39522755 ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโนและวายไอซีนาโนพลัส เยสไอแคน สูตรพิเศษสุดยอดอาหารเสริมพืชนาโนที่บำรุงพืชได้อย่างสมบูรณ์ใช้กับมันสำปะหลัง ร่วมกับปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรนิยมใช้กับมันสำปะหลังคือปุ๋ยสูตร 15--15-15 หรือใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ให้ผลผลิตที่สูงขึ้น และประหยัด
dot dot
เว็บไซต์ จดทะเบียน DBD
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 2 คน
dot
dot
เกี่ยวกับองค์เทพ
dot
dot
เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย
dot
dot
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
dot
dot
หมวดสินค้า/การบริการ
dot
bulletปุ๋ยอินทรีย์เอไอบิสเนตไทย
dot
ศูนย์บริการสินค้า
dot
dot
ตรวจล็อตเตอร์รี่
dot
dot
มิตรภาพสำหรับเพื่อน
dot
dot
ความรู้ทั่วไป
dot
dot
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
dot
ปุ๋ยนาโนใช้กับมันสำปะหลัง
การใช้ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนYIC กับมันสำปะหลัง  เพื่อทดแทนการใส่ปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆทางดิน เช่น   สูตร 46-0-0(ปุ๋ยยูเรีย)  สูตร 15-15-15 สูตร 21-7-7 สูตร 21-4-21ในปริมาณและพื้นที่การใช้ใส่ให้กับพืชที่เท่ากันแต่ลดต้นทุนใช้เงินในการซื้อปุ๋ย  จำนวนมาก ปรับปรุงสภาพของดินให้ดีขึ้นในการใช้ดินทางการเกษตรใช้ปลูกพืชระยะยาวเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ทำไร่มันสำปะหลังทำให้

ดินเสื่อมอย่างมากสาเหตุการใช้ปุ๋ยเคมีใส่ลงในดินอย่างต่อเนื่องปัญหา ในปัจจุบันเมื่อดินเสื่อมมาก ๆ ปลุกมันสำปะหลังไม่ค่อยได้ผล มักจะเปลี่ยนเป็นการปลูกพืชยืนต้น เช่นไม้ยูคาลิปตัส ซึ่งเข้าใจว่าดูแลง่ายกว่าแต่กลับจะทำให้ดินขาดธาตุอาหารกลายเป็นที่ดินเสื่อม ซึ่งดินเสื่อมอาจเกิดจากปริมาณสารเคมีที่ตกค้างมากเกินไป หรือเกิดจากการถูกใช้ธาตุอาหารมากจนเกินไปจากพืชบางชนิดที่ใช้ธาตุอาหารมาก

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนหรืออาหารเสริมพืชนาโนทางใบสูตรสกัดเข้มข้นชนิดแค็ปซูลและชนิดน้ำโนเทคโนโลยี  นำมาใช้กับไร่มันสำปะหลัง ทดแทนปุ๋ยกระสอบได้ทุกชนิด ช่วยลดต้นทุนการซื้อปุ๋ย เพิ่มผลผลิต  ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และสภาพดินไม่เสื่อม เนื่องจากการให้ปุ๋ยเป็นการฉีดพ่นทางใบไม่ลงดินบริษัทเยสไอแคนคอโปเรชั่นประเทศ ไทย จำกัด ได้จำหน่ายปุ๋ยระบบเครือข่ายผู้บริโภค
ผลการใช้ปุ๋ยแค็ปซูลนาโน กับมันสำปะหลัง พันธุ์ก้านแดง อายุ 5 เดือน  ของคุณลุงจ้อย อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ที่เริ่มใช้ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนร่วมกับวายไอซีนาโนพลัส ฉีดพ่นครั้งแรกเมื่ออายุ 1เดือน ฉีดพ่นครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 2 เดือน รอการฉีดพ่นครั้งที่ 3 อายุมันสำปะหลัง 3 เดือน มีสภาพของใบมันเขียวสมบูรณ์ ลำต้นสมบูรณ์เจริญเติบโตดี มีความต้านทานต่อโรคและแมลงไม่มีเพลี้ยแป้ง 
นาข้าว มันสำปะหลัง อ้อย มะม่วง มะพร้าวน้ำหอม
ไม้ประดับ พันธุ์กล้าไม้ มะนาว สับปะรด  ยางพารา
ข้าวโพด ผักคะน้า กล้วย ปาล์ม     มะเขือเปราะ 
สวนลำใย สวนเมล่อน มะละกอ เห็ด เผือก
ปุ๋ยดี ใส่ มันสำปะหลัง,ปุ๋ยสำหรับ มันสำปะหลัง, ปุ๋ย นาโน กับ มันสำปะหลัง, ปุ๋ย นาโน เร่งหัวมันสำปะหลัง, ปุ๋ยเพิ่มหัวมันสำปะ
การใช้ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโนร่วมกับวายซีนาโนพลัส(น้ำ) สารเร่งประสิทธิภาพ เป็นคุณสมบัติของสารไซโตไคนิน ที่ช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคและแมลงที่มีอยู่ใน วายไอซีนาโนพลัส จะช่วยทำให้ต้นมันสำปะหลังมึความสมบูรณ์ระบบรากแข็งแรงเพิ่มประสิทธิภาพช่วยให้หาอาหารได้เก่ง  สร้างแป้งและน้ำตาลได้ดีขึ้น มันสำปะหลังลงหัวเร็ว ได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นสูง ปริมาณเปอร์เซนต์แป้งดี ได้น้ำหนักดี
 มันสำปะหลังแปลงสาธิต ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี พันธุ์ก้านแดง และพันธุ์ห้วยบง 60 ที่ไร่ลุงจ้อย จังหวัดชลบุรี  หลังจากที่ฉีดพ่นวายไอซีแค็ปซูลนาโนไปแล้ว 2 ครั้ง (ทุก 30 วัน)ลำต้นตั้งตรงใบสีเขียวเข้ม  เจริญเติบโตดี ไม่มีแมลงรบกวนทำการขุดหัวมันสำปะหลังอายุ 11 เดือนเก็บผลผลิต เฉลี่ยน้ำหนักต่อต้น 15-20 กก.
วิเคราะห์การใช้ปุ๋ยนาโนฉีดพ่นทางใบร่วมกันกับปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ทางดิน

1.ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน คือปุ๋ยนาโนผงที่สกัดเข้มข้นหัวเชื้อธาตุอาหารพืชมีที่เป็นพลังงานธาตุสำหรับให้โดยตรงแก่พืชไม่สูญเสียไปกับการชะล้างบริเวณหน้าผิวดิน จึงสามารถให้ธาตุอาหารกับพืชได้ อย่างสมบูรณ์ ซึ่งแตกต่างจากปุ๋ยเคมีกระสอบทางดิน ที่ต้องอาศัยน้ำเป็นตัวละลายก่อนซึมซับลงดินให้ปุ๋ยแก่พืชโดยทางราก ดังนั้นปุ๋ยทางดินส่วนหนึ่งจะสูญเสียไปกับการชะล้างหน้าผิวดินจำนวนมากก่อนถึงพืช 

2.ปุ๋ยวายไอซีนาโน+พลัส ประกอบด้วยธาตุอาหารนาโนที่มีประโยชน์บำรุงพืช แตกต่างและที่แตกต่างจากแค็ปซูลนาโนตรงที่เพิ่มสารสกัดไซโตไคนินแบบเข้มขึ้นช่วยในการดูดซับธาตุได้เร็ว ใช้ร่วมกับปุ๋ยกระสอบเคมีทางดินช่วยให้พืชดูดซับธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง (ธาตุอาหารเสริมในวายไอซีนาโนพลัส ชนิดน้ำมีเช่นเดียวกับชนิดแค็ปซูลแต่น้อยกว่าโดยเพิ่มความเข้มข้นสารดูดซึมที่สูงขึ้น)

3.การใช้ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน และวายไอซีนาโนพลัสชนิดน้ำ ฉีดพ่นทางใบเป็นการช่วยบำรุงพืช และยังให้ดินปรับตัวฟื้นสภาพของดินเมื่อมีละอองธาตุตกลงในที่ชื้นของผิวดิน  โดยธรรมชาติที่ไม่เติมเคมีลงที่ดินโดยตรง และการใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์บำรุงดินที่ได้ผลเป็นการประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย  และเพิ่มผลผลิตให้ดีขึ้น

4.การใส่ปุ๋ยเคมี ลงในดินอย่างต่อเนื่องทำให้สภาพของดินเสื่อมประสิทธิภาพ ไม่รับธาตุอาหารให้เพียงพอแก่ความต้องการของพืช จึงทำให้ผลผลิตน้อยลง และต้องเพิ่มปริมาณปุ๋ยอย่างต่อเนื่อง ต้นทุนการซื้อปุ๋ยมีราคาแพงขึ้นผลผลิตที่ได้ไม่คุ้มทุนกับการใช้ปุ๋ยที่สูญเสียไป ปุ๋ยทางใบจึงมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มผลผลิตได้มาก
ปุ๋ยวายไอซีนาโนพลัส  อาหารเสริมพืชแบบอินทรีย์สกัดเข้มข้น(ฮอร์โมน)จากธรรมชาติที่ปลอดภัยไม่ทำลายธรรมชาติ ที่มีส่วนผสมไซโตไคนิน จากพืชประสิทธิภาพสูง ช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับธาตุที่ช่วยสร้างแป้งและน้ำตาลให้กับพืช เหมาะสำหรับพืชลงหัว เช่น มันสำปะหลัง หัวหอม กระเทียม และพืชตระกูลถั่ว หรือใช้ผสมกับปุ๋ยทางใบทั่วไปฉีดพ่นช่วยให้การพัฒนาทั้งระบบราก ลำต้น และใบพืชเขียวเร่งโตได้อย่างสมบูรณ์ มีความต้านทานโรคและแมลงได้ดีขึ้น
YIC แค็ปซูลนาโน อาหารเสริมพืชเกรทอินทรีย์แบบผงสูตรธาตุอาหารจากประเทศแคนนาดา บรรจุในรูปปุ๋ยแค็ปซูลประสิทธิภาพสูง ที่มีจุดเด่นในด้าน การออกดอกผล การสร้างแป้งและน้ำตาล ด้วยปริมาณธาตุโปรตัสเซียมสูงมากกว่า 8% ช่วยทำให้พืชออกดอกได้อย่างสมบูรณ์ และช่วยให้พืชสร้างแป้งได้เร็ว เหมาะสำหรับการใช้กับมันสำปะหลังทำให้ลงหัวได้เร็ว มันสำปะหลังอายุประมาณ 2 เดือน สามารถลงหัวได้ดี
ขนาดบรรจุ  YIC แค็ปซูลนาโนแบบกระปุกบรรจุปุ๋ย จำนวน 120 แค็ปซูล สามารถนำไปใช้กับพืชทุกชนิดได้ 60 -120 ไร่ ต่อครั้ง เทียบเท่าปุ๋ยอินทรียปริมาณ 2 ตัน
การใช้ปุ๋ยทางใบสำหรับพืช ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงจากการให้ปุ่ยทางดิน แต่เป็นการลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีได้ 50%ปรับสภาพของดินให้อุดมสมบูรณ์ โดยการใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์และลดปุ๋ยเคมีลงให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับความต้องการธาตุอาหารของพืชอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยเคมีเติมลงในดินในปริมาณสูง เกินกว่า 5 ปี ให้ลดการใช้ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลง ครึ่งหนึ่ง และใช้ปุ๋ยอินทรีย์บำรุงดิน ติดต่อกัน 3-5 ปี เมื่อความอุดมสมบูรณ์ของดินเริ่มดีขึ้นจึงเปลี่ยนเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพียงอย่างเดียว  แล้วเปลี่ยนเป็นการให้ปุ๋ยทางใบทดแทนปุ๋ยเคมี การใช้ปุ๋ยทางใบแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติจุดเด่นของธาตุอาหารบำรุงพืชที่แตกต่างกัน เพื่อให้พืชได้รับธาตุอาหารจากปุ๋ยทางใบที่สมบูรณ์ในการใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี ควรใช้ปุ๋ยประกอบกันหลายชนิดเพื่อให้พืชได้รับธาตุอาหารอย่างสมบูรณ์ ที่คิดต้นทุนแล้วถูกที่สุด โดยต้นทุนต้องไม่เพิ่มจากการปุ๋ยเคมีอยู่เดิม ให้คิดในราคาครึ่งหนึ่งของปุ๋ยเคมี โดยใช้ปุ๋ยที่แนะนำให้ใช้ร่วมกันสำหรับการทำไร่มันสำปะหลัง 10 ไร่ ต้นทุนไร่ละ 60-80 บาท คือ ใช้ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนร่วมกับวายไอซีนาโนพลัส(น้ำ) ต้นทุนรวม   เฉลี่ยไร่ละ 80 บาท ต่อครั้ง ผลที่ได้ในวิธีนี้ มันสำปะหลังลงหัวได้เร็วก่อนกำหนด การสร้างแป้งและเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันสูง ความสำบูรณ์ของลำต้นและใบดี การแผ่ขยายของระบบรากเพื่อหาอาหารในดินได้ดี มีความต้านทานต่อโรคและแมลงสูง

สูตรปุ๋ยทางใบสำหรับพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง เพียงไร่ละ 60 บาทใช้ฉีดพ่น

1. วายไอซีแค็ปซูลนาโน จำนวน 2 แค็ปซูล ต้นทุนปุ๋ย 40 บาท/ครั้งต่อไร่

2. ปุ๋ยวายไอซีนาโนพลัส จำนวน 2-4 ซีซี ต้นทุน ราคา 20 บาท/ครั้ง ต่อไร่
อัตราการใช้   ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน   จำนวน 1 แค็ปซูล ผสมน้ำ 20 ลิตร
ราคาจำหน่าย ปกติกระปุกละ3,500 บาท (120 แค็ปซูล)  ราคาสมาชิก 2,500 บาท
ชุดทดลอง  ซื้อ 6 แค็ปซูล 300 บาท (แค็ปซูลละ 50 บาท)
ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิก ฟรี
ใช้ร่วมกันเพิ่มประสิทธิภาพดีมาก
สั่งซื้อแค็ปซูลนาโน 1 กระปุก เลือกแถมค่าสมัคร นาโนพลัส 1ขวด 50 ซีซี
   วายไอซีนาโน+พลัส (YIC Nano Plus) อาหารเสริมพืชชนิดน้ำเข้มข้นสำหรับใช้ร่วมกับวายไอซีแค็ปซูลนาโน เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหารพืชได้สูงขึ้นและรวดเร็วขึ้นได้อย่างน่ามหัศจรรย์  ขนาดทดลอง 50ซีซี ใช้กับพืชได้ 25ไร่ ที่ประหยัดต้นทุนในการซื้อนำไปทดลอง  อัตราการใช้ 2 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ราคา 350 บาท

ศูนย์จำหน่ายอาหารเสริมพืชนาโนออนไลน์

จัดส่งสินค้าทั่วประเทศซื้อระบบโอนเงินเข้าบัญชี
รับประกันความพอใจสำหรับผู้ต้องการมีรายได้
จัดมอบลูกค้าออนไลน์ทั่วประเทศตามพื้นที่
สินค้าที่เป็น โอท็อป สินค้าส่วนตัว โฆษณาฟรี

เรือเอก สมพงษ์ การัณยศิลป์ โทร.081-9883799
Line ID  : sianpui

ตำแหน่ง รองประธานบริหารฝ่ายการตลาด Vice President
คลิปวีดีโอ การใช้ปุ๋ยแค็ปซูลนาโน  (คลิ๊กดูที่รูปภาพ)
มันสำปะหลัง    นาข้าว YIC  ผักชี ผักคื่นฉ่าย  มะนาวออกดอก เห็ดนาโนYIC 
นาข้าวใช้ปุ๋ยYIC แก้นาข้าวที่ป่วย   ดอกเบญจมาศ ดอกมะลิ-กุหลาบ YICแพ็คเกจใหม่
 
ปุ่ย-ข้าวอยุธยา ปุ๋ย-ผักไฮโดรฯ ปุ๋ย-มะระจีน ปุ๋ย-ข้าวโพด  ปุ๋ย-ไร่อ้อย

 ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนyicกับมันสำปะหลัง article
ปุ๋ยนาโนดีดีกับมันสำปะหลัง article
มันสำปะหลังยักษ์-ปุ๋ยแค็ปซูลนาโน article
มันสำปะหลังออกหัวเร็ว article
มันฝรั่ง-การใช้ปุ๋ยกับมันฝรั่ง article
1 [Go to top]ศูนย์บริการ ค้นหา และ สอบถามข้อมูลข่าวสาร -ร้านค้าผลิตภัณฑ์เกษตรออนไลน์ -เว็บไซต์-www.phikanes.com -จำหน่าย ปุ๋ยแคปซูลนาโน,ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนาโน-อาหารเสริมน้ำมันรำข้าว-รับสมัครตัวแทนจำหน่ายร้านค้าทุกจังหวัด จัดส่งไปรษณีย