39522755 Y I C CAPSULE NANO วายไอซีแค็ปซูลนาโนกับไร่สับปะรด ผสมวายไอซีนาโนพลัสฮอร์โมนทำให้สะโพกใหญ่บังคับดอกเร็วขยายผลอ่อนให้โตเร็ว ใช้ผสมน้ำฉีดพ่นหรือวิธีการใช้คลุกเคล้าปุ๋ยเม็ดเพิ่มเพิ่มธาตุอาหารเสริมบำรุงสับปะรดให้ได้คุณภาพดีขึ้น สารเพิ่มผลผลิตฮอรโมนเยสไอแคน
dot dot
เว็บไซต์ จดทะเบียน DBD
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 4 คน
dot
dot
เกี่ยวกับองค์เทพ
dot
dot
เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย
dot
dot
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
dot
dot
หมวดสินค้า/การบริการ
dot
bulletปุ๋ยอินทรีย์เอไอบิสเนตไทย
dot
ศูนย์บริการสินค้า
dot
dot
ตรวจล็อตเตอร์รี่
dot
dot
มิตรภาพสำหรับเพื่อน
dot
dot
ความรู้ทั่วไป
dot
dot
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
dot
ปุ๋ยนาโนกับไร่สับปะรด
ปุ๋ยแคปซูลนาโนกับสับปะรดl สับปะรด นาโน l ใช้ปุ๋ยสำหรับฉีดพ่นทางใบ , แคปซูลนาโน ใส่ สำหรับ สับปะรด, วายไอซี ยารา
สับปะรด เป็นพืชไร่ที่มีอายุตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงระยะเวลาเก็บผล ประมาณ 16-18 เดือน บังคับให้ออกดอก ประมาณ ช่วง10-14 เดือน เป็นพืชไร่ล้มลุกมีอายุยืนต้นข้ามปี การปลูกสามารถปลูกได้ในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศชื้น เช่นที่ราบเนินเขา บริเวณภาคกลางตอนใต้ ภาคตะวันออก แถบติดชายทะเล เป็นต้น ปุ๋ยเคมีหลักที่ใช้กับสับปะรด สูตร 15-15-15 สูตร 21-0-0 สูตร 16-20-0และ สุตร 0-0-60  ช่วงบังคับให้ออกดอกใช้ฮอร์โมน หรือ สารแคลเซียมคารไบด์
 ยารา, ยาร่าบำรุงดิน, ปุ๋ยแคปซูลนาโน ยาร่า , วายไอซีแคปซูล อาหารเสริมพืช, ปลูกสับปะรดใช้ปุ๋ยอะไร,ปู่ยแค็ปซูลสับปะรดดี
เนื่องจากสับปะรดเป็นพืชไร่ล้มลุกที่มีอายุยาวนานข้ามปี (ข้ามฤดูฝน)และมีความต้องการธาตุอาหารสำหรับเลี้ยงต้นจำนวนมาก และเมื่อปลูกสับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจ ยังต้องพิจารณาถึง วิธีการปลูก การเลือกและการใช้หน่อพันธุ์สับปะรดที่เหมาะสม การใช้ปุ๋ยที่เป็นธาตุอาหารที่จำเป็น ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมและฮอร์โมนสำหรับพืชสับปะรด  เทคนิคการเลือกใช้ปุ๋ย และฮอร์โมน การบำรุงดูแลรักษาหลังการปลูก ตามช่วงเวลา วิธีการเก็บผลการพักพื้นดินเพาะปลูก รวมถึงการควบคุมการเก็บผลให้อยู่ในช่วงเวลาที่มีราคาซื้อสูง (การบังคับให้ออกดอกนอกฤดูกาลที่เป็นที่นิยมของเกษตรกร)
 
แปรงทดลอง การใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนกับไร่สับประรด ที่เคยใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมาก โดยเปลี่ยนวิธีการลดปุ๋ยเคมีลง50% ไม่ต้องเปลี่ยนสูตรโดยใช้ปุ๋ยสุตร 15-15-15 สูตรเดียว ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนเป็นธาตุอาหารของพืช ใช้ร่วมกับไคโตซานทดแทนปุ๋ยเคมีได้ 50%  หรือใช้ร่วมกันกับวายไอซีนาโนพลัส ฮอร์โมนชนิดน้ำใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีได้ทุกสูตร หรือจะใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์บำรุงดินได้ทุกชนิด ผลการทดลองได้ผลดี ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีได้จำนวนมาก (ขอขอบคุณ ชาวไร่สัปปะรดอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี)

วิเคราะห์การใช้ปุ๋ยและการกำจัดโรคพืช แมลง สำหรับไร่สับปะรด

1.การให้ปุ๋ย พืชไร่สับปะรดมีระยะในการปลูกนาน 16-18 เดือน ในการแบ่งช่วงการการเจริญเติบโตเพื่อสะดวกในการวิเคราะห์การให้ปุ๋ย ซึ่งยังไม่รวมถึงการวิเคราะห์ค่าของดินโดยพื้นฐาน ดังนี้       
1.1 ช่วงแรก เป็นช่วงสร้างการเจริญเติบโตของใบและลำต้น อายุสับปะรดประมาณ  1- 3 เดือนสำหรับสับปะรดที่มีความชุ่มชื้นของดิน สับปะรดจะเริ่มตั้งตัวหลังจากปลูกแล้วประมาณ 30-45 วัน เริ่มให้ปุ๋ยช่วงแรก ที่เพิ่มไนโตเจนให้กับสับปะรด เช่น ปุ๋ยสูตร 46-0-0 (ยูเรีย) หรือ  สูตร 21-0-0  สำหรับสับรดที่ขาดน้ำอาจต้องใช้เวลาให้ปุ๋ยช่วงแรกเมื่ออายุ 45-60 วัน หรืออาจใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 เป็นปุ๋ยรองพื้นในการปลูก
1.2ช่วงที่สอง เป็นช่วงที่สร้างเพิ่มความแข็งแรงสมบูรณ์ของลำต้นสับปะรดการแตกราก แตกกอ อายุสับปะรดตั้งแต่ 4-10 เดือน จึงให้ปุ๋ยเพิ่ม ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปรแตสเซียม เช่น ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ สูตร 0-0-60 ผสมกัน
1.3 ช่วงที่สาม เป็นช่วงของการบังคับดอกสับปะรด ระหว่างสับปะรดอายุ 10-14 เดือนให้ปุ๋ยบำรุงต้นอีกครั้ง สูตร 15-15-15 หรือ 0-0-60  การบังคับดอกใช้ฮอร์โมนหรือ สารแคลเซียมคารไบด์ เร่งบังคับให้ออกดอกใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน
1.4. ช่วงที่สี่ เป็นช่วยบำรุงต้นและหน่อเพื่อเก็บรุ่นต่อไปหรือเก็บหน่อเพื่อขยายพันธุ์ หลังจากที่สับปะรดออกผลแล้ว ให้ปุ๋ย สูตร 0-0-60 ในช่วงนี้จะตัดใบสับปะรดเพื่อให้แสงแดดส่องถึงให้สับปะรดแตกตาออกหน่อ 
2. การป้องกันโรคและกำจัดแมลง 
              2.1 โรครากเน่ามักเกิดในหน้าฝน เกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่ง ฉีดพ่นด้วยฟูราแทน ในอัตรา 8-10 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร (ฉีดเฉพาะพื้นที่ที่รากเน่า)
              2.2  โรคหน่อเน่าเกิดจากเชื้อรา thielauiopsis paradora  ก่อนปลูก แช่ท่อนพันธุ์หรือวัสดุที่ใช้ปลูกด้วยคูปราวิท หรือไดแทนเอ้ม 45
             2.3 โรคต้นและยอดเน่า เกิดจากเชื้อ Phytopthora parasilica 
พ่นด้วย อาลีเอท, ริโดมิล, ไดโฟลาแทน หรือบำรุงดินให้ความชื้นที่เหมาะสม

             2.4 เพลี้ยแป้ง ป้องกันด้วยการกำจัดมดที่เป็นพาหะ ฉีดพ่นด้วยแลนเนท หรือ คลอไพรีฟอส ผสมโฮโลนิค วายไอซีนาโนพลัสฮอร์โมนพืช
             2.5 ตั๊กแตนกินใบ ทำให้ใบมีตำหนิ ฉีดพ่นด้วยแลนเนท หรือเวฟวิน 8
3.การใช้ปุ๋ยแค็ปซูลนาโน ใช้แทนปุ๋ยกระสอบหรือปุ๋ยเคมีทุกชนิดในการให้ปุ๋ยทุกช่วง สำหรับการบำรุงดิน ใช้คลุกกับปุ๋ยกระสอบ สำหรับการบังคับดอกใช้ฮอร์โมน วายไอซีนาโนพลัส(น้ำ) ร่วมกับสารบังคับดอก ฉีดพ่นทุก ๆ 7-15 วัน ประมาณ 3 ครั้ง การบำรุงต้น ,ใบ  การป้องกันโรคพืช ใช้ ไรซ์โกลด์ การป้องกันแมลงและศัตรูพืชใช้ ไรซ์โกลด์ ,โฮโลนิค
4. ป้องกันโรคพืชและแมลงด้วยวิธีนิเวชธรรมชาติ หรือจุลินทรีย์ ใช้เชื้อราบิวเวอเรีย เชื้อราเมตตาไรเซี่ยม และเชื้อรา ไตรโคเดอร์ม่า (เป็นตระกูลเชื้อราชั้นสูงมีประโยชน์ ใช้ฆ่าแมลง และฆ่าเชื้อราโรคพืช)
 
วิธีใช้ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนร่วมกับปุ๋ยเคมีสำหรับสับปะรด
1.การเตรียมดินปลูกสับปะรด หลังจากพลิกหน้าดินทำการตากดินเพื่อกำจัดเชื้อราในดิน  ใช้เติมอินทรีย์ในดิน ในขณะไถคาดก่อนยกร่อง เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด ฯลฯ หรือใช้ปุ๋ยอินทรีย์ แนะนำให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เกรดเอคุณภาพดี ใช้รองพื้นก้นหลุมในขณะปลูกหน่อ ในอัตรา 50 กก.ต่อไร่ (พื้นที่ที่ใช้เคมีติดต่อมาเป็นเวลานานใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ร่วมด้วยในปริมาณ 25-30 กก.) เป็นการปรับโครงสร้างดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ หน่อพันธุ์ใช้ แค็ปซูลนาโน 1 แค็ปซูล ต่อน้ำ 20 ลิตรแช่หน่อพันธุ์ เร่งการแตกราก หรือฉีดพ่น ทุก 15-20 วันหลังจากสับปะรดเดินรากแล้ว
2. ระยะประมาณ 1-3 เดือนใช้ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน ร่วมกับวายไอซีนาโนพลัสฮอร์โมน ผสมน้ำฉีดพ่นเป็นฝอย อัตรา แค็ปซูลนาโน 1 แค็ปซูล วายไอซีนาโนพลัส 4 ซีซี ผสมน้ำ 40 ลิตร เพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้กับรากและลำต้น
3. ระยะ 4-6 เดือนใช้ปุ๋ยแค็ปซูลนาโน 1 แค็ปซูลต่อน้ำ 20 ลิตร วายไอซีนาโนพลัสฮอร์โมน 2 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (ใช้ร่วมกัน) ฉีดพ่นเป็นฝอย ทุก ๆ 15-30 วัน
4. ระยะ 10 - 14 เดือน ดูลำต้นมีประมาณ 40-45 ใบ ใช้ สารบังคับดอกร่วมกับแค็ปซูลนาโนฉีดพ่น ทุก 7  วัน  (หรือใช้สารบังคับดอกทั่วไปก็ได้)  เมื่อสับปะรดออกตาดอก และเป็นผลอ่อน มีกลีบดอกสีม่วงข้างลูกอ่อนงดให้ปุ๋ย จนกว่าดอกสีม่วงจะแห้ง จึงให้ แค็ปซูลนาโน ร่วมกับฮอร์โมนวายไอซีนาโนพลัส(น้ำ) บำรุงผลสับปะรด
 
 สารบังคับดอก
 ***สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช  (plant growth regulators; PGRs) หมายถึง สารเคมีใดๆ ที่พืชผลิตขึ้นเอง และไม่ได้ผลิตโดยพืช ซึ่งมีผลในการควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ทั้งในทางส่งเสริมและยับยั้งการเจริญเติบโต และสามารถทำงานได้ที่ความเข้มข้นต่ำ แต่จะต้องไม่ใช่สารอาหารพืช
ฮอร์โมนพืช (plant hormones; phytomones) หมายถึง สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชเฉพาะที่พืชผลิตขึ้นเองเท่านั้น
ฮอร์โมนพืช แบ่งตามลักษณะการทำงานได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ 5 กลุ่ม คือ

1. ออกซิน (auxins)

2.ไซโตไคนิน (cytokinins)

3. จิบเบอเรลลิน (gibberellins)

4.เอทธิลีน (ethylene)หรือสารเอทธิฟอนเป็นสารเคมีเข้าไปในเนื้อเยื่อสับปะรด  จะแตกตัวปล่อยเอทธิลินออกมา  เอทธิลินเป็นตัวชักนำให้เกิดการสร้างตาดอกขึ้น  ซึ่งจะทำให้เก็บผลได้ก่อนกำหนดประมาณ 2 เดือน  
เอทธิฟอน  มีชื่อการค้าหลายชื่อ  แต่ที่นิยมคือ อีเทรล (39.5% เอทธิฟอน)  โดยใช้ในอัตรา 8 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร และเติมปุ๋ยยูเรียอีก 300 กรัม  ผสมให้เข้ากันดีแล้วใช้หยอดยอดหรือฉีดพ่น ต้นละ 70-80 ซีซี หยอด 2 ครั้ง ห่างกัน 5-7 วัน  สารนี้เมื่อผสมน้ำแล้วต้องใช้ทันทีอย่างช้าไม่เกิน 2 ชั่วโมง หากฝนตกมาภายใน 2 ชั่วโมงหลังการใช้สารนี้ให้ทำซ้ำอีกครั้งหลังจากฝนหยุดในทันที
5. สารยับยั้งการเจริญเติบโต (inhibitors) นอกจากนี้ยังมีสารอื่นๆ อีก ที่จัดเป็นสารที่มีศักยภาพที่จะจัดขึ้นเป็นกลุ่มฮอร์โมนพืชชนิดใหม่อีกในอนาคต เช่น บลาสซิโนสเตรยรอยด์ (brassinosteroid) ซึ่งเป็นสารที่สกัดได้จากละอองเกสรตัวผู้
**อ๊อกซินสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช (plant regulating chemicals : PGRC) ที่จัดอยู่ในกลุ่มออกซิน มีอยู่หลายชนิดและเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับเกษตรกรในประเทศไทย สารออกซินชนิดแรกที่ค้นพบคือ IAA (indol-3-acetic acid) ซึ่งเป็นสารที่พืชสร้างขึ้นเอง โดยมีคุณสมบัติเป็นสารเร่งการเจริญเติบโต มีผลกระตุ้นการขยายขนาดของเซล การยืดตัวของเซล และยังมีผลกระตุ้นการเกิดราก รวมถึงมีคุณสมบัติในการส่งเสริมการเจริญเติบโตในส่วนต่าง ๆ ของพืช ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้หลายวิธีกับพืชทั้งต้น (intact plant) รวมทั้งวิธีที่ตัดอวัยวะเฉพาะส่วนมาทดสอบ (excised part) สรุปได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ หลายอย่างที่เกิดขึ้นในพืชนั้น ออกซินมีส่วนในการควบคุมกระบวนการนั้น ๆ ด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้มีการสังเคราะห์สารต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติคล้ายออกซินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ในประเภทของสารสังเคราะห์เหล่านี้มีอยู่หลายชนิด แต่ที่นิยมใช้กันทั่วไปมีอยู่เพียงไม่กี่ชนิด ได้แก่ NAA (1-naphthylacetic acid) IBA (4-(indol-3-yl)butyric acid) 2,4-D (2,4-dichlorophenoxyacetic acid) และ 4-CPA (4-chlorophenoxyacetic acid) (พันทวี, 2532 ; พีรเดช, 2529**

หมายเหตุ ***เพิ่มเติม จากประสบการณ์ของเกษตรกร  พื้นดินทีมักเกิดเชื้อราในดินที่ตรวจพบบ่อย ทำให้เกิดโรคโคนเน่า ได้แก่ดินที่บริเวณโคก ควรมีการฆ่าเชื้อราและตากหน้าดินเป็นพิเศษ ***

นาข้าว มันสำปะหลัง อ้อย มะม่วง มะพร้าวน้ำหอม
ไม้ประดับ พันธุ์กล้าไม้ มะนาว สับปะรด  ยางพารา
ข้าวโพด ผักคะน้า กล้วย ปาล์ม     มะเขือเปราะ 
สวนลำใย สวนเมล่อน มะละกอ เห็ด เผือก
ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน (YIC Capsule Nano) อาหารเสริมพืชประสิทธิภาพบำรุงเพิ่มผลผลิตให้กับพืช สูตรธาตุอาหารพืชแบบผงแคนนาดา บรรจุในรูปแค็ปซูลอาหารพืชนาโนใช้ได้ง่ายสะดวก ปุ๋ยจำนวน 1 กระปุก 120แค็ปซูล) คุณภาพเทียบเท่าปุ๋ยอินทรีย์ 2 ตัน สามารถใช้กับพื้นที่ทางการเกษตรได้  60-70 ไร่/กระปุก
 
   วายไอซีนาโน+พลัส (YIC Nano Plus) อาหารเสริมพืชชนิดน้ำเข้มข้นสำหรับใช้ร่วมกับวายไอซีแค็ปซูลนาโนเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหารพืชได้สูงขึ้นและรวดเร็วได้อย่างน่ามหัศจรรย์ขนาดทดลอง 50ซีซี ใช้กับพืชได้ 25ไร่ ที่ประหยัดต้นทุนในการซื้อนำไปทดลอง  อัตราการใช้ 2 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ราคา 350 บาท
YIC Capsule Nano อาหารเสริมพืชนาโน 120 แค็ปซูลเทียบเท่าปุ๋ยอินทรีย์เกรด A ประมาณ 2 ตัน สุดยอดนวัตกรรมใหม่หล้าสุด อาหารเสริมพืพในรูปนาโน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ปรับปรุงดิน ไม่สิ้นเปลืองค่าขนส่ง ทนแล้ง ขั้วเหนียว ออกเร็ว เก็บได้นาน หวานกรอม สีสวยสด รสชาดดี คุณภาพของผลผลิตดี
อัตราการใช้  แค็ปซูลนาโน 1 แค็ปซูลผสมน้ำ 20-40 ลิตร ฉีดพ่น 15-30วัน
 
ราคาจำหน่าย กระปุกละ 3,500 บาท สมาชิก 2,500 บาท (120 แค็ปซูล)
 
สั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับศูนย์จำหน่ายออนไลน ฟรีค่าจัดส่ง (เฉพาะที่นี่เพียงแห่งเดียว)

ศูนย์จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์-อาหารเสรพืชออนไลน์
จัดส่งทั่วประเทศระบบการโอนเงินเข้าบัญชี
รับประกันคุณภาพสินทรีย์จากการได้ทดลองใช้
รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทุกจังหวัดทั่วประเทศ

เรือเอก สมพงษ์  การัณยศิลป์ โทร.081-9883799
Line ID   : sianpui

คลิปวีดีโอ การใช้ปุ๋ยแค็ปซูลนาโน YIC  (คลิ๊กดูที่รูปภาพ)
มันสำปะหลัง    นาข้าว YIC  ผักชี ผักคื่นฉ่าย  มะนาวออกดอก เห็ดนาโนYIC 
นาข้าวใช้ปุ๋ยYIC แก้นาข้าวที่ป่วย   ดอกเบญจมาศ ดอกมะลิ-กุหลาบ YICแพ็คเกจใหม่
 
ปุ่ย-ข้าวอยุธยา ปุ๋ย-ผักไฮโดรฯ ปุ๋ย-มะระจีน ปุ๋ย-ข้าวโพด  ปุ๋ย-ไร่อ้อย

 ปุ๋ย แคปซูลนาโน สัตหีบ article
ปุ่ยนาโนสำหรับใส่ กับสับปะรด article
สับปะรดหัวโต แคปซูลนาโนกับบปะรด article
สับปะรดหัวใหญ่ กับปุ๋ยนาโนดีดี article
แค็ปซูลนาโนสำหรับสับปะรด article
1 2 » [Go to top]ศูนย์บริการ ค้นหา และ สอบถามข้อมูลข่าวสาร -ร้านค้าผลิตภัณฑ์เกษตรออนไลน์ -เว็บไซต์-www.phikanes.com -จำหน่าย ปุ๋ยแคปซูลนาโน,ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนาโน-อาหารเสริมน้ำมันรำข้าว-รับสมัครตัวแทนจำหน่ายร้านค้าทุกจังหวัด จัดส่งไปรษณีย