39522755 ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนYIC อาหารเสริมพืชจาก แคนนาดากับสวนยางพารา ปุ๋ยน้ำใช้ฉีดพ่นสำหรับยางหน้าตาย หรือต้องการเพิ่มน้ำยางสุดยอดจริง ๆ ใส่ปุ๋ย นาโน สวนยาง
dot dot
เว็บไซต์ จดทะเบียน DBD
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 5 คน
dot
dot
เกี่ยวกับองค์เทพ
dot
dot
เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย
dot
dot
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
dot
dot
หมวดสินค้า/การบริการ
dot
bulletปุ๋ยอินทรีย์เอไอบิสเนตไทย
dot
ศูนย์บริการสินค้า
dot
dot
ตรวจล็อตเตอร์รี่
dot
dot
มิตรภาพสำหรับเพื่อน
dot
dot
ความรู้ทั่วไป
dot
dot
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
dot


ปุ๋ยแคปซูลสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยสำหรับต้นยาง เพิ่มน้ำยาง
ปุ๋ย สำหรับยาสูบใบใหญ่
แคปซูลนาโน กับมะระจีน
อาหารเสริมพืชดอกดาวเรือง
ปุ่ยนาโน ใส่บวบ


ปุ๋ยนาโนกับสวนยางพารา
ปุ๋ยนาโน เพิ่มน้ำยางพารา
การเพิ่มผลผลิตน้ำยางพาราและการใช้ปุ๋ยนาโน กับสวนยางพารา สำหรับการเพิ่มน้ำยางทำให้น้ำยางเข้มข้นขึ้นโดยใช้วิธีการฉีดพ่นปุ๋ยที่บริเวณลำต้นยางพารา หรือผสมน้ำราดรดบริเวณโคนต้นยางพารา หรือผสมคลุกปุ๋ยใส่บริเวณรอบทรงพุ่มยางพารา แล้วแต่ความสะดวกวิธีการใช้ปุ๋ย รวมถึงขนาดของต้นยางอัตราส่วนการผสมน้ำตามที่กำหนดไว้ สาหรับการฟื้นยางต้นยางที่หมดน้ำยาง หรือยางตายนึ่งใช้ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนร่วมกับนาโนพลัสสารเร่งการดูดซึม สารสกัดจากอินทรีย์พืชธรรมชาติ นาโนสปาร์คอาหารพืชอินทรีย์ปรุงแต่งเข้มข้น นาโนสปริงจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการกำจัดเชื้อราทุกชนิด ใช้ร่วมกัน ฉีดพ่นบริเวณลำต้นที่เปลือกของต้นยางจากพื้นดินสูงขึ้นไปได้ระดับ ประมาณ 2-3 เมตร
แคปซูลนาโนสูตรจากแคนนาดา
แคปซูลนาโน นาโนพลัส นาโนสปาร์ค นาโนสปริง
ราคา 1000 บาท ราคา 350 สินสค้าหมด สินค้าหมด
ชุดทดลอง เพิ่มน้ำยางประสิทธิภาพสูง สำหรับต้นยาง 1,000 ต้น ประหยัดพอใจ
ใช้ผสมน้ำฉีดพ่นที่บริเวณลำต้น ทุก 15-30 วัน ช่วยเพิ่มน้ำยาง แก้ปัญหายางตายนึ่ง
 ปุ๋ยบำรุงยาง,ปุ๋ยยางโตเร็ว,ปุ๋ยเร่งน้ำยาง,ปุ๋ยฉีดพ่นเพิ่มน้ำยางพารา,ปุ๋ยอินทรีย์นาโน,แค็ปซูลนาโนYIC,ปุ๋ยพ่นยาง ,ปุ๋ยใส่ ยาง
การใช้อาหารเสริมพืชวายไอซีแค็ปซูลนาโนฉีดพ่นยางเล็กหรือยางก่อนเปิดกรีดอายุยางต่ำกว่า 6 ปี เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับต้นยางและการสร้างเนื้อเยื่อที่สมบูรณ์ เร่งการเจริญเติบโต หรือใช้ฉีดพ่นสำหรับยางพาราที่เปิดกรีดแล้ว เพื่อเพิ่มเปอร์เซนต์น้ำยางพาราให้มากขึ้น ใช้ร่วมกับสารไคโตซานที่มีอยู่ หรือใช้ร่วมกับวายไอซีนาโนพลัสอาหารเสริมชนิดน้ำ เป็นสารไซโตไคนิน เร่งประสิทธิภาพในการดูดซึมธาตุอาหารพืชแบบนาโนเพิ่มประสิทธิภาพการดูซึมของระบบเซลล์ทั้งใบและลำต้น 
 ปุ๋ย แคปซูลนาโน สำหรับ ต้นยาง พารา , ฮอร์โมน เพิ่ม ผลผลิต น้ำยางพารา , ปุ๋ยนาโน ฉีดพ่น ต้นยาง เพิ่มน้ำยาง พารา
การบำรุงต้นยางทั้งสวน,สารมหัศจรรย์เพิ่มน้ำยาง,ปุ๋ยเพิ่มน้ำยางพารา,สารอินทรีย์ดึงดูดน้ำยาง,แก้ยางตายนึ่ง,yic
สำหรับยางเล็กยังไม่เปิดกรีดน้ำยางอายุ ต่ำกว่า6 ปี ฉีดพ่นอาหารเสริมพืชวายไอซีแค็ปซูลนดนเพื่อเร่งการเจริญเติบโต ที่ประหยัดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีทางดิน ใช้ จำนวน 1 แค็ปซูลผสมน้ำ 40 ลิตร หรือใช้ 1 แค็ปซูลผสมน้ำ 20 ลิตร ใช้ฉีดพ่นลำต้น หรือใช้ราดรดบริเวณโคนต้น ห่างจากโคน ประมาณ 0.5 เมตร (ขณะดินเปียก) จะช่วยทำให้ต้นยางสร้างรากใหม่และดูดซับอาหารในดิน ปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดินโดยรอบ ให้มีความสมบูรณ์ ความเป็นกรดด่างไม่เปลี่ยนแปลงเร็ว สภาพดินเหนียวให้แตกตัวมีความร่วนซุย ระบายน้ำและอากาศได้ดี สภาพดินทรายจะดูดซับธาตุอาหารในดินที่เตรียมพร้อมให้รากของต้นยางพาราดูดอาหารไปเลี้ยลำต้น
 ทดลอง เพิ่มน้ำยาง พารา , ปุ่ยนาโน  สำหรับ ยางพารา , ปุ๋ยฉีดพ่นต้นยางพารา ,นาโนพ่นสวนยางพารา ,ตายนึ่งต้นยางพารา
ต้นที่ไม่ใช้แค็ปซูลนาโนน้ำยางใส ฉีดพ่นปุ๋ยแค็ปซูลนาโนเดือนแรกน้ำยางข้น
 การใช้แค็ปซูลนาโนวายไอซี ฉีดพ่นต้นยางใหญ่ ยางอายุ 6 ปีขึ้นไป ยางเปิดหน้ากรีดแล้ว หรือยางเปลือกแห้ง ยายตายนึ่งไม่มีน้ำยาง เปลือกยางเป็นเชื้อรา เปอร์เซนต์น้ำยางลดน้อยลง ใช้ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนผสมกับวายไอซีนาโนพลัสอาหารเสริมพืชชนิดน้ำเข้มข้น เป็นสารไซโตไคนินจากธรรมชาติที่ปลอดภัยไม่ทำลายธรรมชาติฉีดพ่น เดือน ที่ 1-3 ฉีดพ่นเดือนละ 2 ครั้ง เดือนที่ 4 ขึ้นไปใช้ฉีดพ่นเดือนละ 1 ครั้ง ที่บริเวณลำต้น อัตราส่วนผสม  2 แค็ปซูล ต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้ร่วมกับวายไอซีนาโนพลัส (ตัวแถม) ชนิดน้ำ 2 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
 ศูนย์ทดสอบปู่ยนาโน,รับทดสอบประสิทธิภาพปุ๋ยนาโน , รับทดสอบผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์,จำหน่ายผลิตภัณฑ์อินทรีย์นาโน
         ต้นยางเปลือกแห้งยางหน้าตาย การขูดเปลือกยางออกเพื่อรักษาหน้ายาง
การฉีดพ่นอาหารเสริมพืชแค็ปซูลนาโน  ฉีดพ่นเดือนละ 2ครั้ง ติดต่อกัน 3 เดือน
การแก้ปัญหายางตายนึ่งหรือยางหน้าแห้งหมดน้ำยาง   แก้ปัญหาน้ำยางไม่ออกมานานไม่ต้องโค่นทิ้ง อันดับแรกใช้สารปรุงแต่งสำหรับทาหน้ายาง วายไอซีนาโนสปาร์ค (YIC Nano Spark)ทาที่บริเวณหน้ายางเปิดกรีด ร่วมกับวายไอซีนาสปริง(YIC Nano Spring) พ่นที่เปลือกยางทำให้หน้ายางนิ่มกรีดง่าย มีน้ำยางและเพิ่มน้ำยางได้มากขึ้น และบำรุงต้นยางโดยการใช้วายไอซีแค็ปซูลนาโนผสมกับวายไอซีนาโนพลัส ฉีดพ่นทุก ๆ 15 วัน ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน ต้นยางสามารถให้น้ำยางได้ใหม่กรีดน้ำยางได้ตามปกติ คุ้มค่ากับการลงทุน ไม่ต้องโค่นต้นยางแล้วปลูกใหม่ต้องรอเวลาอีกอย่างน้อย 5-6 ปี ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนวายไอซี สามารถแก้ปัญหายางตายนึ่งให้กับชาวสวนยางได้
ปุ๋ยแคปซูลตัวไหน ดี , ปุยนาโน บริษัทเดียวกัน หรือไม่ , วายไอซี คืออะไร , ชื่อบริษัท วายไอซี คือ เยสไอ แคน  ไทยเลนด์
 
 เวลายาางปิดหน้า ,ยางทำไม่ตายนึ่ง ,วิธีการแก้ไข ยางตายนึ่ง , ป้องกันไว้ก่อน ยางตายนึ่ง , ยางตายนึ่ง คือ กร.ตอบปัญหา
วิธีการใช้ วายไอซีนาโนสปริง (YIC Nano Spring) สำหรับพ่นบริเวณเปลือกยาง สำหรับวายไอซีนาโนสปารค์(YIC Nano Spring) สำหรับทาป้ายบริเวณหน้ายาง ผลิตภัณฑ์สารปรุงแต่งจากธรรมชาติไม่และมีธาตุอาหารที่มีประโยชน์สำหรับยางพาราไม่ทำให้มีผลเสียในระยะยาว นอกจากจะมีผลดีช่วยเพิ่มผลผลิตยางพารา
 วิธีการบำรุงดิน ,ใส่ปุ๋ยอินทรีย์บำรุงดิน ,ลดปุ๋ยเคมีให้ เพียงพอ, ปลูกพืช มันแกว บำรุงดิน , ปล่อยให้ดินดีตามธรรมชาติ 
การให้ปุ๋ยทางดิน ควรให้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อป้องกันดินเสื่อม และเป็นการช่วยบำรุงดิน ปีละ 1-2 ครั้ง หว่านรอบทรงพุ่ม บริเวณรอยต่อระหว่างแถว  บำรุงต้นยาง เพิ่มน้ำยางอีกทางหนึ่ง หรือใช้ปุ๋ยอินทรีย์กระสอบ ตามแต่สะดวกซื้อ สำหรับบริษัทเอไอบิสเนต (ไทย ) จำกัด (มหาชน) มีปุ๋ยอินทรีย์บำรุงดิน ตรา เอไอบิสเนตไทย ราคาตันละ 12,000 บาท จัดส่งถึงบ้าน 
 เปอร์เซนต์น้ำยางลดลง เกิดจากต้นยางพาราขาดธาตุอาหารที่เพียงพอ สาเหตุเกิดจากยางไม่กินปุ๋ยเนื่องจากดินเสื่อม หรือการขาดการบำรุงดินด้วยอินทรีย์ธาตุ การเสื่อมของดินเนื่องจากการใช้ปริมาณปุ๋ยเคมีมากเกินไปเป็นเวลาต่อเนื่อง ควรบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์และให้ธาตุอาหารกับต้นยางให้เพียงพอ ด้วยธาตุอาหารหลักที่จำเป็น ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม การนำธาตุอาหารนาโนแบบผงบรรจุในรูปของแค็ปซูลเพื่อให้สะดวกในการจัดอัตราการใช้สำหรับพืชแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน ระยะเวลาในการแตกตัวของธาตุตามลักษณะของพืช 15-30 วัน
นาข้าว มันสำปะหลัง อ้อย มะม่วง มะพร้าวน้ำหอม
ไม้ประดับ พันธุ์กล้าไม้ มะนาว สับปะรด  ยางพารา
ข้าวโพด ผักคะน้า กล้วย ปาล์ม     มะเขือเปราะ 
สวนลำใย สวนเมล่อน มะละกอ เห็ด เผือก

 

อาหารเสริมพืชแบบนาโนนวัตกรรมใหม่ หล้าสุดสูตรจากประเทศแคนนาดาสูตรผสมตามแบบอิสราเอลที่เหมาะสมกับพืชในประเทศร้อนและแถบทะเลทราย เป็นอาหารเสริมพืชที่สามารถใช้เพิ่มผลผลิตและสร้างการเจริญเติบโตใช้ได้กับพืชทุกชนิด สามารถใช้เดี่ยวหรือใช้ร่วมกับไคโตซานหรือใช้ร่วมกับปุ๋ยทางดิน(คลุกปุ๋ย) ใช้หว่านเป็นปุ๋ยทางดินช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมทางระบบรากและช่วยบำรุงดิน
ปุ๋ย แคปซูลอันไหนดี ,ต้องการที่ราคาถูก และดี ,อันไหนขออนุญาติขายปุ๋ยนาโน ,ปุ๋ยแคปซูล วายไอซี ,แค็ปซูลสีเขียวนาโน
อาหารเสริมพืชวายไอซีแค็ปซูลนาโน เป็นอาหารเสริมธาตุอาหารพืชแบบผงสูตรปุ๋ยจากประเทศแคนนาดา และอิสราเอล ที่เหมาะสำหรับพืชในฤดูแล้งน้ำ ใช้ผสมน้ำฉีดพ่นสำหรับพืชทุกประเภทและทุกชนิดที่พัฒนาต้นพืชได้อย่างสมบูรณ์การปรับสภาพดินระบบการขยายของรากการออกดอกผลและการสร้างแป้งน้ำตาลสำหรับพืชที่เหมาะสำหรับการนำไปใช้เพิ่มเพิ่มผลผลิตโดยตรงใช้เดี่ยวหรือใช้ผสมกับ
ปุ๋ยทางดินเพิ่อเพิ่มผลผลิต และเป็นการประหยัดต้นทุนการใช้ปุ๋ยให้น้อยลง  การใช้สำหรับพืชไร่ เพิ่มความสีเขียว และการแตกกอ สร้างเมล็ดรวงที่สมบูรณ์ สำหรับนาข้าว  หรือพืชผักกินใบ พืชผักสนครัว ไม่ดอก ไม้ผล พืชทั่วไป  การเร่งการเจริญเติบโตและการเพิ่มน้ำยางพาราการบำรุง  การแก้ปัญหายางตายนึ่ง ยืนต้นไม่มีน้ำยาง
ปุ๋ยแบบแคปซูล l แบบตัวน้ำนาโน พลัส ,ปุ๋ยแค็ป และนาโน ต่างกันอย่างไร ,คู่ขวัญนาโน บริษัทเยสไอแคน ใช้ร่วมกันดีมากสุด
อัตราการใช้ สำหรับเร่งโตยางพารา(ยางเล็ก)ใช้ 1 แค็ปซูล ผสมน้ำ 20 ลิตร สำหรับเพิ่มน้ำยาง(ยางเปิดกรีดแล้ว) ใช้ 2-3 แค็ปซูล ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นลำต้น 
การบรรจุกระปุก  จำนวน 120 แค็ปซูล ใช้กับพืชได้ 60-120 ไร่  
ราคาจำหน่าย  กระปุกละ 3,500 บาท  (120 แค็ปซูล) สมาชิก 2,500 บาท
ชุดทดลอง   จำนวน 6 แค็ปซูล  ราคา 300 บาท (แค็ปซูลละ 50 บาท)
สั่งซื้อราคาสมาชิก ราคาถูกกว่า  เพียงจ่ายค่าสมัครเพิ่ม 500 บาท รับสินค้าเพิ่ม
วายไอซีนาโน+พลัส (YIC Nano Plus)สารสกัดจากธรรมชาติ   อาหารพืชเสริมเร่งประสิทธิภาพการดูดซึมและสะสมธาตุอาหารสำหรับพืชชนิดน้ำใช้ผสมน้ำฉีดพ่นใช้เดี่ยวหรือใช้ร่วมกับ ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน จะช่วยให้พืชดูดซับธาตุอาหารนำไปพัฒนาต้นพืชได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเร่งการสร้างระบบราก การแตกกอ การแตกช่อใบ ตาดอก ฟื้นฟูสภาพของพืชที่โทรม หรือเกิดจากพืชไม่กินปุ๋ย ภาวะหลังเกิดน้ำท่วมขัง และสภาพที่แล้งจัด วายไอซีนาโน+พลัสเป็นสารเร่งผลประสิทธิภาพเข้มข้น ใช้เพียง 1-2 หยดต่อน้ำ 20 ลิตร
   วายไอซีนาโน+พลัส (YIC Nano Plus) อาหารเสริมพืชชนิดน้ำเข้มข้นสำหรับใช้ร่วมกับวายไอซีแค็ปซูลนาโน เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหารพืชได้สูงขึ้นและรวดเร็วขึ้นได้อย่างน่ามหัศจรรย์  ขนาดทดลอง 50ซีซี ใช้กับพืชได้ 25ไร่ ที่ประหยัดต้นทุนในการซื้อนำไปทดลองประสิทธิภาพดูก่อน อัตราการใช้ 2 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ราคา 350 บาท
 ข้อมูลปุ๋ยต้นยาง,ปุ๋ยซุลเปอร์กรีนพลัส นาโน,ปุ๋ยท็อช,ปุ๋ยอินทรีย์ตราบัวทิพย์,ปุ๋ยอินทรีย์นาโนฉีดพ่น,ปุ๋ยYIC
ทดลองอาหารเสริมพืชวายไอซีแค็ปซูลนาโน พิสูจน์ใช้เร่งน้ำยางและช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยาง เร่งยางพาราโตเร็ว ช่วยปรับสภาพดินให้โปร่งร่วนซุย ช่วยเพิ่มระบบรากของยางพารา ฟื้นฟูสภาพของต้นยางตายนึ่ง แก้ปัญหาเกิดเชื้อราหน้ายาง
 ปุ๋ยมีหลายยี่ห้อมาก ,อยากใช้ตัวที่ดีที่สุด, อยาก ต้องการทำ ธุรกิจ ขายปุ๋ย ตัวที่ดี สมัครซื้อปุ๋ยตัวที่ดี ,ขายปุ๋ยตัวไหน เลือกให้
 ช่วยแนะนำปุ๋ยนาโน , ต้องการสมัครสมาชิก , อยากขายบ้างนะ,ปุ๋ยขายได้ไหม? l บอกเทคนิคการขายปุ๋ย นาโน แคปซูล
อัตราการใช้  วาย ไอ ซี แค็ปซูลนาโนสำหรับสวนยางพารา และปาล์มน้ำมัน
1.ต้นยางพาราเล็ก ต้องการเร่งการเจริญเติบโต จำนวน 1แค็ปซูล ผสมน้ำ 40 ลิตร ใช้แบบเดี่ยว หรือผสมกับสารไคโตซาน หรือวายไอซีนาโนพลัส  2 ซีซี ฉีดพ่นที่ใบและลำต้น หรือผสมน้ำ ราดรดที่โคนต้น 1 แค็ปซูลต่อน้ำ 20 ลิตร 

 2.ต้นยางพาราที่เปิดกรีดอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จำนวน2 แค็ปซูล ผสมน้ำ 20 ลิตรใช้เดี่ยวหรือผสมร่วมกับสารดูดซึมวายไอซีนาโนพลัส  2 ซีซีฉีดพ่นเดือนละ 2 ครั้ง

3.ปาล์มน้ำมัน ใช้  1 แค็ปซูลต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นและ/หรือราดโคน ใช้เดี่ยวหรือใช้ร่วมกับวายไอซีนาโนพลัส สารเร่งการดูดซึมชนิดน้ำเข้มข้น 2 ซีซี
 ตัวแทน ขายปุ๋ย บริษัทเยสไอแคน l คลัง ศูนย์ บริการ ปุ๋ย นาโน l คลัง รับสมัคร ตัวแทน l เปิดร้านขายปุ๋ย นาโน ได้เงินดี ,ใส่ปุ๋ย

ศูนย์จำหน่ายอาหารเสริมพืชแบบนาโน ออนไลน์
จัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ระบบโอนเงินเข้าบัญชี.
รับประกันประสทธิภาพเนื่องจากได้ทดลองใช้เอง
รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทุก จังหวัด ทั่วประเทศ

เรือเอก สมพงษ์ การัณยศิลป์  โทร.081-9883799
Line ID   : sianpui

คลิปวีดีโอ  ผลการใช้ปุ๋ยแค็ปซูลนาโน YIC  (คลิ๊กดูที่ภาพ)
มันสำปะหลัง    นาข้าว YIC  ผักชี ผักคื่นฉ่าย  มะนาวออกดอก เห็ดนาโนYIC 
นาข้าวใช้ปุ๋ยYIC แก้นาข้าวที่ป่วย   ดอกเบญจมาศ ดอกมะลิ-กุหลาบ YICแพ็คเกจใหม่
 
ปุ่ย-ข้าวอยุธยา ปุ๋ย-ผักไฮโดรฯ ปุ๋ย-มะระจีน ปุ๋ย-ข้าวโพด  ปุ๋ย-ไร่อ้อย

 อุปกรณ์และสารเพิ่มผลผลิตสำหรับสวนยางพารา article
ขายมีดกรีดยางนกเงือก-ฮอร์โมนเร่งน้ำยาง article
สวนยางพารา article
การเพิ่มเปอร์เซนต์น้ำยางพารา article
เกษตรอินทรีย์ชาวสวนยางพารา article
« 1 2 3 » [Go to top]ศูนย์บริการ ค้นหา และ สอบถามข้อมูลข่าวสาร -ร้านค้าผลิตภัณฑ์เกษตรออนไลน์ -เว็บไซต์-www.phikanes.com -จำหน่าย ปุ๋ยแคปซูลนาโน,ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนาโน-อาหารเสริมน้ำมันรำข้าว-รับสมัครตัวแทนจำหน่ายร้านค้าทุกจังหวัด จัดส่งไปรษณีย