39522755 ชุดบำรุงรักษาหน้ายาง ยางตายนึ่ง ประกอบด้วยวายไอซีนาโนสปาร์ค(Nano Spark)และวายไอซีนาโนสปริง(Nano Spring) ใช้สำหรับทาที่บริเวณหน้าเปิดกรีดยาง และฉีดพ่นที่บริเวณหน้ายางที่กรีดแล้วช่วยเรียกน้ำยางแบบเพิ่มธาตุอาหารนาโนแบบจุลินทรีย์ ที่ช่วยบำรุงเซลล์ของเปลือกยาง
dot dot
เว็บไซต์ จดทะเบียน DBD
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 6 คน
dot
dot
เกี่ยวกับองค์เทพ
dot
dot
เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย
dot
dot
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
dot
dot
หมวดสินค้า/การบริการ
dot
bulletปุ๋ยอินทรีย์เอไอบิสเนตไทย
dot
ศูนย์บริการสินค้า
dot
dot
ตรวจล็อตเตอร์รี่
dot
dot
มิตรภาพสำหรับเพื่อน
dot
dot
ความรู้ทั่วไป
dot
dot
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
dot


ปุ๋ยแคปซูลสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยสำหรับต้นยาง เพิ่มน้ำยาง
ปุ๋ย สำหรับยาสูบใบใหญ่
แคปซูลนาโน กับมะระจีน
อาหารเสริมพืชดอกดาวเรือง
ปุ่ยนาโน ใส่บวบ


ชุดบำรุงหน้ายาง ยางตายนึ่ง article
ชุดบำรุงหน้ายาง
ชุดบำรุงและรักษาหน้ายางตายนึ่ง เยสไอแคน  สารปรุงแต่งที่สกัดจากธรรมชาติสำหรับช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำยางออกน้อย ต้นยางเปิดกรีดแล้วไม่ผลิตน้ำยาง หน้ายางตายนึ่ง ปัญหาเชื้อราหน้ายาง ผลิตภัณฑ์ชุดบำรุงรักษาหน้ายางและเพิ่มเปอร์เซนต์น้ำยาง ใช้วิธีการป้ายหน้ายางและพ่นหน้ายาง ด้วยจุลินทรีย์ และสารอินทรีย์สำหรับกำจัดเชื้อราใช้ร่วมกัน รวมเป็นชุดมีให้เลือกสำหรับยางตายนึ่งและยางพาราที่เริ่มเปิดกรีด เพื่อเร่งการผลิตน้ำยางให้สามารถกรีดได้เร็ว  วายไอซีนาโนสปริง(YIC Nano Spring) วายไอซีนาโนนาโนสปีด(YIC Nano speed) และวายไอซีนาโนสปาร์ค (YIC Nano Spark) ชุดแก้ปัญหาสำหรับหน้ายางพารามีให้เลือกเป็นชุดชนิดใช้ป้ายหน้ายางและชนิดพ่นหน้ายางมีให้เลือกยางเล็กและยางใหญ่
 ยาทาหน้ายางตายนึ่ง,ยาดีสำหรับเร่งน้ำยาง,ยาป้ายหน้ายาง,ยาบำรุงเพิ่มน้ำยาง,ยาป้ายยาง,ยาทายางดีดี,สารใส่ต้นยาง
 ป้ายหน้ายางบำรุงน้ำยางเพิ่มน้ำยางมากที่สุด,ยาทายางไม่ใช้สารเร่ง,สารป้ายเปลือกยางตายนึ่ง,ยาต้านเชื้อรา ,ใส่ต้นยางพารา
 วิธีการใช้สารสกัดป้ายหน้ายางเพิ่มผลผลิตและแก้ปัญหายางตายนึ่ง
สำหรับยางปกติเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางพาและยางตายนึ่งที่ต้องการฟื้นต้นและผลิตน้ำยางขึ้นใหม่ โดยใช้สารปรุงแต่เพิ่มผลผลิตน้ำยางพาราบริษัทเยสไอแคนโดยพิจารณาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้คู่กัน 2 ชนิด ใช้สำหรับทาที่รอยกรีดและพ่นบริเวณหน้ายางตามอายุของต้นยางพารา ดังนี้
ปุ๋ย นาโนใส่ ยางพารา,ใส่ปุ๋ยยางพารา,วายไอซี แคปซูล นาโน, ปุ๋ยนาโนเพิ่มผลผลิตน้ำยางพารา,แคปซูลนาโน
1.ต้นยางที่อายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป ใช้จุลินทรีย์ นาโนสปริง คู่กับ นาโนสปาร์ค ใช้นาโนสปาร์คทาที่บริเวณรอยกรีด และใช้นาโนสปริงพ่นสเปรย์บริเวณหน้ายาง
 เพิ่มน้ำยาง,แก้ไขยางตายนึ่ง,ใส่ปุ๋ยต้นยาง, ปุ๋ยนาโนพ่นต้นยาง,ลดต้นทุนปุ๋ยยางพารา,ราคาน้ำยางดิบ
2.ต้นยางที่อายุต่ำกว่า 15 ปีใช้จุลินทรีย์นาโนสปริงคู่กับนาโนสปีดใช้นาโนสปีด ทาที่บริเวณรอยกรีด และใช้นาโนสปริงพ่นสเปรย์บริเวณหน้ายาง
 ยาทาหน้ายางตราหมายิ้ม,ยาทาหน้ายางตายนึ่ง,ยาทาหน้ายางสปาร์คนาโน,สปีดนาโน,สปริงนาโนจุลินทรีย์,spark nano yic
ชุดอาหารเสริมพืชบำรุงต้นยางและเพิ่มน้ำยาง สารป้ายหน้ายางเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับสวนยางที่ใช้เพิ่มน้ำยางและบำรุงต้นยางพารา จากปัญหาเกษตรกรใช้ปุ๋ยแพง ผลผลิตทางการเกษตรได้น้อยลดลงตามลำดับและ ราคาผลผลิตตกต่ำไม่ได้ผลตามการประกันราคาผลผลิตสิ่งที่เป็นปัญหายาวนาของเกษตรกร ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนและสาเหตุที่เกิดจากสภาพภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เร็วร้าย บริษัทเยสไอแคนได้มีส่วนร่วมแก้ป้ญหาให้กับเกษตรกรโดยสรรหาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพืชดีดีเพื่อทดแทนต้นทุนที่สูญเสียไปลองวิธีไหนไม่พอใจ ลองผลิตภัณฑ์นาโนเยสไอแคน
ยาทาบอกลายางตายนึ่ง,ยากำจัดเชื้อราไฟท็อปเทอร่า,ปุ๋ยทาหน้ายางตายนึ่ง,ปุ๋ยยาป้ายหน้ายาง,สารป้ายยาง
 สารทายางสปาร์ค,จุลินทรีย์สปริง,ยาทาหน้ายางสปีด,สปีดนาโนจุลินทรีย์,สปาร์คนาโนวายไอซี,สปริงวายไอซี นาโนสปริง
 การใช้ปุ๋ยนาโนบำรุงต้นยางและเพิ่มน้ำยาง สาเหตุของการที่ต้นยางพาราขาดน้ำยาง หรือต้นยางโทรมเนื่องจากการได้รับธาตุอาหารไม่เพียงพอสำหรับการบำรุง ยางที่โตพร้อมกรีดน้ำยาง ท่อเจริญของยางต้องผลิตน้ำยางเพื่อนำไปหล่อเลี้ยงลำต้นและโครงสร้างของยาง แต่ถูกแบ่งออกเป็นผลผลิตของเกษตรกรในรูปของน้ำยางดิบ ทำให้ต้นยางโทรมลง การกรีดยางแบบต่อเนื่องไม่หยุดพักหน้ายาง การใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมากทำให้สภาพของดินเสื่อมจับตัวแข็งต้นยางไม่สามารถดูดซับอาหารจากดินได้พอเพียงในการบำรุงต้น สิ่งเหล่านี้เกิดจากการให้ธาตุอาหารบำรุงต้นยางไม่เพียงพอ การใช้อาหารเสริมพืชฉีดพ่นที่ลำต้นยางเป็นการให้ธาตุอาหารบำรุงต้นยางได้อีกทางหนึ่งที่ลดความเป็นกรดด่างของดิน ปรับปรุงโครงสร้างของดินโดยใช้ร่วมกับปุ๋ยทางดินในปริมาณที่ลำลง เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของดินไว้ ธาตุอาหารพืชที่ได้จากปุ๋ยนาโนหรืออาหารเสริมพืชเป็นพลังงานธาตุที่ยางนำไปใช้ได้โดยตรงซึ่งแตกต่างจากการให้ปุ๋ยแร่ธาตุทางดิน จึงเป็นวิธีหนึ่งของการบำรุงต้นยางให้สมบูรณ์ ใช้วายไอซีแค็ปซูลนาโน ร่วมกับวายไอซีนาโนพลัส(ชนิดน้ำ) ร่วมกัน ฉีดพ่นต้นยาง
 สุดยอดยาทาหน้ายาง,ยาทาหน้ายางดีที่สุด,ไม่ใช้สารเร่งหน้ายาง,สารอินทรีย์ทายางพารา,ทายางตายนึ่ง,นาโนทาหน้ายาง
 แก้ปัญหาหน้ายางตายนึ่งหมายิ้ม,สารเร่งน้ำยาง,สารป้ายยางที่ตายนึ่ง,อินทรีย์ทาหน้ายาง,อาหารยางพารา,ทาหน้ายางดีที่สุด
วายไอซีแค็ปซูลนาโน Yic Capsule Nano อาหารพืชชนิดผงในรูปนาโนสูตรปุ๋ยจากแคนนาดา ประกอบด้วยโมเลกุลสารหลายชนิดและฮิวมิคแอซิด ละลายน้ำได้ และแลกประจุได้ นวัตกรรมใหม่ล่าสุด นาโนเทคโนโลยี ช่วยบำรุงพืชเมื่อตกตะกอนหน้าผิวดินจะ ปรับสภาพโครงสร้างของดินเหนียวให้คลายตัวอุ้มน้ำและ
ระบายอากาศได้ดีขึ้น ระบบของรากดูดซับธาตุอาหารได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดินไม่ให้เปลี่ยนแปลงเร็วที่สาเหตุเกิดจากการเติมเคมีธาตุลงดินจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง การใช้ฉีดพ่นโดยตรงที่ลำต้นและใบพืชจะสามารถดูดซับธาตุอาหารไปใช้ได้โดยตรง นาโนธาตุจะปลดปล่อยอะตอมได้อย่าง  และต่อเนื่อง ทำให้พืชใช้ในการพัฒนาการเจริญเติบโตแก้ปัญหาการขาดธาตุอาหาร
 ขายยาทาหน้ายาง,ตัวแทนยาทาหน้ายางเยสไอแคน,ปุ๋ยกับยางตายนึ่ง,สารทาหน้ายางวายไอซี ,yic nano spring,น้ำยางดี
อัตราการใช้ แค็ปซูลนาโน 1 แค็ปซูลผสมน้ำ 20-40 ลิตร ฉีดพ่นทุก 15-30 วัน
ราคาจำหน่าย กระปุก 120 แค็ปซูล ราคาปกติ 3,500 บาท สมาชิก 2,500 บาท
 
การใช้อาหารเสริมพืชร่วมกันทั้งสองชนิดแบบแค็ปซูล และแบบน้ำทำให้สมบูรณ์ขึ้น
   วายไอซีนาโน+พลัส (YIC Nano Plus) อาหารเสริมพืชชนิดน้ำเข้มข้นสำหรับใช้ร่วมกับวายไอซีแค็ปซูลนาโน เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหารพืชได้สูงขึ้นและรวดเร็วขึ้นได้อย่างน่ามหัศจรรย์  ขนาดทดลอง 50ซีซี ใช้กับพืชได้ 25ไร่ ที่ประหยัดต้นทุนในการซื้อนำไปทดลอง  อัตราการใช้ 2 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ราคา 350 บาท
การสมัครสมาชิก สั่งซื้อ1 กระปุก 2,500 บาท  สมัครสมาชิก ฟรี
การสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่าย หรือสั่งซื้อกับศูนย์อาหารเสริมพืชออนไลน์

ศูนย์จำหน่ายอาหารเสริมพืชเยสไอแคนออนไลน์
รับประกันผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพืชทดลองแล้วดี
รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทุกจังหวัดทั่วประเทศ
จัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์โดยตรงถึงลูกค่าสั่งซื้อ

เรือเอก สมพงษ์ การัณยศิลป์ โทร.081-9883799
Line ID     : sianpui

ผลการใช้อาหารเสริมพืชนาโนแค็ปซูล เยสไอแคน วีดีโอภาพ คลิ๊กดู+++
มันสำปะหลัง    นาข้าว YIC  ผักชี ผักคื่นฉ่าย  มะนาวออกดอก เห็ดนาโนYIC 
นาข้าวใช้ปุ๋ยYIC แก้นาข้าวที่ป่วย   ดอกเบญจมาศ ดอกมะลิ-กุหลาบ YICแพ็คเกจใหม่
 
ปุ่ย-ข้าวอยุธยา ปุ๋ย-ผักไฮโดรฯ ปุ๋ย-มะระจีน ปุ๋ย-ข้าวโพด  ปุ๋ย-ไร่อ้อย

 


ความต้องการ : สอบถามข้อมูล
สั่งซื้อ
เป็นตัวแทนจำหน่าย
ชื่อ-นามสกุล :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
จังหวัด :  *
ทีอยู่จัดส่ง(กรณีสั่งซื้อ) :
email (ถ้ามี) :ปุ๋ยนาโนกับสวนยางพารา

เรียนกรีดยางพารา-สอนกรีดยาง article
การปลูกไม้ไผ่ตงลืมแล้ง-ปุ๋ยอินทรีย์นาโนวายไอซี article
หน่อไม้ไผ่บงหวาน-ปุ๋ยอินทรีย์นาโน article
การพักกรีดยางและการบำรุงต้นยาง article
อุปกรณ์และสารเพิ่มผลผลิตสำหรับสวนยางพารา article
ขายมีดกรีดยางนกเงือก-ฮอร์โมนเร่งน้ำยาง article
สวนยางพารา article
การเพิ่มเปอร์เซนต์น้ำยางพารา article
เกษตรอินทรีย์ชาวสวนยางพารา article
ปุ๋ยน้ำใส่ต้นยาง article
การปลูกยาง,การใส่ปุ๋ยให้กับสวนยาง article
การใส่ปุ๋ยเพิ่มน้ำยางพารา article
ยางตายนึ่ง-ใช้สารทาหน้ายาง article
มีดกรีดยางตรานกเงือก articleศูนย์บริการ ค้นหา และ สอบถามข้อมูลข่าวสาร -ร้านค้าผลิตภัณฑ์เกษตรออนไลน์ -เว็บไซต์-www.phikanes.com -จำหน่าย ปุ๋ยแคปซูลนาโน,ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนาโน-อาหารเสริมน้ำมันรำข้าว-รับสมัครตัวแทนจำหน่ายร้านค้าทุกจังหวัด จัดส่งไปรษณีย