39522755 วิธีปลูกยาง การใส่ปุ๋ยทางดิน และการใส่ปุ๋ยน้ำทางใบกับสวนยาง เพิ่มผลผลิตน้ำยางช่วยทำให้เพิ่มเปอร์เซนต์น้ำยางที่เข้มข้น บำรุงลำต้น และแก้ปัญหายางตายนึ่งด้วยการใช้ปุ๋ยบำรุงต้นยางฟื้นฟู้สภาพของดินทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีป้องกันดินเสื่อม ปุ๋ยนาโนYIC
dot dot
เว็บไซต์ จดทะเบียน DBD
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot
dot
เกี่ยวกับองค์เทพ
dot
dot
เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย
dot
dot
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
dot
dot
หมวดสินค้า/การบริการ
dot
bulletปุ๋ยอินทรีย์เอไอบิสเนตไทย
dot
ศูนย์บริการสินค้า
dot
dot
ตรวจล็อตเตอร์รี่
dot
dot
มิตรภาพสำหรับเพื่อน
dot
dot
ความรู้ทั่วไป
dot
dot
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
dot


ปุ๋ยแคปซูลสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยสำหรับต้นยาง เพิ่มน้ำยาง
ปุ๋ย สำหรับยาสูบใบใหญ่
แคปซูลนาโน กับมะระจีน
อาหารเสริมพืชดอกดาวเรือง
ปุ่ยนาโน ใส่บวบ


การปลูกยาง,การใส่ปุ๋ยให้กับสวนยาง article

การผลิตยางพาราให้ประสพผลสำเร็จดีและสามารถลดต้นทุนในการผลิตยางได้นั้นขึ้นอยู่ด้วยปัจจัยหลายอย่าง อาทิ การเลือกพื้นที่ปลูกยางพาราอย่างเหมาะสม  กาเลือกยางพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูง เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และ การจัดการสวนยางที่ดี ได้แก่ การใส่ปุ๋ยยางพารา การกำจัดแมลงกับต้นยาง การปราบวัชพืชในสวนยาง การตัดแต่งกิ่งยาง เป็นต้น ปุ๋ยเป็นแหล่งธาตุอาหารของพืชที่ใส่ลงไปในดินเพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารให้เพียงพอกับความต้องการการของยางพารา การใส่ปุ๋ยกับต้นยางมีความจำเป็นเพราะความอุดมสมบูรณ์ของดิน และปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินลดลงปุ๋ยที่ใช้ในสวนยางมีทั้งปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ที่ต้องใช้ควบคู่กันไป การใส่ปู๋ยตามสูตร ตามอัตราตามวิธีการใช้ปุ๋ย และตามเวลาที่เหมาะสมจะทำให้การใช้ปุ๋ยที่คุ้มค่า นอกจากนี้ผลจาการที่ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง ทำให้ปุ๋ยอินทรีย์มีบทบาทเพิ่มขึ้น โดยการใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีแบบผสมประสานจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินและคุณสมบัติของดิน ทำให้การใช้ปุ๋ยเคมี มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เกษตรกรควรมีความรู้และความเข้าใจการใช้ปุ๋ยเคมีจะทำให้มีความคุ้มค่ากับการลงทุน

นอกจากธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารรองแล้วยังมีธาตุอาหารเสริมหรือจุลธาตุที่สำคัญสำหรับยางพาราเช่นกันแต่ยางพาราต้องการปริมาณน้อยและยังไม่พบการขาดธาตุในดินที่ปลูกยางส่วนใหญ่ เช่น เหล็ก แมงกานีส สังกะสี เป็นต้น
 การใส่ปุ๋ย นาโนแคปซูล สำหรับ ต้นยางพารา,ขายปุ๋ยแคปซูลนาโน เพิ่มน้ำยาง, วายไอซีนาโน ฉีดพ่น ต้นยาง
ธาตุอาหารสำหรับยางพารา และความต้องการธาตุอาหารพืชในปริมาณธาตุที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
 
1.ธาตุไนโตรเจน  เป็นธาตุอาหารหลักที่สำคัญในการสร้างความเจริญเติบโตของต้นยางและผลผลิตยางโดยทั่วไปดินที่ปลูกยางในประเทศไทยมีระดับค่าธาตุไนโตรเจนต่ำการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนให้กับต้นยางและการปลูกพืชคลุมดินตะกูลถั่วระหว่างแถวยางในช่วงยางอ่อนมีผลกับการรักษาระดับธาตุไนโตรเจนในดินที่จะมีผลต่อการเจริญเติบโตและการเพิ่มผลผลิตให้กับยางพารา
 
2.ธาตุฟอสฟอรัส เป็นธาตุอาหารหลักที่มีความต้องการรองจากไนโตรเจนโดยทั่วไปดินปลูกยางพาราจะเป็นดินกรดที่มีธาตุฟอสฟอรัสในดินต่ำ ยางพาราเป็นพืชที่ต้องการปริมาณฟอสฟอรัสน้อยกว่าไนโตรเจน และโปรตัสเซียม
 
3.โปรตัสเซียมเป็นธาตุอาหารหลักอีกธาตุหนึ่งซึ่งมักจะมีเพียงพอในดินที่มีประมาณดินเหนียวสูงแต่จะขาดธาตุโปรตัสเซียมในดินทรายดินส่วนใหญ่ในภาคตะว้นออกเฉียงเหนือ และดินบางส่วนในภาคตะวันออกและภาคใต้มีโปรตัสเซียมในดินต่ำ ยางพาราต้องการธาตุโปรตัสเซียมสูงเพื่อเพิ่มผลผลิตยาง
 
4.แม็กนีเซียม เป็นธาตุอาหารรองที่สำคัญที่มีผลในการเจริญเติบโต และเพื่อเพิ่มผลผลิตยาง
 
การใส่ปุ๋ยกับยางพาราให้มีประสิทธิภาพนั้นควรต้องพิจารณาดังนี้
1.ชนิดของเนื้อดิน เนื้อดินเป็นปัจจัยสำหรับการใส่ปุ๋ย เนื้อดินที่ต่างกันจะมีผลความสามารถในการดูดซับและแรกเปลี่ยนธาตุอาหารในเวลาที่ต่างกัน กลุ่มดินร่วน กลุ่มดินร่วนเหนียว และกลุ่มดินร่วนทราย กลุ่มดินร่วนเหนียวมีความสามารถดูดซับธาตุอาหารและน้ำได้สูง คือดินร่วน ดินร่วนเหนียว และดินเหนียว กลุ่มดินร่วนมีความสามารถดูดซับธาตุอาหารและน้ำได้น้อย เช่นดินร่วนทราย และดินทรายร่วน และดินทราย
 
2.ชนิดของปุ๋ย แบ่งตามลักษณะที่มาของปุ๋ยได้ 2 ชนิด คือ
         2.1 ปุ๋ย เคมี เป็นปุ๋ยที่ได้จากสิ่งที่ไม่มีชีวิตหรืออยู่ในรูปของอนินทรีย์สารหรือแร่ธาตุที่เป็นสารประกอบทางเคมี และส่วนมากจะอยู่ในรูปของเกลือ มีปริมาณธาตุอาหารหลักสูง หรืออาจจะมีธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม หรือจุลธาตุ ขึ้นอยู่กับขบวนการผลิตปุ๋ยแต่ละชนิด หรือ แต่ละยี่ห้อปุ๋ย
         2.2 ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปุ๋ยที่ได้จากการสลายตัวของกลุ่มต่าง ๆ จากซากของสิ่งที่มีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีปริมาณธาตุอาหารหลักอยู่ในระดับต่ำ แต่มีความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารต่าง ๆ ได้สูง และอาจมีธาตุอาหารรอง และจุลธาตุ(ธาตุอาหารเสริม) ที่อาจจะไม่มีในแม่ปุ๋ยหรือปุ๋ยผสม(ปุ๋ยเคมี)
 
 3.สูตรปุ๋ยและอัตราปุ๋ย สูตรปุ๋ยคือจำนวนปริมาณธาตุที่แสดงอยู่ในเนื้อปุ๋ย 100 กิโลกรัม เช่น สูตร  20-8-20 หมายถึง ในน้ำหนักปุ๋ย 100 กก. มีปริมาณ ไนโตรเจน 20 กก.ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์  8 กก. และโปรตัสเซียมที่ละลายน้ำได้  20 กก.ในการใส่ปุ๋ยให้เลือกพิจารณาการใช้สูตรปุ๋ยตามคำแนะนำ
 ปุ๋ยเคมี สูตร 20-8-20 ซึ่งเป็นปุ๋ยเคมีในสูตรที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของยางพารา ใช้ไนโตเจน และโปรตัสเซียมที่ประมาณสูง และฟอสฟอรัสในปริมาณต่ำกว่า การเลือกใช้สูตรปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย และทำให้ประสบผลสำเร็จในการเพิ่มผลผลิต ปุ๋ยเคมีจำหน่ายตามร้านขายปุ๋ยทั่วไป สำหรับผู้ที่ต้องการผสมปุ๋ยใช้เองก็สามารถนำแม่ปุ๋ยมาผสมสูตรให้เหมาะสมกับการใช้ใส่ต้นยางพาราเองได้ปุ๋ยเคมีมีน้ำหนักต่อกระสอบ   50 กก. หาซื้อได้ตามท้องตลาดปุ๋ยเคมีทั่วๆ ไป(ทางเวบไซต์ไม่ได้มีวางจำหน่ายปุ๋ยเคมี)
 

 ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปุ๋ยที่ได้มาตรฐาน ปุ๋ยอินทรีย์เอไอบิสเนต มีส่วนผสมมูลค้างคาวซึ่งจะมีธาตุอาหารหลักน้อยกว่าปุ๋ยเคมี แต่มีอินทรีย์ธาตุช่วยบำรุงดิน ได้ดี ทำให้ดินสามารถดูดซับธาตุอาหารได้ดี และเพียงพอต่อความต้องการดำรงอยู่ได้ของต้นพืช  การหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร มีมาตรฐานจุลินทรีย์และอินทรีย์ธาตุตั้งแต่ 20 % ขึ้นไป มีน้ำหนักต่อกระสอบ 25 กก. หาซื้อได้ที่คลัง หรือโมบายปุ๋ยอินทรีย์เอไอบิสเนต หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ราคาอยู่ที่ ตันละ 12,000.- บาท จัดส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศ

สารปรุงแต่งช่วยเพิ่มผลผลิตนำยางพารา บริษัทเยสไอแคนคอโปเรชั่นประเทศไทยจำกัด จัดจำหน่ายสารสกัดจากธรรมชาติที่ไม่เจือปนสารเร่งที่ปลอดภัยและเพิ่มผลผลิตน้ำยางช่วยบำรุงยางที่มีอาหารพืชอย่างสมบูรณ์ ใช้ป้ายหน้ายางและสเปรย์ที่บริเวณหน้ายาง โดยเฉพาะสำหรับยางที่ตายนึ่งไม่ผลิตน้ำยางหลังจากได้เปิดกรีด
ประโยชน์  ยางเปลือกนิ่ม กรีดง่าย ปริมาณน้ำยางเพิ่มขึ้น ท่อน้ำยางมีความแข็งแรง สมบูรณ์ น้ำยางหนักขึ้น และแก้ปัญหาเชื้อรากับต้นยางสาเหตุหน้ายางตายนึ่ง
 
วายไอซีนาโนสปริง (YIC Nano Spring) จุลินทรีย์รักษาหน้ายาง ใช้สเปรย์บริเวณหน้ายางเก่าและบริเวณที่รอยกรีด เพื่อรักษาคุณภาพเปลือกยางช่วยให้ยางสมบูรณ์
 
วายไอซีนาโนสปาร์ค(YIC Nano Spark) สารปรุงแต่งชนิดเข้มข้นออกฤทธิ์ฉับพลัน เพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางเห็นผลภายใน 24 ชั่วโมง  สำหรับผู้ที่มีปัญหาหน้ายางตายนึ่งรับประกันเห็นผลภายใน 7 วัน  และหากต้องการให้เห็นผลเร็วยิ่งขึ้นควรใช้ร่วมกับจุลินทรีย์วายไอซีนาโนสปริง (YIC Nano Spring)
 
วายไอซีนาโนสปีด (YIC Nano Speed)  สารปรุงแต่ชนิดเข้มข้นเหมาะสำหรับเพิ่มปริมาณน้ำยางให้มากขึ้น เหมาะสำหรับยางที่อายุต่ำกว่า 15 ปี  ต้องการให้เห็นผลเร็วยิ่งขึ้นควรใช้ร่วมกับจุลินทรีย์วายไอซีนาโนสปริง (YIC Nano Spring)
 
 วิธีใช้
1.
เพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางใช้แปรงจุ่ม ทาบริเวณเหนือรอยกรีดใช้ทุก ๆ 20-30 วัน
2. กรณีเปิดกรีดใหม่แล้วทาสารปรุงแต่งทิ้งไว้ 7 วัน แล้วกรีดได้ตามปกติ
อาหารเสริมพืชแบบแค็ปซูลนาโน YIC  ธาตุอาหารพืชแบบผงที่บรรจุในแค็ปซูลสีเขียวมุก เป็นสูตรธาตุอาหารนาโนแบบผลสูตรปุ๋ยจากแคนนาดาและอิสราเอล ที่เหมาะสำหรับการบำรุงต้นพืชทุกประเภท ได้แก่ นาข้าว พืชไร่ พืชทั่วไป และพืชผักกินใย รวมถึงการนำไปใช้ได้กับเห็ดที่มีการเพาะเลี้ยงได้ทุกชนิดโดยการฉีดพ่น
   วายไอซีนาโน+พลัส (YIC Nano Plus) อาหารเสริมพืชชนิดน้ำเข้มข้นสำหรับใช้ร่วมกับวายไอซีแค็ปซูลนาโน เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหารพืชได้สูงขึ้นและรวดเร็วขึ้นได้อย่างน่ามหัศจรรย์  ขนาดทดลอง 50ซีซี ใช้กับพืชได้ 25ไร่ ที่ประหยัดต้นทุนในการซื้อนำไปทดลอง  อัตราการใช้ 2 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ราคา 350 บาท
จากประสบการณ์ ผู้ใช้ปุ๋ยนาโน ได้ทำการทดลองนำ ปุ๋ยแค็ปซูลนาโน YIC ไปทดลองใช้กับต้นยางพาราและปาล์ม ปรากฏได้ผลดี ด้วยวิธีการฉีดพ่นลำต้นยางพารา และฉีดพ่นที่กอและใบของปาล์มน้ำมัน  ใช้ได้กับต้นยางขนาดเล็กยังไม่เปิดกรีด และยางใหญ่ที่ทำการเปิดกรีดแล้ว เพื่อบำรุงต้นยาง ที่มีสภาพน้ำยางลดลง ช่วยทำให้เพิ่มน้ำยางได้ดีมากยิ่งขึ้น และสำหรับต้นยางที่ตายนึ่งไม่มีน้ำยางก่อนอายุขัยใช้ผสมน้ำฉีดพ่นหรือผสมน้ำราดรดที่โคนต้นยาง ช่วยปรับสภาพของดิน และเรียกน้ำยางใหม่
 

การใช้ปุ๋ยแค็ปซูลนาโน YIC ได้ผ่านการทดลองใช้ได้กับพืชทุก ๆ ชนิด ในอัตราการใช้ที่พอเหมาะ สำหรับพื้นฐานการทดลองใช้ปุ๋ยสำหรับพืชทดลองที่เห็นผลเร็ว และเพิ่มผลผลิตได้ดี พืชที่เหมาะสมกับการนำปุ๋ยแค็ปซูลนาโนไปทดลองในครั้งแรก ๆคือการนำไปใช้กับนาข้าว ซึ่งใช้เพิ่มผลผลิตได้อย่างดีเยื่ยม โดยช่วยในการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ใช้ทดแทนปุ๋ยยูเรียในระยะเริ่มแรกของอายุต้นข้าว ช่วยเพิ่มการขยายของระบบราก การแตกกอดี และเพิ่มความเป็นสีเขียวให้กับต้นข้าว เร่งระยะการออกรวงของต้นข้าว เพิ่มแป้งให้แก่เมล็ดรวงข้าวได้ดี

 
 
อัตราการใช้ แค็ปซูลนาโนสำหรับยางพารา ยางเล็ก 1 แค็ปซูลต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้ฉีดพ่นและราดลดบริเวณโคนต้น (ขณะที่ดินชุ่มชื้น)  ยางใหญ่เปิดกรีดแล้วบำรุงน้ำยางใช้แค็ปซูลนาโนจำนวน 2 แค็ปซูลต่อน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นบริเวณลำต้นและโคนต้น
 
ราคาจำหน่าย  กระปุกละ 3,500 บาท (120 แค็ปซูล) สมาชิก 2,500 บาท
 ชุดทดลอง  สั่งซื้อจำนวน 6 แค็ปซูล  300 บาท (แค็ปซูลละ 50 บาท ) จัดส่งฟรี
 

รับประกันความสบายใจสำหรับผู้สั่งซื้อสินค้า
จัดส่งสินค้าทั่วประเทศถึงบ้านโอนเงินเข้าบัญชี
รับประกันความสบายใจสำหรับผู้ต้องการขาย
รับสมัครตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยแค็ปซูลนาโนทั่วประเทศ

เรือเอก สมพงษ์ การัณยศิลป์ โทร.081-9883799
Line  ID    : sianpui

คลิปวีดีโอ  การใช้ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนYIC   (คลิ๊กที่รูปภาพ)
มันสำปะหลัง    นาข้าว YIC  ผักชี ผักคื่นฉ่าย  มะนาวออกดอก เห็ดนาโนYIC 
นาข้าวใช้ปุ๋ยYIC แก้นาข้าวที่ป่วย   ดอกเบญจมาศ ดอกมะลิ-กุหลาบ YICแพ็คเกจใหม่
 
ปุ่ย-ข้าวอยุธยา ปุ๋ย-ผักไฮโดรฯ ปุ๋ย-มะระจีน ปุ๋ย-ข้าวโพด  ปุ๋ย-ไร่อ้อย

ความต้องการ : สอบถามข้อมูล
สั่งซื้อ
เป็นตัวแทนจำหน่าย
ชื่อ-นามสกุล :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
จังหวัด :  *
ทีอยู่จัดส่ง(กรณีสั่งซื้อ) :
email (ถ้ามี) :ปุ๋ยนาโนกับสวนยางพารา

ชุดบำรุงหน้ายาง ยางตายนึ่ง article
เรียนกรีดยางพารา-สอนกรีดยาง article
การปลูกไม้ไผ่ตงลืมแล้ง-ปุ๋ยอินทรีย์นาโนวายไอซี article
หน่อไม้ไผ่บงหวาน-ปุ๋ยอินทรีย์นาโน article
การพักกรีดยางและการบำรุงต้นยาง article
อุปกรณ์และสารเพิ่มผลผลิตสำหรับสวนยางพารา article
ขายมีดกรีดยางนกเงือก-ฮอร์โมนเร่งน้ำยาง article
สวนยางพารา article
การเพิ่มเปอร์เซนต์น้ำยางพารา article
เกษตรอินทรีย์ชาวสวนยางพารา article
ปุ๋ยน้ำใส่ต้นยาง article
การใส่ปุ๋ยเพิ่มน้ำยางพารา article
ยางตายนึ่ง-ใช้สารทาหน้ายาง article
มีดกรีดยางตรานกเงือก articleศูนย์บริการ ค้นหา และ สอบถามข้อมูลข่าวสาร -ร้านค้าผลิตภัณฑ์เกษตรออนไลน์ -เว็บไซต์-www.phikanes.com -จำหน่าย ปุ๋ยแคปซูลนาโน,ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนาโน-อาหารเสริมน้ำมันรำข้าว-รับสมัครตัวแทนจำหน่ายร้านค้าทุกจังหวัด จัดส่งไปรษณีย