39522755 การใส่ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนอินทรีย์ให้กับไม้ไผ่บงหวานช่วยให้ออกหน่อ และโผล่หน่อดี รวมถึงเป็นการบำรุงดินให้ได้เก็บผลผลิตที่ยาวนาน ในช่วยแรกของการปลูกปีแรกในการเตียมดินใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่นปุ๋ยหมัก ,ปุ๋ยคอก, และปุ๋ยซากพืช เพื่อพืชตั้งตัวปีแรกแค็ปซูลนาโนใช้ฉีดพ่น
dot dot
เว็บไซต์ จดทะเบียน DBD
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 5 คน
dot
dot
เกี่ยวกับองค์เทพ
dot
dot
เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย
dot
dot
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
dot
dot
หมวดสินค้า/การบริการ
dot
bulletปุ๋ยอินทรีย์เอไอบิสเนตไทย
dot
ศูนย์บริการสินค้า
dot
dot
ตรวจล็อตเตอร์รี่
dot
dot
มิตรภาพสำหรับเพื่อน
dot
dot
ความรู้ทั่วไป
dot
dot
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
dot


ปุ๋ยแคปซูลสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยสำหรับต้นยาง เพิ่มน้ำยาง
ปุ๋ย สำหรับยาสูบใบใหญ่
แคปซูลนาโน กับมะระจีน
อาหารเสริมพืชดอกดาวเรือง
ปุ่ยนาโน ใส่บวบ


หน่อไม้ไผ่บงหวาน-ปุ๋ยอินทรีย์นาโน article
ไม้ไผ่ เป็นพืชข้ามปี ที่เป็นทางเลือกของเกษตรกรที่ทำเป็นอาชีพเกษตรกรรมอีกทางเลือกหนึ่ง ในการลงทุนในครั้งแรกในพื้นที่ปลูกพืชครั้งเดียวเป็นการปลูกพืชสามารถอยู่เก็บผลผลิตได้ยาวนานและใช้ประโยชน์จากผลผลิตได้มากจากลำไม้ไผ่ และหน่อไม้ไผ่อ่อน หากเกษตรกรรู้จักบำรุงรักษากอที่ดี รวมถึงการบำรุงดินดีแล้ว สามารถเก็บผลผลิตของไม้ไผ่ได้ยาวนานไม่จำกัดเวลาการปลูกไม้ไผ่จัดเป็นพืชเศรษฐกิจ สามารถเก็บหน่อไม้ไผ่นำมาประกอบเป็นอาหารส่งขายตลาด ทั้งหน่อไม้ไผ่สด และส่งขายในโรงงานอุตสาหกรรม
  อาหารบรรจุกระป๋อง ส่งขายภายในภายประเทศและส่งออกนอกประเทศ  ลำไม้ไผ่ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ภาชนะต่าง ๆ และยังเป็นส่วนประกอบไม้ทำการก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ ได้มากมาย นอกจากนี้ในส่วนซอและรากของไม้ไผ่ยังนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอรตบแต่ง หรือเฟอร์นิเจอร์สวยงามประดับตามสถานที่ต่าง ๆ ในส่วนของชิ้นงานโอท็อบส่งออกเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ ซึ่งทำรายได้ให้แก่คนไทย การบำรุงดินที่ดี และการบำรุงหน่อที่ดี จะทำให้ไม้ไผ่มีอายุได้ยืนนานไม้แพ้ไม้ยืนต้นชนิดอื่น
 ปุ๋ยแคปซูลนาโน ,ปุ๋ยนาโน ใส่ หน่อไม้,ปุ๋ยนาโน ฉีดพ่น ไผ่, ขายปุ๋ย แคปซูลนาโน เยส ไอแคน
พันธุ์ไม้ไผ่  ไม้ไผ่มีมากมายหลายร้อยพันธุ์ สำหรับพันธุ์ไม้ไผ่ที่พบในประเทศไทยประมาณ 30 พันธุ์ ไผ่ข้าวหลาม ไผ่เป๊าะ ไผ่คายดำ ไผ่ผาก ไผ่โจด ไผ่เพ็ก ไผ่ซาง ไผ่รวก ไผ่ซางดำ ไผ่รกดำ ไผ่ซางนวล ไผ่ไร่ ไผ่ซาหม่น ไผ่ลำมะลอก ไผ่ตง ไผ่เลี้ยง ไผ่ตากวาง ไผ่หวาน ไผ่บง ไผ่สีสุก ไผ่บงคาย ไผ่หก ไผ่บงดำ ไผ่เหลือง ไผ่บงป่า ไผ่เฮี๋ยะ ไผ่บงหนาม ไผ่ป่า
 
การปลูกไม้ไผ่บำรุงดิและการใส่ปุ๋ย เนื่องจากไม้ไผ่เป็นพืชที่มีราฝอยจำนวนมาก ซึ่งมีประโยชน์ทำให้ช่วยทำขลุยแก่ดิน ใบของไม้ไผ่ยังเป็นวัสดุอินทรีย์ธาตุบำรุงดินอย่างดี ไม้ไผ่สามารถปลูกได้ทั้งดินเหนียว ดินร่วนเหนียว และดินร่วนทราย การทับถมจากใบไม้ไผ่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปลุกพืชแทนปุ๋ยอินทรีย์ได้เป็นอย่างดี  การปลูกไม้ไผ่ในช่วงแรกควรเริ่มเตรียมดินด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยซากพืชทับถมกัน  เมื่อไม้ไผ่ตั้งตัว และเริ่มแตกกอ จึงให้ปุ๋ยเคมีทางดินบ้างแต่ไม่มากนักเพื่อเร่งการแตกหน่อ หลังจากการปลูกไม้ไผ่มีอายุข้ามปี เริ่มแตกกอ ผ่านฤดูฝนสัก 2-3 ฤดู ไม้ไผก็สามารถอยู่ได้ตลอดไปด้วยธรรมชาติของไม้ไผ่เอง การเพิ่มผลผลิตหน่อไม้ไผ่ ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์บำรุงดิน ร่วมกับปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 หรือ ปุ๋ยเคมีผสม สูตร 16-8-16 ในอัตรา ปุ๋ยอินทรีย์ 70% และปุ๋ยเคมี 30 % เพื่อเพิ่มผลผลิต  และควรใช้ปุ๋ยเคมีทางดินให้น้อยลง เนื่องจากให้สภาพดินมีโครงสร้างที่ดี ควรดูแลพลิกหน้าดินอย่างน้อย ปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อเติมอากาศลงในดิน และเพื่อการแทงหน่อได้ดี
 

การดูแลสำหรับการปลูกไม้ไผ่กินหน่อ สิ่งที่ควรระมัดระวังเกี่ยวกับไม้ไผ่ นอกจากโรคแมลง กินเนื้อไม้ ด้วง มอส  ปลวกกินไม้ไผ่ และต้องระวังเกียวกับเรื่องไฟไหม้ จะทำให้เกิดความเสียหายต่อไม้ไผ่อย่างมาก การให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ไม้ไผ่ออกหน่อดี

 
 
การปลูกไผ่บงหวาน ปัจจุบันการปลูกไผ่กินหน่อไม้ไผ่พันธุ์บงหวาน ไผบงหวานเป็นไผขนาดเล็ก ที่สามารถนำมารับประทานเป็นหน่อดิบได้โดยไม่ต้องต้มก่อนเหมือนกับหน่อไม้ชนิดอื่น ที่นิยมนำมาบริโภคดิบได้ จุดเด่นของหน่อไม้ไผ่บงหวานที่มีรสชาดหวาน เมื่อเปรียบเทียบกับหน่อไม้ชนิดอื่นต้องนำมาต้มก่อนและยังมีรสติดขมแม้จะต้มแล้วก็ตาม การปลูกเพื่อการค้า ระดับของลูกค้าที่นิยมบริโภคอยู่ในระดับกลางและระดับสูง เพราะราคาของไผ่บงหวานค่อนข้างสูงกว่าหน่อไม้ไผ่ทั่วไป เมื่อเปรียบเทียบราคาของหน่อไม้ไผ่ทั่วไปอยู่ประมาณกิโลกรัมละ12-15บาท แต่หน่อไม้ไผ่บงหวานจะอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 50 บาท การขยายพันธุ์ไม้ไผ่บงหวาน ในปัจจุบันเริ่มมีการขยายพันธุ์โดยใช้วิธีการปักชำเหง้าพันธุ์ในถุง เพื่อจำหน่ายมากขึ้น
 เหง้าพันธุ์ไผ่บงหวาน,กิ่งพันธุ์ไม้ไผ่บงหวาน,ใช้กิ่งพันธุ์ไม้ไผ่ขยายพันธุ์,การปักชำเหง้าพันธุไม้ไผ่บงหวาน,ปุ๋ยแช่ชำไม้ไผ่
การใช้ปุ๋ยกับไผ่บงหวาน สำหรับการปลูกไผ่กินหน่อ โดยเฉพาะไผ่บงหวานเพื่อให้ได้รสชาดที่เป็นรสหวานธรรมชาติของหน่อไผ่ การใช้ปุ๋ยเป็นส่วนสำคัญในการตรึงคุณภาพของหน่อ เกษตรกรจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการบำรุงหน่อ ดินและปุ๋ยที่ใช้รองพืชปลูกเป็นวัสดุอินทรีย์ได้ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และปุ่ยทับถมจากใบพืชและซากพืช ดินที่ไม้ไผ่บงหวานจะใช้ปลูกให้ได้ผลดีเป็นดินร่วนเหนียว หรือดินร่วนทรายที่ระบายน้ำได้ดี ปุ๋ยอินทรีย์นาโนที่ใช้ฉีดพ่นทางใบเพื่อบำรุงให้ไม้ไผ่ได้ออกหน่อได้ดี  สำหรับปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพดี ขอแนะนำปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์ตราเอไอบิสเนต เป็นปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐานหมักอย่างสมบูรณ์ผสมวัสดุจากซางอ้อยในพื้นที่ และปุ๋ยมูลค้างคาวที่มีอาหารบำรุงพืชได้สูงกว่าปุ่ยคอกทั่วไปการปั้นเม็ดด้วยดินแร่คุณภาพ เม็ดแข็งไม่แตกง่าย สะดวกในการจัดเก็บไว้ได้นาน รับรองมาตรฐานเป็นปุ๋ยอินทรีย์เกรดเอ จากกรมวิชาการเกษตร มีอินทรีย์ธาตุบำรุงดินไม่ต่ำกว่า 20  เปอร์เซนต์
 
 
แนะนำปุ๋ยนาโนแบบผสมน้ำฉีดพ่น หรือผสมน้ำราดรดบริเวณโคนต้นเกรดอินทรีย์ อาหารเสริมพืชวายไอซีแค็ปซูลนาโน (YIC Capsule Nano) อาหารเสริมพืชจากแคนนาดาและอิสราเอล ที่ช่วยบำรุงพืชและบำรุงดินชนิดผงใช้ผสมน้ำฉีดพ่นลำต้นและใบ หรือผสมน้ำราดรดที่บริเวณโคนต้น ช่วยให้พืชแตกราก แตกหน่อ แตกกอดี สร้างแป้งและน้ำตาล ดึงตาดอก ช่อใบ ปรับสภาพของดินเหนี่ยวให้ร่วนซุยระบายอากาศและอุ้มน้ำได้ดี ช่วยลดอัตราการเปลี่ยนค่าความเป็นกรด-ด่าง pH ของดินไม่ให้เปลี่ยนแปลงเร็ว อาหารเสริมพืชแค็ปซูลนาโน เป็นอาหารเสริมพืชที่มีประสิทธิภาพสูงราคาประหยัด เป็นที่นิยมสำหรับเกษตรกรที่ทดลองนำไปใช้แล้วต้องกลับมาซื้อไปใช้ใหม่ ใช้ง่าย สะดวก ไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าขนส่ง น้ำหนักเบา
 
วายไอซีแค็ปซูลนาโน (YIC Capsule Nano)  เร่งราก เร่งผล เร่งแป้ง เร่งน้ำตาล ดึงช่อ แตกกอ  ลงหัว ใช้ได้กับพืชทุกชนิด พืชสวน พืชไร่ ไม้ผล นาข้าว พืชลงหัว ไม้ดอกไม้ประดับ  ทนแล้ว ขั้วเหนียว ออกเร็ว เก็บได้นาน หวานกรอบ สีสวยสด มีฤทธิเป็นด่าง สามารถละบายน้ำได้ดี แรกประจุได้ สามารถดูดซับแร่ธาตุได้ดี มีคุณสามบัติเป็นสารดีเลตผสมน้ำราดโคนได้ จะช่วย
ปรับสภาพดินเหนียวให้ลายตัวออกในดินทรายจะช่วยอุ้มน้ำทำให้โครงสร้างของดินแข็งแรง ทนทานช่วยให้ดินโปร่ง ร่วนซุย น้ำและอากาศ ถ่ายเทสะดวก รากพืชแผ่ขยายได้ง่าย รักษาความเป็นกรดด่างไม่ให้เปลี่ยนแปลงเร็ว เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่เกิดจากโมเลกุลของสารหลายชนิดรวมกันเป็นฮิวมิค แอซิด ไม่น้อยกว่า 50% โพแทสเซียมไม่น้อยกว่า 8 เปอร์เซนต์ เป็นสารผสมเข็มข้นของสารประกอบคาร์โบไฮเดรตหลายชนิด กับธาตุอาหารเสริมในรูปของสารคีเลตใช้ร่วมกับไคโตซานจะช่วยเพิ่มสภาพการดูดซึมได้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มแป้งและน้ำตาลในพืชได้โดยตรง ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี สมบูรณ์ แข็งแรงฟื้นตัวได้เร็ว
 
อัตราการใช้  1 แค็ปซูลผสมน้ำ 20 ลิตร/พืชไร่  ผสมน้ำ 40 ลิตร /พืชกินใบพืชผัก
ราคาจำหน่าย ปกติกระปุกละ 3,500 บาท (120 แค็ปซูล)  สมาชิก 2,500 บาท
ชุดทดลอง   จำนวน 6 แค็ปซูล  ราคา 300 บาท (แค็ปซูลละ 50 บาท)
   วายไอซีนาโน+พลัส (YIC Nano Plus) อาหารเสริมพืชชนิดน้ำเข้มข้นสำหรับใช้ร่วมกับวายไอซีแค็ปซูลนาโน เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหารพืชได้สูงขึ้นและรวดเร็วขึ้นได้อย่างน่ามหัศจรรย์  ขนาดทดลอง 50ซีซี ใช้กับพืชได้ 25ไร่ ที่ประหยัดต้นทุนในการซื้อนำไปทดลอง  อัตราการใช้ 2 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ราคา 350 บาท
 

ศูนย์จำหน่ายอาหารเสริมพืชแค็ปซูลนาโนออนไลน์
รับประกันคุณภาพสินค้าได้ผ่านการทดลองแล้ว
รับสมัครสาขาตัวแทนประจำจังหวัดทั่วประเทศ
สั่งซื้อจัดส่งสินค้าระบบโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

เรือเอก สมพงษ์ การัณยศิลป์ โทร.081-9883799
Line ID     : sianpui

คลิปวีดีโอ การใช้ปุ๋ยแค็ปซูลนาโน (คลิกที่รูปภาพ)
มันสำปะหลัง    นาข้าว YIC  ผักชี ผักคื่นฉ่าย  มะนาวออกดอก เห็ดนาโนYIC 
นาข้าวใช้ปุ๋ยYIC แก้นาข้าวที่ป่วย   ดอกเบญจมาศ ดอกมะลิ-กุหลาบ YICแพ็คเกจใหม่
 
ปุ่ย-ข้าวอยุธยา ปุ๋ย-ผักไฮโดรฯ ปุ๋ย-มะระจีน ปุ๋ย-ข้าวโพด  ปุ๋ย-ไร่อ้อย

 


ความต้องการ : สอบถามข้อมูล
สั่งซื้อ
เป็นตัวแทนจำหน่าย
ชื่อ-นามสกุล :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
จังหวัด :  *
ทีอยู่จัดส่ง(กรณีสั่งซื้อ) :
email (ถ้ามี) :ปุ๋ยนาโนกับสวนยางพารา

ชุดบำรุงหน้ายาง ยางตายนึ่ง article
เรียนกรีดยางพารา-สอนกรีดยาง article
การปลูกไม้ไผ่ตงลืมแล้ง-ปุ๋ยอินทรีย์นาโนวายไอซี article
การพักกรีดยางและการบำรุงต้นยาง article
อุปกรณ์และสารเพิ่มผลผลิตสำหรับสวนยางพารา article
ขายมีดกรีดยางนกเงือก-ฮอร์โมนเร่งน้ำยาง article
สวนยางพารา article
การเพิ่มเปอร์เซนต์น้ำยางพารา article
เกษตรอินทรีย์ชาวสวนยางพารา article
ปุ๋ยน้ำใส่ต้นยาง article
การปลูกยาง,การใส่ปุ๋ยให้กับสวนยาง article
การใส่ปุ๋ยเพิ่มน้ำยางพารา article
ยางตายนึ่ง-ใช้สารทาหน้ายาง article
มีดกรีดยางตรานกเงือก articleศูนย์บริการ ค้นหา และ สอบถามข้อมูลข่าวสาร -ร้านค้าผลิตภัณฑ์เกษตรออนไลน์ -เว็บไซต์-www.phikanes.com -จำหน่าย ปุ๋ยแคปซูลนาโน,ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนาโน-อาหารเสริมน้ำมันรำข้าว-รับสมัครตัวแทนจำหน่ายร้านค้าทุกจังหวัด จัดส่งไปรษณีย