39522755 ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนชนิดผงธาตุอาหารพืชปุ๋ยดีสำหรับใส่ต้นยางฉีดพ่นปุ๋ยบำรุงต้นยาง เพิ่มน้ำยางได้เปอร์เย็นต์น้ำยางเพิ่มมากขึ้น และใช้ไรซ์โกลด์ป้องกันเชื้อราหน้ายางแก้ปัญหายางตายนึ่ง ช่วยรำรุงดินและบำรุงระบบรากฝอยของต้นยางพารา หาอหารได้เก่ง ปุ๋ยแคนนาดา
dot dot
เว็บไซต์ จดทะเบียน DBD
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot
dot
เกี่ยวกับองค์เทพ
dot
dot
เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย
dot
dot
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
dot
dot
หมวดสินค้า/การบริการ
dot
bulletปุ๋ยอินทรีย์เอไอบิสเนตไทย
dot
ศูนย์บริการสินค้า
dot
dot
ตรวจล็อตเตอร์รี่
dot
dot
มิตรภาพสำหรับเพื่อน
dot
dot
ความรู้ทั่วไป
dot
dot
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
dot


ปุ๋ยแคปซูลสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยสำหรับต้นยาง เพิ่มน้ำยาง
ปุ๋ย สำหรับยาสูบใบใหญ่
แคปซูลนาโน กับมะระจีน
อาหารเสริมพืชดอกดาวเรือง
ปุ่ยนาโน ใส่บวบ


ปุ๋ยน้ำใส่ต้นยาง article
 ปุ๋ยพ่นยาง นาโน แคปซูล l ปุ๋ยวายไอซี  แค็ปซูลนาโน l นาโน บริษัท เยส ไอ แคน l นาโน ใส่ ต้นยาง เพิ่มน้ำยาง พารา
การใส่ปุ๋ยบำรุงดินสวนยาง ปุ่ยเม็ดอินทรีย์ หรือปุ๋ยเคมี อย่างสม่ำเสริมและใช้ปุ๋ยเคมีสูตรที่เหมาะสมที่ใช้กับต้นยางพารา  เป็นวิธีการดูแลสวนยางโดยการบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์เอไอบิสเนต เป็นปุ๋ยคุณภาพดีได้มาตรฐาน ใช้หว่านรอบทรงพุ่มยาง หรือระหว่างร่องต้นยาง ช่วยบำรุงดินและมีธาตุอาหารช่วยบำรุงต้นยาง เป็นการสร้างไนโตรเจนในดินสำหรับสวนยาง เพียงปีละ 1- 2 ครั้ง ไร่ละ 50-100 กิโลกรัม

ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปุ๋ยที่ใช้ใช้สำหรับการบำรุงดินและบำรุงพืชจะมีจุลินทรีย์ที่ช่วยในการย่อยสลายธาตุต่าง ๆในปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มธาตุอาหารบำรุงพืช ในดิน และมีธาตุอาหารช่วยบำรุงพืชที่ต่ำกว่าปุ๋ยเค มีทั่วไป ปุ๋ยอินทีรีย์ที่มีทั้งแบบปุ๋ยอินทรีย์ผสมแม่ปุ๋ย และปุ๋ยอิทรีย์ที่เกิดการหมักวัสดุอินทีรย์ให้กลายเป็นปุ๋ยที่พร้อมสลายธาตุอาหารอินทรีย์ที่มีประโยชน์กับพืช ปุ๋ยอินทรีย์มีผู้จำหน่ายจำนวนมากมีทั้งเป็นปุ๋ยที่ได้การรับรองมาตรฐานจาก กรมวิชาการเกษตร และปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่ได้การรับรองซึ่งราคาจำหน่ายที่แตกต่างกัน วิธีใช้  หว่านรอบต้นสำหรับบำรุงดินให้แก่ยางพาราได้ดี

ปุ๋ยนาโน หรืออาหารพืชนาโนมีหลายชนิดเป็นแบบน้ำและแบบชนิดผง ที่ใช้เป็นการบำรุงพืชโดยใช้วิธีผสมน้ำฉีดพ่นบริเวณใบและลำต้น ที่สามารถซึมซับเข้าไปในเซลล์ของพืชได้เร็ว ปุ๋ยนาโนหรืออาหารเสริมพืชแบบนาโน จะ ประกอบด้วยธาตุอาหารบำรุงพืช ได้แก่อาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมของพืชขึ้นอยู่แต่ตามประเภทและชนิดของการนำไปใช้ตามเจตนาของผู้ผลิตเพื่อจำหน่าย ใช้สำหรับบำรุงพืช สำหรับยางพาราเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางพารา และเพิ่มการเจริญเติบโต ช่วยยืดอายุการดำรงอยู่ของยางพารา การแตกตัวของธาตุบำรุงพืชได้อย่างต่อเนื่อง ใช้ฉีดพ่นที่ใบ หรือลำต้น สามารถทำให้พืชดูดซับเข้าไปได้อย่างเร็ว

ดูผลการใช้อาหารเสริมพืชวายไอซีแค็ปซูลนาโน คลิ๊กดู YouTube
 อาหารเสริมพืชวายไอซีแค็ปซูลนาโน เป็นนวัตกรรมใหม่หล้าสุด ที่ผลิตธาตุอาหารนาโนสำหรับพืชชนิดผลแยกโมเลกุลที่เล็กกว่าโมเลกุลในเซลล์ของพืช และสามารถซึมซับเข้าไปในเซลล์พืชได้อย่างรวดเร็ว ได้พัฒนาผลทางเทคโนโลยีให้ใช้ทดแทนปุ๋ยเม็ดทางดิน สามารถใช้ได้สะดวกโดยการฉีดพ่นสำหรับการใช้เดี่ยว ใช้กับยางพาราช่วยเพิ่มเปอร์เซนต์น้ำยาง หรือเร่งการเจริญเติบโต ใช้ร่วมกับปุ๋ยเม็ดโดยวิธีการนำไปคลุกปุ๋ยเม็ดอินทรีย์ หรือปุ๋ยเม็ดเคมีเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยให้มีธาตุอาหารบำรุงพืชได้มากขึ้นยังสามารถลดปริมาณของปุ๋ยเคมีให้ใช้น้อยลง ลดต้นทุน
อาหารเสริมพืชวายไอซีนาโนพลัส เป็นอาหารเสริมพืชชนิดน้ำ ที่มีส่วนผสมของสารธรรมชาติ ได้แก่ สารไซโตไคนิน หรือไคโตซาน เป็นอาหารเสริมพืชชนิดน้ำที่สามารถดูดซึมเข้าไปในเซลล์ของพืชได้เร็วกว่าอาหารเสริมพืชชนิดอื่น คุณสมบัติเป็นสารตั้งต้นช่วยในการดูดซึมธาตุอาหารตามเซลล์ของพืชได้ดี ช่วยให้พืชขยายระบบรากได้ดี มีความต้านทานต่อโรคเชื้อรา ไวรัสที่เกิดจากแมลงศัตรูพืชบางชนิด
อาหารเสริมพืชที่ผ่านการทดสอบและได้ทดลองใช้จริงจากศูนย์จำหน่ายอาหารเสริมพืชแบบนาโนแล้ว มีคุณภาพดีและใช้บำรุงพืชได้ทุกชนิดที่ใช้ฉีดพ่นทางใบและลำต้นของพืช การผสมน้ำราดรดที่บริเวณโคนต้นพืช และการใช้ผสมคลุกปุ๋ยอินทรีย์ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้กับปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพการใช้บำรุงพืชได้มากขึ้น และได้นำผลไปทดลองให้เกษตรกรทดลองใช้โดยการจำหน่ายมีผลตอบรับในด้านผลผลิตของพืชที่ดีขึ้น ได้แก่ โครงการเพาะเห็ด นาข้าว และพืชไร่ พืชผลไม้ ดอกไม้ เป็นต้น จากการเป็นศูนย์จำหน่ายอาหารเสริมพืชแบบออนไลน์ จึงมีผู้ทดลองใช้อาหารเสริมพืชที่นำเสนอจำหน่ายได้แบบหลากหลาย การใช้กลับเข้ามาซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่องจึงวิเคราะห์ผลได้ว่า อาหารเสริมพืชวายไอซีแค็ปซูลนาโนมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของเกษตรกรผู้นำไปใช้กับพืชหลาย ๆ ชนิดในประเทศไทย การตอบรับดี
วายไอซีแค็ปซูลนาโนเป็นอาหารพืชบริษัทเยสไอแคน(ของแท้)
วายไอซีแค็ปซูลนาโนแค็ปซูลนาโน (Y I C Capsule Nano) เป็นอาหารเสริมพืชนาโนชนิดผงบรรจุในแค็ปซูล สูตรปุ๋ยจากแคนนาดาที่ผสมสูตรให้เหมาะสมกำการใช้เป็นอาหารเสริมพืชเพื่อเพิ่มผลผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพืช บริษัทเยสไอแคน คอโปเรชั่นประเทศไทย จำกัด ที่มีกระแสตอบรับจากผู้ใช้สูงมาก
ราคาจำหน่าย ปกติกระปุกละ 3,500 บาท (120 แค็ปซูล) สมาชิก 2,500 บาท
   วายไอซีนาโน+พลัส (YIC Nano Plus) อาหารเสริมพืชชนิดน้ำเข้มข้นสำหรับใช้ร่วมกับวายไอซีแค็ปซูลนาโน เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหารพืชได้สูงขึ้นและรวดเร็วขึ้นได้อย่างน่ามหัศจรรย์  ขนาดทดลอง 50ซีซี ใช้กับพืชได้ 25ไร่ ที่ประหยัดต้นทุนในการซื้อนำไปทดลอง  อัตราการใช้ 2 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ราคา 350 บาท
ศูนย์เกษตรอินทรีย์นาโนออนไลน์ ได้รับอนุญาตจัดจำหน่ายอย่างถูกต้อง

ศูนย์จำหน่ายอาหารเสริมพืชนาโนออนไลน์
จัดส่งสินค้าทั่วประเทศถึงบ้านโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
รับสมัครศูนย์ ตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยนาโนทุกจังหวัด
รับประกันคุณภาพสินค้าจากการทดลองใช้แล้วดี

เรือเอก สมพงษ์ การัณยศิลป์ โทร.081-9883799
Line ID    : sianpui

ผลการทดลองใช้อาหารเสริมพืชวายไอซีแค็ปซูลนาโน   วีดีโอ คลิ๊กดู++++
มันสำปะหลัง    นาข้าว YIC  ผักชี ผักคื่นฉ่าย  มะนาวออกดอก เห็ดนาโนYIC 
นาข้าวใช้ปุ๋ยYIC แก้นาข้าวที่ป่วย   ดอกเบญจมาศ ดอกมะลิ-กุหลาบ YICแพ็คเกจใหม่
 
ปุ่ย-ข้าวอยุธยา ปุ๋ย-ผักไฮโดรฯ ปุ๋ย-มะระจีน ปุ๋ย-ข้าวโพด  ปุ๋ย-ไร่อ้อย

 


ความต้องการ : สอบถามข้อมูล
สั่งซื้อ
เป็นตัวแทนจำหน่าย
ชื่อ-นามสกุล :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
จังหวัด :  *
ทีอยู่จัดส่ง(กรณีสั่งซื้อ) :
email (ถ้ามี) :ปุ๋ยนาโนกับสวนยางพารา

ชุดบำรุงหน้ายาง ยางตายนึ่ง article
เรียนกรีดยางพารา-สอนกรีดยาง article
การปลูกไม้ไผ่ตงลืมแล้ง-ปุ๋ยอินทรีย์นาโนวายไอซี article
หน่อไม้ไผ่บงหวาน-ปุ๋ยอินทรีย์นาโน article
การพักกรีดยางและการบำรุงต้นยาง article
อุปกรณ์และสารเพิ่มผลผลิตสำหรับสวนยางพารา article
ขายมีดกรีดยางนกเงือก-ฮอร์โมนเร่งน้ำยาง article
สวนยางพารา article
การเพิ่มเปอร์เซนต์น้ำยางพารา article
เกษตรอินทรีย์ชาวสวนยางพารา article
การปลูกยาง,การใส่ปุ๋ยให้กับสวนยาง article
การใส่ปุ๋ยเพิ่มน้ำยางพารา article
ยางตายนึ่ง-ใช้สารทาหน้ายาง article
มีดกรีดยางตรานกเงือก articleศูนย์บริการ ค้นหา และ สอบถามข้อมูลข่าวสาร -ร้านค้าผลิตภัณฑ์เกษตรออนไลน์ -เว็บไซต์-www.phikanes.com -จำหน่าย ปุ๋ยแคปซูลนาโน,ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนาโน-อาหารเสริมน้ำมันรำข้าว-รับสมัครตัวแทนจำหน่ายร้านค้าทุกจังหวัด จัดส่งไปรษณีย