39522755 ไร่อ้อยตอ การปลูกต้นอ้อยตอ ผลผลิตขึ้นอยู่กับการให้ปุ๋ยเพื่อเร่งการแตกกอและการใส่ปุ๋ยที่ถูกสูตร ถูกอัตรา ถูกช่วกับการใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ รวมถึงวิธีการให้ปุ๋ยทางใบช่วยให้ปุ๋ยแตกกอได้ดี เกษตรกรทดลองใช้ปุ๋ยนาโน อาหารเสริมพืช วายไอซี แค็ปซูลนาโนได้ผลดี
dot dot
เว็บไซต์ จดทะเบียน DBD
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป คน
dot
dot
เกี่ยวกับองค์เทพ
dot
dot
เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย
dot
dot
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
dot
dot
หมวดสินค้า/การบริการ
dot
bulletปุ๋ยอินทรีย์เอไอบิสเนตไทย
dot
ศูนย์บริการสินค้า
dot
dot
ตรวจล็อตเตอร์รี่
dot
dot
มิตรภาพสำหรับเพื่อน
dot
dot
ความรู้ทั่วไป
dot
dot
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
dot


ปุ๋ยแคปซูลสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยสำหรับต้นยาง เพิ่มน้ำยาง
ปุ๋ย สำหรับยาสูบใบใหญ่
แคปซูลนาโน กับมะระจีน
อาหารเสริมพืชดอกดาวเรือง
ปุ่ยนาโน ใส่บวบ


ไร่อ้อยตอ-การใช้ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนกับอ้อยตอ2และตอ6 article
ปุ๋ยใส่อ้อย ต้นใหญ่ อาหารเสริมพืช นาโน  วายไอซี
 การปลูกอ้อยตอ ในการทำไร่อ้อยเป็นการปลูกพืชเศรษกิจจากการเกี่ยวเกี่ยวผลผลิตจากน้ำตาลของอ้อย สิ่งที่จะทำรายได้ให้กับชาวไร่อ้อยที่ต้องคำนึงถึงอย่างมากคือผลผลิตจากค่าน้ำตาล (CCS) และน้ำหนักจากผลผลิตอ้อย การลงทุนทำไร่อ้อยนอกจากจะต้องมีพื้นที่ปลูกที่เพียงพอแล้ว ยังต้องมีค่าใช้จ่ายในการทำไร่อ้อยที่ประกอบกัน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเตรียมดิน พันธุ์อ้อยที่จะปลูก ระบบการเก็บผลผลิต ปุ๋ยบำรุงอ้อย และการบำรุงดิน เนื่องจากการทำการปลูกอ้อยจะมีระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิตใช้เวลานาน 8-10 เดือน และอ้อยเป็นพืชไร่ที่สามารถเก็บผลผลิตได้หลายครั้ง ซึ่งการเก็บผลผลิตอ้อยในรุ่นแรกจึงจะได้ผลผลิตที่สูง ในรุ่นต่อไปก็สามารถเก็บผลผลิตได้โดยผลจากการปลูกในครั้งแรก ผลที่ได้นี้คือผลผลิตที่ได้จากอ้อยตอ หรือผลผลิตจากตออ้อยนั่นเอง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่เกษตรกรจึงต้องมีความจำเป็นที่ต้องบำรุงดินเพิ่มวัสดุอินทรีย์ธาตุในดิน และการใส่ปุ๋ยบำรุงให้กับต้นอ้อย เพื่อให้อ้อยมีธาตุอาหารที่เพียงพอในการพัฒนาและการสร้างผลผลิตให้กับอ้อยได้สูงขึ้น
อ้อยเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ทั่วไปทุกภาคของประเทศไทย มีอายุตั้งแต่เริ่มปลูกจนเก็บเกี่ยว 10-12 เดือน ซึ่งจะสามารถเก็บผลผลิตได้โดยทั่วไปเกษตรกรนิยมเก็บ 2-3 ครั้งหรือมากกว่าโดยใช้กอต้นตออ้อยเดิม สำหรับการเก็บได้ผลผลิตมากคือครั้งแรกเรียกว่าอ้อยตอหนึ่ง และครั้งต่อไปคืออ้อยตอสอง และอ้อยตอสามหรือมากกว่าซึ่งตามปกติ ส่วนมากจะปลูกอ้อยและเก็บผลผลิตได้ประมาณตอที่ 4 ถึงตอที่ 5 ก็จะทำการไถกลบเตียมดินใหม่ หรือทำการพักหน้าดินเพื่อเว้นช่วงให้หน้าดินได้คืนความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ หรือใช้วิธีการปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดินเพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้แก่หน้าดินใหม่  ซึ่งผลผลิตขึ้นอยู่กับการดูแลดินและการให้ปุ๋ยกับอ้อย ยังรวมถึงสภาพของดินฟ้าอากาศ สภาพของน้ำในพื้นที่ หรือน้ำฝนในฤดูกาลปลูกอ้อย
 ปุ๋ยแค็ปซูลนาโน,ปุ๋ยเม็ดสีเขียว,ปุ๋ยนาโนแบบแค็ปซูล,นาโนแค็ปซูล,ปุ๋ยนาโนเยสไอแคน,ปุ๋ยแค็ปซูล
พันธุ์อ้อย ในปัจจุบัน มีทั้งที่ผสมและคัดเลือกในประเทศไทย เช่น เค.76-4, เค.84-200, เค.84-69, อู่ทอง1, 023 แอล, เค.88-87, เค.88-92, อู่ทอง 2, อู่ทอง 3, มก.50 เป็นต้น และพันธุ์ที่นำมาจากต่างประเทศ เช่น พันธุ์ ฟิล 6607, คิว 130, ไตรตัน, เอฟ.154, ซีโอ 1148, ซีโอ62175, ฟิล 63-17, ฟิล 58-260
การใช้ปุ๋ยกับอ้อย สูตรปุ๋ยที่ใช้ใส่อ้อยจะต้องได้ธาตุอาหารหลักครบ ซึ่งประกอบด้วยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม ที่นิยมใช้ คือสูตร 46-0-0 เพื่อให้ความสมบูรณ์และบำรุงส่วนการแตกใบของอ้อย และปุ๋ยสูตร 15-15-15  การบำรุงดินและรองพืชควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก เนื่องจากอ้อยเป็นพืชที่สามารถเก็บผลผลิตได้ ครั้งต่อไปจากการงอกของตอเก่า จึงต้องรักษาสภาพของดินและปรับโครงสร้างที่ดีให้แก่ดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์และการสับใบอ้อยเพื่อให้เพิ่มวัสดุอินทรีย์ในดิน
อัตราการใช้ปุ๋ยใส่เคมีกับอ้อย ซึ่งตามอายุของอ้อย ประมาณ 8-11เดือน สามารถเก็บผลผลิตได้(แล้วแต่พันธุ์อ้อย)ทั้งนี้ต้องดูที่ความสมบูรณ์ของต้นอ้อย และราคาอ้อย จะใส่ปุ๋ยเคมีให้กับอ้อยประมาณ 2 ครั้ง ไร่ละ 50 กิโลกรัม เป็นอย่างต่ำ แต่ก็ไม่ควรใส่มากเกินความจำเป็นจะทำให้พื้นที่ของดินที่ปลูกอ้อยเสื่อมสภาพเร็ว และเป็นผลเสียกับการปลูกอ้อยตอ  หากมีการบำรุงดินอย่างดีดินร่วยซุยดี จะทำให้ลดจำนวนปุ๋ยเคมีได้เป็นจำนวนมาก (ดินร่วยซุยไม่ได้หมายถึงพื้นที่เป็นดินทราย แต่หมายถึงดินที่มีวัสดุอินทรีย์ธาตุที่สมบูรณ์จะช่วยทำให้ดินดูดซับธาตุปุ๋ยได้ดี และระบายน้ำได้ดี พืชดูดซับธาตุอาหารจากโครงสร้างดินได้ง่าย)
การให้น้ำกับอ้อย เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับการปลูกอ้อย ถึงแม้ว่าอ้อยเป็นพืชที่ค่อนข้างจะทนแล้งแต่ถ้าขาดน้ำจะทำให้อ้อยไม่สมบูรณ์ การปลูกอ้อยที่นอกเขตชลประทานจึงจำเป็นต้องคำนวณฤดูกาลปลูก ปกติโดยทั่วไปจะนิยมปลูกอ้อยในต้นฤดูฝนเดือน เมษายน-มิถุนายน
การใช้ปุ๋ยทางใบให้กับอ้อย การใช้ปุ๋ยสำหรับฉีดพ่นทางใบเพื่อเพิ่มธาตุอาหารที่จำเป็นให้เพียงพอและเพิ่มผลผลิตในด้านการพัฒนาสำหรับต้นอ้อยตลอดจนถึงระยะเวลาก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต  อาหารเสริมพืชทางใบมีมากมาย ปัจจุบันเป็นลักษณะของนาโนเทคโนโลยี่ที่สามารถช่วยให้อ้อยดูดซับเข้าไปใช้งานได้ทันที่ แต่จะไม่มีสูตรธาตุที่ระบุไว้ชัดเจนเหมือนกันปุ๋ยเม็ด(ปุ๋ยเคมี)  การนำไปใช้ได้โดยพิจารณาจากการพัฒนาของพืชเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ ตามธาตุอาหารที่กำหนดซึ่งประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม
ปุ๋ยแค็ปซูลนาโน yic เป็นอาหารเสริมพืชชนิดผงจากแคนนาดาละลายน้ำได้เร็ว บรรจุในรูปแค็ปซูล เพื่อให้สะดวกกับอัตราในการใช้กับพืชแต่ละชนิด แพ็กบรรจุ  จำนวน 120 แค็ปซูล  สำหรับอ้อยใช้ได้ จำนวน 60 ไร่ ต่อครั้ง อัตราการใช้ผสมน้ำ จำนวน 1 แค็ปซูล ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นและแตกตัวในพืชได้ อย่างต่อเนื่อง 15วันช่วยบำรุงพืชตามลักษณะธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช ได้แก่ ไนโตเจน ฟอสฟอรัส โพแท็สเซียม และประกอบด้วยฮิวมิคบำรุงดินปรับสภาพความเป็นกรด ด่าง ของดินไม่ให้เปลี่ยนแปลงเร็ว ใช้เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน การใช้เดี่ยวใช้ร่วมกับปุ๋ยทางใบชนิดอื่นที่มีส่วนผสมธาตุที่แตกต่างกัน หรือผสมกับไคโตซานจะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมได้มากยิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและแตกตัวได้นาน 20-30 วัน
ผลการใช้ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนวายไอซี
อาหารเสริมพืชแบบแค็ปซูลนาโน-อาหารเสริมพืชวายไอซี นวัตกรรมใหม่สำหรับอาหารพืชแบบนาโน สูตรธาตุอาหารพืชผสมสูตรจากประเทศแคนนาดาและอิสราเอล ที่ได้นำเข้ามาใช้ในวงการเกษตรสำหรับพืชทุกชนิด ที่มีจุดเด่นในการพัฒนาพืชได้หลายระบบ ได้แก่ การขยายของระบบรากหาอาหารได้เก่งเร่งการเจริญเติบโตช่วยเพิ่มประสิทธิผลในด้านการแตกหน่อ
อัตราการใช้  สำหรับฉีดพ่นทางใบ จำนวน 1 เม็ดแค็ปซูล ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 15-30 วัน สำหรับคลุกปุ๋ย 2 เม็ดต่อปุ๋ย 50 กก. ตามระยะการให้ปุ๋ยทางดิน
ราคาจำหน่าย  แพ็คเก็จละ 3,500 บาท (120แค็ปซูล) สมาชิก 2,500 บาท
ปุ๋ยอ้อย,สูตรปุ๋ยนาโน,วิธีใช้นาโนกับอ้อยตอ,ปุ๋ยเร่งอ้อย,yicอ้อย,ฉีดพ่นปุ๋ยนาโนอับไร่อ้อย,ผสมปุ๋ยอ้อย,แค็ปซูลปุ๋ย
   วายไอซีนาโน+พลัส (YIC Nano Plus) อาหารเสริมพืชชนิดน้ำเข้มข้นสำหรับใช้ร่วมกับวายไอซีแค็ปซูลนาโน เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหารพืชได้สูงขึ้นและรวดเร็วขึ้นได้อย่างน่ามหัศจรรย์  ขนาดทดลอง 50ซีซี ใช้กับพืชได้ 25ไร่ ที่ประหยัดต้นทุนในการซื้อนำไปทดลอง  อัตราการใช้ 2 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ราคา 350 บาท
ต้องการขายปุ๋ย,ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ย,ต้องการเป็นตัวแทนขายปุ๋ย,อยากขายปุ๋ยนาโนแล้วรวย,yic Nano
 

ศูนย์จำหน่ายปุ๋ยนาโนออนไลน์บริษัทเยสไอแคน
สินค้าที่จำหน่าย ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยนาโน สารอินทรีย์
จัดส่งสินค้าทางระบบไปรษณีย์ระบบโอนเงิน 
รับสมัครตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยแค็ปซูลนาโนทั่วประเทศ

เรือเอก สมพงษ์ การัณยศิลป์ โทร.081-9883799
Line ID : sianpui

คลิป- วีดีโอ ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนวายไอซี YIC Capsule Nano
มันสำปะหลัง    นาข้าว YIC  ผักชี ผักคื่นฉ่าย  มะนาวออกดอก เห็ดนาโนYIC 
นาข้าวใช้ปุ๋ยYIC แก้นาข้าวที่ป่วย   ดอกเบญจมาศ ดอกมะลิ-กุหลาบ YICแพ็คเกจใหม่
ปุ่ย-ข้าวอยุธยา ปุ๋ย-ผักไฮโดรฯ ปุ๋ย-มะระจีน ปุ๋ย-ข้าวโพด  ปุ๋ย-ไร่อ้อย

 


ความต้องการ : สอบถามข้อมูล
สั่งซื้อ
เป็นตัวแทนจำหน่าย
ชื่อ-นามสกุล :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
จังหวัด :  *
ทีอยู่จัดส่ง(กรณีสั่งซื้อ) :
email (ถ้ามี) :การปุ๋ยฉีดพ่นทางใบให้กับอ้อย

เตรียมการปลูกอ้อย-จุ่มท่อนพันธุ์อ้อยอ้วยสารเร่งราก article
ปุ๋ยนาโนกับไร่อ้อย แคปซูลนาโนวายไอซี article
ใช้ปุ๋ยแค็ปซูลนาโนกับอ้อย article
ปุ๋ยแค็ปซูลนาโน และนาโนพลัสน้ำ สำหรับอ้อย articleศูนย์บริการ ค้นหา และ สอบถามข้อมูลข่าวสาร -ร้านค้าผลิตภัณฑ์เกษตรออนไลน์ -เว็บไซต์-www.phikanes.com -จำหน่าย ปุ๋ยแคปซูลนาโน,ปุ๋ยวายไอซีแค็ปซูลนาโน และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนาโน-อาหารเสริมน้ำมันรำข้าว-รับสมัครตัวแทนจำหน่ายร้านค้าทุกจังหวัด จัดส่งไปรษณีย