39522755 ปุ๋ยเอ็นฟังก์ชั่นใช้ฉีดพ่นบริเวณลำต้นยางพาราช่วยเพิ่มเปอร์เซนต์น้ำยาง ทำให้ได้น้ำยางเข้มข้น และมีน้ำยางไหลดี ไม่ทำให้ต้นยางตายนึ่งเพราะการใช้ปุ๋ยเอ็นฟังก์ชั่นเป็นการให้ธาตุอาหาร(ปุ๋ย)แก่ต้นยางไม่ใช่ตัวเร่ง(ฮอร์โมน) เพื่อเร่งให้ต้นยางผลิตน้ำยาง
dot dot
เว็บไซต์ จดทะเบียน DBD
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot
dot
เกี่ยวกับองค์เทพ
dot
dot
เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย
dot
dot
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
dot
dot
หมวดสินค้า/การบริการ
dot
bulletปุ๋ยอินทรีย์เอไอบิสเนตไทย
dot
ศูนย์บริการสินค้า
dot
dot
ตรวจล็อตเตอร์รี่
dot
dot
มิตรภาพสำหรับเพื่อน
dot
dot
ความรู้ทั่วไป
dot
dot
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
dot


ปุ๋ยแคปซูลสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยสำหรับต้นยาง เพิ่มน้ำยาง
ปุ๋ย สำหรับยาสูบใบใหญ่
แคปซูลนาโน กับมะระจีน
อาหารเสริมพืชดอกดาวเรือง
ปุ่ยนาโน ใส่บวบ


การเพิ่มเปอร์เซนต์น้ำยางพารา article

ยางพารา เป็นไม้ยืนต้น มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่บริเวณลุ่มน้ำอเมซอน ในประเทศบราซิล เปรู ทวีปอเมริกาใต้ ชาวพื้นเมืองเรียกชื่อว่า คาอุท์ชุค ซึ่งแปลว่าต้นไม้ร้องไห้ ต่อมาประมาณปี พ.ศ.2313 โจเซฟ พริสลี่ ได้พบว่า ยางสามารถนำมาใช้ลบรายดำของดินสอได้ จึงเรียกว่า ยางลบหรือตัวลบ(Rubber) ซึ่งเป็นศัพท์ใช้ในอังกฤษและในฮอลแลนด์  ในอเมริกาใต้จะมีการซื้อขายที่เป็นศูนย์กลางอยู่ที่เมือง พารา(Para) จึงเป็นที่มาของการเรียกต้นไม้ชนิดนี้เรียกว่า "ยางพารา"

 สารเพิ่มน้ำยางสปริ๊งค์,สารกระตุ้นน้ำยางสปาร์ค ,สารเร่งน้ำยางสปีด ,yic nano spark speed spring

การปลูกยางพาราในประเทศไทยคาดว่าน่าจะเริ่มมีการปลูกเมื่อประมาณปีพ.ศ.2442-2444 ในสมัยนั้นเจ้าเมืองตรัง คือพระยารัษภานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี  หรือ คอซิมบี้ ณ ระนอง ได้นำเมยางพารามาปลูกที่อำเภอตัง จังหวัดตรัง เป็นครั้งแรก ชาวบ้านเรียกต้นยางชุดแรกนี้ว่า "ต้นยางเทศา" ต่อมาได้มีการขยายพันธ์ยางมาปลูกในบริเวณจังหวัดตรัง จังหวัดนราธิวาส และต่อมาได้นำไปปลูกทางภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี โดยหลวงราชไมตรี (ปูม ปุณศรี) นับจากนั้นเป้นต้นมายางพาราจึงได้มีผู้นำไปขยายพันธุ์ปลูกยางพาราใน 14 จังหวัดภาคใต้ และ อีก 3 จังหวัดในภาคตะวันออก คือ ระยอง จันทบุรี และตราด จนถึงในปัจจุบันตั้งแต่ปี 2534 ได้นำไปทดลองปลุกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง จนกลายเป้นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย และเป็นพืชที่มีการผลิตติดอันดังหนึ่งของโลก
ผลิตภัณฑ์จากต้นยางพารา คือ น้ำยางดิบ และไม้ยางสามารถทำเฟอร์นิเจอร์ ส่งออกเป็นอันดับสองของประเทศ ยางพาราจึงถือว่าเป็นพืชทางเศรษฐกิจที่สำคัญ และมีการส่งออกยางธรรมชาติมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกมาตั้งแต่ ปี 2534  พื้นที่ที่มีการปลูกยางส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคใต้และภาคตะวันออก และกำลังจะมีการขยายการปลูกเพิ่มขึ้นไปยังภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก พื้นที่ที่เหมาะแก่การปลูกยางทั่วประเทศมีทั้งหมด 55.1ล้านไร่แต่พื้นที่ปลูกจริงมีประมาณ12.4ล้านไร่

 ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนใส่ ยาง พารา ,ปุ๋ยเยสไอแคนพ่นยาง,ปุ๋ยวายไอซเพิ่มน้ำยางพารา,ปุ๋ยเร่งโตยางพารา,ปุ่ยยาง
 
การแก้ปัญหาต้นยางตายนึ่งน้ำยางไม่ออกยางเปลือกแห้ง ทำให้มีน้ำยางดีกรีดได้ตามปกติสุดยอดปุ๋ยทางใบแค็ปซูลนาโน ใช้เดี่ยวหรือใช้ร่วมกับสารดูดซึมวายไอซีนาโนพลัสชนิดน้ำ ฉีดพ่นปุ๋ยที่บริเวณลำต้นยางพารา  ทุก 15 วันเดือนละ 2 ครั้ง ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน  สาหรับการฟื้นยางที่หมดน้ำยาง หรือยางนายนึ่งทำการขูดเปลือกออกแล้วฉีดพ่นเดือนละ 2-3 ครั้ง ติดต่อกัน 3 เดือน ที่ผิวเปลือกของยางจากพื้นดิน สูงขึ้นไป 2-3 เมตร สำหรับยางเล็กวายไอซีแค็ปซูลนาโน 1 แค็ปซูล ผสมน้ำ 40 ลิตรฉีดพ่น  ที่พุ่มใบเร่งการเจริญเติบโต เดือนละ 1 ครั้ง ใช้ผสมร่วมกับสารดูดซึม ไซโตไคนิน หรือวายไอซีนาโนพลัสชนิดน้ำ ฉีดพ่นบริเวณลำต้นทุก 15 วัน  ฉีดพ่นเร่งโตและช่วยเพิ่มเปอร์เซนต์น้ำยางได้ดีมากขึ้น

 การบำรุงต้นยาง  หลังจากการพักกรีดยางในช่วที่ยางพาราผลัดใบ สถาบันวิจัยยางพารา กรมวิชาการเกษตร พบว่าการกรีดยาพาราที่มีต้นขนาดเล็ก มีผลทำให้ผลผลิตลดลง 25-60 เปอร์เซนต์ เมื่อเปรียบเทียบกับการกรีดยางที่มีลำต้นขนาด 50 เซนติเมตรและหากกรีดต้นขนาดเล็กที่จำนวนการกรีดถี่ 3 วัน เว้น 1 วัน ยิ่งจะทำให้ผลผลิตลดลง 40-60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะมีผลทำให้ผลผลิตตลอดอายุของยางพารา ลดลง 25-59 เปอร์เซนต์ ทำให้สูญเสียรายได้115,000-276,000 บาท/ไร่/อายุของต้นยาง  และนอกจากจะทำให้สูญเสียผลผลิตแล้ว ยังมีผลทำให้ทำให้การสูญเสียต่อการให้เนื้อไม้ เนื่องจากอัตราการเจริญเติบโตต่ำทำให้ผลผลิตไม้ยางน้อยลงกว่า 28-60 เปอร์เซนต์ เมื่อเปรียบเทียบกับการกรีดต้นยางขนาด 50 เซ็นติเมตร และยังพบว่า การเปิดกรีดต้นขนาดเล็กแม้เปิดกรีดก่อนต้นที่ได้ขนาด 1 ปี แต่ผลผลิตสะสมของการกรีด 2 ปี จากต้นขนาดเล็กทำให้ผลผลิตพอๆ กับต้นยางที่ได้ขนาดกรีดเพียง 1 ปี แต่ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ต้นยางแคระแกร็นเจริญเติบโตช้า และผลผลิตตลอดวงจรชีวิตของต้นยางลดลง ทำให้สูญเสียรายได้

 
 
การให้ปุ๋ยทางดิน ร่วมกับ ปุ๋ยแค็ปซูลนาโน  ร่วมกับวายไอซีพลัสชนิดน้ำ หรือไคโตซาน ที่เหมาะสำหรับบำรุงต้น ระบบราก และการสะสมธาตุอาหาร ยางพารา ในช่วงปลายฤดูหนาวก่อนเข้าฤดูร้อนอากาศที่แห้งแล้งจะเป็นช่วงทำทำให้ยางผลัดใบ และเป็นช่วงของการพักหน้ายาง เพื่อเป็นการยึดอายุการกรีดยางพาราให้ได้นาน ควรได้มีการบำรุงฟื้นฟูต้นยางให้สมบูรณ์ การใส่ปุ๋ยอินทรีย์บำรุงดิน การให้ปุ๋ยเคมี และอาหารเสริมพืชพร้อมกับบิ๊กโตไคโตซานให้กับต้นยางเพื่อสะสมอาหารสำหรับการผลิใบใหม่
 
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการกรีดยางพารา /ถ้วยรองน้ำยาง(จอกยาง)
 
ขายถ้วยรองน้ำยางพลาสติกจากโรงงานราคาขายปลีกและขายส่ง สั่งตรงจากโรงงานผลิต เนื้องานทำด้วยวัสดุพลาสติกเหนียวอย่างดีผิวมันวาว สะดวกเทขี้ยางได้ง่าย คงทนต่อการใช้งานได้หลายปี ขนาด 24 ออนซ์ (700ซีซี.)เทียบกับขนาดเดียวกันในท้องตลาดราคาขายส่งถูกกว่าร้านจำหน่ายทั่วไป ในราคา ลูกละ 1.90บาท ราคาขายปลีก อยู่ที่ 2-2.25 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนสั่งซื้อ สอบถาม/สั่งซื้อ  โทร.087-7755918
ขนาด จำนวนสั่งซื้อ ราคา/บาท
ถ้วยรองน้ำยางขนาด 700 ซีซี (24 ออนซ์) ตั้งแต่ 3,000 ใบ 1.90 (ส่ง)
ถ้วยรองน้ำยางขนาด 700 ซีซี (24 ออนซ์) ตั้งแต่ 2,000ใบ 2.00  (ปลีก)
ถ้วยรองน้ำยางขนาด 700 ซีซี (24 ออนซ์) ตั้งแต่ 1,000 ใบ 2.20  (ปลีก)
ถ้วยรองน้ำยางขนาด 700 ซีซี (24 ออนซ์) ตั้งแต่    500 ใบ 2.25 (ปลีก)

วิธีการกรีดยาง การกรีดยางเพื่อให้สะดวก และยังคงความรักษาความสะอาดของถ้วยรองรับน้ำยาง ควรคำนึงถึงระดับความเอียงของรอยกรีด และความคมของใบมีที่ใช้ในการกรีดยาง ซึ่งต้องมีความคมของใบมีดอยู่เสมอ
*ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการกรีดยาง คือระหว่าง 06.00-08.00 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่สามารถมองเห็นต้นยางได้อย่างชัดเจนและจะได้ปริมาณน้ำยางที่ใกล้เคียงตอนเช้ามืด คือช่วงเวลา 0100-0400 น. ถึงแม้ว่าจะได้นำยางที่น้อยกว่าเล็กน้อย แต่เมื่อมาคำนึงถึงปัจจัยที่เหมาะสมแล้ว ช่วงเวลา 0600-0800 จะดีกว่า มาการกรีดยางเพื่อให้สะดวก และยังคงรักษาความสะอาดของถ้วยรองรับน้ำยางนั้นควรคำนึงถึงระดับความเอียงของรอยกรีดและความคมของใบมีดที่ใช้กรีดซึ่งต้องมีความคมกริบอยู่เสมอช่วงเวลาที่เหมาะสมในการกรีดยางมากที่สุดคือช่วง 6.00-8.00น.จะไม่ทำให้ใบมีดกรีดโดนเยื่อเจริญของยาง ซึ่งเป็นสาเหตุให้หน้ายางเสียหายได้ อีกทั้งยังปลอดภัยต่อสัตว์มีพิษสัตว์ร้าย หรือโจรผู้ร้าย
*การหยุดพักกรีดหน้ายางในฤดูแล้ง ใบไม้ผลัดใบ หรือฤดูที่มีการผลิใบใหม่ จะหยุดพักการกรีดยางเนื่องจากมีผลต่อการเจริญเติบโตของใบและต้นยาง การกรีดยางในขณะที่ต้นยางเปียก จะทำให้เกิดโรคเส้นดำหรือทำให้ยางเปลือกเน่าได้*
โรคและแมลงศัตรูของยางพารา เช่นโรคใบร่วมและฝักเน่า เกิดจากเชื้อรา โดยมีอาการใบยางเริ่มร่วงในขณะที่ใบยังสดอยู่ หรือโรคราแป้ง เกิดจากเชื้อรา อาการใบยางเริ่มบิดงอ เปลี่ยนสีเป็นสีดำและร่วงในที่สุด ใบแก่มีปุยสีขาวเทาที่ใต้ใบ เป็นแผลที่ใบสีเหลือง ก่อนที่จะเป็นรอยไหม้สีน้ำตาล*

 
ใบยางพารา  ผลของยางพารา

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากต้นยางพารา

 

ประโยชน์ของของต้นยางพารา นอกจากจะให้น้ำยางพาราซึ่งนำไปเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป แล้ว ใบของยางพารา และผลเมล็ดยางพารายังแปรรูปเป็นสินค้าต่าง ๆ ใบยางพาราสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ได้หลายชนิด เช่น ดอกกุหลาบ ดอกสายรุ้ง ดอกบัวเผื่อน ดอกชบา ดอกฟีเซีย ดอกตองตึง ดอกสุพรรณิการ์ ดอกเยอบีร่า ดอกแคทลียา ดอกทานตะวัน ดอกบัวหลวง ดอกกาหลง ดอกควีนสิริกิติ์ ดอกราชพฤกษ์ ดอกลิลลี่ ดอกพันทิวา ดอกบัวตอง ดอกเฟื่องฟ้า ดอกแกลดิโอลัต ดอกยิปโซ ดอกหน้าวัว ดอกเอื้อง กิ๊บติดผม เป็นต้น

     ดอกไม้ประดับจากใบยางพารา     โมบายจากเมล็ดยางพารา
ปุ่ยเอ็นฟังก์ชั่น ได้ผ่านการทดลองใช้จากศูนย์นาโนออนไลน์แล้วคุณภาพดีปัจจุบันบริษัทเลิกผลิตออกจำหน่ายแล้ว หาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายเดิม หรือติดต่อสอบถามสั่งซื้อได้ที่ศูนย์จำหน่ายอาหารเสริมพืชนาโนออนไลน์ ในราคาส่วนลด
วายไอซีแค็ปซูลนาโน (YIC Capsule Nano) อาหารเสริมพืชทดแทนปุ๋ยอินทรีย์ทางดิน นวรรตกรรมใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแห่งวงการปุ๋ยอินทรีย์ รูปแบบเป็นอาหารเสริมพืชแบบผงสูตรธาตุอาหารพืชจากประเทศแคนนาดาและอิสราเอล ผสมสูตรนาโนแบบผงธาตุอาหารบำรุงพืชประสิทธิภาพสูง บรรจุในรูปของปุ๋ยแค็ปซูล เพื่อเป็นอัตราที่เหมาะสมสำหรับใช้ได้กับพืชทุกชนิด คุณลักษณะ
พิเศษของตัวปุ๋ยใช้บำรุงพืชและพัฒนาได้ทุกส่วน ได้แก่ระบบราก การแตกกอบำรุงต้น การแตกยอดใบ และการสร้างตาดอกได้ดกสมบูรณ์ การสร้างระบบเนื้อเยื่อและผลิตน้ำเลี้ยง ที่เหมาะกับการสร้างน้ำยางพาราได้ดี การสร้างแป้งและน้ำตาลสำหรับพืชที่เหมาะสำหรับพืชออกรวง และพืชลงหัว การบำรุงดินที่มีส่วนประกอบของสารคิวเลตเป็นฮิวมิคบำรุงดินได้มากกว่า 50% ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของดินไม่ให้เปลี่ยนแปลงเร็วช่วยปรับโครงสร้างดินเหนียวให้อ่อนตัวสามารถอุ้มน้ำและระบายอากาศได้ดี เพื่อช่วยปรับสภาพโครงสร้างของดินให้เกิดความสมดุลย์ เหมาะสำหรับใช้เพิ่มเปอร์เซนต์น้ำยางพารา และฟื้นฟูการผลิตน้ำเลี้ยงน้ำยางพาราหลังจากการหยุดพักหน้ายางมาเป็นเวลานาน ช่วยให้น้ำยางพาราไหลอย่างต่อเนื่องบำรุงต้นและรากของยากให้สมบูรณ์ ช่วยฟื้นฟูสภาพของต้นยางตายนึ่งให้คืนสุ่สภาพปกติดี
 
ปริมาณบรรจุ  ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน 1 กระปุก บรรจุปุ๋ยจำนวน 120 แค็ปซูล เทียบเท่าปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปปริมาณ 2 ตัน (40 กระสอบ ๆ ละ 50 กก.)
ราคาจำหน่าย  ปกติ กระปุกละ 3,500 บาท(120 แค็ปซูล) สมาชิก 2,500 บาท
ชุดทดลอง แบ่งจำหน่าย ซื้อ 6 แค็ปซูล  300 บาท จัดส่งฟรี
 
 ใช้ร่วมกันเพิ่มประสิทธิภาพสูง แรง เห็นผลเร็ว
   วายไอซีนาโน+พลัส (YIC Nano Plus) อาหารเสริมพืชชนิดน้ำเข้มข้นสำหรับใช้ร่วมกับวายไอซีแค็ปซูลนาโน เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหารพืชได้สูงขึ้นและรวดเร็วขึ้นได้อย่างน่ามหัศจรรย์  ขนาดทดลอง 50ซีซี ใช้กับพืชได้ 25ไร่ ที่ประหยัดต้นทุนในการซื้อนำไปทดลอง  อัตราการใช้ 2 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ราคา 350 บาท
ไม่มั่นใจอยากให้ทดลองนำไปใช้ดู แต่ขอให้ได้ใช้ก่อน แล้วจะรู้ว่าดีจริงครับ

ศูนย์จำหน่ายอาหารเสริมพืชนาโนออนไลน์
จัดส่งสินค้าถึงบ้านระบบโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
รับประกันคุณภาพด้วยการได้ทดลองใช้เองแล้ว
รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 เรือเอก สมพงษ์ การัณยศิลป์ โทร.08-19883799
Line ID  : sianpui

 Block;Tags: จังหว้ด l ปัตตานี l ยะลา l สงขลา l นราธิวาส l สุราษฏร์ธานี l นครศรีธรรมราช l ภูเก็ต l สตูล l พังงา
คลิ๊ป-วีดีโอ YIC CAPSULE NANO ดูวีดีโอคลิ๊กที่รูปภาพ
มันสำปะหลัง    นาข้าว YIC  ผักชี ผักคื่นฉ่าย  มะนาวออกดอก เห็ดนาโนYIC 
นาข้าวใช้ปุ๋ยYIC แก้นาข้าวที่ป่วย   ดอกเบญจมาศ ดอกมะลิ-กุหลาบ YICแพ็คเกจใหม่
 
ปุ่ย-ข้าวอยุธยา ปุ๋ย-ผักไฮโดรฯ ปุ๋ย-มะระจีน ปุ๋ย-ข้าวโพด  ปุ๋ย-ไร่อ้อย

 


ความต้องการ : สอบถามข้อมูล
สั่งซื้อ
เป็นตัวแทนจำหน่าย
ชื่อ-นามสกุล :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
จังหวัด :  *
ทีอยู่จัดส่ง(กรณีสั่งซื้อ) :
email (ถ้ามี) :ปุ๋ยนาโนกับสวนยางพารา

ชุดบำรุงหน้ายาง ยางตายนึ่ง article
เรียนกรีดยางพารา-สอนกรีดยาง article
การปลูกไม้ไผ่ตงลืมแล้ง-ปุ๋ยอินทรีย์นาโนวายไอซี article
หน่อไม้ไผ่บงหวาน-ปุ๋ยอินทรีย์นาโน article
การพักกรีดยางและการบำรุงต้นยาง article
อุปกรณ์และสารเพิ่มผลผลิตสำหรับสวนยางพารา article
ขายมีดกรีดยางนกเงือก-ฮอร์โมนเร่งน้ำยาง article
สวนยางพารา article
เกษตรอินทรีย์ชาวสวนยางพารา article
ปุ๋ยน้ำใส่ต้นยาง article
การปลูกยาง,การใส่ปุ๋ยให้กับสวนยาง article
การใส่ปุ๋ยเพิ่มน้ำยางพารา article
ยางตายนึ่ง-ใช้สารทาหน้ายาง article
มีดกรีดยางตรานกเงือก articleศูนย์บริการ ค้นหา และ สอบถามข้อมูลข่าวสาร -ร้านค้าผลิตภัณฑ์เกษตรออนไลน์ -เว็บไซต์-www.phikanes.com -จำหน่าย ปุ๋ยแคปซูลนาโน,ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนาโน-อาหารเสริมน้ำมันรำข้าว-รับสมัครตัวแทนจำหน่ายร้านค้าทุกจังหวัด จัดส่งไปรษณีย