39522755 มะพร้าวน้ำหอมลูกดก ปลูกมะพร้าวที่จำทำให้ติดลูกดกต้องทำให้ดอกไม่ร่วงและผสมเกสรนานทำให้ขั้วดอกและลูกอ่อนเหนียวและทำให้ลูกสมบูรณ์
dot dot
เว็บไซต์ จดทะเบียน DBD
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 4 คน
dot
dot
เกี่ยวกับองค์เทพ
dot
dot
เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย
dot
dot
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
dot
dot
หมวดสินค้า/การบริการ
dot
bulletปุ๋ยอินทรีย์เอไอบิสเนตไทย
dot
ศูนย์บริการสินค้า
dot
dot
ตรวจล็อตเตอร์รี่
dot
dot
มิตรภาพสำหรับเพื่อน
dot
dot
ความรู้ทั่วไป
dot
dot
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
dot
มะพร้าวน้ำหอมลูกดก article
การใช้ปุ๋ยนาโน อาหารเสริมพืช ฉีดพ่นกับมะพร้าวช่วยทำให้มะพร้าวเพิ่มผลผลิตดี ปุ๋ยเอ็นฟังก์ชั่นสูตรหัวเชื้ออาหารเสริมพืชที่มีทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม ใช้ฉีดพ่นกับมะพร้าวทางใบเป็นพลังงานธาตุอาหารโดยตรง มะพร้าวสามารถดูดซับนำไปสร้างความสมบูรณ์ได้ทันทีอย่างรวดเร็ว ช่วยทำให้มะพร้าวติดผลดก ลดการหลุดร่วงของผลอื่น ออกลูกได้อย่างต่อเนื่องทะลายใหญ่มีจำนวนผลมาก ไม่ทำให้ดินเสื่อมและไม่มีสารเคมีตกค้าง  (ต้องขออภัย ปัจจุบันบริษัทไม่ได้จำหน่ายแล้วมีตัวใหม่แทน)
2.ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ บำรุงโครงสร้างของดินปีละ 1-2 ครั้งในอัตราการใช้จำนวนต้นละ 50-100 กิโลกรัม การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดทางการค้าควรเลือกสรรปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพดีที่มีธาตุอาหารสำหรับบำรุงต้นพืช มีอินทรีย์ธาตุบำรุงดินอย่างต่ำ 20 %  อินทรีย์ธาตุเพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดินที่ได้มาตรฐานผ่านการตรวจสอบรับรองจากองค์การตรวจสอบชนิดและคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตร หรืออาจใช้ปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือ ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดที่ผสมแม่ปุ๋ยเสร็จ ที่มีจำหน่ายในตลาดร้านค้าเกษตรทั่วไป
3.ผลการตรวจสอบและทดลองคุณภาพปุ๋ยนาโนทุกชนิด เรือเอกสมพงษ์ การัณยศิลป์ ผู้มีความชำนาญด้านการเกษตรและการใช้ปุ๋ยกับพืชทุกชนิด  ได้ทำการทดลองใช้ด้วยตนเอง รับรองผลการใช้เป็นธาตุอาหารพืชแทนปุ๋ยได้จริง ปุ๋ยนาโนธาตุสกัดเข้มข้นทดแทนธาตุอาหารสำหรับพืช ที่ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรตัสเซียม ธาตุอาหารรอง แม็กนีเซียม แคลเซียม และธาตุอาหารเสริมตามที่ระบุไว้ในผลิตภัณฑ์มี โบรอน เหล็ก มังกานีส ทองแดง สังกะสี  เป็นต้น ซึ่งขาดหายเป็นบางธาตุที่เป็นอาหารพืช ได้แก่ กำมะถัน คลอรีน  ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน ได้ตรวจสอบแล้วเป็นธาตุอาหารพืชนาโนแบบผงสูตรปุ๋ยจากประเทศแคนนาดาและอิสราเอล ใช้บำรุงพืชได้ครบทุกส่วน ทั้งระบบการแผ่ขยายของราก การแตกกอ แตกยอดใบ กิ่งก้าน และสร้างแป้งน้ำตาลให้แก่พืช จุดประสงคืของการใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ ไม่มีสารเคมีตกค้างในพืช จากการทดลองได้ผลิตภัณฑ์เอ็นฟังก์ชั่นใช้เอง ประสบการณ์ได้ไปทำการทดลองใช้กับนาข้าวด้วยตนเองตั้งแต่เริ่งแช่เมล็ดพันธุ์ข้าว หว่านเมล็ดพันธุ์ และให้ปุ๋ยตามช่วงอายุของข้าวจนถึงเก็บเกี่ยวผลิต เป็นเวลา เกือบ 1 ปีได้ผลดี (ทดลองใช้กับข้าวนาปัง และข้าวนาปี)ได้ทดลองให้เกษตรกรทำไร่มันสำปะหลัง และเฝ้าติดตามผลเป็นเวลา 1 ปี จนเก็บผลผลิตได้ผลดี ทดลองให้เกษตรกรใช้กับไร่สับปะรด เป็นเวลา มากกว่า 1 ปี  จนเก็บเกี่ยวผลผลิต ได้ผลดี ทดลองใช้ฉีดพืช ผลไม้ทั่วไปในสวนของตนเอง ได้แก่ มะม่วง มะพร้าวน้ำหอม พืชผักสวนครัว ได้ผลดี และทดลองวิจัยผลการใช้กับเห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดนางรมฮังการี เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดขอนขาว เห็ดหูหนู ได้ผลดี ได้แนะนำให้สวนพันธุ์ไม้ประดับ "สวนนงนุช" ได้ผลดี หลังจากนั้นได้แนะนำนักธุรกิจเครือข่ายจำหน่ายสร้างเครือข่ายมากมายในประเทศ และต่างประเทศได้แก่ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ได้ผลดี  ปัจจุบันเป็นผู้จำหน่ายเอ็นฟังก์ชั่น สร้างระบบออนไลน์จัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ที่มียอดขายส่วนตัว(ขายคนเดียว) สูงที่สุดในประเทศไทย เมื่อเทียบกับผู้จำหน่ายในระดับที่เป็นผู้ขายเอง โดยไม่รวมยอดจากเครือข่าย เป็นความเชื่อถือที่มีระยะเวลานาน กว่า 5 ปี
ประเภทของปุ๋ยที่มีความแตกต่างกันตามลักษณะการใช้กับพืช
1.ปุ๋ยเคมี หมายถึงปุ๋ยเม็ด หรือปุ๋ยกระสอบที่เติมลงดินด้วยวิธีโปรย หว่าน หรือหยอด มีธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปรตัสเซียมในประมาณที่สามารถกำหนดได้ตามสูตรปุ๋ยที่ต้องการ และพืชจะนำธาตุไปใช้โดยมีปัจจัยสำคัญคือน้ำจะต้องเป็นตัวละลายปุ๋ยลงดินเพื่อให้พืชได้กินทางรากนำไปปรับให้เป็นพลังงานสำหรับพืชที่ต้องผ่านการสังเคราะห์แสง
2.ปุ๋ยแร่ธาตุบำรุงดิน  หมายถึงปุ๋ยเม็ดเป็นปุ๋ยกระสอบ หรือปุ๋ยเคมีอีกประเภทหนึ่งที่ต้องจดทะเบียนเป็นปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารสำหรับพืชที่ได้ส่วนใหญ่เป็นธาตุอาหารรอง ได้แก่ กำมะถัน แม็กนีเซียม และแคลเซียม ใส่ลงดินโดยการหยอด หรือหว่าน ต้องมีปัจจัยที่จะทำให้พืชดูดซับไปใช้ได้โดยน้ำเป็นตัวละลายเม็ดปุ๋ยเหมือนกับปุ๋ยเคมีกระสอบ
3. ปุ๋ยอินทรีย์ หมายถึงปุ๋ยที่มีวัสดุอินทรีย์ธาตุได้แก่ซากพืช ซากสัตว์ ได้แก่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยทับถมของซากพืชซากสัตว์ ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยชีวภาพชนิดต่าง ๆ และปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดได้จากการหมัดซากพืชซากสัตว์ นำไปใส่ลงดิน ปัจจัยสำคัญต้องมีน้ำเป็นปัจจัยในการละลายปุ๋ย และมีจุลินทรีย์ย่อยสลายเนื้อมวลปุ๋ยเพื่อให้ได้ธาตุอาหารสำหรับพืชส่วนที่เหลือจากการย่อยเป็นธาตุอาหารจะเป็นเศษวัสดุที่ถูกย่อยจนสลายเป็นเศษมวลที่เล็กลงช่วยปรับสภาพโครงสร้างของดินให้ร่วนซุยและอุ้มน้ำในดินทำให้พืชได้ดูดซับธาตุอาหารไปใช้ในลักษณะเดียวกันกับปุ๋ยเคมี
4.ปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยน้ำชีวภาพเป็นส่วนหนึ่งของปุ๋ยเคมีที่นำมาย่อยสลายให้ได้ธาตุอาหารอินทรีย์โดยจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง การใช้ต้องนำไปฉีดพ่นที่ใบของพืชหรือเทลงดินบริเวณที่มีพืช พืชจะนำไปใช้โดยการดูดซึมทางราก หรือการฉีดพ่นที่ใบของพืช การนำไปใช้จดดูดซับเข้าทางปากใบพืช การนำใช้ต้องผ่านขบวนการสลายธาตุเพื่อปรับเป็นพลังงานหรือเรียกว่าการสังเคราะห์แสงของพืช การกินของพืชจะต้องอยู่ในช่วงที่ปากใบของพืชเปิด ปากใบจะเป็นส่วนช่องว่างของเซลที่อยู่บริเวณใต้ใบ การใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพฉีดพ่นในเวลาเช้าจะได้ผลดี
5.ปุ๋ยอะตอมมิคนาโน  เป็นปุ๋ยนวรรตกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงที่ได้ผ่านขบวนการสกัดธาตุอาหาร ซึ่งประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง หรือธาตุอาหารเสริมของพืช เป็นธาตุพลังงานโดยตรงที่พืชสามารถนำไปใช้สร้างเซลเนื้อเยื่อของพืชได้ทันทีหลังจากที่ดูดซับเข้าไปในพืช ไม่ต้องผ่านขบวนการสังเคราะห์แสง และอะตอมธาตุเมื่อเข้าสูงส่วนของพืชจะสามารถเพิ่มปริมาณพลังงานได้ในโครงสร้างของพืช เป็นระบบของแคปซุลพลังงาน ที่เพิ่มจำนวนในพืช การใช้กับพืชในการฉีดพ่นที่พืชได้ทั้งใบ ราก และลำต้น ไม่ต้องอยู่ในช่วงเปิดปากใบ สามารถฉีดพ่นได้ทุกเวลา ทุกสภาพอุณหภูมิ พืชสามารถใช้ได้ทันที ปัจจุบันที่มีใช้ในวงการเกษตร มีอยู่ 2 ประเภท คือปุ๋ยนาโนชนิดน้ำ และปุ๋ยนาโนชนิดผง  เช่น ปุ๋ยเอ็นฟังก์ชั่น และปุ๋ยวายไอซีนาโน
 
คำถามจากเกษตรกรที่พบบ่อย
1. คุณคิดว่าปุ๋ยเอ็นฟังก์ชั่นดีที่สุดในปัจจุบันหรือไม่?
ตอบ ผมก็ไม่คิดว่าดีที่สุดหรอก แต่ที่ทดลองใช้แล้วเอ็นฟังก์ชั่นสามารถใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีทางดินได้มากกว่า 50% ตามลักษณะความสมดุลย์ หรือความอุดมสมบูรณ์ของเนื้อดินและแร่ธาตุอาหารพืชที่อยู่ในดิน

2. คุณไม่ใช่เป็นผู้ผลิตเอง คุณจะรับรองได้อย่างไรว่าดีจริง?  

ตอบ ผมจบการศึกษาด้านการเกษตรมาโดยตรงมีพื้นฐานความรู้เรื่องอาหารของพืชและดินใช้สำหรับปลูกพืช และศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรเพื่อเป็นวิทยากร และอาจารย์สอนคน ทดลองนำมาใช้เอง จนมั่นใจ จึงยอมรับได้ และรับประกันสินค้าด้วยตนเอง ไม่ได้ขึ้นกับบริษัทผู้ผลิต ผมไม่ได้มองว่าเอ็นฟังก์ชั่นเป็นของวิเศษมหัศจรรย์แต่อย่างใด ผมมองแค่เพียงว่ามันเป็นอาหารพืชจริง  ทั้งนี้การทำการเกษตรให้ได้ผลดีจริง ต้องเข้าใจก่อนว่า ธาตุอาหารของพืชคืออะไร ปัจจัยประกอบในการทำการเกษตรให้ได้ผลดี ต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง หากสิ่งที่ผมรับประกันให้เอง นำไปทดลองใช้ที่ถูกต้องได้ผลดี ถ้าไม่ได้ผลดีตามที่ผมได้รับประกัน คุณก็มาเองเงินคืนไป มันเป็นเงินของคุณผมรับผิดชอบเอง ที่ไม่เกี่ยวกับบริษัทผู้ผลิตแต่อย่างใด เพราะบริษัทอะไรก็แล้วแต่ ไม่ได้เป็นเจ้านายของผม ไม่ได้กินเงินเดือนของบริษัทใด ผมทำตามเงื่อนไขในการรับค่าตอบแทนจากการขายสินค้า เท่านั้น
 3.มีเพื่อของผมที่อยู่ในส่วนราชการแห่งหนึ่งบอกว่าอย่าไปเชื่อมัน ปุ๋ยอะไรมีขนาดเล็กนิดเดียวจะมีผลอะไรเท่ากับปุ๋ยเคมีเป็นกระสอบ " มันหลอกลวง"
สินค้าทุกชนิดเป็นของบริษัทผู้ผลิต มี สคบ.รับรองการจำหน่ายอย่างถูกต้อง
หากต้องการตรวจสอบข้อมูลการผลกรุณาโทรไปที่บริษัทผู้จำหน่ายโปรดอย่าอ้างสิทธิ์ใช้สินค้าฟรีที่นี่ไม่มีของฟรีครับ หากจะมาเสนอขายสินค้า กรุณาอย่าอ้อมค้อมให้เสียเวลา ตรง ๆเลยครับ แล้วเราจะพิจารณาเอง
 
แค็ปซูลนาโน อาหารเสริมพืชสูตรแคนนาดาของดีมาใหม่ที่ได้ผ่านการทดสอบแล้วดีจริงใช้ง่ายกว่าเดิม ที่ได้จัดหามาเพื่อเกษตรกรทดแทนปุ๋ยดีของเดิมที่เลิกผลิตแล้วจึงหาซื้อได้ยาก แค็ปซูลนาโนเป็นอาหารเสริมพืชอย่างแท้จริงที่ใช้ได้ง่ายขึ้นและมีลักษณะพิเศษมากกว่า ซึ่งนอกจากเป็นอาหารเสริมพืชที่ปลอดภัย ใช้สำหรับฉีดพ่นทางใบแล้วยังสามารถนำผสมกับน้ำราดรดบริเวณโคนต้นได้ และนำไปคลุกกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ สำหรับใช้บำรุงพืชได้ดี ช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี ดินปรับตัวได้มากขึ้น
วายไอซีแค็ปซูลนาโน อาหารเสริมพืชสูตรผสมจากแคนนาดาและอิสราเอล เป็นธาตุอาหารสูตรนาโนแบบผงละลายน้ำได้เร็วและสามารถส่งให้พืชด้วยการฉีดพ่น พืชดูดซับนำไปใช้งานได้ทันทีเป็นพลังงานโดยตรงที่พัฒนาต้นพืช ได้ทั้งระบบ ได้แก่ระบบการแผ่ขยายของราก การเจริญเติบโนของบำต้น และความสมบูรณ์ของใบพืช การแตกยอดใบใหม่ และการสร้าง
แป้งและน้ำตาลให้กับพืชโดยตรง ช่วยให้พืชลงหัวได้เร็ว ออกรวงได้ก่อนกำหนด การออกดอกได้ดกดี ด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช ได้แก่ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมสหรับพืช ใช้ฉีดพ่นเพื่อเพิ่มผลผลิต สามารถใช้เดี่ยว หรือใช้ร่วมกับปุ๋ยทางใบปุ๋ยเม็ดทางดินทั่วไป หรือนำไปใช้ร่วมกับสารไคโคซานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงและกาดูดซึมของพืชสูงขึ้นมีความทนทานต้านโรคพืชสูง 
 
 อัตราการใช้   1 แค็ปซูล ผสมน้ำ  20 ลิตร ฉีดพ่นลำต้นและใบ หรือราดโคนต้น
ราคาจำหน่าย  กระปุกละ  สมาชิก 2,500 บาท สมัครสมาชิกหรือไม่ ก็ได้
ชุดทดลองแบ่งขาย    ซื้อ 6  แค็ปซูล  ราคา 300 บาท  จัดส่งฟรีทั่วประเทศ
 ใช้ร่วมกันจะเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมสูงขึ้น
   วายไอซีนาโน+พลัส (YIC Nano Plus) อาหารเสริมพืชชนิดน้ำเข้มข้นสำหรับใช้ร่วมกับวายไอซีแค็ปซูลนาโน เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหารพืชได้สูงขึ้นและรวดเร็วขึ้นได้อย่างน่ามหัศจรรย์  ขนาดทดลอง 50ซีซี ใช้กับพืชได้ 25ไร่ ที่ประหยัดต้นทุนในการซื้อนำไปทดลอง  อัตราการใช้ 2 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ราคา 350 บาท

เรารับรองเพียงเป็นธาตุอาหารทดแทนปุ๋ยเคมีทางดินได้จริง ไม่ได้รับรองเป็นของวิเศษณ์ เพราะมีอยู่บ่อย ๆ สำหรับนักขายปุ๋ยส่วนใหญ่จะโอ้อวดสรรพคุณกันจนเกินความจริงเพราะกลัวขายไม่ได้ แต่เราจะว่ากันด้วยคุณสมบัติผลิตภัณฑ์จริง ๆ สินค้าที่จำหน่ายตามราคาของบริษัทเจ้าของสินค้า "การตรวจสอบเป็นไปตามกฏหมาย"

 

ศูนย์จำหน่ายอาหารพืชอินทรีย์ นาโอออนไลน์
จัดส่งสินค้าระบบโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
รับประกันคุณภาพจากการได้ทดลองใช้เองแล้ว
รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทุกจังหวัดทั่วประเทศ

เรือเอก สมพงษ์ การัณยศิลป์ โทร.081-9883799
Line ID  : sianpui

วีดีโอผลการใช้ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนวายไอซี เลือกคลิ๊กดู++++
มันสำปะหลัง    นาข้าว YIC  ผักชี ผักคื่นฉ่าย  มะนาวออกดอก เห็ดนาโนYIC 
นาข้าวใช้ปุ๋ยYIC แก้นาข้าวที่ป่วย   ดอกเบญจมาศ ดอกมะลิ-กุหลาบ YICแพ็คเกจใหม่
 
ปุ่ย-ข้าวอยุธยา ปุ๋ย-ผักไฮโดรฯ ปุ๋ย-มะระจีน ปุ๋ย-ข้าวโพด  ปุ๋ย-ไร่อ้อย

ความต้องการ : สอบถามข้อมูล
สั่งซื้อ
เป็นตัวแทนจำหน่าย
ชื่อ-นามสกุล :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
จังหวัด :  *
ทีอยู่จัดส่ง(กรณีสั่งซื้อ) :
email (ถ้ามี) :มะพร้าวน้ำหอม

การแก้ปัญหาด้วงแรดกินยอดมะพร้าวและกำจัดแมลงกินยอดและใบมะพร้าว articleศูนย์บริการ ค้นหา และ สอบถามข้อมูลข่าวสาร -ร้านค้าผลิตภัณฑ์เกษตรออนไลน์ -เว็บไซต์-www.phikanes.com -จำหน่าย ปุ๋ยแคปซูลนาโน,ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนาโน-อาหารเสริมน้ำมันรำข้าว-รับสมัครตัวแทนจำหน่ายร้านค้าทุกจังหวัด จัดส่งไปรษณีย