39522755 การใช้ปุ๋ยกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชเศรษกิจที่มีความสำคัญต่อการอุตสารหกรรมการทำอาหารสัตว์ ที่มีความต้องการผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกปี การใช้เลือกใช้ปุ๋ยกับข้าวโพดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งปุ๋ยแค็ปซูลนาโนช่วยประหยัดต้นทุนทดแทนปุ๋ยเคมี ราคาถูกคุณภาพสูงใช้ดี
dot dot
เว็บไซต์ จดทะเบียน DBD
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 2 คน
dot
dot
เกี่ยวกับองค์เทพ
dot
dot
เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย
dot
dot
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
dot
dot
หมวดสินค้า/การบริการ
dot
bulletปุ๋ยอินทรีย์เอไอบิสเนตไทย
dot
ศูนย์บริการสินค้า
dot
dot
ตรวจล็อตเตอร์รี่
dot
dot
มิตรภาพสำหรับเพื่อน
dot
dot
ความรู้ทั่วไป
dot
dot
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
dot
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์,ปุ๋ยกับข้าวโพด article
https://www.facebook.com/sompong.ka
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อการอุตสาหกรรม การทำอาหารสัตว์แปรรูป  ที่มีปริมาณความต้องการผลผลิตเพิ่มมากขึ้นทุกปี ในบางปียังต้องมีการนำเข้าสินค้าวัตถุดิม จากต่างประเทศเพื่อให้เพียงพอต่อการผลิตแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ ในการปลูกในปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ 90 % ของพื้นที่ปลูกข้าวโพดที่เป็นพันธ์ลูกผสมซึ่งจะให้ผลผลิตสูง
ปุ๋ย แคป ซูล นา โน ข้าวโพด ออก 3 ฝัก เต็ม  นาโนฉีดพ่นข้าวโพด ปุ๋ย ปู่ยฉีดพ่นทางใบ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ปุ๋ย ดีดี ข้าวโพด ฝักใหญ่,ปุ๋ยใส่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์,การปลูกข้าวโพด การใส่ปุ๋ย,ปุ๋ย ฉีดพ่นทางใบ ข้าวโพด,ปุ๋ยนาโนข้าวโพด
พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดสำหรับเลี้ยงสัตว์ หรือข้าวโพดไร่ ในปัจจุบัน เช่นข้าวโพดหัวบุ่ม ข้าวโพดหัวแข็ง  ข้าวโพดชนิดนี้เมื่อเมล็ดแห้งแล้วตรงส่วนหัวบนสุดจะมีรอยบุ่มลงไป ซึ่งเป็นส่วนของแป้งสีขาว ข้าวโพดชนิดนี้นิยมกันมากในประเทศสหรัฐเอมริกา โดยเฉพาะทางแถบคอร์นเบลท์ สีของเมล็ดมีตั้งแต่สีขาวไปจนถึงเหลือง เนื่องจากมีหลายสายพันธุ์ ซึ่งเป็นข้าวโพดที่มีโปรตีนน้อยกว่ากวพข้าวโพดหัวแข็งมาก ภายในเมล็ดมีสารที่ทำให้ข้าวโพดมีสีเหลืองจัดเป็นสารให้สีคือ สารคริปโตแซนทีน  สารนี้เมื่อสัตว์ได้กินเข้าไปในร่างกาย สัตว์จะเปลี่ยนสารนี้ให้เป็นไวตามินเอ นอกจากนี้สารนี้ยังช่วยให้ไข่แดงมีสีแดงเข็ม ช่วยให้ไกมีผิวหนัง ปาก เนื้อ และแข้งมีสีเหลืองเข้มขึ้น เป็นที่นิยมของตลาดโดยเฉพาะในแถบอมริกา ส่วนประเทศอังกฤษนั้นนิยมใช้ข้าวโพดขาว  พันธุ์ข้าวโพดที่รู้จักกันในประเทศไทยได้แก่
อาหารเสริมพืชหรือ ปุ๋ยนาโนสำหรับใช้ ฉีดพ่นทางใบข้าวข้าวโพดออกฝักดกดีมาก  ปุ๋ยสำหรับข้าวโพด ปุ๋ยนาโนใส่ข้าวโพด
ข้าวโพดพันธุ์ผสมเปิด  ได้แก่ พันธุ์นครสวรรค์ 1, พันธุ์สุวรรณ 1 พันธุ์สุวรรณ 3(มก.), พันธุ์สุวรรณ 5 (มก.)
ข้าวโพดพันธุ์ลูกผสม  ได้แก่ พันธุ์ซีพีเค 888, พันธุ์ไพโอเนียร์ 3013,พันธุ์แปซิฟิค 983ม,พันธุ์ 919 ,พันธุ์เทพีวีนัส 49, พันธุ์นครสวรรค์ 72, พันธุ์สุวรรณ 3851, พันธุ์สุวรรณ 5 , พันธุ์นครสุวรรณ 2,พันธุ์นครสวรรค์72
ข้าวโพดพันธุ์แท้ ได้แก่ พันธุ์แท้นครสวรรค์ 1 , พันธุ์แท้นครสวรรค์ 2
ขายปุ๋ยนาโนข้าวโพด,ปุ๋ยทางใบข้าวโพดฝักใหญ่,ใส่ปุ๋ยข้าวโพดฝักใหญ่,ปุ๋ยทางใบข้าวโพดดีที่สุด,แค็ปซูลนาโนข้าวโพด
ข้าวโพดพันธุ์ลูกผสม พันธุ์สุวรรณ 4452 เป็นข้าวโพดพันธุ์ลูกผสมที่ได้รับการประกวดชนิดเลิศ จากนักวิจับศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ประสบความสำเร็จวิจัยและการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยสัตว์ลูกผสมเดี่ยว ให้ผลผลิตที่สูงกว่าพันธุ์สุวรรณ3851มีเสถียรภาพสูงในการให้ผลผลิตในแหล่งปลูกข้าวโพด โดยข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ 4452 ได้จากการนำสายพันแท้ เกษตรศาสตร์ 47  ผสมกับสายพันธุ์แท้ Kei 0102 พันธุ์ร่วมทดสอบ ได้แก่ พันธุ์ลูกผสมของศุนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ศุนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ และบริษัทเมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ ในการทดสอบพันธุ์ลูกผสมร่วมกันระหว่าภาครัฐและเอกชน 21 สายพันธุ์ การทดสอบพันธุ์ลูกผสมที่ดีของ มก จำนวน 8 พันธุ์ และการทดสอบพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์การค้า CP-DK888 ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์นครสวรรค์ 72 และพันธุ์สุวรรณ 1 รอบคัดเลือกที่ 11,-12 และ13
ฮีโร่นาโนกับข้าวโพด,ปุ๋ยเทอร์ปิโนกับข้าวโพด,ปุ๋ยพีอาร์นาโนกับข้าวโพด,ปุ๋ยแอมเวย์กับข้าวโพด,ปุ๋ยเคนาโนกับข้าวโพด
ดร.โชคชัย  เอกทัศนาวรรณ ข้าวโพดพันธุ์ลูกผสม สุวรรณ 4452
ข้อมูลเผยแพร่โดย : ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 
นขายปุ๋ยข้าวโพด,ตัวแทนขายปุ๋ยสำหรับข้าวโพด,การใช้ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยสัตว์,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฝักโต,ปั
ปุ๋ยนาโนสำหรับข้าวโพด ข้อมูลจากการทดของร้านค้าเกษตรออนไลน์ ทำการทดลองและตรวจสอบคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ สารอินทรีย์กำจัดแมลงและศัตรูพืช สารอินทรีย์กำจัดวัชพืช จุลินทรีย์กำจัดแมลงทางการค้า และอาหารเสริมพืชนาโน ซึ่งบริษัทต่างๆ ได้ส่งให้ทำการทดลอง จำนวนมาก ซึ่งมีผลแตกต่างในด้านจุดเด่นคุณภาพของปุ๋ย และคุณภาพธาตุอาหารบำรุงพืช รวมถึงวิธีการใช้ความยากง่ายในการใช้ ซึ่งปุ๋ยนาโน (อาหารเสริมพืชในแต่ละบริษัทนั้นมีคุณภาพดี) ทางร้านค้าเกษตรออนไลน์ www.phikanes.com ได้สุรปผลการตรวจสอบที่สมควรนำเสนอให้แก่เกษตรกรได้ทดลองนำไปใช้กับพืชทางการเกตร ที่มีจุดเด่น ในด้าน ขยายระบบราก ปรับสภาพดิน เร่งสร้างแป้ง และเร่งการออกดอกได้ดี การนำไปใช้ได้สะดวกกว่า
 ข้าวโพดออก 3 ฝัก,ข้าวโพด 2 ฝัก,ข้าวโพดฝักโต,ปุ๋ยข้าวโพดฝักดก,มีข้าวโพดออก3ฝัก ปุ๋ย
ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน (YIC Capsule Nano) อาหารเสริมพืชสูตรอินทร์แบบผงเป็นสูตรธาตุอาหารพืชแคนนาดา และอิสราเอลที่เหมาะสำหรับใช้ได้กับพืชทุกสภาพพื้นที่ ได้แก่พืชที่แห้งแล้งดินทราย พื้นที่ดินเหนียว สภาพการปลูกพืชฤดูกาลที่มีน้ำน้อย การปลูกพืชข้ามฤดู สมารถใช้ฉีดพ่นทางใบลำต้นผสมน้ำราดรดที่โคนต้นใช้คลุกปุ๋ยเม็ดทุกชนิด
อัตราการใช้  พืชไร่นาข้าวจำนวน 1 แค็ปซูลต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 15-30 วัน 
สำหรับพืชผักสวนครัว และพืชกินใบทุกชนิด ใช้ 1 แค็ปซูลต่อน้ำ 40 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-15 วัน การฉีดพ่นได้ทุกช่วงระยะของพืชจนถึงระยะก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต  
การคลุกปุ๋ยใช้ 2-3 แค็ปซูล ต่อปุ๋ย 1 กระสอบ (50 กิโลกรัม

จำนวนบรรจุ  1 กระปุก ปุ๋ยจำนวน 120 แค็ปซูล สามารถใช้กับพืช  60-120 ไร่ 
ราคาจำหน่าย  กระปุกละ 3,500 บาท (120 แค็ปซูล) สมาชิก  2,500 บาท
ชุดทดลอง   จำหน่าย   6 แค็ปซูล  ราคา 300 บาท (แค็ปซูลละ 50 บาท)   

สูตรประหยัดเพิ่มประสิทธิภาพคู่ขวัญ 
ใช้นาโนพลัส ฮอร์โมน สารเปิดปากเซลพืช ช่วยกระตุ้นการดูดซึมธาตุให้เร็วขึ้น
สั่งซื้อปุ๋ยแค็ปซูลนาโนกับศูนย์จำหน่ายออนไลน์โดยตรงจัดส่ง ฟรี 
ศูนย์จำหน่ายอาหารเสริมพืช นาโน ออนไลน์
รับทดสอบปุ๋ยนาโน และอาหารเสริมพืชนาโนทุกชนิด
สินค้าที่จัดจำหน่ายเป็นสินค้าที่ผ่านการทดสอบแล้ว
รับตัวแทนและศูนย์จำหน่ายสินค้าออนไลนทั่วประเทศ

เรือเอก สมพงษ์ การัณยศิลป์ โทร.081-9883799
Line ID : sianpui
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์,ปุ๋ยกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์,พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดพันธุ์ดีที่สุดและปุ๋ย
มันสำปะหลัง    นาข้าว YIC  ผักชี ผักคื่นฉ่าย  มะนาวออกดอก เห็ดนาโนYIC 
นาข้าวใช้ปุ๋ยYIC แก้นาข้าวที่ป่วย   ดอกเบญจมาศ ดอกมะลิ-กุหลาบ YICแพ็คเกจใหม่
 
ปุ่ย-ข้าวอยุธยา ปุ๋ย-ผักไฮโดรฯ ปุ๋ย-มะระจีน ปุ๋ย-ข้าวโพด  ปุ๋ย-ไร่อ้อย

 

 


ความต้องการ : สอบถามข้อมูล
สั่งซื้อ
เป็นตัวแทนจำหน่าย
ชื่อ-นามสกุล :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
จังหวัด :  *
ทีอยู่จัดส่ง(กรณีสั่งซื้อ) :
email (ถ้ามี) :ปุ๋ยนาโนกับไร่ข้าวโพด

ฝักข้าวโพดสมบูรณ์-ปุ๋ยYIC Capsule Nano-ฉีดพ่นทางใบ articleศูนย์บริการ ค้นหา และ สอบถามข้อมูลข่าวสาร -ร้านค้าผลิตภัณฑ์เกษตรออนไลน์ -เว็บไซต์-www.phikanes.com -จำหน่าย ปุ๋ยแคปซูลนาโน,ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนาโน-อาหารเสริมน้ำมันรำข้าว-รับสมัครตัวแทนจำหน่ายร้านค้าทุกจังหวัด จัดส่งไปรษณีย