39522755 เกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง เป็นแนวทางตามแนวพระราชดำริ การทำการเกษตรปลอดสารเคมี ,และยาฆ่าแมลง การบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋คอก และปุ๋ยชีวภาพ ,การกำจัดแมลงด้วยพืช และสมุนไพร , การใช้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติด้วยกานเอง ,ศัตรูธรรมชาติตัวห้ำและตัวเบียน
ReadyPlanet.com
dot dot
เว็บไซต์ จดทะเบียน DBD
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 17 คน
dot
คอสเมติกสวนใสที่ใบหน้า
dot
YOUTUBE TV.
dot
dot
เกี่ยวกับองค์เทพ
dot
dot
เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย
dot
dot
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
dot
dot
หมวดสินค้า/การบริการ
dot
dot
ศูนย์บริการสินค้า
dot
dot
ตรวจล็อตเตอร์รี่
dot
dot
มิตรภาพสำหรับเพื่อน
dot
dot
ความรู้ทั่วไป
dot
dot
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
dot


แชร์ประสบการณ์ธุรกิจเครือข่ายเยสไอแคน
ปุ๋ยใส่ต้นปาล์มน้ำมัน
ปุ๋ยแคปซูลสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยสำหรับต้นยาง เพิ่มน้ำยาง
จำหน่ายมีดกรีดยาง ตรานกเงือก คุณนุ้ย
ปุ๋ย สำหรับยาสูบใบใหญ่
ปุ๋ยนาโน กับ อ้อยตอ
ฮอรโมนเร่งดอกเห็ดโทร.0819883799
ถั่วดาวอินคา ปุ๋ยแคปซูลนาโน บริษัทเยสไอแคน
แคปซูลนาโน กับมะระจีน
อาหารเสริมพืชดอกดาวเรือง
ปุ่ยนาโน ใส่บวบ
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลังใหญ่
ปุ๋ยนาโนกับข้าวโพด
เที่ยวกุ้ยหลิน
เที่ยวเมืองหยางซั่ว
ออกบูทวายไอซีจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่องเที่ยวกุ้ยหลิน


เกษตรพอเพียง article
เกษตรพอเพียง เป็นการเกษตรที่แยกมาจากปรัชญาเศรษกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อหลวงของคนไทย ในการทำการเกษตรแบบยั่งยืนด้วยใช้การบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ สภาพแวดล้อมและผลผลิตปลอดสารพิษ เป็นเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ เน้นการปลูกพืชบำรุงดินด้วยอินทรีย์ธาตุและวัสดุอินทรีย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นอาหารพืช ใช้สมุนไพรในการกำจัดแมลงศัตรูพืชที่ได้ผลดี 
กลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง หมู่บ้านสองสี -ไทรงาม จังหวัดสระแก้ว รณรงค์การปลูกพืชแนวทางเกษตรพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ทางเกษตรแบบพอเพียง ปลูกพืชปลอดสารเคมี และสารพิษจากยาฆ่าแมลง โดยวิธีการใช้สมุนไพรเป็นยา และสารสมุนไพรขับไล่แมลง กำจัดแมลงศัตรูพืชโดยใช้ศัตรูทางธรรมชาติ(ตัวห้ำ,ตัวเบียน)การคืนชีวิตกลับสู่ธรรมชาติการเกษตรแบบผสมผสาน
สาเหตุจากการเริ่มต้นแนวทางเกษตรพอเพียง ที่เกิดจากการเสื่อมของดินทางการเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงความสมบูรณ์ของดินเริ่มหมดไป การเกษตรพอเพียงในปัจจุบัน เป็นการทำการเกษตรเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสมบูรณ์ขึ้นใหม่เสมือนดังในอดีตที่ผ่านมาก่อนที่จะนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ เช่น สารเคมีต่าง ๆ
 
 
แนวคิดเกษตรพอเพียง จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อหลวงไทย นำมาใช้เป็นแนวทางการเกษตรเป็นแบบฉบับเฉพาะ ที่เน้นการบำรุงดินด้วยธรรมชาติ การปลูกพืชในฤดูกาลให้ถูกต้อง และวิธีการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อการบำรุงดิน งดเว้นสารเคมีทุกประเภท เป็นการทำเกษตรให้พอเพียงแก่การดำรงค์ชีพ ตามแบบลักษณะภูมิประเทศแบบไทย ที่ยึดอาชีพทางการเกษตร และปรัชญาเกษตรพอเพียงได้แปลกแยกออกไปได้หลายแนวทางตามความเข้าใจที่แตกต่างกัน แท้จริงแล้ว เป็นการเกษตรที่ทำอย่างไรที่คนไทยต้องมีผืนดินทำกิน ที่ได้จากผลผลิตทางการเกษตรแบบยั่งยืนและเน้นแนวทางธรรมชาติที่ลดค่าใช้จ่ายแต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี จึงต้องเน้นเพื่อปลอดสารพิษ ในการกำจัดศัตรูพืช ยังต้องใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในธรรมชาติ และศัตรูธรรมชาติที่มี แต่ยังไม่สามารถแยกได้ชัดเจนว่า เกษตรพอเพียงนั้นคือเกษตรอินทรีย์-ชีวภาพหรือไม่
 
 เกษตรแบบอินทรีย์ชีวภาพ ความหมายนั้นชี้ชัดเจนคือการทำการเกษตรแบบใช้แนวทางส่วนประกอบ ที่มาจากสิ่งที่มีชีวิตทั้งสิ้น ดังนั้น การใช้สารบำรุงพืชจึงต้องเจาะจงที่มาจากสิ่งที่เป็นวัสดุอินทรีย์ แต่เมื่อต้องการผลผลิตที่แท้จริงแล้วอาจไม่เพียงพอสำหรับความต้องการ ที่เรียกว่าพอเพียง ผลที่ได้จากเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมให้อยู่ในระบบนิเวศน์ที่เป็นไปตามธรรมชาติ หากต้องพิจารณาผลจากการทำการเกษตร จึงต้องแยกรายละเอียดกันอีกมา ว่าส่วนประกอบใดจะเรียกว่า อินทรีย์ชีวภาพ เพราะหากไม่มีความพอดี ก็ไม่เป็นประโยชน์
 
การเกษตรแบบผสมผสาน แบบฉบับเป็นเกษตรแนวใหม่เพื่อผสมผสานเพื่อให้คนไทยได้ทำการเกษตรเพื่อความอยู่รอด และยังเป็นสินค้าเพื่อจำหน่ายเพิ่มความเป็นอยุ่ที่ดีขึ้นให้ทั่วถึงกัน แม้ว่าคนไทยที่ไม่มีผืนดินทางการเกษตร เพื่อเฉลี่ยทรัพยากรให้เพียงพอ ในปัจจุบัน จึงมีการดัดแปลงเป็นทางการเกษตรแบบยั่งยืน โดยเน้นเพียงการบำรุงดิน และผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ โดยการเพิ่มผลผลิตให้เพิ่มขึ้น ด้วยระบบเทคโนโลยีใหม่ ในการใช้สารเพิ่มผลผลิตบำรุงพืช
 
 สารเพิ่มผลผลิตอาหารเสริมพืช สารอินทรีย์ จุลินทรีย์ กำจัดแมลงศัตรูพืช
 
 
           สารอินทรีย์/เชื้อราบิววาเรียกำจัดแมลงศัตรูพืช  เอ็นฟังก์ชั่นปุ๋ยนาโน จุลินทรีย์,กำจัดข้าวดีด
สิ่งที่จำเป็นสำหรับการเกษตรแบบผสมผสาน ที่ต้องใช้สารเพิ่มผลผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเพียงพอต่อระบบเศรษฐกิจของคนไทยในปัจจุบัน สารเพิ่มผลผลิต สารอินทรียืป้องกันโรคพืช และจุลินทรีย์กำจัดแมลงศัตรูพืชได้ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น สารเพิ่มผลผลิตหรือเรียกว่าอาหารเสริมพืช (ปุ๋ยนาโน) เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทางการเกษตรปัจจุบันได้ถูกนำมาใช้ทดแทนปุ่ยเคมี เพื่อลดอัตราเสื่อมของดิน และปลอดสารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร รวมถึง จุลินทรียที่ใช้กำจัดแมลง ได้แก่ บิวเวอเรีย เมธาไรเซียม และไตโคเดอมา นำมาทดแทนสมุนไพรและยาฆ่าแมลง ที่เป็นสารเคมีที่มีอันตรายต่อสภาพของธรรมชาติ มนุษย์  แหล่งโซ่อาหาร สัตว์เลี้ยงใช้งาน วิธีการกำจัดวัชพืชโดยวิธีใช้สารอินทรีย์หมักวัชพืชก่อนปลูก
 
อาหารพืชนาโน สารเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
วายไอซีแค็ปซูลนาโน และชุดคู่ขวัญ วายไอซีนาโนพลัส ช่วยเพิ่มผลผลิตสำหรับเกษตรแบบผสมผสานเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ช่วยบำรุงดินแลผลผลิตปลอดสารพิษ เพิ่มผลผลิตได้มากกกว่าเดิม อาหารเสริมพืชที่มีธาตุอาหารครบสูตร
ราคาจำหน่าย ปกติกระปุกละ 3,500 บาท(120 แค็ปซูล) สมาชิก 2,500 บาท
ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อผ่านศุนย์นาโนออนไลน์ จัดทำเว็บไซต์ ฟรี++

ร้านค้าเกษตรอินทรีย์ออนไลน์ ปุ๋ยอินทรีย์-นาโน
จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยนาโน สารอินทรีย์กำจัดแมลง
สั่งซื้อสินค้าผ่านร้านค้าราคาส่วนลด 25%
ต้องการมีรายได้เลือกสั่งซื้อสินค้าแบบสมัครสมาชิก

เรือเอก สมพงษ์ การัณยศิลป์ โทร.081-9883799
Line ID  : sianpui

วีดีโอ วิธีการใช้อาหารเสริมพืช วายไอซี นาโน คลิ๊กดูวีดีโอที่รูปภาพ
มันสำปะหลัง    นาข้าว YIC  ผักชี ผักคื่นฉ่าย  มะนาวออกดอก เห็ดนาโนYIC 
นาข้าวใช้ปุ๋ยYIC แก้นาข้าวที่ป่วย   ดอกเบญจมาศ ดอกมะลิ-กุหลาบ YICแพ็คเกจใหม่
 
ปุ่ย-ข้าวอยุธยา ปุ๋ย-ผักไฮโดรฯ ปุ๋ย-มะระจีน ปุ๋ย-ข้าวโพด  ปุ๋ย-ไร่อ้อย

ความต้องการ : สอบถามข้อมูล
สั่งซื้อ
เป็นตัวแทนจำหน่าย
ชื่อ-นามสกุล :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
จังหวัด :  *
ทีอยู่จัดส่ง(กรณีสั่งซื้อ) :
email (ถ้ามี) :เพลี้ย

ปุ๋ยยากำจัดเพลี้ย article
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลลงนาข้าว article
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล-นาข้าวจังหวัดสิงห์บุรี article
เพลี้ยแป้งระบาดในมะละกอ article
เพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง article
สูตรการใช้สารอินทรีย์-ปุ๋ยกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล article
สารอินทรีย์กำจัดแมลง วายไอซี ดีดีพลัส เฮิร์บศูนย์บริการ ค้นหา และ สอบถามข้อมูลข่าวสาร -ร้านค้าผลิตภัณฑ์เกษตรออนไลน์ -เว็บไซต์-www.phikanes.com -จำหน่าย ปุ๋ยแคปซูลนาโน,ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนาโน-อาหารเสริมน้ำมันรำข้าว-รับสมัครตัวแทนจำหน่ายร้านค้าทุกจังหวัด จัดส่งไปรษณีย