39522755 สาเหตุของเห็ดแห้งเกิดจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง เห็ดขาดอาหาร หรือเกิด่จากอากาศแห้งความชื้นไม่เพียงพอในก้อนเห็ด ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศต่ำมากทำให้เห็ดแห้งตาย หรือเกิดจากแสงยูวีมากเกินไปทำให้เห็ดแห้ง มีหลายสาเหตุที่ทำให้เห็ดแห้ง หรือเกิดจากหนอนและเชื้อราในเห็ด
dot dot
เว็บไซต์ จดทะเบียน DBD
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 6 คน
dot
dot
เกี่ยวกับองค์เทพ
dot
dot
เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย
dot
dot
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
dot
dot
หมวดสินค้า/การบริการ
dot
bulletปุ๋ยอินทรีย์เอไอบิสเนตไทย
dot
ศูนย์บริการสินค้า
dot
dot
ตรวจล็อตเตอร์รี่
dot
dot
มิตรภาพสำหรับเพื่อน
dot
dot
ความรู้ทั่วไป
dot
dot
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
dot
สาเหตุดอกเห็ดแห้ง-อาหารเห็ด article
แนะนำวิธีการดูแลก้อนเห็ด ฟรี!
Block;Tags: จังหวัด: เชียงใหม่ :เชียงราย : พะเยา : อุตรดิตถ์ : ลำพูน : แพร่ : ลำปาง : แพร่ : น่าน : แม่ฮ่องสอน : เลย : หนองคาย : นครพนม : 
สาเหตุดอกเห็ดแห้ง ดอกเห็ดไม่โต วิธีการแก้ปัญหาดอกเห็ดแห้งไม่ออกดอก ใช้ฮอร์โมนฉีดพ่นหน้าก้อน ทุก 4-5 วัน ช่วยบำรุงดอกเห็ด และ กระตุ้นการเดินเส้นใยเห็ด
สกลนคร : หนองบัวลำพู : อุบล : อำนาจเจริญ : ขอนแก่น : ร้อยเอ็ด : พิษณุโลก 
องค์ประกอบความสมบูรณ์ของดอกเห็ด เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดขอนขาว เห็ดหูหนู เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดโคนญี่ปุ่น หรือเห็ดชนิดต่าง ๆ ที่นำมาเพาะเลี้ยงในก้อนเชื้อเห็ด ซึ่งมีองค์ประกอบที่ทำให้เห็ดมีความสมบูรณ์ออกดอกได้อย่างสม่ำเสมอนั้น ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ คือ
1.อุณหภูมิที่เหมาะสม  ในปัจจัยสำคัญสำหรับการออกดอกเห็ดที่สมบูรณ์ ในการเพาะเลี้ยงเห็ดในก้อนเชื้อที่ไม่ใช้เห็ดตามธรรมชาตินั้น ต้องควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการสร้างดอกเห็ดที่สมบูรณ์ อยู่ระหว่าง 25-34 องศาเซียลเซียส เป็นอุณหภูมิที่พอดีเหมาะสำหรับการเจริญเติบโตและการทำให้เห็ดเดินเส้นใยได้ดี  การป้องกันความร้อนนี้อยู่ที่การสร้างโรงเรือนที่ป้องกันแสงแดด และแสงยูวีที่มากับแสงแดด โดยใช้วัสดุที่ป้องกันแสงยูวีได้ดี
2.ความชื้นสำหรับก้อนเห็ด การมีความชื้นที่เหมาะสมใกล้เคียงกับภูมิอากาศในธรรมชาติของเห็ดที่พร้อมขยายพันธุ์สำหรับเห็ดแต่ละชนิด การนำเชื้อเห็ดมาเพาะเลี้ยงจึงต้องควบคุมความชื้นที่ก้อนเห็ดและบริเวณโรงเรือนให้เหมาะสม ซึ่งความชื้นก้อนเห็ดส่วนหนึ่งจะมีผลมาจากฤดูกาล หรือความชื้นสัมพัทธ์ คือปริมาณการอิ่มตัวของไอน้ำในอากาศ ในฤดูหนาวความชื้นสัมพัทธ์ต่ำมาก อากาศต้องกาความชื้นมาก เนื่องจากอากาศแห้ง ไอน้ำต้องสูญเสียไปกับอากาศได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ความชื้นในก้อนเห็ดต่ำเป็นอุปสรรคการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ของเห็ด
3.ธาตุอาหารของเห็ด เห็ดจะเจริญเติบโตได้ดีและทำให้เส้นใยของเห็ดเดินได้ดีจึงทำให้เห็ดออกดอก อาหารของเห็ดในก้อนเกิดจากธาตุอาหารในก้อนและน้ำที่ละลายธาตุอาหารที่ทำให้เห็ดดูดซับธาตุอาหารได้ง่ายเพื่อนำธาตุอาหารไปใช้ในการสร้าวเซลและโครงสร้างของเห็ด ธาตุอาหารของเห็ดที่จำเป็น คือธาตุอาหารของพืชซึ่งประกอบด้วย ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมในปริมาณที่พอดีสำหรับเห็ด หากมีธาตุอาหารไม่เพียงพอเห็ดไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ทำให้เห็ดหมดอายุขัยลง
นอกจากปัจจัยสำคัญของดอกเห็ดแห้ง ดังปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีปัจจัยประกอบที่เป็นสิ่งที่สำคัญเกี่ยวกับการดูแลรักษาก้อนเห็ดให้อยู่ในสภาพดี เกิดจากวิธีการให้น้ำกับก้อนเห็ด ซึ่งหากชื้นแฉะมากเกินไปทำให้ก้อนเห็ดเน่า เกิดแมลงเข้าไปไข่ในหน้าก้อนเห็ด หนอนของแมลงจะเข้าไปกินเส้นใยของเห็ดแลโคนเห็ดทำให้เห็ดค่อย ๆแห้งตาย และเน่าดอกเห็ดไม่โต หรือเกิดเชื้อราที่โคนของเห็ดเช่น ราสีส้มจะเข้าไปกินธาตุอาหารบริเวณโคนดอกเห็ดทำให้เห็ดแห้งตาย ราสีเขียวจะเข้าไปแพร่ระบาดในก้อนเห็ดแย่งธาตุอาหารของเห็ดทำให้เห็ดขาดธาตุอาหารเห็ดออกดอกไม่สมบูรณ์ จนถึงขั้นเห็ดไม่ออกดอกเส้นใยเห็ดตายไป
การเติมธาตุอาหารให้กับก้อนเห็ด  การเพาะเห็ดในเชื้อก้อนเห็ดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องนำธาตุอาหารเติมเข้าไปในก้อนเห็ด เริ่มตั้งแต่วิธีการทำก้อน การผสมธาตุอาหารเห็ดในก้อน ต้องประกอบด้วยธาตุอาหารที่เพียงพอ และการเติมธาตุอาหารให้กับก้อนเห็ดเพื่อช่วยทำให้เห็ดออกดอกได้อย่างสมบูรณ์และเป็นธาตุอาหารสำหรับการวิวัฒนาการของเห็ดแต่ละวัน เทคนิคการเติมธาตุอาหารให้กับหน้าก้อนเห็ดนี้เป็นเทคนิคที่รู้ทันธรรมชาติของเห็ด ด้วยเหตุที่เส้นใยเป็นต้องมีธาตุอาหารหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เส้นใยเห็ดเจริญดี และรวมตัวเกิดเป็นดอกเห็ดได้เร็วขึ้น เป็นการประหยัดธาตุอาหารที่มากับก้อนเห็ดเดิมมีไว้สำหรับเส้นใยเห็ดทำให้ก้อนเห็ดสามารถให้ดอกเห็ดอยู่ได้นานขึ้น  ส่วนดอกเห็ดที่เกิดขึ้นใหม่จะเริ่มกินธาตุอาหารที่เติมเข้าไปใหม่ และเจริญเติบโตได้อย่ารวดเร็ว การเพาะเลี้ยงเห็ดด้วยการหมั่นเติมธาตุอาหารหน้าก้อนเห็ดนี้ ทำให้เห็ดออกดอกเร็วขึ้นหลังจากการพักก้อน ทำให้ก้อนเห็ดมีอายุอยู่ได้นาน เพิ่มผลผลิตจากการเก็บดอกเห็ดได้มากขึ้น ประหยัดต้นทุนจากการต้องซื้อก้อนเชื้อเห็ดจากระยะเวลาอายุของก้อนเชื้อเห็ด
การแก้ปัญหาเดอกเห็ดแห้ง  เห็ดไม่ออกดอกเกิดจากปัจจัย สำคัญ คือ อุณหภูมิ ความชื้น และธาตุอาหารที่สมบูรณ์ของก้อนเห็ด ส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดดอกเห็ดแห้งจะอยู่ในช่วยเปลี่ยนฤดูกาลรอยต่อระหว่างฤดูกาล ฤดูร้อนจัด และฤดูหนาวจัด ในฤดูหนาวความชื้นจะเหลือน้อยไม่เพียงพอสำหรับเห็ด จึงต้องให้น้ำกับเห็ดบ่อยครั้ง และควรให้อย่างระมัดระวังป้องกันน้ำเข้าไปในก้อนทำให้ก้อนเปียกและเน่าได้ง่าย ดังนั้นการให้น้ำกับเห็ดควรให้บ่อย วันละ 4-5 ครั้ง ทุก  2-3 ชมต่อครั้ง และทำพื้นโรงเรือนให้เป็นที่เก็บน้ำ เช่นที่พืชรองด้วยทรายจืด คลุมด้วยพลาสติกสีดำ เพื่อให้เก็บน้ำไว้ในโรงเรือนได้นานขึ้น หรือให้น้ำกับก้อนเห็ดให้นานขึ้นเพื่อให้ละออกนำตกลงเปียกที่ชื้นสามารถช่วยให้ส่งไอน้ำขึ้นไปหาก้อนเห็ดเพิ่มระดับความชื้นในอากาศภายในโรงเรือนได้อีกทางหนึ่ง
ระวัง! มีสินค้าปลอมลอกเลียนแบบ..ของแท้ต้องมีเครื่องหมายบริษัท YIS I CAN Corporation (Thailand) จำกัด
แคปซูลนาโน นาโนพลัส ใช้อาหารเสริมพืชกับนาข้าว มันสำปะหลัง 2 เดือนลงหัว
อัตราการใช้
1.พื้นผักสวนครัว ปุ๋ยyic 1แค็ปซูลผสมน้ำ 40 ลิตร(ฉีดพ่น 1 ไร่)ฉีดพ่นทุก 7-15 วัน 
2.พืชไร่ทั่วไป นาข้าว มันสำปะหลัง อ้อย สัปรด ปุ๋ย yic  1 แค็ปซูล ผสมน้ำ 20 ลิตร
ฉีดพ่นทุก 15-20 วัน
3.พืชผลไม้ทั่วไป  ปุ๋ย yic  1 แค็ปซูล ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 15 วัน(ผสมน้ำ 40 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน
4. พืชไม้ดอกไม้ประดับ ดาวเรือง มะลิ กล้วยไม้ ปุ๋ยyic  1 แค็ปซูล ผสมน้ำ 50 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน
วิธีการใช้แค็ปซูลนาโนกับเห็ด  ปุ๋ย 1 แค็ปซูลผสมน้ำ 40 ลิตร ใช้ฉีดพ่นหน้าก้อนเห็ดทุก 3-5 วัน สามารถ แค็ปซูลนาโนจำนวน 1 แค็ปซูล ใช้กับเห็ดได้ปริมาณ 20,000 ก้อน/ครั้ง หรือแบ่งใช้ที่เหลือผสมน้ำเก็บไว้ได้นานเป็นสารอาหารเสริมพืชจาก แคนนาดา การผสมทำก้อนเห็ด ใช้อัตรา 1 แค็ปซูลต่อน้ำ 20 ลิตร
วิธีการผสมปุ๋ยแค็ปซูลนาโนสำหรับใช้กับเห็ด  อัตรา 1 แค็ปซูลต่อน้ำ 40 ลิตร
1.ใช้ขวดน้ำดื่ม ขนาด 500 ซีซี ใส่น้ำให้เต็มขวด นำปุ๋ยแค็ปซูลนาโน yic  จำนวน 1แค็ปซูลบิดแล้วเทเฉพาะผงธาตุอาหารนาโนสีดำในแค็ปซูลลงไปในขวด น้ำจะเปลี่ยนเป็นสีดำเข้ม
2. เทน้ำที่ผสมปุ๋ยแค็ปซูลนาโน yic โดยใช้ฝาขวดตวง ปริมาณ 2 ฝา นำไปผสมน้ำ 1 ลิตร ทำการฉีดพ่นหน้าก้อน ได้ประมาณ 500 ก้อน  ฉีดพ่นทุก 3-5 วัน ปุ๋ยที่เหลือในขวดให้เปิดฝาเก็บไว้ในที่อุณหภุมิปกติไม่เกิน 35องศาเซียลเซียส ไม่ควรตากแดดร้อนจัด ปุ๋ยที่ผสมน้ำแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1 เดือน
ราคาจำหน่าย  ปกติแพ็คละ 3,500 บาท(120 แค็ปซูล) สมาชิกแพ็คละ 2,500 บาท
ค่าสมัครเป็นสมาชิก 500 บาท ครั้งเดียว รับสินค้าเพิ่ม 1 ชุด
ทดลองปุ๋ย ราคาแค็ปซูลละ  50 บาท จัดส่ง EMS. ทั่วประเทศ
 นาโนพลัสใช้ผสมร่วมกันเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงสูง
   วายไอซีนาโน+พลัส (YIC Nano Plus) อาหารเสริมพืชชนิดน้ำเข้มข้นสำหรับใช้ร่วมกับวายไอซีแค็ปซูลนาโน เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหารพืชได้สูงขึ้นและรวดเร็วขึ้นได้อย่างน่ามหัศจรรย์  ขนาดทดลอง 50ซีซี ใช้กับพืชได้ 25ไร่ ที่ประหยัดต้นทุนในการซื้อนำไปทดลอง  อัตราการใช้ 2 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ราคา 350 บาท
 เรียนรู้วิธีการประกอบอาชีพการทำฟาร์มขายก้อนเห็ดและวิธีการดูแลเห็ด
1. การดูแลเพาะเลี้ยงและการดูแลก้อนเห็ดเพื่อขายดอกเห็ด ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ฟรี)
2. การดูงานฟาร์มเห็ด และวิธีการทำก้อนเห็ด ไม่เสียค่าใช้จ่าย  (ฟรี)
3. การเรียนรู้หลักสูตรวิธีทำฟาร์มเห็ด การทำก้อนเห็ด ครบวงจร (มีค่าใช้จ่าย)

ร้านค้าเกษตรออนไลน์ปุ๋ยอินทรีย์-นาโนอินทรีย์
จัดส่งสินค้าตามรายการสั่งซื้อราคาปลีกและส่ง 
สินค้าขึ้นเว็บไซต์รับประกันคุณภาพสินค้า ราคาไม่แพง
ราคาสินค้าตามราคาขายของบริษัท (ยกเว้นชุดทดลอง)

เรือเอก สมพงษ์ การัณยศิลป์ โทร.081-9883799
Line ID : sianpui

ผู้บริหารเครือข่ายเยสไอแคน ออนไลน์ ตำแหน่ง Vice President
ผลการใช้อาหารเสริมพืชวายไอซีแค็ปซูลนาโน เยสไอแคน คลิ๊กดูวีดีโอที่รูปภาพ
มันสำปะหลัง    นาข้าว YIC  ผักชี ผักคื่นฉ่าย  มะนาวออกดอก เห็ดนาโนYIC 
นาข้าวใช้ปุ๋ยYIC แก้นาข้าวที่ป่วย   ดอกเบญจมาศ ดอกมะลิ-กุหลาบ YICแพ็คเกจใหม่
 
ปุ่ย-ข้าวอยุธยา ปุ๋ย-ผักไฮโดรฯ ปุ๋ย-มะระจีน ปุ๋ย-ข้าวโพด  ปุ๋ย-ไร่อ้อย

 


ความต้องการ : สอบถามข้อมูล
สั่งซื้อ
เป็นตัวแทนจำหน่าย
ชื่อ-นามสกุล :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
จังหวัด :  *
ทีอยู่จัดส่ง(กรณีสั่งซื้อ) :
email (ถ้ามี) :ปุ๋ยนาโนแค็ปซูลกับเห็ด

ขายก้อนเห็ด-พลูตาหลวงฟาร์ม-ฮอร์โมนเร่งดอกเห็ด article
อาหารเสริมของเห็ด-ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนyic เร่งดอกเห็ด article
วิธีการเพาะเห็ดเพื่อขาย article
การต่อยอดความคิดสร้างแหล่งอาหารสำเร็จรูป article
ตกงาน-เพาะเห็ดขาย article
วิธีทำก้อนเห็ด-ขายก้อนเห็ด article
เห็ดแปรรูป-น้ำพริกเห็ด article
เรื่องเกี่ยวกับเห็ดเห็ด article
การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน-เห็ดนางรมฮังการี article
วงจรชีพเห็ด และการเพาะเลี้ยงเห็ดกินได้ article
การเพาะเลี้ยงเห็ดกินได้ article
เห็ดมีพิษ -การเก็บเห็ดป่ามารับประทาน article
เทคนิคการดูแลเพาะเลี้ยงเห็ด-ปุ๋ยชีวภาพเร่งดอกเห็ด article
Mushroom Farm-ทำฟาร์มเห็ด article
อุปกรณ์เพาะเห็ด,อุปกรณ์ขายเห็ด article
ขายอุปกรณ์เพาะเห็ด-สอนเทคนิคการเพาะเห็ดฟรี article
ปัญหาเห็ดไม่ออกดอก- หรือคุด,เห็ดไม่งอก-วิธีเพาะเห็ดแบบแขวน article
ศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ด,ฟาร์มเห็ดชาวบ้าน-เพาะเห็ดแบบแขวน-การเรียงก้อนเห็ด-การให้น้ำเห็ด article
โรงเรียนสอนเพาะเห็ด article
บ้านรักษ์เห็ด-ฟาร์มเห็ดขายก้อนเห็ด-โรงก้อนเห็ด article
บ้านรักษ์เห็ดฟาร์ม สัตหีบ-บ้านฉาง ขายก้อนเห็ดและเชื้อพันธุ์เห็ด article
ก้อนเห็ดทำปุ๋ยหมัก article
โรงเพาะเห็ดเคลื่อนที่ article
ขายปุ๋ยเร่งดอกเห็ดจังหวัดสุพรรณบุรี article
ปัญหาเรื่องเห็ด article
เจาะตรงประเด็นวิธีการเพาะเห็ดก้อน article
สารบัญเมนูเรื่องเห็ดเห็ด articleศูนย์บริการ ค้นหา และ สอบถามข้อมูลข่าวสาร -ร้านค้าผลิตภัณฑ์เกษตรออนไลน์ -เว็บไซต์-www.phikanes.com -จำหน่าย ปุ๋ยแคปซูลนาโน,ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนาโน-อาหารเสริมน้ำมันรำข้าว-รับสมัครตัวแทนจำหน่ายร้านค้าทุกจังหวัด จัดส่งไปรษณีย