10-20 วัน
ครั้งที่ 2 หลังปักดำ 40-50 วัน

30-50 กก/ไร่
ใช้ควบคู่กับปุ๋ยเคมี 3:1

พืชสวน/สวนยาง หว่านรอบต้นบริเวณทรงพุ่ม(มีฝนตกหรือหลังให้น้ำกับพืช) 1-2 กก/ต้น
พืชผักสวนครัว/ไม้ดอกไม้ประดับ หว่านข้างแปลงไถกลบ 30-50 กก/ไร่

 

เย้!! ง่ายกว่าเดิม อาหารเสริมพืชแค็ปซูลนาโน มาใหม่สูตรอาหารพืชแคนนาดา
ปุ๋ยนาโน อาหารเสริมพืชหรือสารเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
นาข้าว มันสำปะหลัง อ้อย มะม่วง มะพร้าวน้ำหอม
ไม้ประดับ พันธุ์กล้าไม้ มะนาว สับปะรด  ยางพารา
ข้าวโพด ผักคะน้า กล้วย ปาล์ม     มะเขือเปราะ 
สวนลำใย สวนเมล่อน มะละกอ เห็ด เผือก
 
วายไอซีแค็ปซูลนาโน (YIC Capsule Nano)  อาหารเสริมพืชแบบผงสูตรอาหารพืชเกรดอินทรีย์จากแคนนาดา และอิสราเอล เกิดจากการสกัดธาตุอาหารนาโนเป็นแบบผงและผสมสูตรที่ลงตัวที่เหมาะสำหรับพืชในประเทศแห้งแล้ง และพืชเมืองร้อน ใช้ได้กับพืชทุกชนิด กับพืชในเมืองไทย บรรจุเป็นรูปปุ๋ยแค็ปซูลตามสัดส่วนที่นำไปใช้กับพืชแต่ละประเภทได้ง่าย มีจุดเด่น บำรุงราก บำรุงดิน บำรุงต้น แตกยอดใบใหม่ สร้างแป้งน้ำตาล  และลักษณะพิเศษ ที่ช่วยเร่งการออกดอก สำหรับไม้ผลและไม้ดอกทุกชนิด ช่วยดึงตาดอก สำหรับผลไม้ในฤดูการ และการบังคับดอกนอกฤดูกาล
 
วายไอซีแค็ปซูลนาโน อาหารเสริมพืช สุดยอดนวัตกรรมใหม่ล่าสุด สุดยอดอาหารเสริมพืช ในรูปนาโน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ปรับปรุงดิน ไม่สิ้นเปลืองค่าขนส่ง  ทนแล้ง ขั้วเหนียว ออกเร็วเก็บได้นาน หวานกรอบ สีสวยสด เร่งราก เร่งผล เร่งแป้ง เร่งน้ำตาล ดึงช่อ แตกกอ ลงหัว ใช้กับพืชสวน พืชไร่ ไม้ผล นาข้าว ไม้ดอก
ประโยชน์การใช้ผสมน้ำราดโคนต้น  ช่วยแปลงสารอาหารในดินที่มีอยู่แล้วให้อยู่ในรูปที่พืชนำไปใช้ได้ง่าย เพิ่มคุณประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน  เชื่อมอนุภาคดินให้เป็นกลุ่ม เป็นโครงสร้างดินที่ดี ช่วยให้ระบายอากาศและซึมซับน้ำของดินได้ดี กระตุ้นให้รากเจริญงอกงามแผ่กระจายทำให้พืชหาอาหารได้เก่ง ช่วยให้ดินอุ้มน้ำได้มากขึ้น และลดการสูญเสียน้ำในดิน เมื่อสลายตัวจะปลดปล่อยก๊าซไนโตเจน กำมะถันและธาตุอาหารเสริมออกมา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืชอย่างต่อเนื่อง
ราคาจำหน่าย ปกติ กระปุกละ 3,500 บาท (120 แค็ปซูล) สมาชิก 2,500 บาท
   วายไอซีนาโน+พลัส (YIC Nano Plus) อาหารเสริมพืชชนิดน้ำเข้มข้นสำหรับใช้ร่วมกับวายไอซีแค็ปซูลนาโน เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหารพืชได้สูงขึ้นและรวดเร็วขึ้นได้อย่างน่ามหัศจรรย์  ขนาดทดลอง 50ซีซี ใช้กับพืชได้ 25ไร่ ที่ประหยัดต้นทุนในการซื้อนำไปทดลองประสิทธิภาพดูก่อน อัตราการใช้ 2 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ราคา 350 บาท
วายไอซีนาโน+พลัส (YIC Nano Plus) เป็นอาหารเสริมพืชหรือฮอร์โมนพืชชนิดน้ำ ที่เหมาะสำหรับการใช้ร่วมกับอาหารเสริมพืชนาโนได้ทุกชนิดที่ช่วยเร่งการดูดซึมและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้บำรุงพืช พืชสามารถดูดซับธาตุได้อย่างรวดเร็ ฮอร์โมนพืชชนิดน้ำ วายไอซีนาโนพลัส ใช้ร่วมกับแค็ปซูลนาโนเพิ่มประสิทธิภาพหรือใช้เดี่ยวได้
 
การใช้ปุ๋ย YIC แค็ปซูลนาโนเร่งดอกมะม่วง ใช้จำนวน 1 แค็ปซูลผสมน้ำน้ำ จำนวน 20 ลิตร ใช้ฉีดพ่น และราดรดบริเวณโคนต้น (ต้นละ 5-10 ลิตร) ฉีดพ่นทุก 7วัน ต่อเนื่องกัน 2-3 ครั้ง ช่วยทำให้มะม่วงออกดอกและติดผลดอก ขั้วเหนียว ลูกสมบูรณ์ รสชาดดี มะม่วงดิบมีเนื้อกรอบ คุณภาพของผลดี ขนาดของผลโตสมบูรณ์
 ปัญหามะม่วงไม่ออกลูก เกิดจากสาเหตุใหญ่ ๆ ที่สำคัญดังนี้
1. ปัญหาสภาพของดินที่เปลี่ยนแปลงเร็ว มีค่าความเห็นกรดด่างสูง(ค่าpH) ผิวดินไม่มีการถ่ายเทสารอาหาร ได้แก่สภาพที่เป็นพื้นซีเมนต์ มีความร้อนลงสู่โครงสร้างของดินสูง ดินขาดธาตุอาหารบำรุงดอก 
2.ปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากฤดูกาล ที่เรียกกว่าอากาศผ่าร้อนผ่าหนาว และมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในช่วยฤดูหนาว ทำให้ช่อดอกแห้งและไม่ติดผล รวมถึงปัญหาเชื้อราลงต้นใบมะม่วง
 การบังคับให้มะม่วงออกดอกนอกฤดูกาล ควรปลูกในพื้นที่จำกัดอาหาร น้ำ และดิน เช่นการปลูกในวงบ่อซีเมนต์  หากเป็นการปลูกมะม่วงแบบสวนทั่วไปใช้ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโนร่วมกับการราดสารบังคับดอก หลังจากได้บังคับดอกไปแล้ว 10-15 วัน ใช้ปุ๋ย วายไอซีแค็ปซูลนาโน ผสมน้ำ จำนวน 1 แค็ปซูลต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้ฉีดพ่นทุก 15 วัน และราดรดบริเวณโคนต้น ๆ ละ 10 ลิตร ช่วยให้มะม่วงออกดอกดกดี
 
 สั่งซื้อชุดทดลอง กับศูนย์เกษตรอินทรีย์นาโนโดยตรง ค่าจัดส่งฟรี EMS.
 

รับประกันความสบายใจสำหรับผู้สั่งซื้อสินค้า
จัดส่งสินค้าทั่วประเทศระบบ โอนเงินเข้าบัญชี
รับประกันความพอใจสำหรับผู้ร่วมทำธุรกิจ
ต้องการมีรายได้สั่งซื้อสินค้าสมัครเป็นสมาชิก
รับสมัครตัวแทนจำหน่ายแค็ปซูลนาโนทั่วประเทศ

เรือเอก สมพงษ์ การัณยศิลป์ โทร.081-9883799
Line ID   : sianpui

คลิปวีดีโอ- การใช้ปุ๋ยแค็ปซูลนาโน  (คลิ๊กที่รูปภาพ)
มันสำปะหลัง    นาข้าว YIC  ผักชี ผักคื่นฉ่าย  มะนาวออกดอก เห็ดนาโนYIC 
นาข้าวใช้ปุ๋ยYIC แก้นาข้าวที่ป่วย   ดอกเบญจมาศ ดอกมะลิ-กุหลาบ YICแพ็คเกจใหม่
 
ปุ่ย-ข้าวอยุธยา ปุ๋ย-ผักไฮโดรฯ ปุ๋ย-มะระจีน ปุ๋ย-ข้าวโพด  ปุ๋ย-ไร่อ้อย


มะม่วงจังหวัดสุพรรณบุรี-ปุ๋ยนาโน article
YIC- CAPSULlE NANO-อาหารเสริมพืชแคนนาดา article
ปุ๋ยน้ำกับสวนมะม่วง article
ปุ๋ยดีดี article
ปุ๋ยดีมะม่วงเขียวสามรสลูกใหญ่-ปุ๋ยนาโน article
1 [Go to top]ศูนย์บริการ ค้นหา และ สอบถามข้อมูลข่าวสาร -ร้านค้าผลิตภัณฑ์เกษตรออนไลน์ -เว็บไซต์-www.phikanes.com -จำหน่าย ปุ๋ยแคปซูลนาโน,ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนาโน-อาหารเสริมน้ำมันรำข้าว-รับสมัครตัวแทนจำหน่ายร้านค้าทุกจังหวัด จัดส่งไปรษณีย