39522755 คู่ขวัญนาโน เยสไอแคน ใช้สำหรับฉีดพ่นบวบ พืชตระกูลแตง ช่วยทำให้ออกดก ฝักใหญ่ เก็บได้นาน เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี เพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรชาวสวนผัก ปลอดสารพิษ เหมาะสำหรับบวบทุกชนิด บวบเหลี่ยม บวบงู บวบหอม ผสมน้ำฉีดพ่นทุก15 วัน ปุ๋ยดีแค็ปซูลนาโนและนาโนพลัส
dot dot
เว็บไซต์ จดทะเบียน DBD
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป คน
dot
dot
เกี่ยวกับองค์เทพ
dot
dot
เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย
dot
dot
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
dot
dot
หมวดสินค้า/การบริการ
dot
bulletปุ๋ยอินทรีย์เอไอบิสเนตไทย
dot
ศูนย์บริการสินค้า
dot
dot
ตรวจล็อตเตอร์รี่
dot
dot
มิตรภาพสำหรับเพื่อน
dot
dot
ความรู้ทั่วไป
dot
dot
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
dot


ปุ๋ยแคปซูลสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยสำหรับต้นยาง เพิ่มน้ำยาง
ปุ๋ย สำหรับยาสูบใบใหญ่
แคปซูลนาโน กับมะระจีน
อาหารเสริมพืชดอกดาวเรือง
ปุ่ยนาโน ใส่บวบ


ปุ๋ยวายไอซีนาโนใช้กับบวบ
บวบ เป็นพันธุ์ไม้เถาเลื้อย ประเภทพืชผักตระกูลแตงทีลักษณะเป็นผลยาว หุ้มด้วยเปลือกหนา ภายในมีเนื้อและเส้นใยจำนวนมาก มีหลายชนิด แต่ละชนิดมีลักษณะที่แตกต่างกันบ้าง ที่รู้จักกันทั่ว ๆ ไป เป็นบวบที่ปลูกไว้แล้วเก็บผลอ่อนมาใช้ปรุงอาหารรับประทานได้ เช่น บวบเหลี่ยมบวบงู และบวบหอม สำหรับบวบแก่บางชนิด จะมีเส้นใยเหนียวภายในผลบวบ ที่เรียกว่า รังบวบ นิยมนำมาใช้ประโยชน์เวลาอาบน้ำใช้ขัดตัว หรือใช้ขัดถูภาชนะถ้วยชามทดแทนฟองน้ำได้ 
ปุ๋ยนาโน คู่ขวัญ บริษัทเยสไอแคน ใช้ดีสุดยอด 
แคปซูลนาโนกับบวบ ปุ๋ย ปุ๋ยแคปซูลนาโน ปุ่ยนาโนพ่นบวบ, ปุ่ย  วายไอซี คู่ขวัญนาโน ,ปุ่ยเยสไอแคน ปุ๋ยนาโน,ขายแบ่งทดลอง
ชนิดของบวบ มีหลายชนิด ได้แก่ บวบเหลี่ยม บวบงู บวบหอม เป็นต้น
บวบเหลี่ยม (Luffa acutangular Roxb) ชื่อสามัญ Angled loofah เป็นไม้เถามีความยาวประมาณ 6-8 เมตร ผลของบวบมีขนาดแตกต่างกันตามชนิด รูปทรงกระบอก มีเหลี่ยมตามความยาวผล เมล็ดมีลักษณะเป็นวงรี สีดำผิวขรุขระ ไม่มีปีกที่เมล็ด เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็ว นิยมปลูกโดยการใช้หยอดด้วยเมล็ด ในแปลงปลูก ควรมีขนาดกว้างเพื่อให้เถาเลื้อยได้สะดวก และทำค้างเป็นรูปสามเหลี่ยม หรือ สี่เหลีี่ยม ผู้ยึดให้แข็งแรง บวบเหลี่ยมเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตหลักจากหยอดเมล็ด ประมาณ 45-50 วัน และสามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณ 1 เดือน 
บวบงู (Trichosanthes Anguina(Linn.)  ชื่อสารมัน คือ Snake  gourd ผลมีลักษณะกลมยาว ปลายผลแหลมผิวเรียบ มีแถบสีขาว สลับเขียว ทั้งผล เมื่อผลสุกจะมีสีส้มแดง เมล็ดบวบงูมีขนาดใหญ่ การปลูกใช้เมล็ดหยอดลงในแปลงปลูก หรือเพาะกล้า อายุกล้าประมาณ 15-20 วัน ขนาดแปลงปลูก 1.6x6 เมตร ระยะปลุก 80x50 ซม. บวบงูจะมีเถาเลื้อยทอดยอดที่อายุ 30 วัน หลังจากหยอดเมล็ด ทำค้างเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมก็ได้ ใช้ตาข่ายขึงเพื่อให้เถาบวบยึดเกาะ จะเริ่มออกดอกให้ผลผลิตที่อายุ 45-50วัน หลังจากที่ได้หยอดเมล็ด และเริ่มเก็บผลอ่อนที่อายุ 50-60 วัน 
บวบหอม ( Luffa cylindrica (L) M.Roem.) ชื่อสามัญคือ Smooth loofah ผลอ่อนสีเขียวมีลายเขียวเข้ม ผลแก่สีเขียวออกเหลืองจนถึงสีน้ำตาล มีเส้นใยเหนียว ลักษณะเป็นร่างแห การปลูกบวบหอมสามารถหยอดเมล็ดลงในแปลงปลูกโดยตรง เมื่อต้นกล้ามีอายุประมาณ 10-14 วัน ถอนแยกให้เหลือต้นที่สมบูรณ์ ระยะปลูก 40-90 x 60-90 ซม. ใช้ปุ๋ยคอกที่ย่อยสลายแล้วใส่ก้นหลุมก่อนปลูก บวบหอมจะเลื้อยทอดยอดที่อายุ 15-20 วันหลังหยอดเมล็ด ทำค้างเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมก็ได้เพื่อให้เถายึดเกาะ บวบหอมจะเริ่มออกดอกที่อายุ 42-70วันหลังหยอดเมล็ดและเริ่มเก็บเกี่ยวผลอ่อนที่อายุ 63-91 วันหลังหยอดเมล็ด 
วิธีการปลูกบวบและการทำค้าง บวบเป็นพืชเถาเลื้อยการออกผลตามข้อของเถา จึงควรทำค้างให้ เพื่อบวบจะออกผลได้ดี และน้ำหนักทางดิ่งช่วยทำให้ผลมีขนาดยาวขึ้น
การเตรียมดินในการปลูก ทำการไถดินและตากดินไว้ 7-10 วัน เพื่อกำจัดวัชพืชและแมลง หลังจากนั้นทำการไถพรวนดินอีก 1-2 ครั้งหวานปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมัก ปริมาณ 2 ตันต่อไร่ หว่านปุ๋ยเคมีสูตร  15-15-15 ปริมาณ 30-50 กิโลกรัมต่อไร่ ทำการยกแปลง สูง 4-5 นิ้ว ความกว้างแปลง 1.20 เมตร ความยาวของแปลงเท่ากับพื้นที่ปลูก ขุดหลุมปลูกระยะห่างของหลุม 75 ซม. ระยะห่างของแถว 100 เซนติเมตร ทำค้างไม้ไผ่เป็นรูปโค้ง ความสูงประมาณ 180 ซม.พอเดินลอดได้
การทำค้างสำหรับบวบ หรือพืชตระกูลแต่ง เช่นแตงร้าน ฟัก น้ำเต้า มะระ ตำลึง พืชเหล่านี้มีมีจับเกาะยึดและทำหน้าที่ค้ำยันเถา พืชเหล่านี้มีเถาเลื้อยคลุมและมีแขนงมากมาย ต้องมีการทำค้างเพื่อลดการใช้พื้นที่และสะดวกในการดูแลรักษาของพืช โดยใช้ไม้ไผ่ที่มีลำต้นตรง  ความยาว 2.5 เมตร ปักตั้งฉากกับพื้นดินให้ลึกลงไปในดิน 50 ซม. สูงเหนือผิวแปลง 2 เมตร หลุมละ 1 ค้าง ถ้าปลูกแตง 5 หลุมก็ใช้ 5 ค้าง แล้วใช้ไม้ค้างประเภทเดียวกันประกบส่วนปลายค้างให้ต่ำกว่าปลายค้าง 25 ซม. ให้ไม้ค้างที่หระกบขนานกับผิวแปลง แล้วใช้ไม้ค้ำยันหัวท้าย ข้างละ 2 อัน ไขว้ไม้ค้ำยันตรงบริเวณที่ไม้ประกบมัดติดกับปลายไม้ค้างส่วนบน ให้โคนไม้ค้ำยันห่างจากไม้ค้างที่ปักข้างละ 20 ซม. เพื่อใช้ยึดต้นพืชและกันการกระพือของลมแรง และรับน้ำหนักเถาแตงได้เต็มที่
เทคนิคการเตรียมให้เมล็ดพันธุ์ ใช้แค็ปซูลนาโน จำนวน 1 แค็ปซูล นาโนพลัส 1 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร แช่เมล็ดพันธุ์ก่อนนำไปหยอด 20 นาที แล้วนำห่อผ้าเปียกไปอบในภาชนะเพิ่มความร้อน พองอกเล็กน้อย นำไปหยอดหลุมปลูก จะช่วยให้ต้นบวบสมบูรณ์โตเร็ว ต้นกล้าบวบมีความแข็งแรง ต้นทานต่อโรคและแมลงได้ดี แตกยอดดี
 คู่ขวัญนาโน อาหารพืชบริษัทเยสไอแคน ประกอบด้วย วายไอซีแค็ปซูล และวายไอซีนาโนพลัส ใช้เพิ่มผลผลิตสำหรับพืชทุกชนิด ใช้ร่วมกันที่ได้ผลประสิทธิภาพสูง สุดยอดนวัตกรรม สารเพิ่มผลผลิตแบบนาโนเทคโนโลยี สูตรการผสมธาตุอาหารจากแคลนาดา เหมาะสำหรับเกษตรแนวใหม่ที่ปลอดสารพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ สิ่งมีชีวิตทั้งคนและสัตว์ ช่วยปกป้องผิวดิน และย่อยสลายธาตุในดิน ช่วยปรับโครงสร้างของดินให้มีความสมดุลย์ที่ดี ด้วยส่วนประกอบของ ฮิวมิคแอซิด สามารถใช้กับพืชโดยการฉีดพ่นทางใบ ผสมปุ๋ยเม็ดใช้หว่าน  หรือใช้ผสมน้ำราดรดโคนต้น  ได้ผลดี
อัตราการใช้ ผสมน้ำฉีดพ่น 1 แค็ปซูล ต่อน้ำ40 ลิตร/ นาโนพลัส 1 ซีซี พ่นทุก10วัน
 ราคาจำหน่าย กระปุกละ 3,500 บาท(120แคปซูล) สมาชิกกระปุกละ  2,500 บาท 

ศูนย์ทดสอบและจำหน่ายเกษตรนาโน-ออนไลน์
รับประกันความสบายใจลูกค้าสำหรับผู้สั่งซื้อ
สั่งซื้อสินค้าในระบบโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 
รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทุกจังหวัดทั่วประเทศ
จัดมอบลูกค้าให้ในพื้นที่จังหวัดเดียวกัน

เรือเอก สมพงษ์ การัณยศิลป์โทร.081-9883799
Line ID    : sianpui                     

 


ความต้องการ : สอบถามข้อมูล
สั่งซื้อ
เป็นตัวแทนจำหน่าย
ชื่อ-นามสกุล :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
จังหวัด :  *
ทีอยู่จัดส่ง(กรณีสั่งซื้อ) :
email (ถ้ามี) :พืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ

แตงกวา การปลูกแตง+ปุ๋ย article
ผักกะหล่ำปลี-ใส่ปุ๋ยอะไรดีหัวใหญ่ article
ผักคะน้าเงินล้าน-จังหวัดพิษณุโลก article
ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนกับผักบุ้งจีน article
ปลูกหอมแบ่ง article
ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนกับผักชี article
ปุ๋ยดีมะระจีนลูกใหญ่ article
ผักกูด-ปุ๋ยดีดีสำหรับผักกูด article
ปลูกผักบร็อคเคอรี่ article
มะเขือยักษ์ลูกใหญ่ articleศูนย์บริการ ค้นหา และ สอบถามข้อมูลข่าวสาร -ร้านค้าผลิตภัณฑ์เกษตรออนไลน์ -เว็บไซต์-www.phikanes.com -จำหน่าย ปุ๋ยแคปซูลนาโน,ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนาโน-อาหารเสริมน้ำมันรำข้าว-รับสมัครตัวแทนจำหน่ายร้านค้าทุกจังหวัด จัดส่งไปรษณีย