39522755 การพักกรีดยางและการบำรุงต้นยางช่วงยางพาราผลัดใบ เพื่อให้ยางพาราได้สะสมอาหารเตรียมไว้บำรุงต้นเมื่อมีดินเปียกชื้น การพักการกรีดยางเพื่อป้องกันต้นยางมีผลผลิตลดลงช่วงเวลาที่ยาผลัดใบในหน้าแล้งช่วงปลายเดือนธันวาคมจันถึงปลายเดือนมกราคม ในช่วงนี้ควรบำรุงต้นยาง
dot dot
เว็บไซต์ จดทะเบียน DBD
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 5 คน
dot
dot
เกี่ยวกับองค์เทพ
dot
dot
เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย
dot
dot
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
dot
dot
หมวดสินค้า/การบริการ
dot
bulletปุ๋ยอินทรีย์เอไอบิสเนตไทย
dot
ศูนย์บริการสินค้า
dot
dot
ตรวจล็อตเตอร์รี่
dot
dot
มิตรภาพสำหรับเพื่อน
dot
dot
ความรู้ทั่วไป
dot
dot
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
dot


ปุ๋ยแคปซูลสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยสำหรับต้นยาง เพิ่มน้ำยาง
ปุ๋ย สำหรับยาสูบใบใหญ่
แคปซูลนาโน กับมะระจีน
อาหารเสริมพืชดอกดาวเรือง
ปุ่ยนาโน ใส่บวบ


การพักกรีดยางและการบำรุงต้นยาง article
อาหารเสริมพืชใช้บำรุงต้นยาง ร่วมกับการให้ปุ๋ยทางดิน  ปุ๋ยแค็ปซูลนาโน yic เหมาะสำหรับเป็นหารเสริมใช้บำรุงต้นยางพารา ในช่วงปลายฤดูหนาวก่อนเข้าฤดูร้อนอากาศที่แห้งแล้งจะเป็นช่วงทำทำให้ยางผลัดใบ และเป็นช่วงของการพักหน้ายาง เพื่อเป็นการยึดอายุการกรีดยางพาราให้ได้นาน ควรได้มีการบำรุงฟื้นฟูต้นยางให้สมบูรณ์ การใส่ปุ๋ยอินทรีย์บำรุงดิน การให้ปุ๋ยเคมี และอาหารเสริมพืชให้กับต้นยางเพื่อสะสมอาหารสำหรับการผลิใบใหม่ เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ปลูกยาง
ปุ๋ย_ปุ๋ยบำรุงต้นยาง,ปุ๋ยนาโนฉีดพ่นยาง,ยางไหลน้อย,ยางหน้าแห้งม,นาโนเร่งน้ำยาง,ตุ้นโฮมยางพารา,คนขายปุ๋ย
ผลการศึกษาข้อมูล จากคณะเจ้าหน้าจากศูนย์วิจัยยางพาราฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยยางพารา กรมวิชาการเกษตร พบว่าการกรีดยาพาราที่มีต้นขนาดเล็ก มีผลทำให้ผลผลิตลดลง 25-60 เปอร์เซนต์ เมื่อเปรียบเทียบกับการกรีดยางที่มีลำต้นขนาด 50 เซนติเมตรและหากกรีดต้นขนาดเล็กที่จำนวนการกรีดถี่ 3 วัน เว้น 1 วัน ยิ่งจะทำให้ผลผลิตลดลง 40-60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะมีผลทำให้ผลผลิตตลอดอายุของยางพารา ลดลง 25-59 เปอร์เซนต์ ทำให้สูญเสียรายได้115,000-276,000 บาท/ไร่/อายุของต้นยาง  และนอกจากจะทำให้สูญเสียผลผลิตแล้ว ยังมีผลทำให้ทำให้การสูญเสียต่อการให้เนื้อไม้ เนื่องจากอัตราการเจริญเติบโตต่ำทำให้ผลผลิตไม้ยางน้อยลงกว่า 28-60 เปอร์เซนต์ เมื่อเปรียบเทียบกับการกรีดต้นยางขนาด 50 เซ็นติเมตร และยังพบว่า การเปิดกรีดต้นขนาดเล็กแม้เปิดกรีดก่อนต้นที่ได้ขนาด 1 ปี แต่ผลผลิตสะสมของการกรีด 2 ปี จากต้นขนาดเล็กทำให้ผลผลิตพอๆ กับต้นยางที่ได้ขนาดกรีดเพียง 1 ปี แต่ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ต้นยางแคระแกร็นเจริญเติบโตช้า และผลผลิตตลอดวงจรชีวิตของต้นยางลดลง ทำให้สูญเสียรายได้ ต้นยางที่พร้อมเปิดกรีดควรมีขนาดลำต้นไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตรที่ระดับ 1.50 เมตร จากพื้นดินและมีจำนวนต้นมากกว่า    50 เปอร์เซ็นต์ ของทั้งสวนประกอบกับในช่วงนี้จะเริ่มเข้าสู่ฤดูผลัดใบ
การกรีดยางแบบต่อเนื่องกันหลายวัน มีผลทำให้ ผลผลิตต่ำ เนื้อยางแห้ง ปริมาณ DRS ลดลง การสิ้นเปลืองเปลือกยาง ทำให้ระยะเวลาการกรีดถึงเปลือกงอกใหม่เหลือน้อยลง เปลือกงอกใหม่บาง กระทบต่อการกรีดซ้ำ อาการต้นยางเปลือกแห้งไม่ให้ผลผลิต หรือมีผลกับการให้ผลผลิตน้ำยางในระยะยาว การกรีดยางถี่ทำให้อายุต้นยางสั้น ซึ่งตามปกติอายุต้นยางไม่ควรน้อยกว่า 22 ปี
ช่วงที่ยางผลัดใบ ในช่วงที่ยางผลัดใบจะอยู่ประมาณเดือนปลายเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ เกษตรกรควรทำการหยุดกรีดยางสักระยะหนึ่ง หลังจากต้นยางผลิใบใหม่และเจริญเป็นใบแก่แล้วเริ่มกรีดใหม่ เนื่องการกรีดยางในระยะนี้จะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงที่ยางกำลังผลิใบใหม่
ผลดีของการหยุดพักการกรีดยางในฤดูผลัดใบ   จะช่วยทำให้ยางพาราได้มีให้เวลาสะสมธาตุอาหาร เร่งการเจริญเติบโต ความสมบูรณ์และการให้ผลผลิตสูงขึ้น
ข้อแนะนำ สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางในช่วงฤดูที่ยางผลัดใบ และช่วงที่ยางกำลังผลิใบใหม่ เกษตรกรควรงดกรีดยาง เพื่อให้ยางได้เจริญเติบโตในช่วงฤดูฝนและพื้นดินมีความชุ่มชื้นเพียงพอ ควรบำรุงต้นยางด้วยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี และอาหารเสริมพืชสำหรับยางตามคำแนะนำของสถาบันวิจัยยาง เพื่อให้ต้นยางเจริญเติบโตเป็นต้นยางที่สมบูรณ์เปลือกนิ่มหน้ายางกรีดง่ายและให้ผลผลิตสูงสม่ำเสมอ ตลอดอายุของต้นยาง ซึ่งเป็นการให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเป็นผลดี ในภาพรวมสำหรับการปลูกยาง แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
แค็ปซูลนาโน yic อาหารเสริมพืชนาโน จากแคนนาดา ลักษณะผงธาตุอาหารพืชมีความสมบูรณ์ด้วยธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชที่ช่วยบำรุงต้นยางสะสมอาหารและช่วยขยายระบบราก ช่วยให้ต้นยางพาราสะสมอาหารไว้สร้างระบบใบและกิ่งก้านใบ และน้ำยางพารา ได้อย่างสมบูรณ์ ใช้แค็ปซูลนาโน ผสมน้ำฉีดพ่นบริเวณลำต้นยางพารา หรือผสมน้ำรดราดที่โคนต้น หรือใช้ผสมระบบน้ำหยดในต้นยางเล็ก หรือพันธุ์กล้ายางพารา (อาหารเสริมพืชแค็ปซูลนาโน เป็นธาตุอาหารสำหรับพืชแบบนาโนอะตอมมิค พืชสามารถดูดซับเข้าไปใช้ได้ทันที ไม่ต้องผ่านขั้นตอนการสังเคราะห์แสง เป็นพลังงานธาตุพืชนำไปใช้ได้โดยตรง)
 
แค็ปซูลนาโนช่วยดึงช่อดอก คุณลักษณะพิเศษด้วยธาตุอาหารเสริมพืช ยังสามารถทำให้ดึงช่อดอก และแตกยอดใบ ทำให้ติดดอกดี ผลดกลงการหลุดร่วงของผลอ่อน เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับช่อดอก บำรุงต้นและใบ ใช้ได้กับพืชผลไม้ทุกชนิด
การบรรจุหีบห่อ กระปุกละ 120 แค็ปซูล ภายในเป็นธาตุอาหารเสริมพืชแบบผงอยู่ในแค็ปซูลสีเขียว เพื่อให้สะดวกในการนำไปใช้ตามอัตราที่พอเหมาะสำหรับพืชได้ทุกชนิด การใช้บำรุงต้นยางพาราใช้ปุ๋ยแค็ปซูลนาโน yic จำนวน 2 แค็ปซูล ผสมน้ำ 20 ลิตร ใช้ฉีดพ่นบริเวณลำต้นและโคน หากมีฝนตกพื้นดินเปียกชื้นใช้ผสมน้ำราดรดที่บริเวณโคนต้น ช่วยบำรุงดินและเสริมสร้างระบบรากให้แผ่ขยายได้ดี
อัตราการใช้  แค็ปซูล นาโน อาหารเสริมพืชสำหรับยางพารา ผสม 2 แค็ปซุลต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 15-30 วัน  ใช้ปรับสภาพดิน ใช้ 3 แค็ปซูล ต่อน้ำ 20 ลิตร  ราดลงพื้นโคนต้นผสมปุ๋ยเม็ดคลุกเคล้า50แค็ปซูล/ปุ๋ยเม็ด 1,000กก.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 ราคาจำหน่าย ปกติ 3,500 บาท/แพ็ค/120 แค็ปซุล ราคาสมาชิก 2,500 บาท
วายไอซีนาโนพลัส   อาหารเสริมพืชแบบน้ำสกัด่เข้มข้น ไซโตไคนิน ช่วยบำรุงต้น ระบบราก ดึงช่อใบ เก็บสะสมอาหาร สร้างแป้งและน้ำตาล ช่วยสร้างความต้านทานโรคพืชสำหรับพืชทุกชนิด สำหรับต้นยางพารา ใช้ร่วมกับอาหารเสริมพืช ช่วยบำรุงต้น หรือฟื้นฟูต้นพืชที่โทรม ช่วยทำให้ระบบรากยางพาราแข็งแรงทนทานต่อ
การใช้อาหารเสริมพืช แค็ปซูลนาโน yic ร่วมกับ วายไอซีนาโนพลัสชนิดน้ำ กับต้นยางพาราช่วยให้ซึมซับธาตุอาหารได้รวดเร็ว  เพื่อช่วยบำรุงต้นยาง สะสมอาหารไว้ที่ใบลำต้น และราก ช่วยให้ระบบรากแข็งแรง เหนี่ยวยึดกับโครงสร้างของดินได้ดี ช่วยให้ต้นยางยืนต้นดี ไม่ล้มง่าย ใบมีความแข็งแรงหนา และเป็นมัน  เมื่อนำมาใช้ร่วมกับ yic อาหารเสริมพืชนาโนแบบผงแค็ปซูล ช่วยประกอบธาตุที่สมบูรณ์สำหรับพืช ยืดระยะการฉีดพ่นได้นานขึ้น  ระยะ 20 -30 วัน ช่วยให้ต้นพืชโตเร็วมีความแข็งแรง ระบบใบสมบูรณ์ระบบการให้ปุ๋ยกับพืชที่สมบูรณ์ในทุกส่วนของพืช
แค็ปซูลนาโน ธาตุอาหารพืชที่สมบูรณ์ในรูปนาโน เป็นพลังงานธาตุสำหรับพืชที่ดูดซับนำไปใช้ได้ทันที่หลังจากฉีดพ่น วายไอซีแค็ปซูลนาโน เปลี่ยนเป็นพลังงานอมิโนธาตุที่ไม่ต้องผ่านการสังเคราะห์แสง แตกตัวเป็นอะตอมของธาตุภายในต้นพืชตามระยะเวลาและความเข้มข้นในการผสมน้ำฉีดพ่น 15-30วัน ทดแทนธาตุอาหารพืชจากปุ๋ยเคมีได้ 50%ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีและไม่มีสารตกค้างในพืช รวมถึงไม่ทำลายโครงสร้างเนื้อดิน ใช้ร่วมกับวายไอซีนาโนพลัส ชนิดน้ำ ช่วยให้ดูดซึมเร็วขึ้น
 

ศูนย์จำหน่ายออนไลน์ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนวายไอซี
รับสมัครตัวแทนจำหน่ายประจำจังหวัดทั่วประเทศ
สอบถาม/สั่งซื้อจัดส่งสินค้าโอนเงินเข้าบัญชี
รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์จากการทดลองใช้แล้ว

เรือเอก สมพงษ์ การัณยศิลป์ โทร.081-9883799
Line ID   : sianpui

คลิปวีดีโอ การใช้ปุ๋ยแค็ปซูลนาโน (คลิ๊กดูที่รูปภาพ)
 
มันสำปะหลัง    นาข้าว YIC  ผักชี ผักคื่นฉ่าย  มะนาวออกดอก เห็ดนาโนYIC 
นาข้าวใช้ปุ๋ยYIC แก้นาข้าวที่ป่วย   ดอกเบญจมาศ ดอกมะลิ-กุหลาบ YICแพ็คเกจใหม่
 
ปุ่ย-ข้าวอยุธยา ปุ๋ย-ผักไฮโดรฯ ปุ๋ย-มะระจีน ปุ๋ย-ข้าวโพด  ปุ๋ย-ไร่อ้อย

 


ความต้องการ : สอบถามข้อมูล
สั่งซื้อ
เป็นตัวแทนจำหน่าย
ชื่อ-นามสกุล :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
จังหวัด :  *
ทีอยู่จัดส่ง(กรณีสั่งซื้อ) :
email (ถ้ามี) :ปุ๋ยนาโนกับสวนยางพารา

ชุดบำรุงหน้ายาง ยางตายนึ่ง article
เรียนกรีดยางพารา-สอนกรีดยาง article
การปลูกไม้ไผ่ตงลืมแล้ง-ปุ๋ยอินทรีย์นาโนวายไอซี article
หน่อไม้ไผ่บงหวาน-ปุ๋ยอินทรีย์นาโน article
อุปกรณ์และสารเพิ่มผลผลิตสำหรับสวนยางพารา article
ขายมีดกรีดยางนกเงือก-ฮอร์โมนเร่งน้ำยาง article
สวนยางพารา article
การเพิ่มเปอร์เซนต์น้ำยางพารา article
เกษตรอินทรีย์ชาวสวนยางพารา article
ปุ๋ยน้ำใส่ต้นยาง article
การปลูกยาง,การใส่ปุ๋ยให้กับสวนยาง article
การใส่ปุ๋ยเพิ่มน้ำยางพารา article
ยางตายนึ่ง-ใช้สารทาหน้ายาง article
มีดกรีดยางตรานกเงือก articleศูนย์บริการ ค้นหา และ สอบถามข้อมูลข่าวสาร -ร้านค้าผลิตภัณฑ์เกษตรออนไลน์ -เว็บไซต์-www.phikanes.com -จำหน่าย ปุ๋ยแคปซูลนาโน,ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนาโน-อาหารเสริมน้ำมันรำข้าว-รับสมัครตัวแทนจำหน่ายร้านค้าทุกจังหวัด จัดส่งไปรษณีย