39522755 ลุงจ้อย ใส่ปุ๋ยเอ็นฟังก์ชั่นและบิ๊กดตให้กับมันสำปะหลัง ร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 เมื่ออายุ 3 เดือน และ 4 เดือน ประมาณ 2 - 3 ครั้ง ลดปริมาณปุ๋ยเคมีลง และใส่ฮอร์โมนเร่งหัวมัน บิ๊กโต ได้ผลผลิต 2 ไร่ ได้มันสำปะหลัง 13 ตัน
dot dot
เว็บไซต์ จดทะเบียน DBD
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 2 คน
dot
dot
เกี่ยวกับองค์เทพ
dot
dot
เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย
dot
dot
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
dot
dot
หมวดสินค้า/การบริการ
dot
bulletปุ๋ยอินทรีย์เอไอบิสเนตไทย
dot
ศูนย์บริการสินค้า
dot
dot
ตรวจล็อตเตอร์รี่
dot
dot
มิตรภาพสำหรับเพื่อน
dot
dot
ความรู้ทั่วไป
dot
dot
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
dot


ปุ๋ยแคปซูลสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยสำหรับต้นยาง เพิ่มน้ำยาง
ปุ๋ย สำหรับยาสูบใบใหญ่
แคปซูลนาโน กับมะระจีน
อาหารเสริมพืชดอกดาวเรือง
ปุ่ยนาโน ใส่บวบ


ปุ๋ยนาโนดีดีกับมันสำปะหลัง article
ปุ๋ยนาโน ขายดี
ปุ๋ยนาโน คืออาหารเสริมพืชสำหรับเพิ่มผลผลิต ที่ศูนย์เกษตรนาโนออนไลน์ได้จำหน่ายมาก่อนหลายยี่ห้อ และปุ๋ยบางยี่ห้อที่มีคุณภาพดี แต่ เนื่องจากทางบริษัทปุ๋ยเลิกผลิต จึงมีความจำเป็นต้องหาปุ๋ยนาโนตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีกว่ามาทดแทน  เนื่องจากเหตุผลบางประการทำให้ศูนย์เกษตรนาโนออนไลน์ต้องแสวงหาปุ๋ยตัวใหม่ที่มีคุณภาพที่ดีเทียบเท่ากันและมี ธาตุอาหารพืชที่สมบูรณ์สามารถเพิ่มผลผลิตที่เห้นได้อย่างชัดเจน ขอแนะนำผลิตภัณฑ์นาโนตัวใหม่ที่คุณภาพดี ที่ประหยัดและใช้ได้ง่าย สะดวกมากกว่า ปุ๋ยนาโน วายไอซีแค็ปซูลนาโน ร่วมกับ วายไอซีนาโนพลัส(ชนิดน้ำ)บริษัท เยส ไอ แคน เป็นสูตรอาหารพืชสูตรจาก แคนนาดา
ปุ๋ยนาโนใช้ง่ายที่สุด ,ปุ๋ยนาโนราคาถูก,ปุ๋ยนาโนใช้ได้ดี, ปุ๋ยแคปซูลนาโน วายไอซี ปุ๋ยนาโนที่ดี และราคาถูก

การเพิ่มผลผลิตด้วยวิธีการเทคนิคการปลูกมันสำปะหลัง

1.การทำแปรงร่องทำมุมทิศรับน้ำและการระบายน้ำได้ดี และรับแสงแดดเพื่อการสังเคราะห์แสงได้ดีในช่วงมันสำปะหลังกำลังเจริญเติบโต 1-4 เดือน จะทำให้ลำต้นสมบูรณ์พร้อมที่จะสร้างหัว (แปรงร่องทำแนวเดียวกับพระอาทิตย์ขึ้น-ตก คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และ ทิศตะวันออกเฉียงใต้-ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ช่วงแรกที่มันสำปะหลัง อายุ 1-4เดือน อยู่ในระหว่างช่วงเดือนใด เช่น มีนาคม-มิถุนายน  หรือ กรกฎาคม- ตุลาคม ให้ดูแนวขึ้นตกของพระอาทิตย์เป็นแนว)
2.การใส่ปุ๋ยและการแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูก ก่อนปลูกปักท่อนพันธุ์การแช่ท่อนพันธุ์ด้วยแอ๊คติ้งจะทำให้ท่อนที่ปลูกทนแล้งได้ดีแตกรากและแตกยอดอ่อนดี มันสำปะหลังพร้อมกินปุ๋ยทางดินได้ดี มันอายุ 1เดือนครึ่งถึง 2 เดือนใช้ปุ๋ยกรีนฟาสท์ทดแทนการใส่ปุ๋ยยูเรีย อายุมัน 3-5เดือนใช้ปุ๋ยเอ็นฟังก์ชั่นฉีดพ่นทางใบ มันสำปะหลังเตรียมพร้อมสร้างแป้งได้ดี ทดแทนปุ๋ยเคมีได้มากกว่า 50% การใส่ปุ่ยเคมีลดอัตราการใช้ลง ครึ่งหนึ่ง อัตราที่เคยใช้ปกติ
การเพิ่มผลผลิตด้วยวิธีการใช้ปุ่ยทางใบกับมันสำปะหลัง การใช้ปุ๋ยให้ถูกต้องตามหลักการ คือถูกสูตรปุ๋ย ถูกอัตราการใช้ปุ๋ย ถูกช่วงเวลาการใช้ปุ๋ย และถูกวิธีการใช้ปุ๋ย สำหรับการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังที่ต้องการ คือลำต้นมันที่สมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นท่อนพันธุ์ปลูก หรือจำหน่ายท่อนพันธุ์  การเพิ่มประมาณหัวมันสำปะหลังให้ได้น้ำหนักต่อหัวต่อต้นและต่ไร่ เป็นสิ่งที่ต้องการของเกษตรกร ศูนย์เกษตรออนไลน์ได้นำวิธีการใช้ปุ๋ยทางใบเพื่อเพิ่มผลผลิตที่ถูกต้อง และประโยชน์ที่ได้นอกจากการเพิ่มผลผลิตที่ดีแล้ว ต้องลดต้นทุนให้ต่ำลงกว่าวิธีอื่น และเพื่อการทำเกษตรปลูกมันสำปะหลังที่ยั่งยืนด้วยการบำรุงดินให้คุณภาพของดินดีขึ้นทั้งทางตรงโดยการเติมอินทรีย์ลงดิน หรือวิธีทางอ้อมการลดปริมาณธาตุเคมีที่เป็นส่วนเกินความต้องการของพืชที่เติมลงดิน ทำให้ดินเสื่อม การเปลี่ยนเป็นใช้ปุ๋ยทางใบทดแทนปุ๋ยเคมีดังนี้
1.ต้องพิจารณาจากธาตุอาหารพืช ที่มีอยู่ในปุ๋ยทางใบแต่ละชนิดที่สามารถนำมาใช้ทดแทนปริมาณเปอร์เซนต์ธาตุจากปุ๋ยเคมีได้มากน้อยเพียงใด ตามปกติจะทดแทนได้ที่ 50-70% เป็นเกณฑ์อย่างต่ำ หากไม่สมบูรณ์ในปุ๋ยชนิดเดียวจึงมีความจำเป็นต้องนำปุ๋ยหลายชนิดมาร่วมกันให้สมบูรณ์ และคิดต้นทุนที่สูงเกินไปต้องตัดธาตุที่ไม่จำเป็นและเกินความจำเป็นออกไป เพื่อให้ได้ต้นทุนที่ต่ำลง (ควรอยู่ในต้นทุนเพียงครึ่งเดียวของการใช้ปุ๋ยเคมีทั้งหมดเพื่อนำต้นทุน 50% มาคิดคำนวนเติมธาตุอาหารพืชให้ทางใบและได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น)
2.ต้องพิจารณาด้วยหลักการใช้ได้สะดวกและง่ายกว่า การใช้วิธีการเดิมสะดวกสำหรับการใช้ ไม่สิ้นเปลืองค่าดำเนินการให้ปุ๋ยกับพืชที่เพิ่มขึ้น และไม่ทำลายดิน หรือมีประโยชน์ช่วยบำรุงดินให้ดีขึ้น  ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชต้องประกอบด้วยธาตุต่าง ๆ ในการบำรุงพืชคือ บำรุงต้น บำรุงราก บำรุงหัวสำหรับมันสำปะหลัง สร้างความสามบูรณให้กับใบมันสำปะหลังในระยะแรก และสร้างความต้านทานโรคและแมลงให้แก่มันสำปะหลัง ช่วยกระตุ้นให้รากของมันสำปะหลังสมบูรณ์หาอาหารในดินได้เก่ง ธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปทัสเซียม ธาตุอาหารรอง กำมะถัน แมคนีเซียม แคลเซียม ธาตุอาหารเสริม โบรอน เหล็ก สังกะสี มังกานีส ทองแดง โมลิดินัม คลอรีน
3.การพิจารณาราคาต้นทุน ซึ่งตามปกติการปลูกมันสำปะหลังจะใช้ต้นทุนปุ๋ยเคมี ประมาณ 1.5 กระสอบ/ไร่ต่อครั้ง คิดเป็นเงินทุน  1,350บาท /ไร่ ต่อครั้ง  ดังนั้นต้นทุน 50% ของปุ๋ยเคมี/ไร่ ต่อครั้ง คือ 675 บาท  เมื่อใช้พื้นที่ 10 ไร่ จะสิ้นเปลืองปุ๋ยเคมี 50%คือ 6,750 บาท
ตัวอย่างการใช้ปุ๋ยทางใบ พื้นที่ 10 ไร่ ที่ได้ผลสมบูรณ์และต้นทุนต่ำ ดังนี้
1. ใช้ปุ๋ยแค็ปซูลนาโน เยสไอแคน จำนวน  20 แค็ปซูลราคา 400  บาท(สมาชิก)
2. ใช้ปุ๋ยนาโนชนิดน้ำวายไอซีนาโนพลัส  จำนวน  40 ซีซีราคา 200 บาท
รวมราคาที่ใช้ปุ๋ยทางใบทดแทนปุ๋ยเคมี 50% เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 600 บาท ต่อครั้ง จากพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 10 ไร่ ใช้จำนวน 2 ครั้งทุก  30 วัน/ครั้ง  รวม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  1,200 บาท
ผลที่ได้จากการใช้สูตรปุ๋ยทางใบสำหรับมันสำปะหลัง ทีได้ประโยชน์สูงสุด
1. ปุ๋ย YIC แค็ปซูลนาโน มีธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปรตัสเซียม ครบ และมีปริมาณเปอร์เซ็นต์ธาตุ โปแทสเซียมที่สูงกว่า ช่วยทำให้มันสำปะหลังลงหัวได้เร็วกว่าปกติ มีสารฮิวมิคที่ช่วยปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดินสูง จึงช่วยบำรุงดินได้ดีกว่า แต่ธาตุอาหารที่ได้เป็นธาตุอาหารพืชนาโนเกรดอินทรีย์ เป็นอาหารเสริมพืชโดยแท้ ลดต้นทุนได้มากเมื่อเทียบกับการใช้ปุ๋ยทางใบเพียงชนิดเดียว ซึ่งต้องเพิ่มประมาณการให้ที่สูงขึ้น ต้นทุนจึงสูงขึ้นตาม และยังไม่รวมต้นทุนค่าดำเนินการฉีดพ่นอีกด้วย
2.ปุ๋ยวายไอซีนาโนพลัส(น้ำ)  อาหารเสริมพืชที่ช่วยสร้างแป้งและน้ำตาลให้กับพืชเหมาะสำหรับพืชลงหัว เช่นมันสำปะหลัง ยังมีส่วนของ ไซโตไคนิน ที่ช่วยให้มันสำปะหลังมีความต้านทานต่อโรคและแมลงได้ดี ช่วยทำให้โครงสร้างของมันได้สมบูรณ์ บำระบบรากใหม่ได้สมบูรณ์  ลำต้น และใบ เพิ่มฤทธิ์ดูดซึมซับธาตุได้เพิ่มขึ้น เมื่อใช้กับปุ๋ยที่มีธาตุโปรตัสเซียมได้สูงขึ้น จึงช่วยให้มันสำปะหลังสร้างหัว มีน้ำหนัก และเปอร์เซ็นต์ของแป้งในหัวมันสำปะหลังสูงขึ้น ใช้เดี่ยวบำรุงต้นและใบดี
ผลการใช้ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนอาหารเสริมพืชวายไอซี คลิ๊กดูวีดีโอ You Tube
ปุ๋ยนาโน กับคนขายปุ๋ย, ปุ๋ยนาโนมีหลายยี่ห้อ,ปุ๋ยนาโน วายไอซี ,ปุ่ยบริษัทเยสไอแคน ,นาโน อาหารเสริมพืชสุดยอด
ปุ๋ย YIC นาโนอาหารเสริมพืช  เป็นธาตุอาหารเสริมพืชสูตรอินทรีย์จากแคนนาดา ประสิทธิภาพบำรุงพืชมีจุดเด่นสร้างแป้งและน้ำตาล ช่วยทำให้พืชลงหัวได้เร็ว ด้วยธาตุโปรตัสเซียมสูง ใช้กับมันสำปะหลังผสมน้ำฉีดพ่นใช้ได้ง่าย ปุ๋ย1แค็ปซูลผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นได้ทุกช่วงของพืชมันสำปะหลังทุก 15 วัน ใช้เดี่ยว หรือใช้ร่วมกับปุ๋ยน้ำทางใบทั่วไป หรือใช้ร่วมกับไคโตซานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสร้างภูมิต้านทางโรคและแมลงได้ดีและยืด อายุการฉีดพ่นได้ 20-30 วัน  แค็ปซูลนาโนอาหารเสริมพืชลงหัว
 ประหยัดต้นทุน ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพิ่มผลผลิตให้กับพืชลงหัว และช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของดินไม่ให้ปรับเปลี่ยนเร็ว ด้วยสารฮิวมิคสูง
ราคาจำหน่าย กระปุกละ  3,500 บาท (120 แค็ปซูล) ราคาสมาชิก 2,500 บาท
ชุดทดลองแบ่งขาย  สั่งซื้อ6 แค็ปซูลขึ้นไป 300 บาท (แค็ปซูลละ 50 บาท)
ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิก  ไม่มี 
สั่งซื้อปุ๋ยแค็ปซูลนาโน 1 กระปุกเลือกตัวแถมค่าสมัคร นาโนพลัสได้  2ขาด 50 ซีซี
   วายไอซีนาโน+พลัส (YIC Nano Plus) อาหารเสริมพืชชนิดน้ำเข้มข้นสำหรับใช้ร่วมกับวายไอซีแค็ปซูลนาโน เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหารพืชได้สูงขึ้นและรวดเร็วขึ้นได้อย่างน่ามหัศจรรย์  ขนาดทดลอง 50ซีซี ใช้กับพืชได้ 25ไร่ ที่ประหยัดต้นทุนในการซื้อนำไปทดลองประสิทธิภาพดูก่อน อัตราการใช้ 2 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ราคา 350 บาท
 ตัวแทนขายปุ๋ยนาโน,ส่งปุ๋ยนาโนทางไปรษณีย์,ขายปุ๋ยแคปซูลนาโน วายไอซี, ปุ๋ยนาโนสำหรับมันสำปะหลัง

ศูนย์จำหน่ายอาหารเสริมพืชนาโนออนไลน์
จัดส่งสินค้าทั่วประเทศระบบโอนเงินเข้าบัญชี
รับประกันความพอใจสำหรับผู้ต้องการขาย
ต้องการมีรายได้ซื้อสินค้าแบบสมัครเป็นสมาชิก
จัดมอบลูกค้าให้ในพื้นที่ในจังหวัดเดียวกัน

เรือเอก สมพงษ์ การัณยศิลป์ โทร.081-9883799
Line ID    : sianpui

มันสำปะหลัง    นาข้าว YIC  ผักชี ผักคื่นฉ่าย  มะนาวออกดอก เห็ดนาโนYIC 
นาข้าวใช้ปุ๋ยYIC แก้นาข้าวที่ป่วย   ดอกเบญจมาศ ดอกมะลิ-กุหลาบ YICแพ็คเกจใหม่
 
ปุ่ย-ข้าวอยุธยา ปุ๋ย-ผักไฮโดรฯ ปุ๋ย-มะระจีน ปุ๋ย-ข้าวโพด  ปุ๋ย-ไร่อ้อย

ความต้องการ : สอบถามข้อมูล
สั่งซื้อ
เป็นตัวแทนจำหน่าย
ชื่อ-นามสกุล :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
จังหวัด :  *
ทีอยู่จัดส่ง(กรณีสั่งซื้อ) :
email (ถ้ามี) :ปุ๋ยนาโนใช้กับมันสำปะหลัง

ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนyicกับมันสำปะหลัง article
มันสำปะหลังยักษ์-ปุ๋ยแค็ปซูลนาโน article
มันสำปะหลังออกหัวเร็ว article
มันฝรั่ง-การใช้ปุ๋ยกับมันฝรั่ง articleศูนย์บริการ ค้นหา และ สอบถามข้อมูลข่าวสาร -ร้านค้าผลิตภัณฑ์เกษตรออนไลน์ -เว็บไซต์-www.phikanes.com -จำหน่าย ปุ๋ยแคปซูลนาโน,ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนาโน-อาหารเสริมน้ำมันรำข้าว-รับสมัครตัวแทนจำหน่ายร้านค้าทุกจังหวัด จัดส่งไปรษณีย