39522755 นาโนเทคสุดยอดนักขายปุ๋ยนาโนทุกชนิดและและความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ มีความต้องการอยากรู้วิธีใช้ปุ๋ยเอ็นฟังก์ชั่นใส่ให้กับพืชว่าวิธีใช้ปุ๋ยเหมือนกับปุ๋ยน้ำทั่ว ๆ ไป หรือเปล่า ของแพงนะแต่ไม่แพง ไม่สู้ราคาไม่ต้องซื้อไปใช้ หากใช้แล้วต้องได้ผลดีคุณภาพปู่ยดี
ReadyPlanet.com
dot dot
เว็บไซต์ จดทะเบียน DBD
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 16 คน
dot
คอสเมติกสวนใสที่ใบหน้า
dot
YOUTUBE TV.
dot
dot
เกี่ยวกับองค์เทพ
dot
dot
เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย
dot
dot
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
dot
dot
หมวดสินค้า/การบริการ
dot
dot
ศูนย์บริการสินค้า
dot
dot
ตรวจล็อตเตอร์รี่
dot
dot
มิตรภาพสำหรับเพื่อน
dot
dot
ความรู้ทั่วไป
dot
dot
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
dot


แชร์ประสบการณ์ธุรกิจเครือข่ายเยสไอแคน
ปุ๋ยใส่ต้นปาล์มน้ำมัน
ปุ๋ยแคปซูลสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยสำหรับต้นยาง เพิ่มน้ำยาง
จำหน่ายมีดกรีดยาง ตรานกเงือก คุณนุ้ย
ปุ๋ย สำหรับยาสูบใบใหญ่
ปุ๋ยนาโน กับ อ้อยตอ
ฮอรโมนเร่งดอกเห็ดโทร.0819883799
ถั่วดาวอินคา ปุ๋ยแคปซูลนาโน บริษัทเยสไอแคน
แคปซูลนาโน กับมะระจีน
อาหารเสริมพืชดอกดาวเรือง
ปุ่ยนาโน ใส่บวบ
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลังใหญ่
ปุ๋ยนาโนกับข้าวโพด
เที่ยวกุ้ยหลิน
เที่ยวเมืองหยางซั่ว
ออกบูทวายไอซีจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่องเที่ยวกุ้ยหลิน


สอบถามเรื่องปุ๋ย
นา โน แค็ป ซูล ตัวแทนจำหน่าย l ขายปุ๋ย แค็ปซูลนาโน , วายไอซี แคปซูล , ขายปุ๋ย นาโน แคปซูล , เยสไอแคนแคปซูล
https://www.youtube.com/channel/UC9wl6SzmDP-VjKCXLFbx6YA
ข้อมูลปุ๋ยนาโนอาหารเสริมพืช และความรู้เกี่ยวการใช้ปุ๋ยสำหรับพืช
การเกษตรอินทรีย์ชีวภาพหรือเกษตรธรรมชาติ แบบดั้งเดิมนั้นเป็นการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมในการปลูกพืชใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในดิน การเพิ่มเติมธาตุอาหารพืชลงดินเริ่มขึ้นตั้งแต่การที่ดินขาดแคลนธาตุอาหารเนื่องจากสาเหตุการปลูกพืชในที่ดินพื้นที่เดิมอย่างต่อเนื่องจนทำให้สภาพโครงสร้างของดินเริ่มเปลี่ยนแปลง ขาดธาตุที่จำเป็นสำหรับพืช การปลูกพืชอาหารเช่นพืชไร่ นาข้าว เป็นพืชที่ดึงดูดธาตุอาหารจากหน้าดินอย่างต่อเนื่องมากกว่าพืชยืนต้น เนื่องจากพืชยืนต้นจะมีรากที่ยาวและหาอาหารจากดินที่ลงได้ลึกกว่าพืชไร่ล้มลุก  การเปลี่ยนแปลงเมื่อต้องการเพิ่มผลผลิตที่มากขึ้น ยิ่งทำให้ความอุดมสมบูรณ์ผิวหน้าดินลดลง ดินขาดธาตุอาหารธรรมชาติจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่มีการบริหารจัดการหน้าดินทางการเกษตรโดยการเติมธาตุอาหารสำหรับพืชลงดินหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปุ๋ยเคมีซี่งมีบทบาทมากสำหรับการทำการเกษตรในช่วงเวลาต่อมาจากแบบดั้งเดิมและเป็นที่นิยมมากเมื่อต้องการผลผลิตเพิ่มจำนวนมากขึ้นเพื่อเป็นผลผลิตสำหรับการค้า
ปุ่ย แคปซูล นาโน ใส่ ,ทุแรียน , อ้อย , องุ่น ,ข้าว ,ดอกมะลิ ,ดอกกุหลาบ , ดอกดาวเรือง , ดอกเบญจมาศ , ดอกไม้
 
หลักวิชาการเกษตรและวิธีการใช้ปุ๋ยกับพืช

1.ธรรมชาติความต้องการอาหารของพืช สิ่งที่เป็นอาหารสำหรับพืชที่เรียกว่าปุ๋ย ซึ่งประกอบด้วยธาตุหลายชนิด จัดแบ่งเป็นประเภทตามความจำเป็นและความต้องการของพืชแต่ละชนิดได้แก่ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมพืช  ดังนี้

   1.1 ธาตุอาหารหลัก เป็นธาตุอาหารที่มีความจำเป็นและพืชต้องการมากที่สุดและมีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของพืช คือ ธาตุไนโตรเจน(N)ธาตุฟอสฟอรัส(P)และธาตุโปรแต๊สเซี่ยม(K)
  1.2ธาตุอาหารรอง คือธาตุอาหารของพืชที่มีความจำเป็นรองลงจากธาตุอาหารหลัก ช่วยทำให้พืชมีความสมบูรณ์แข็งแร็ง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  คือ ธาตุแคลเซียม ธาตุแม็กนิเซียม ธาตุกำมะถัน
    1.3 ธาตุอาหารเสริม คือ ธาตุอาหารของพืชที่มีความจำเป็นต่อพืชเพื่อบำรุงให้ลักษณะของพืชที่สมบูรณ์ผลผลิตสูงและมีความต้านทางต่อโรคและแมลงได้ดี คือ ธาตุเหล็ก ธาตุทองแดง ธาตุสังกะสี ธาตุโมลิบดีนัม ธาตุโบรอน ธาตุแมงกานีส คลอรีน ออกซิเจน คาร์บอนได ออกไซด์ ไฮโดรเจน
2. ประเภทของปุ๋ยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
   2.1 ปุ๋ยเคมี คือปุ๋ยที่ใช้กรรมวิธีผลิตทางวิทยาศาสตร์ได้จากสิ่งที่ไม่มีชีวิต เป็นส่วนใหญ่เม็นมหธาตุ อาหารหลักของพืชที่ (NPK) และธาตุอาหารรองของพืช ซึ่งแบ่งออกเป็นปุ๋ยเดี่ยว(แม่ปุ๋ย) และปุ๋ยผสมสูตรตามความต้องการของพืช และเพิ่มเติมธาตุตามความจำเป็น เช่น 15-15-15 ,16-8-8  16-20-0 ฯลฯ เป็นต้น
   2.2 ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปุ๋ยที่ได้จากวัตถุที่เป็นอินทรีย์สารทางธรรมชาติ ได้จากสิ่งที่มีชีวิต   เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ (ปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ)
3. อาหารเสริมพืชนาโน หรือปุ๋ยนาโน จัดเป็นอาหารพืชนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ผลิตเพื่อใช้ทดแทนธาตุอาหารในปุ๋ยเคมี ที่ประกอบด้วยอินทรีย์ธาตุ หรือเคมีธาตุที่เกิดจากขบวนการผลิตสูตรรวมโมเลกุลธาตุจากสารหลายชนิด ที่จำเป็นสำหรับพืชแตกต่างจากปุ๋ยเคมีตรงที่เป็นโมเลกุลธาตุขนาดเล็กกว่าเซลล์ของพืชและมีฟิลเลอร์ประกอบธาตุปุ๋ยที่น้อยกว่าปุ๋ยเคมี มีความเข้มข้นของธาตุสูงกว่าปุ๋ยเคมี
4. คุณสมบัติของปุ๋ยและอาหารเสริมพืชนาโน แต่ละประเภท
    4.1 ปุ๋ยเคมี เป็นอาหารหลักของพืช มีธาตุอาหาร ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส(P) และ โปรตัสเซียม (K) โดยจัดปริมาณธาตุอาหารเป็นสูตรต่าง ๆ ตามความต้องการของพืช
   4.2 ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปุ๋ยที่ช่วยปรับปรุงดินให้อุดมสมบูรณ์และทำให้ดินร่วนซุยและช่วยบำรุงพืชโดยมีอาหารหลักและอาหารรองของพืชที่มีเปอร์เซนต์ ที่ต่ำกว่าปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ปุ๋ยนาโน และ หรือ ปุ๋ยเคมี 
  4.3 อาหารเสริมพืชนาโนหรือปุ๋ยนาโนเป็นธาตุอาหารพืชชนิดที่มีความเข้มข้นสูง การจัดการผลิตธาตุระบบนาโนเทคโนโลยี หรือ อะตอมมิคนาโนเทคฯ เป็นธาตุอาหารของพืชตามขบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ประกอบด้วยโมเลกุลของธาตุที่มีฟิลเลอร์ประกอบธาตุที่น้อยกว่าปุ๋ยเคมีและปุ่ยอินทรีย์ จัดอยู่ในประเภทนวรรตกรรมที่ใช้ทดแทนปุ๋ยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อาหารเสริมพืชนาโน มีทั้งชนิดน้ำและชนิดผง บรรจุเป็นห่อ หรือเป็นแค็ปซูล เป็นสูตรรวมธาตุอาหารพืชเป็นหลายชนิด แต่มีสารตั้งต้นที่สร้างธาตุไนโตรเจนซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักสำหรับพืช และยังมีธาตุอาหารรองสำหรับพืชบางชนิด  มีความแตกต่างกับน้ำหมักชีวภาพตรงที่มีความเข้มข้นกว่า และมีธาตุอาหารของพืชที่มากชนิดกว่าสามารถใช้ให้อาหารกับพืชทางใบและลำต้น หรือทางใต้ดิน ได้ทุกสภาพอากาศ สามารถทดแทนปุ๋ยเคมีได้ทุกสูตรตามอัตราที่เหมาะสม หรือใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมีได้ทุกชนิด ที่พืชสามารถอยู่ได้ตามสภาพแวดล้อม  โดยมีราคาที่ถูกกว่าและน้ำหนักที่เบากว่าสะดวกในการนำพา ไม่ยุ่งยากในการจัดเก็บ
        4.3.1 ปุ๋ยนาโนชนิดน้ำ เป็นธาตุอาหารของพืชแบบน้ำ มีทั้งธาตุอาหารที่แยกบรรจุ และธาตุอาหารที่บรรจุอยู่ในภาชนะเดียวกันรวมกัน ส่วนผสมธาตุอาหารพืช มีทั้งแบบเพิ่มสารไซโตไคนิน หรือไคโตซาน กับไม่มีส่วนผสม สารไซโตไคนิน หรือ ไคโตซาน  เมื่อต้องการนำไปใช้กับพืชโดยการผสมน้ำตามอัตราความต้องการธาตุอาหารของพืชและชนิดของพืช ปัจจุบันมีผู้ผลิตหลายบริษัทในเชิงการค้า วัสถุดิบการผลิตนำเข้าจากต่างประเทศ และในประเทศเป็นบางส่วน การขออนุญาตผลิตตามที่กฏหมายกำหนดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมทางการเกษตร
            4.3.2 ปุ๋ยนาโนชนิดเกร็ด เป็นธาตุอาหารพืชที่ทำเป็นเกร็ดละลายน้ำได้ดีตามธาตุที่นำมาผลิต ที่พบเห็นในปัจจุบัน เป็นธาตุไนโตรเจนบริสุทธิ์ที่สามารถนำมาละลายน้ำและใช้กับพืชสามารรถแตกตัวเป็นอะตอมธาตุขนาดเล็กพืชดูดซึมได้เร็ว ใช้ตามลักษณะความต้องการสร้างการเจริญเติบโตของพืช
            4.3.3 ปุ๋ยนาโนชนิดผง เป็นธาตุอาหารพืชที่สกัดเข้มข้นในรูปนาโนธาตุเป็นแบบผงบรรจุในซอง หรือผงบรรจุแค็ปซูลเพื่อให้สะดวกในการใช้นำไปละลายน้ำ ที่ได้ธาตุอาหารเป็นพลังงานธาตุอาหารที่แตกตัวภายในต้นพืช ลักษณะการดูดซับธาตุอาหารของพืชที่นำไปใช้เป็นลักษณะเดียวกัน แตกต่างกันตรงที่ชนิดของธาตุที่อยู่ในรูปผง ขนาดปริมาณที่แตกต่างกัน การให้ผลกับพืชที่ใกล้เคียงกัน 
วิธีการใช้ปุ๋ยหรืออาหารของพืชแต่ละชนิดเพื่อให้ได้ผลบำรุงพืชสมบูรณ์
ปุ๋ยเคมี เป็นอาหารของพืชที่ประกอบด้วยธาตุ ไนโตเจน ฟอสฟอรัส โปรตัสเซียม ประกอบด้วยเม็ดปุ๋ยที่มีธาตุอาหารสำหรับพืช อย่างน้อย ตัวใดตัวหนึ่ง หรือมีธาตุทั้ง 3 ธาตุตามสูตรที่ผสมธาตุในเม็ดปุ๋ยรวมกับฟิลเลอร์ การใช้ปุ๋ยเคมีสำหรับพืชให้ได้ผลดีควรใช้ให้ตามหลักการใช้ปุ๋ย ถูกสุตร ถูกอัตรา ถูกเวลา และถูกวิธีการ
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด เป็นปุ๋ยอินทรีย์ทางการค้าอัดเม็ดด้วยส่วนผสมแร่ธาตุ และการหมักวัสดุอินทรีย์จากธรรมชาติ จากซากพืชและมูลสัตว์ ส่วนผสมจากมูลค้างคาวเรือมูลสัตว์ปีกที่มีธาตุอาหารอินทรีย์สูงเนื่องจากกินธัญพืชเป็นอาหาร ปุ๋ยอินทรีย์แท้ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการหมักที่สามารถปล่อยธาตุอาหารอินทรีย์ให้แก่พืชเมื่อนำไปใช้ช่วยบำรุงปรับโครงสร้างของดินได้ดี ปุ๋ยอินทรีย์ที่มาตรฐานจึงต้องได้รับรองผลิตภัณฑ์ปุ๋ยที่มีอินทรีย์ธาตุบำรุงพืช และบำรุงดิน มากกว่า 20% จากกรมวิชาการเกษตร มีความเหมาะสมที่นำไปใช้ในการเกษตรกับพืชได้ทุกชนิด สำหรับใช้ปุ๋ยทางดิน บำรุงพืชและปรับโครงสร้างของดิน ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีได้ทุกสูตร หรือใช้เดี่ยวในลักษณะของดินที่เปิดหน้าดินใหม่ซึ่งได้ผลดี หรือใช้ร่วมกับอาหารเสริมพืชได้ทุกชนิด ได้แก่ ปุ๋ยนาโนน้ำ ปุ๋ยนาโนเกร็ด ปุ๋ยนาโนผง หรือปุ๋ยน้ำชีวภาพสกัด
 
ปุ๋ยนาโน เป็นธาตุอาหารนาโนมีทั้งปุ๋ยเกร็ด ปุ๋ยชนิดผงและปุ๋ยน้ำ ลักษณะธาตุเป็นนาโนอะตอมธาตุขนาดเล็ก เมื่อฉีดพ่นเข้าไปในต้นพืชสามารถดูดซึมเข้าไปได้ทันทีหลังจากการฉีดพ่นเมื่อเข้าไปในพืชสามารถแตกตัวให้พลังงานกับพืชได้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างให้พืชเจริญเติบโตได้ตามปริมาณอัตราธาตุที่นำเข้าไป ลักษณะการใช้ แบ่งพืชตามชนิดของพืช ได้แก่ พืชไร่ นาข้าว พืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับ และเห็ด ซึ่งอัตราการใช้และความถี่ในการฉีดพ่นที่แตกต่างกัน สามารถใช้เดี่ยว หรือ ใช้ร่วมกับสารไซโตไคนิน ผสมน้ำสำหรับฉีดพ่น ใช้ร่วมกันกับปุ๋ยเคมีทุกสูตร และปุ๋ยอินทรีย์ได้ทุกชนิด เพื่อบำรุงพืช และลดอัตราเสื่อมของดิน
 ปุ๋ยแค็ปซูลนาโน เป็นธาตุอาหารเสริมพืชชนิดผงธาตุบรรจุในแค็ปซูล สกัดจากธาตุอาหารอินทรีย์ทับถมเป็นเวลานานหลายชนิดจนสามารถปลดปล่อยเป็นแร่ธาตุที่มีประโยชน์สำหรับพืชที่สามารถปลดปล่อยอะตอมเป็นธาตุอาหารพืช ด้วยขบวนการผลิตแบบเทคโนโลยีนวรรตกรรมชั้นสูงนาโนเทคโนโลยีแบบแค็ปซูลอาหารของนักบินอวกาส ผลิตภัณฑ์จากแคนนาดา ใช้ผสมน้ำฉีดพ่นให้กับพืชในแต่ละแค็ปซูลที่บรรจุธาตุอาหารพืช มีความเข้มข้นสูง ผสมน้ำได้ 20-40 ลิตร ตามลักษณะของพืช เช่นพืชไร่ พืชทั่วไป หรือพืชกินใบ การแตกตัวของพลังงานธาตุในต้นพืชสูงสามารถแตกตัวและปลดปล่อยให้พลังงานธาตุกับพืชอย่างต่อเนื่อง ในการฉีดพ่นให้กับพืชแต่ละครั้ง 15-20 วัน
จุดเด่นของปุ๋ยแค็ปซูลนาโน ความแตกต่างของแค็ปซูลนาโน วายไอซี เยส ไอแคน เป็นต้นกำเหนิด หรือต้นแบบของอาหารเสริมพืชนาโนชนิดผง สูตรแคนนนาดา ที่ใช้บำรุงพืช มีจุดเด่นที่แตกต่างจากปุ๋ยนาโนชนิดน้ำทั่วไป ช่วยเร่งการสร้างแป้งได้เร็วด้วยส่วนผสมพิเศษในเนื้อธาตุ และช่วยในการเร่งการดอกดอกได้ดกดี สำหรับพื้นฐานการบำรุงพืชเหมือนกับอาหารเสริมพืชชนิดอื่น ขยายระบบราก การแตกกอสำหรับนาข้าว ช่วยให้สร้างคลอโรฟิน สีเขียวให้แก่พืชได้เร็ว ใช้เดี่ยวได้ หรือใช้ร่วมกับสารไคโตซาน หรือสามารถใช้ร่วมกับอาหารเสริมพืชนาโนชนิดอื่นได้
ผลการใช้แค็ปซูลนาโนสำหรับนาข้าว คุณสมบัติของอาหารเสริมพืชวายไอซีแค็ปซูลนาโนใช้สำหรับนาข้าวที่ให้ประโยชน์สูง เนื่องจากมีเปอร์เซนต์ของธาตุโปแทสเซียมสูงรวมกับฮิวมิคแอซิดตกตระกอนเป็นโปแทสเซียมคอไรน์ได้สูงจึงทดแทนตัวท้ายของปุ๋ยเคมีได้ช่วยเร่งการสร้างแป้งน้ำตาลการใช้สามารถลดปริมาณปุ๋ยเคมีได้สูง ถึงงดใช้ปุ๋ยเคมีได้ ตามความสมบูรณ์ธาตุโปแทสเซียมในดิน หากใช้ร่วมกับสารไคโตซานจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับธาตุสำหรับการฉีดพ่นได้ดี
 การสั่งซื้อกับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อตรงกับศูนย์ออนไลน์ จัดส่งฟรี

ร้านค้าจำหน่ายปุ๋ยและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ปุ๋ยอินทรีย์ สารอินทรีย์กำจัดแมลง และปุ๋ยนาโน

สั่งซื้อสินค้าระบบโอนเงิน เข้าบัญชีธนาคาร ฟรีค่าส่ง
รับสมัครตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยแค็ปซูลนาโนทั่วประเทศ

เรือเอก สมพงษ์ การัณยศิลป์ โทร.081-9883799
Line ID : sianpui

ผลการใช้อาหารเสริมพืช วายไอซีแค็ปซูลนาโน (วีดีโอ คลิ๊ก)
มันสำปะหลัง    นาข้าว YIC  ผักชี ผักคื่นฉ่าย  มะนาวออกดอก เห็ดนาโนYIC 
นาข้าวใช้ปุ๋ยYIC แก้นาข้าวที่ป่วย   ดอกเบญจมาศ ดอกมะลิ-กุหลาบ YICแพ็คเกจใหม่
 
ปุ่ย-ข้าวอยุธยา ปุ๋ย-ผักไฮโดรฯ ปุ๋ย-มะระจีน ปุ๋ย-ข้าวโพด  ปุ๋ย-ไร่อ้อย

 แค็ปซูล นาโน เยส ไอ แคน ของปลอม article
อาหารเสริมพืช แค็ปซูล นาโน article
ตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยแค็ปซูลนาโน-เยสไอแคน article
YIC NANO SUPPLEMENTARY PLANT FOOD article
ปุ๋ยเร่งดอก-ปุ๋ยYIC แค็ปซูลนาโน-นาโนแบบอินทรีย์ article
1 2 3 » [Go to top]ศูนย์บริการ ค้นหา และ สอบถามข้อมูลข่าวสาร -ร้านค้าผลิตภัณฑ์เกษตรออนไลน์ -เว็บไซต์-www.phikanes.com -จำหน่าย ปุ๋ยแคปซูลนาโน,ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนาโน-อาหารเสริมน้ำมันรำข้าว-รับสมัครตัวแทนจำหน่ายร้านค้าทุกจังหวัด จัดส่งไปรษณีย