39522755 การใช้ปุ๋ยกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชเศรษกิจที่มีความสำคัญต่อการอุตสารหกรรมการทำอาหารสัตว์ ที่มีความต้องการผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกปี การใช้เลือกใช้ปุ๋ยกับข้าวโพดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งปุ๋ยแค็ปซูลนาโนช่วยประหยัดต้นทุนทดแทนปุ๋ยเคมี ราคาถูกคุณภาพสูงใช้ดี
dot dot
เว็บไซต์ จดทะเบียน DBD
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 4 คน
dot
dot
เกี่ยวกับองค์เทพ
dot
dot
เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย
dot
dot
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
dot
dot
หมวดสินค้า/การบริการ
dot
bulletปุ๋ยอินทรีย์เอไอบิสเนตไทย
dot
ศูนย์บริการสินค้า
dot
dot
ตรวจล็อตเตอร์รี่
dot
dot
มิตรภาพสำหรับเพื่อน
dot
dot
ความรู้ทั่วไป
dot
dot
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
dot


ปุ๋ยแคปซูลสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยสำหรับต้นยาง เพิ่มน้ำยาง
ปุ๋ย สำหรับยาสูบใบใหญ่
แคปซูลนาโน กับมะระจีน
อาหารเสริมพืชดอกดาวเรือง
ปุ่ยนาโน ใส่บวบ


ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์,ปุ๋ยกับข้าวโพด article
https://www.facebook.com/sompong.ka
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อการอุตสาหกรรม การทำอาหารสัตว์แปรรูป  ที่มีปริมาณความต้องการผลผลิตเพิ่มมากขึ้นทุกปี ในบางปียังต้องมีการนำเข้าสินค้าวัตถุดิม จากต่างประเทศเพื่อให้เพียงพอต่อการผลิตแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ ในการปลูกในปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ 90 % ของพื้นที่ปลูกข้าวโพดที่เป็นพันธ์ลูกผสมซึ่งจะให้ผลผลิตสูง
ปุ๋ย แคป ซูล นา โน ข้าวโพด ออก 3 ฝัก เต็ม  นาโนฉีดพ่นข้าวโพด ปุ๋ย ปู่ยฉีดพ่นทางใบ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ปุ๋ย ดีดี ข้าวโพด ฝักใหญ่,ปุ๋ยใส่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์,การปลูกข้าวโพด การใส่ปุ๋ย,ปุ๋ย ฉีดพ่นทางใบ ข้าวโพด,ปุ๋ยนาโนข้าวโพด
พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดสำหรับเลี้ยงสัตว์ หรือข้าวโพดไร่ ในปัจจุบัน เช่นข้าวโพดหัวบุ่ม ข้าวโพดหัวแข็ง  ข้าวโพดชนิดนี้เมื่อเมล็ดแห้งแล้วตรงส่วนหัวบนสุดจะมีรอยบุ่มลงไป ซึ่งเป็นส่วนของแป้งสีขาว ข้าวโพดชนิดนี้นิยมกันมากในประเทศสหรัฐเอมริกา โดยเฉพาะทางแถบคอร์นเบลท์ สีของเมล็ดมีตั้งแต่สีขาวไปจนถึงเหลือง เนื่องจากมีหลายสายพันธุ์ ซึ่งเป็นข้าวโพดที่มีโปรตีนน้อยกว่ากวพข้าวโพดหัวแข็งมาก ภายในเมล็ดมีสารที่ทำให้ข้าวโพดมีสีเหลืองจัดเป็นสารให้สีคือ สารคริปโตแซนทีน  สารนี้เมื่อสัตว์ได้กินเข้าไปในร่างกาย สัตว์จะเปลี่ยนสารนี้ให้เป็นไวตามินเอ นอกจากนี้สารนี้ยังช่วยให้ไข่แดงมีสีแดงเข็ม ช่วยให้ไกมีผิวหนัง ปาก เนื้อ และแข้งมีสีเหลืองเข้มขึ้น เป็นที่นิยมของตลาดโดยเฉพาะในแถบอมริกา ส่วนประเทศอังกฤษนั้นนิยมใช้ข้าวโพดขาว  พันธุ์ข้าวโพดที่รู้จักกันในประเทศไทยได้แก่
อาหารเสริมพืชหรือ ปุ๋ยนาโนสำหรับใช้ ฉีดพ่นทางใบข้าวข้าวโพดออกฝักดกดีมาก  ปุ๋ยสำหรับข้าวโพด ปุ๋ยนาโนใส่ข้าวโพด
ข้าวโพดพันธุ์ผสมเปิด  ได้แก่ พันธุ์นครสวรรค์ 1, พันธุ์สุวรรณ 1 พันธุ์สุวรรณ 3(มก.), พันธุ์สุวรรณ 5 (มก.)
ข้าวโพดพันธุ์ลูกผสม  ได้แก่ พันธุ์ซีพีเค 888, พันธุ์ไพโอเนียร์ 3013,พันธุ์แปซิฟิค 983ม,พันธุ์ 919 ,พันธุ์เทพีวีนัส 49, พันธุ์นครสวรรค์ 72, พันธุ์สุวรรณ 3851, พันธุ์สุวรรณ 5 , พันธุ์นครสุวรรณ 2,พันธุ์นครสวรรค์72
ข้าวโพดพันธุ์แท้ ได้แก่ พันธุ์แท้นครสวรรค์ 1 , พันธุ์แท้นครสวรรค์ 2
ขายปุ๋ยนาโนข้าวโพด,ปุ๋ยทางใบข้าวโพดฝักใหญ่,ใส่ปุ๋ยข้าวโพดฝักใหญ่,ปุ๋ยทางใบข้าวโพดดีที่สุด,แค็ปซูลนาโนข้าวโพด
ข้าวโพดพันธุ์ลูกผสม พันธุ์สุวรรณ 4452 เป็นข้าวโพดพันธุ์ลูกผสมที่ได้รับการประกวดชนิดเลิศ จากนักวิจับศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ประสบความสำเร็จวิจัยและการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยสัตว์ลูกผสมเดี่ยว ให้ผลผลิตที่สูงกว่าพันธุ์สุวรรณ3851มีเสถียรภาพสูงในการให้ผลผลิตในแหล่งปลูกข้าวโพด โดยข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ 4452 ได้จากการนำสายพันแท้ เกษตรศาสตร์ 47  ผสมกับสายพันธุ์แท้ Kei 0102 พันธุ์ร่วมทดสอบ ได้แก่ พันธุ์ลูกผสมของศุนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ศุนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ และบริษัทเมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ ในการทดสอบพันธุ์ลูกผสมร่วมกันระหว่าภาครัฐและเอกชน 21 สายพันธุ์ การทดสอบพันธุ์ลูกผสมที่ดีของ มก จำนวน 8 พันธุ์ และการทดสอบพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์การค้า CP-DK888 ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์นครสวรรค์ 72 และพันธุ์สุวรรณ 1 รอบคัดเลือกที่ 11,-12 และ13
ฮีโร่นาโนกับข้าวโพด,ปุ๋ยเทอร์ปิโนกับข้าวโพด,ปุ๋ยพีอาร์นาโนกับข้าวโพด,ปุ๋ยแอมเวย์กับข้าวโพด,ปุ๋ยเคนาโนกับข้าวโพด
ดร.โชคชัย  เอกทัศนาวรรณ ข้าวโพดพันธุ์ลูกผสม สุวรรณ 4452
ข้อมูลเผยแพร่โดย : ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 
นขายปุ๋ยข้าวโพด,ตัวแทนขายปุ๋ยสำหรับข้าวโพด,การใช้ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยสัตว์,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฝักโต,ปั
ปุ๋ยนาโนสำหรับข้าวโพด ข้อมูลจากการทดของร้านค้าเกษตรออนไลน์ ทำการทดลองและตรวจสอบคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ สารอินทรีย์กำจัดแมลงและศัตรูพืช สารอินทรีย์กำจัดวัชพืช จุลินทรีย์กำจัดแมลงทางการค้า และอาหารเสริมพืชนาโน ซึ่งบริษัทต่างๆ ได้ส่งให้ทำการทดลอง จำนวนมาก ซึ่งมีผลแตกต่างในด้านจุดเด่นคุณภาพของปุ๋ย และคุณภาพธาตุอาหารบำรุงพืช รวมถึงวิธีการใช้ความยากง่ายในการใช้ ซึ่งปุ๋ยนาโน (อาหารเสริมพืชในแต่ละบริษัทนั้นมีคุณภาพดี) ทางร้านค้าเกษตรออนไลน์ www.phikanes.com ได้สุรปผลการตรวจสอบที่สมควรนำเสนอให้แก่เกษตรกรได้ทดลองนำไปใช้กับพืชทางการเกตร ที่มีจุดเด่น ในด้าน ขยายระบบราก ปรับสภาพดิน เร่งสร้างแป้ง และเร่งการออกดอกได้ดี การนำไปใช้ได้สะดวกกว่า
 ข้าวโพดออก 3 ฝัก,ข้าวโพด 2 ฝัก,ข้าวโพดฝักโต,ปุ๋ยข้าวโพดฝักดก,มีข้าวโพดออก3ฝัก ปุ๋ย
ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน (YIC Capsule Nano) อาหารเสริมพืชสูตรอินทร์แบบผงเป็นสูตรธาตุอาหารพืชแคนนาดา และอิสราเอลที่เหมาะสำหรับใช้ได้กับพืชทุกสภาพพื้นที่ ได้แก่พืชที่แห้งแล้งดินทราย พื้นที่ดินเหนียว สภาพการปลูกพืชฤดูกาลที่มีน้ำน้อย การปลูกพืชข้ามฤดู สมารถใช้ฉีดพ่นทางใบลำต้นผสมน้ำราดรดที่โคนต้นใช้คลุกปุ๋ยเม็ดทุกชนิด
อัตราการใช้  พืชไร่นาข้าวจำนวน 1 แค็ปซูลต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 15-30 วัน 
สำหรับพืชผักสวนครัว และพืชกินใบทุกชนิด ใช้ 1 แค็ปซูลต่อน้ำ 40 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-15 วัน การฉีดพ่นได้ทุกช่วงระยะของพืชจนถึงระยะก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต  
การคลุกปุ๋ยใช้ 2-3 แค็ปซูล ต่อปุ๋ย 1 กระสอบ (50 กิโลกรัม

จำนวนบรรจุ  1 กระปุก ปุ๋ยจำนวน 120 แค็ปซูล สามารถใช้กับพืช  60-120 ไร่ 
ราคาจำหน่าย  กระปุกละ 3,500 บาท (120 แค็ปซูล) สมาชิก  2,500 บาท
ชุดทดลอง   จำหน่าย   6 แค็ปซูล  ราคา 300 บาท (แค็ปซูลละ 50 บาท)   

สูตรประหยัดเพิ่มประสิทธิภาพคู่ขวัญ 
ใช้นาโนพลัส ฮอร์โมน สารเปิดปากเซลพืช ช่วยกระตุ้นการดูดซึมธาตุให้เร็วขึ้น
สั่งซื้อปุ๋ยแค็ปซูลนาโนกับศูนย์จำหน่ายออนไลน์โดยตรงจัดส่ง ฟรี 
ศูนย์จำหน่ายอาหารเสริมพืช นาโน ออนไลน์
รับทดสอบปุ๋ยนาโน และอาหารเสริมพืชนาโนทุกชนิด
สินค้าที่จัดจำหน่ายเป็นสินค้าที่ผ่านการทดสอบแล้ว
รับตัวแทนและศูนย์จำหน่ายสินค้าออนไลนทั่วประเทศ

เรือเอก สมพงษ์ การัณยศิลป์ โทร.081-9883799
Line ID : sianpui
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์,ปุ๋ยกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์,พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดพันธุ์ดีที่สุดและปุ๋ย
มันสำปะหลัง    นาข้าว YIC  ผักชี ผักคื่นฉ่าย  มะนาวออกดอก เห็ดนาโนYIC 
นาข้าวใช้ปุ๋ยYIC แก้นาข้าวที่ป่วย   ดอกเบญจมาศ ดอกมะลิ-กุหลาบ YICแพ็คเกจใหม่
 
ปุ่ย-ข้าวอยุธยา ปุ๋ย-ผักไฮโดรฯ ปุ๋ย-มะระจีน ปุ๋ย-ข้าวโพด  ปุ๋ย-ไร่อ้อย

 

 


ความต้องการ : สอบถามข้อมูล
สั่งซื้อ
เป็นตัวแทนจำหน่าย
ชื่อ-นามสกุล :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
จังหวัด :  *
ทีอยู่จัดส่ง(กรณีสั่งซื้อ) :
email (ถ้ามี) :ปุ๋ยนาโนกับไร่ข้าวโพด

ฝักข้าวโพดสมบูรณ์-ปุ๋ยYIC Capsule Nano-ฉีดพ่นทางใบ articleศูนย์บริการ ค้นหา และ สอบถามข้อมูลข่าวสาร -ร้านค้าผลิตภัณฑ์เกษตรออนไลน์ -เว็บไซต์-www.phikanes.com -จำหน่าย ปุ๋ยแคปซูลนาโน,ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนาโน-อาหารเสริมน้ำมันรำข้าว-รับสมัครตัวแทนจำหน่ายร้านค้าทุกจังหวัด จัดส่งไปรษณีย