39522755 สารอินทรีย์ป้ายทาที่หน้ายางเร่งน้ำยางพาราแก้ปัญหาหน้ายางแห้ง ยางตายนึ่ง เป็นยางเปลือกแห้งไม่มีน้ำยางใช้ปุ๋ยเอ็นฟังก์ชั่นฉีดพ่นเดือนละ 3-4 ครั้ง ใช้เวลา 60 วันสามารถกรีดน้ำยางได้เหมือนเดิม เหลาเปลือกยางออกแล้วฉีดพ่นปุ๋ยเอ็นฟังก์ชั่นทุก 7-10 วัน
dot dot
เว็บไซต์ จดทะเบียน DBD
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot
dot
เกี่ยวกับองค์เทพ
dot
dot
เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย
dot
dot
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
dot
dot
หมวดสินค้า/การบริการ
dot
bulletปุ๋ยอินทรีย์เอไอบิสเนตไทย
dot
ศูนย์บริการสินค้า
dot
dot
ตรวจล็อตเตอร์รี่
dot
dot
มิตรภาพสำหรับเพื่อน
dot
dot
ความรู้ทั่วไป
dot
dot
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
dot


ปุ๋ยแคปซูลสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยสำหรับต้นยาง เพิ่มน้ำยาง
ปุ๋ย สำหรับยาสูบใบใหญ่
แคปซูลนาโน กับมะระจีน
อาหารเสริมพืชดอกดาวเรือง
ปุ่ยนาโน ใส่บวบ


ยางตายนึ่ง-ใช้สารทาหน้ายาง article

ยางเปลือกแห้ง หรือยางตายนึ่ง คือยางพาราที่ไม่มีน้ำยางในขณะที่ต้นยังไม่ตายเป็นเหมือนต้นพืชตามปกติ มีความผิดปกติตรงที่ไม่มีน้ำยางไหลในขณะที่ทำการกรีดยาง สาเหตุใหญ่ ๆที่ทำให้ต้นยางตายนึ่ง คือ การดูดซับธาตุอาหารที่ไปหล่อเลี้ยงต้นยางไม่เพียงพอ มาจากขาดปุ๋ย หรือดินเสื่อม ดินไม่รับปุ๋ย ไม่รับธาตุอาหารที่จำเป็นให้แก่ยาง หรือการกรีดยางมากจนเกินไปทำให้ยางไม่สามารถผลิตน้ำยางได้อีกเกิดจากการเสื่อมต้นยาง โดยตรง หรืออาจเกิดจากการใช้ฮอรโมนเร่งผลิตน้ำยางอย่างต่อเนื่องจึงมีผลในระยะสุดท้ายทำให้ยางหยุดการผลิตน้ำยาง

ยางพาราฟื้นชีพกับวิธีการจัดการสวนยางที่เสื่อมโทรมครบวงจร
Super 3s ,Super rich,ยาทาหน้ายางตายนึ่ง,สารอินทรีย์ซูปเปอร์ 3เอส,ซุเปอร์ริช,สารอินทรีย์แก้ยางตายนึ่ง,สปาร์นาโน
ชุดบำรุงต้นยางแบบครบวงจร สูตรรวมผสมน้ำฉีดพ่น ต้นยางตายนึ่ง
แค็ปซูลนาโน นาโนพลัส นาโนสปริง นาโนสปาร์ค
ชุดทดลอง สำหรับเพิ่มผลผลิตน้ำยางพารา และแก้ปัญหายางตายนึ่ง สำหรัยต้นยางพารา 1,000 ต้น ใช้ผสมน้ำฉีดพ่นทุก 15-30 วัน ราคาจำหน่าย เพียง 1,650 บาท จัดส่งฟรี EMS. สั่งซื้อได้ที่ ศูนย์เกษตรอินทรีย์นาโนออนไลน์
วายไอซีแค็ปซูลนาโน โนพลัส นาโนสปาร์ค นาโนสปริง

วิธีการแก้ไขยางเปลือกแห้ง หรือยางตายนึ่ง

1.การบำรุงดินด้วยการเติมอินทรีย์ธาตุลงดินเพื่อปรับโครงสร้างและฟื้นฟูสภาพของดินให้สมบูรณ์ ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงให้เหลือปริมาณหรืออัตราที่เพียงพอเหมาะ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มอินทรีย์ธาตุให้แก่ดิน อาจใช้เวลา  1-3 ปีเป็นอย่างต่ำ แต่ก็ยังดีกว่าต้องเสียเวลาที่ปลุกต้นยางใหม่
2.การเติมธาตุอาหารที่จำเป็นให้แก่ยางแทนปุ๋ยเคมี ที่ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมสำหรับพืช เพื่อให้ต้นยางได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอในการฟื้นตัวได้ดี เป็นการทดแทนธาตุอาหารจากปุ๋ยเคมีที่ลดน้อยลงไป ธาตอาหารทดแทนปุ๋ยเคมีจะอยู่ในรูปของปุ๋ยที่ใช้ฉีดพ่นทางใบและลำต้น เป็นอะตอมมิคนาโน พืชสามารถนำไปใช้ได้ในทันที
 3. การดูแลต้นยาง เกี่ยวกับโรคของต้นยาง เช่นโรคเชื้อราต่าง ๆ ที่เปลือกยาง ใช้สารเคมีกำจัดโรคเชื้อรา หรือ ใช้สารอินทรีย์ในการกำจัดเชื้อรา ซึ่งปัจจุบันมีผลิตออกมาจำหน่ายทั่วไป เช่น วายไอซีนาโนสปริง(YIC Nano Spring) วายไอซีนาโนสปาร์ค(YIC Nano Spark) และ วายไอซีนาโนสปีด(YIC Nano Speed)
4.การบำรุงต้นยางให้สมบูรณ์ทั้งระบบ ใช้อาหารนาโนและจุลินทรีย์ฉีดพ่นทุก 15 วัน อัตราการใช้ แค็ปซูลนาโน 3 ซีซี นาโนพลัส 3 ซีซี นาโนสปริง 1 ซีซี นาโนสปาร์ค 1 ซีซี ฉีดพ่นที่ลำต้น ทุก 7 วัน 2-3 ครั้ง และทุก 15 วัน อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ต้นยางผลิตน้ำยางได้ตลอดทั้งปี การเลือกปิดหน้ายางตามความเหมาะสมไม่ต้องปิดหน้ายางเนื่องจากความจำเป็นเพราะยางผลัดใบ
สารอินทรีย์ปรับปรุงหน้ายางพารา และเพิ่มผลิตน้ำยาง  สำหรับยางตายนึ่ง หรือใช้เพิ่มปริมาณน้ำยางได้ไม่ต่ำกว่า 10% ศูนย์เกษตรนาโนออนไลน์ ได้ทำการทดลองเห็นกับตาตนเอง จึงขอรับประกันคุณภาพสินค้า สำหรับลูกค้าชาวสวนยาง มีชนิดที่ใช้ทาและสเปรย์ ใช้คู่กัน เลือกใช้แบบยางอายุต่ำกว่า 15ปี หรือ 15 ปีขึ้นไป
สินค้าผ่านการทดสอบจากศูนย์ฯ แล้ว
ศูนย์ได้ขออนุญาตทางบริษัทจัดทำชุดทดลองสำหรับต้นยางตายนึ่ง 60 ต้น
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นชุดทดลองสำหรับการนำไปใช้ เพื่อดูประสิทธิภาพที่ใช้ได้จริง
การใช้ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนวายไอซี กับต้นยางเปลือกแห้ง หรือยางตายนึ่ง แค็ปซูลนาโนธาตุอาหารพืชในรูปของนาโนเป็นธาตุอินทรีย์หลายชนิดรวมกับฮิวมิคแอซิด ช่วยบำรุงพืชเซลล์พืชสามารถดูดซับนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วโดยการฉีดพ่นที่ลำต้น หรือใบ ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีทางดินได้มากกว่า 50% เหมาะสำหรับต้นยางเปลือกแห้ง หรือต้นยางตายนึ่ง หน้ายางเป็นเชื้อรา  สามารถฟื้นฟูสภาพของยางให้กับมากรีดได้อีกตามปกติน้ำยางข้นจับตัวได้เร็วสร้างเซลเปลือกยาง ได้แก่ ยางกรีดหมดเปลือกยาง หรือเปลือกยางที่ไฟไหม้ อาหารเสริมพืชวายไอซีแค็ปซูลนาโน ประสิทฺธิภาพสูงช่วยบำรุงและสร้างเซลใหม่ของต้นยางได้ดี
วิธีใช้ปุ๋ยนาโนอาหารเสริมพืชวายไอซีแค็ปซูลนาโน สำหรับยางตายนึ่ง หากเปลือกยางแห้ง ทำการฉีดพ่นด้วยปุ๋ยแค็ปซูลนาโนทุก 10 วัน เดือนละ 2-3 ครั้ง เป็นเวลาอย่างต่อเนื่อง3 เดือนอย่างน้อย จะทำให้สามารถกรีดยางได้ตามปกติ หลังจากนั้นใช้การบำรุงต้นยางเพิ่มน้ำยางใช้ฉีดพ่นเดือนละ 1 ครั้ง ลดอัตราปุ๋ยเคมีให้น้อยลงเหลือ 50% ลดการใช้น้ำยาเร่งน้ำยาง  อาหารเสริมพืชวายไอซีแค็ปซูลนาโนมีธาตุอาหารอินทรีย์ที่ทำให้เพียงพอสำหรับต้นยางนำไปใช้บำรุงต้นและเพิ่มน้ำยาง เพียงแต่ให้ปุ๋ยอินทรีย็อาหารทา
สำหรับยางที่หมดเปลือกกรีด แต่ยางปกติ ใช้วิธีเพาะเลี้ยงเซลเนื้อเยื่อเปลือกยางใหม่ โดยการขูดเปลือกยางออกให้เรียบ แล้วทางด้วยปูนขาว ใช้อาหารเสริมพืชวายไอซีแค็ปซูลนาโนผสมวายไอซีนาโนพลัสผสมน้ำฉีดพ่นทุก 10 วันเดือนเดือนละ 2 ครั้ง ติดต่อกัน 3 เดือน หลังจาต้นยางสร้างเซลล์แล้วฉีดพ่นเดือนละ ครั้งเพื่อสร้างเปลือกยางให้สมบูรณ์ และเพิ่มเปอร์เซนต์ของน้ำยางให้มากขึ้นงดิน สำหรับบำรุงดินปรับสภาพของหน้าดิน
สารอินทรีย์สังเคราะห์สำหรับป้ายหน้ายาง เหมาะสำหรับใช้กับต้นยางพารา แก้ปัญหาเชื้อราต่าง ๆ ที่ผิวเปลือกยาง ทำให้หน้ายางนิ่มใช้ร่วมกับปุ๋ยแค็ปซูลนาโน วายไอซีนาโนพลัส ฉีดพ่นที่ลำต้น ทำให้ต้นยางมีเปอร์เซนต์น้ำยางเพิ่มขึ้น หน้ายางกรีดง่าย ช่วยกำจัดเชื้อราที่บริเวณหน้ายางและเปลือกของยาง โรคต่าง ๆ สำหรับต้นยางที่เกิดจากเชื้อราที่เปลือกหน้ายาง (กำลังจะออกจำหน่ายเร็ว ๆ นี้)
 สารป้ายหน้ายยางตราเพ็ชร,ยาทาหน้ายางตายนึ่งตาเพ็ชร,ยาทายางวายไอซี,นาโนสปาร์คทาหน้ายางตายนึ่ง
สารทาหน้ายางที่ได้รับการทดสอบผลแล้วดีจริง
 สารปรุงแต่งสำหรับเพิ่มผลผลิตน้ำยางพาราสารอินทรีย์จากธรรมชาติที่ใช้บำรุงต้นยางพาราโดยวิธีการป้ายบริเวณรอยกรีด และใช้แบบสเปร์ยที่บริเวณหน้ายาง แก้ปัญหาต้นยางเป็นโรคเชื้อราไพท็อบเธอร่าไม่ผลิตน้ำยาย ยางหน้าตาย หรือยางตายนึ่ง ช่วยฟื้นฟูต้นยางเห็นผลภายใน 24 ชั่วโมง สำหรับยางตายนึ่งที่ไม่ผลิตน้ำยางรับประกันเห็นผลภายใน 7 วัน ใช้วายไอซีนนาโนสปาร์ค (YIC Nano Spark) วายไอซีนาโนสปริง (YIC Nano Spring) และวายไอซีนาโนสปีด (YIC Nano Speed)
 วิเคราะห์การใช้สารทาหน้ายาง การใช้สารปรุงแต่งอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางพารา และการใช้จุลินทรีย์เข้าทำลายกำจัดเชื้อราไพท็อปเธอร่า นั้น มีคามจำเป็นเบื้องต้น เพื่อหยุดการเข้าทำลายเซลของเชื้อรา และกระตุ้นระบบจัดเรียงท่อน้ำยางให้ทำการผลิตน้ำยางที่เพิ่มขึ้น และฟื้ยฟูสภาพของยาตายนึ่งในช่วงแรก เนื่องจากการให้ปุ๋ยกับต้นยางไม่เพียงพอในการฟื้นฟูสภาพเซลล์ในลักษณะของยางหน้าตาย การฉีดพ่นด้วยอาหารพืชนาโนไม่สามารถซึมเข้าในเนื้อเยื่อเพื่อเป็นอาหารเซลพืชได้มากนัก เบื้องต้นใช้สารอินทีย์ทาป้ายหน้ายาง วายไอซีนาโนสปาร์ค (YIC Nano Spark) บริเวณรอยกรีดและพ่นสเปรย์หน้ายางด้วยจุลินทรีย์ วายไอซีนาโนสปริง(YIC Nano Spring) ช่วยฟื้นฟูทำให้ยางพาราได้กลับมาผลิตน้ำยางได้ใหม่อีกครั้งหลังจากยางตายนึ่ง และเพิ่มผลผลิตน้ำยางให้กับต้นพารา หลังจากนั้นทำการบำรุงต้นยางโดยให้อาหารของพืชกับต้นยางอย่างถูกต้อง ปุ๋ยทางดิน หรือปุ่ยทางเซลพืช(อาหารเสริมพืชวายไอซีแค็ปซุลนาโน) จะช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวสวนยาง
วิเคราะห์ปุ๋ยแค็ปซูลนาโน ศูนย์จำหน่ายและทดสอบประสทธิภาพอาหารเสริมพืชนาโน ประเทศไทย ได้ทำการทดสอบแค็ปซูลนาโนแล้ว มีประสิทธิภาพการบำรุงพืชสูง มีโปแตสเซียมสูง รวมกับฮิวมิคแอซิด ช่วยปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดินช่วยทำให้ผิวหน้าดินร่วนซุยอุ้มน้ำ และระบายอากาศได้ดี ช่วยสร้างโครงระบบรากของพืชให้ขยายตัวได้มาก เพิ่มความเป็นสีเขียวให้แก่พืช สร้างแป้งน้ำตาลเร็ว และจำนวนการออกดอกได้ ทำให้เพิ่มผลิต การติดผลดก ใช้ฉีดพ่น ราดโคน หรือผสมคลุกกับปุ๋ยอินทรีย์เม็ด เพื่อช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ปุ๋ยอินทรีย์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น
ศูนย์จำหน่ายและทดสอบประสทธิภาพอาหารเสริมพืชนาโน เป็นกลุ่มเกษตรนาโนที่มีประสบการณ์จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์เม็ด และอาหารเสริมพืชประเภทนาโน มามากกว่า 10 ปี สำหรับการนำไปใช้กับพืชทางการเกษตรหลากหลายชนิด และได้ทำการทดสอบจำหน่ายอาหารเสริมพืชแต่ละชนิดมากกว่า10บริษัทในประเทศไทยจึงมีความชำนาญ ประสบการณ์สูงในด้านการวิเคราะห์การใช้ปุ๋ยกับพืช
แค็ปซูลนาโนวายไอซี (YIC Capsule Nano) อาหารเสริมแบบนาโนธาตุอาหารของพืชที่ประกอบด้วยธาตุอินทรีย์และฮิวมิคแอซิดที่มีคุณสมบัติช่วยบำรุงพืช และช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด-ด่างของดิน ช่วยระบบโครงสร้างของดินที่เหนียวแข็งเป็นดานให้อ่อนตัวร่วนซุยสามารถอุ้มน้ำ ระบายอากาศได้ดี
เป็นสูตรปุ๋ยจากประเทศแคนนาดา ที่ใช้บำรุงพืชในสภาพอากาศที่เย็นจัดและร้อนจัด และสูตรจากประเทศอิสราเอลที่ช่วยทำให้พืชมีความทนแล้งในช่วยฤดูกาลที่รอสภาพของน้ำฝน การใช้ฉีดพ่น ราดโคนต้น หรือผสมคลุกปุ๋ยอินทรีย์ ช่วยเร่งการเจริญเติบโต ส่วนผสมธาตุอาหารแตละชนิดที่พอเหมาะสำหรับพืชในการนำไปใช้อย่างต่อเนื่องที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในเมืองไทยและต่างประเทศที่เป็นสูตรลักษณะอาหารบำรุงพืชที่เป็นกลางสามารถใช้ได้ทุกสภาพภูมิประเทศ แลสภาพภูมิอากาศ หรือใช้แช่เมล็ด ท่อนพันธุ์พืช ช่วยให้ทนต่อสภาพแห้งแล้งก่อนรับน้ำฝน การใช้เดี่ยวสามารถบำรุงพืชตามอัตราส่วนของธาตุที่เป็นส่วนผสม หรือใช้ร่วมกับสารดูดซึมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมเมื่อใช้ฉีดพ่น สารไซโตไคนิน ไคโตซาน
   วายไอซีนาโน+พลัส (YIC Nano Plus) อาหารเสริมพืชชนิดน้ำเข้มข้นสำหรับใช้ร่วมกับวายไอซีแค็ปซูลนาโน เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหารพืชได้สูงขึ้นและรวดเร็วขึ้นได้อย่างน่ามหัศจรรย์  ขนาดทดลอง 50ซีซี ใช้กับพืชได้ 25ไร่ ที่ประหยัดต้นทุนในการซื้อนำไปทดลอง  อัตราการใช้ 2 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ราคา 350 บาท
สั่งซื้อสินค้ากับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศกับศูนย์จำหน่ายโดยตรง จัดส่งฟรี

ศูนย์จำหน่ายอาหารเสริมพืชอินทรีย์นาโนออนไลน์
เลือกส่งสินค้าโดยวิธีโอนเงิน เข้าบัญชีธนาคาร
รับประกันคุณภาพจากการได้ทดลองใช้เองแล้ว
รับสมัครตัวแทน ศูนย์จำหน่ายทั่วประเทศ

เรือเอก สมพงษ์ การัณยศิลป์ โทร.081-9883799
Line ID     : sianpui

ผลจากการใช้อาหารเสริมพืชวายไอซีแค็ปซูลนาโน  คลิปวีดีโอ เลือกคลิ๊กดู++++
มันสำปะหลัง    นาข้าว YIC  ผักชี ผักคื่นฉ่าย  มะนาวออกดอก เห็ดนาโนYIC 
นาข้าวใช้ปุ๋ยYIC แก้นาข้าวที่ป่วย   ดอกเบญจมาศ ดอกมะลิ-กุหลาบ YICแพ็คเกจใหม่
 
ปุ่ย-ข้าวอยุธยา ปุ๋ย-ผักไฮโดรฯ ปุ๋ย-มะระจีน ปุ๋ย-ข้าวโพด  ปุ๋ย-ไร่อ้อย

 


ความต้องการ : สอบถามข้อมูล
สั่งซื้อ
เป็นตัวแทนจำหน่าย
ชื่อ-นามสกุล :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
จังหวัด :  *
ทีอยู่จัดส่ง(กรณีสั่งซื้อ) :
email (ถ้ามี) :ปุ๋ยนาโนกับสวนยางพารา

ชุดบำรุงหน้ายาง ยางตายนึ่ง article
เรียนกรีดยางพารา-สอนกรีดยาง article
การปลูกไม้ไผ่ตงลืมแล้ง-ปุ๋ยอินทรีย์นาโนวายไอซี article
หน่อไม้ไผ่บงหวาน-ปุ๋ยอินทรีย์นาโน article
การพักกรีดยางและการบำรุงต้นยาง article
อุปกรณ์และสารเพิ่มผลผลิตสำหรับสวนยางพารา article
ขายมีดกรีดยางนกเงือก-ฮอร์โมนเร่งน้ำยาง article
สวนยางพารา article
การเพิ่มเปอร์เซนต์น้ำยางพารา article
เกษตรอินทรีย์ชาวสวนยางพารา article
ปุ๋ยน้ำใส่ต้นยาง article
การปลูกยาง,การใส่ปุ๋ยให้กับสวนยาง article
การใส่ปุ๋ยเพิ่มน้ำยางพารา article
มีดกรีดยางตรานกเงือก articleศูนย์บริการ ค้นหา และ สอบถามข้อมูลข่าวสาร -ร้านค้าผลิตภัณฑ์เกษตรออนไลน์ -เว็บไซต์-www.phikanes.com -จำหน่าย ปุ๋ยแคปซูลนาโน,ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนาโน-อาหารเสริมน้ำมันรำข้าว-รับสมัครตัวแทนจำหน่ายร้านค้าทุกจังหวัด จัดส่งไปรษณีย