39522755 ผักคะน้าเงินล้าน สวนผักคะน้าจำนวน 100 ไร่ เจ้าของสวนผัก คือกำนันกังวล อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ใช้ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน ผักคะน้าเก็บได้เร็วต้นใหญ่ ใบใหญ่ น้ำหนักดี เก็บทีละแสนบาท บริษัทเยสไอแคนนำเสนอใช้อาหารพืชวายไอซีแค็ปซูลนาโนฉีดพ่น เพื่อเร่งโต
dot dot
เว็บไซต์ จดทะเบียน DBD
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 1 คน
dot
dot
เกี่ยวกับองค์เทพ
dot
dot
เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย
dot
dot
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
dot
dot
หมวดสินค้า/การบริการ
dot
bulletปุ๋ยอินทรีย์เอไอบิสเนตไทย
dot
ศูนย์บริการสินค้า
dot
dot
ตรวจล็อตเตอร์รี่
dot
dot
มิตรภาพสำหรับเพื่อน
dot
dot
ความรู้ทั่วไป
dot
dot
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
dot


ปุ๋ยแคปซูลสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยสำหรับต้นยาง เพิ่มน้ำยาง
ปุ๋ย สำหรับยาสูบใบใหญ่
แคปซูลนาโน กับมะระจีน
อาหารเสริมพืชดอกดาวเรือง
ปุ่ยนาโน ใส่บวบ


ผักคะน้าเงินล้าน-จังหวัดพิษณุโลก article
ผักคะน้า เป็นพืชผักสวนครัวสำหรับกินใบและลำต้น เป็นพืชผักที่มีใบสีเขียวที่นิยมนำมารับประทานทั่วไปโดยการบริโภคส่วนของลำต้นและใบ ผักคะน้ามีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปเอเชีย และปลูกกันมากในประเทศจีน ฮ่องกง ไต้หวัน มาเลเซีย และในประเทศไทย ซึ่งชาวจีนเรียกผักคะน้าว่า "ไกหลันไช่"  ผักคะน้าที่จริงแล้วเป็นผักที่มีอายุข้ามปี ตั้งแต่ 1-2ปี แต่นิยมเก็บผลผลิตในฤดูกาลเดียว อายุผักคะน้าที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 45-55วัน ช่วงเวลาปลูกผักคะน้า สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่จะปลูกได้ผลดีในช่วง ประมาณเดือน ตุลาคม-เมษายน
ปุ๋ย ปุ๋ยแคปซูลนาโนกับผักคะน้า ,นาโน ปุ่ยนาโน,กอแก้ว ปุ๋ยกอแก้วนาโน, ผักคะน้า การปลูกผักคะน้า ผักคะน้า
พันธุ์ผักคะน้า  ผักคะน้าที่นะยมปลูกในเมืองไทย มีอยู่ประมาณ 3 พันธุ์ คือ
ปุ๋ยอีเขียวสำหรับพืชผัก,ปุ๋ยนาโนสำหรับผักคะน้า,ปุ๋ยแค็ปซูลทางใบสำหรับ คะน้า,ผักคะน้าปุ๋ยทางใบ,ปุ๋ยนาโนyic
1.ผักคะน้าพันธุ์ใบกลม มีลักษณะใบกว้าง ปล้องสั้น บริเวณปลายใบค่อข้างมน และมีผิวใบเป็นคลื่อนเล็กน้อย ขนาดของลำต้นสูงเฉลี่ย 33.5 เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้นส่วนที่ใหญ่ที่สุด 2 ซม. จำนวนใบต่อต้น เฉลี่ย 9 ใบ น้ำหนักเฉลี่ยต่อต้น 143 กรัม อายุตั้งแต่ปลูกจนถึงออกดอก ประมาณ 50-55 วัน จะให้ผลผลิตทางการเกษตรได้สูงทุกภาคตลอดปี อายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 45-50 วัน
 
2.ผักคะน้าพันธุ์ใบแหลม เป็นผักคะน้าพันธุ์ที่มีลักษณะของใบ ค่อนข้างแคบกว่าผักคะน้าพันธุ์ใบกลม ปลายใบแปลม ผิวใบเรียบ มีข้อห่าง ก้านใบบาง ช่วงข้อยาว มีน้ำหนักส่วนที่เป็นลำต้นและก้านมากกว่าส่วนที่เป็นใบ
 
3.ผักคะน้าพันธุ์ยอดหรือก้าน  มีลักษณะใบเหมือนกับผักคะน้าใบแหลม แต่มีจำนวนใบต่อต้นน้อยกว่า ลำต้นเดี่ยวค่อนข้างอวบ ส่วนกลางป้องใหญ่ ใบเรียบ ปลายใบแปลมตั้งชี้ขึ้น ก้านใบบาง ช่วงข้อยาว มีน้ำหนักส่วนที่เป็นลำต้นและก้านมากกว่าใบ ให้ผลผลิตทางการเกษตรสุงทุกภาคตลอดปี
 
วิธีการเพาะปลูกผักคะน้า การปลูกผักคะน้าสามารปลูกได้ทั้งในกระถาง การปลูกแบบไร้ดิน และในแปลงปลูก แต่การปลูกจำนวนมากนิยมทำเป็นแปลงเพาะปลูกขนาดใหญ่ โดยการหว่านเมล็ดบาง ๆ หรือการย้ายกล้าปลูก จะได้ผลผลิตดีกว่าและไม่ต้องเสี่ยงกับมดแมลงกินเมล็ด ผักคะน้าที่งอกไม่สม่ำเสมอ การย้ายกล้าปลุกในแปลงใหญ่ เป็นวิธีการปลูกที่ได้ผลผลิตจำนวนมาก แต่ต้องใช้แรงงานในการปลูกที่มากกว่าการใช้เมล็ดหว่านในแปลง ผลผลิตที่ได้ ใบและลำต้นผักคะน้าที่สมบูรณ์ดี 
 
ขั้นตอนการปลูกผักคะน้า
1.การเตรียมดินและแปลงปลูก ไถดินลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตร ตากดินไว้ประมาณ 7-10 วัน แล้วลงปุ๋ยหมักในแปลงคาดดินให้ละเอียดการใส่ปุ๋ยหมักผสมกับดินในแปลง การแตรียมแปลงด้วยการผสมปุ๋ยหมัก เป็นการทำพื้นที่ปลุกผักคะน้าที่สามารถเพาะปลุกได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องพักแปลงปลูกนาน เมื่อเก็บผลผลิตแล้วสามารถเตรียมแปลงปลูกในครั้งต่อไปได้ภายใน 1 เดือน เมื่อ คาดดินแล้วให้ยกร่องเป็นแปลงปลูก ขนาดกว้าง  1เมตร สูง 15-20 ซม. หน้าแปลงผสมปุ๋ยคอกแห้งหนาประมาณ 1 เซนติเมตร 
      1.1 การปลูกด้วยวิธีหว่านเมล็ด หลังจากเตรียมแปลเสร็จนำเมล็ดพันธุ์ผักคะน้าที่เตรียมไว้ หว่านบาง ๆ ให้เป็นแถวประมาณ 3-4 แถวภายในร่องแปลงปลูก ใช้หน้าดินกลบเล็กน้อย นำฟางเกลี่ยงปิดร่อง ให้น้ำเช้าเย็น ทุกวันจนเมล็ดงอก
        1.2 การปลูกด้วยวิธีย้ายกล้า ต้นผักคะนะจะมีความต้านทานโรคได้ดีกว่าการหว่าน ปัญหาเชื้อรามักพบบ่อย หลังจากเพาะกล้า เมื่อต้นกล้างอกได้ประมาณ 7-10 วัน ทำการย้ายกล้าปลูกในแปลง ควรปลูกในช่วยเวลาเย็น เพื่อให้ต้นกล้าไม่ฟื้นตัวในเวลากลางคืนเตรียมรับแสงแดดในตอนเช้า เมื่อนำต้นกล้าลงปลุกในแปลงระยะห่าง ประมาณ 20 ซม. นำฟางข้างโรยหน้า เพื่อช่วยบังแดดและคลุมดิน ให้น้ำเช้าเย็น เมื่อได้ประมาณ 3-4 วัน ต้นกล้าจะตั้งตัว และเริ่มแข็งแรง (การย้ายกล้าหากย้ายยากแปลงปลุก ควรนำต้นกล้าปลูกในทันที่) การย้ายจากถาดเพาะกล้า จะดีกว่า
 
2.การเพาะกล้าผักคะน้า สามารถเพาะกล้าในแปลงเพาะ หรือเพาะกล้าในถาดเพาะ ก็ได้ การเพาะในถาดจะสามารถควบคุมประมาณของเมล็ดกล้าได้ดี ประมาณ 1-2เมล็ด การเพาะในถาดเพาะกล้าจะสะดวกในการย้ายกล้าปลูกจะง่ายกว่าการเพาะกล้าในแปลง เมื่อถอนกล้าจะมีดินหุ้มรากติดไปด้วยเมื่อนำลงปลูกในแปลง ต้นกล้าผักคะน้าจะไม่โทรม และจะฟื้นตัวได้เร็วหลังจากปลูก
 
3. การบำรุงและดูแลผักคะน้า และการใช้ปุ๋ย การใช้เศษฟางคลุมแปลงก่อนปลูกหรือหลังปลูก จะช่วยคลุมดินได้ดี และสามารถย่อยสลายเป็นอินทรีย์ธาตุบำรุงดินและเป็นการเพิ่มอินทรีย์ธาตุในดินได้ดี การให้น้ำกับผักคะนะ ในช่วง 7-10 วัน ให้น้ำวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น เมื่อต้นผักคะน้าฟื้นตัว จึงเปลี่ยนเป็นให้น้ำวันละ 1 ครั้ง เช้า การให้ปุ๋ยในช่วงแรก ไนโตรเจนปลานกลางปุ๋ยเคมีสูตรผสม 12-8-8 , 21-11-11
การใส่ปุ๋ยทางใบสำหรับผักคะน้า ใช้อาหารพืชนาโนฉีดพ่นเมื่อต้นผักคะน้าอายุได้ 15 วัน ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน เพื่อเพิ่มธาตุอาหารเสริมเร่งการเจริญเติบโตของลำต้นและการขยายของใบให้แข็งแรง เรือในช่วงหลังจากย้ายแล้ว 7-10 วัน (ต้นกล้าเริ่มตั้งตัวขยายระบบราก) อาหารพืชทางใบที่ใช้ฉีดพ่นจะมีผลการดูดซับธาตุนำไปใช้งานได้เร็วกว่า ปุ๋ยเคมีทางดิน แต่ควรระมัดระวังการใช้ เนื่องจากธาตุมีความเข้มข้น
 
 
 อาหารพืชนาโนเยสไอแคน สำหรับใช้ฉีดพ่นผักคะน้าใช้วายไอซีแค็ปซูลนาโน และวายไอซีนาโนพลัส(ชนิดน้ำ) ใช้ร่วมกันฉีดพ่น ทุก 7-10 วัน ในช่วงอายุผักคะน้าไม่เกิน 30 วัน หลังจากอายุผักคะน้าอายุเกิน 30 วัน ฉีดพ่นทุก15 วัน (พ่นผ่าน)
วายไอซีแค็ปซูลนาโน (YIC Capsule Nano) เร่งราก เร่งผล เร่งแป้ง เร่งน้ำตาล ดึงช่อ แตกกอ ลงหัว ใช้ได้กับพืชทุกชนิด พืชสวน พืชไร่ ไม้ผล นาข้าว พืชลงหัว พืชผักสวนครัว ไม้ดอกไม้ประดับ และเห็ด ทนแล้ง ขั้วเหนียว ออกเร็ว สีสวย
อัตราการใช้ สำหรับพืชผักคะน้า 1 แค็ปซูล ผสมน้ำ 40 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน
อัตราบรรจุ  แค็ปซูลนาโน 1 กระปุก บรรจุ 120 แค็ปซูล ใช้ได้ 120-130 ไร่
ราคาจำหน่าย   ปกติกระปุกละ 3,500 บาท(120 แค็ปซูล) สมาชิก 2,500 บาท
 
ใช้ร่วมกันเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมดีขึ้น เร็ว แรง
   วายไอซีนาโน+พลัส (YIC Nano Plus) อาหารเสริมพืชชนิดน้ำเข้มข้นสำหรับใช้ร่วมกับวายไอซีแค็ปซูลนาโน เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหารพืชได้สูงขึ้นและรวดเร็วขึ้นได้อย่างน่ามหัศจรรย์  ขนาดทดลอง 50ซีซี ใช้กับพืชได้ 25ไร่ ที่ประหยัดต้นทุนในการซื้อนำไปทดลอง  อัตราการใช้ 2 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ราคา 350 บาท

ศูนยจำหน่ายอาหารพืชนาโนเยสไอแคนออนไลน์
รับประกันคุณภาพสินค้าจากการทดลองใช้แล้ว 
จัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ ระบบโอนเงินเข้าบัญชี
รับสมัครศูนย์และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

เรือสมพงษ์ การัณยศิลป์ โทร.081-9883799
Line ID    : sianpui

ผลการใช้กับพืชทุกชนิด คลิ๊กดูวีดีโอที่รูปภาพ
มันสำปะหลัง    นาข้าว YIC  ผักชี ผักคื่นฉ่าย  มะนาวออกดอก เห็ดนาโนYIC 
นาข้าวใช้ปุ๋ยYIC แก้นาข้าวที่ป่วย   ดอกเบญจมาศ ดอกมะลิ-กุหลาบ YICแพ็คเกจใหม่
 
ปุ่ย-ข้าวอยุธยา ปุ๋ย-ผักไฮโดรฯ ปุ๋ย-มะระจีน ปุ๋ย-ข้าวโพด  ปุ๋ย-ไร่อ้อย

 


ความต้องการ : สอบถามข้อมูล
สั่งซื้อ
เป็นตัวแทนจำหน่าย
ชื่อ-นามสกุล :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
จังหวัด :  *
ทีอยู่จัดส่ง(กรณีสั่งซื้อ) :
email (ถ้ามี) :พืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ

ปุ๋ยวายไอซีนาโนใช้กับบวบ
แตงกวา การปลูกแตง+ปุ๋ย article
ผักกะหล่ำปลี-ใส่ปุ๋ยอะไรดีหัวใหญ่ article
ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนกับผักบุ้งจีน article
ปลูกหอมแบ่ง article
ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนกับผักชี article
ปุ๋ยดีมะระจีนลูกใหญ่ article
ผักกูด-ปุ๋ยดีดีสำหรับผักกูด article
ปลูกผักบร็อคเคอรี่ article
มะเขือยักษ์ลูกใหญ่ articleศูนย์บริการ ค้นหา และ สอบถามข้อมูลข่าวสาร -ร้านค้าผลิตภัณฑ์เกษตรออนไลน์ -เว็บไซต์-www.phikanes.com -จำหน่าย ปุ๋ยแคปซูลนาโน,ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนาโน-อาหารเสริมน้ำมันรำข้าว-รับสมัครตัวแทนจำหน่ายร้านค้าทุกจังหวัด จัดส่งไปรษณีย